NATO’nun vekâlet savaşının sosyalist muhalifi Bogdan Syrotiuk’un Ukrayna’da hapisten serbest bırakılmasını talep edelim

NATO’nun kışkırttığı Ukrayna-Rusya savaşının ve sağcı Zelenskiy rejiminin sosyalist muhalifi Bogdan Syrotiuk 25 Nisan Perşembe günü Ukrayna’nın güneyindeki memleketi Pervomaisk’te Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından tutuklandı.

Bogdan Syrotiuk

Sağlık durumu kötü olan 25 yaşındaki Bogdan, Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne zarar vermek ve Rusya’nın çıkarlarına hizmet etmek gibi düzmece suçlamalarla Nikolaev’deki (Mıkolayiv) bir hapishanede korkunç koşullar altında tutuluyor. Bogdan, düzmece bir mahkeme tarafından bu suçlamalardan suçlu bulunursa, 15 yıldan ömür boyu hapse kadar ceza alabilir. Bu, ölüm cezasına eşdeğerdir.

Loading Tweet ...
Tweet not loading? See it directly on Twitter

Bogdan’ın tutuklanması, Zelenskiy rejiminin, savaş karşıtlığı Ukrayna işçi sınıfı içinde giderek artan bir karşılık bulan sol hareketlere yönelik şiddetli baskısının son örneğidir.

SBU ajanları Bogdan’ın evini ve siyasi ve eğitim amaçlı faaliyetlerini yürütmek için kullandığı ofisini bastılar. Dünya Sosyalist Web Sitesi, SBU’nun ofiste bir Rus askeri montu, Rus askeri şovenizminin sembolü olan “Z” harfli bir sırt çantası ve bir gaz maskesi bulduğunu iddia ettiği bilgisine ulaştı. Sadece ahmak faşist polisler, Lev Troçki’nin fotoğrafının belirgin bir şekilde göründüğü ve geniş bir Marksist-Troçkist literatür seçkisi bulunan bir ofiste bu tür eşyaların bulunacağına inanılmasını bekler.

Bogdan’ın ofisinde bu tür eşyalar “bulunmuş” ise, bunun nedeni, onların aşağılık ve Gestapo benzeri yöntemleri Ukrayna’da yaygın olarak bilinen SBU tarafından oraya yerleştirilmiş olmalarıdır.

Bogdan Syrotiuk, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sına karşı Sovyet zaferinin anıldığı bir 9 Mayıs mitinginde.

Bogdan’ı Putin rejiminin ve onun Ukrayna’yı istilasının destekçisi olarak gösterme çabaları siyasi açıdan mantıksızdır. Syrotiuk yoldaş, Ukrayna’da ve eski Sovyetler Birliği genelinde faaliyet gösteren Troçkist bir gençlik örgütü olan Bolşevik-Leninistlerin Genç Muhafızları’nın (YGBL) önde gelen bir üyesidir.

Dördüncü Enternasyonal’in Uluslararası Komitesi (DEUK) ile siyasi dayanışma içinde olan YGBL, hem Ukrayna hem de Rusya’daki oligarşik kapitalist hükümetlere karşı çıkmaktadır. Bogdan, Dünya Sosyalist Web Sitesi’nde yayımlanan çok sayıda makalesinde ve DEUK’un düzenlediği etkinliklerde yaptığı konuşmalarda, savaşı kesin bir dille mahkum etmiş ve Ukrayna ve Rusya işçi sınıfını, Kiev ve Moskova’daki gerici ulusal-şoven rejimlere karşı birleşmeye çağırmıştır. Rusya’daki yoldaşları, Putin’in kapitalist restorasyoncu rejimine ve onun neo-çarcı Rus milliyetçiliğini hezeyanlı bir şekilde yüceltmesine kesin bir dille karşı çıkmaktadır.

Bogdan yoldaş, tutuklanmasından üç gün önce kaleme aldığı ve Uluslararası Komite’nin yaklaşan 1 Mayıs kutlamasında yapmayı planladığı konuşmasında şöyle diyordu:

İşçi sınıfının uluslararası dayanışma gününde, Bolşevik-Leninistlerin Genç Muhafızları’nın Ukrayna şubesinin üyeleri olarak bizler ve tüm YGBL, bu savaşı sona erdirmek için Ukrayna ve Rusya proletaryasını emperyalist ülkelerdeki proletaryayla birleşmeye çağırıyoruz!

Bogdan Syrotiuk yoldaşın tutuklanması, Zelenskiy rejiminin savaş karşıtlarına ve tüm işçi sınıfına yönelik acımasız baskıcı önlemlerinin bir parçasıdır. Bu tutuklama, ABD-NATO’nun Rusya’ya karşı demokrasiyi savunma savaşı verdiği yalanını teşhir etmektedir. Ukrayna bir polis devletidir. Halkı sıkıyönetime tabi tutulmaktadır. Seçimler iptal edilmiştir ve Zelenskiy, yalnızca NATO destekçilerinin, milyarder oligarkların mali çıkarlarının ve Ukrayna halkını sindirmek için yaslandığı neo-Nazi çetelerinin emirlerine tabi olan bir diktatör olarak yönetmektedir.

Doğrusu, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Demokrasi, İnsan Hakları ve Çalışma Bürosu bu ayın başlarında yayımladığı son raporunda Ukrayna rejiminin acımasızca baskıcı karakterini kabul etmektedir. Raporda belirtilen vahim “insan hakları sorunları” arasında şunlar yer almaktadır:

zorla kaybetme; işkence ve zalimane, insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele ya da ceza; ağır ve hayati tehlike arz eden cezaevi koşulları; keyfi tutuklama veya gözaltı; yargının bağımsızlığı ile ilgili ciddi sorunlar; medya mensuplarınınki dahil ifade özgürlüğüne yönelik kısıtlamalar (gazetecilere yönelik şiddet veya şiddet tehdidi, gazetecilerin haksız yere tutuklanması veya yargılanması dahil) ve sansür; internet özgürlüğüne yönelik ciddi kısıtlamalar; barışçıl toplanma ve örgütlenme özgürlüklerine yönelik ciddi müdahaleler; seyahat özgürlüğüne yönelik kısıtlamalar; ciddi hükümet yolsuzlukları; toplumsal cinsiyete dayalı yaygın şiddet; işçilerin örgütlenme özgürlüğüne yönelik sistematik kısıtlamalar; ve çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinin varlığı. Bu insan hakları sorunlarından bazıları, hareket özgürlüğü, basın özgürlüğü, barışçıl toplanma özgürlüğü ve hukuki korumalar dahil olmak üzere demokratik özgürlükleri kısıtlamaya devam eden sıkıyönetimden kaynaklanmaktadır.

Bu acımasız baskı koşulları altında, Bogdan Syrotiuk’un hayatı tehlikededir. Cezaevlerindeki mahpuslar, Ukraynalı faşistlerle dolu bir yönetim tarafından uygulanan şiddet rejimine maruz kalmaktadır. ABD Dışişleri Bakanlığı raporu ayrıca şunları belirtmektedir:

Anayasa ve yasalar işkenceyi ve diğer zalimane ve olağandışı cezaları yasaklamış olsa da, kolluk kuvvetlerinin bu tür suistimallerde bulunduğuna dair raporlar vardı. Normal şartlar altında mahkemeler, gözaltındaki kişilerin baskı altında polise verdikleri itiraf ve ifadeleri mahkemede delil olarak kullanamazdı ancak Rusya’nın geniş çaplı istilasının başlamasından bu yana sıkıyönetimin uygulanması buna izin verdi.

SBU’nun Bogdan’ı bir Rus ordusu ajanı olarak gösterme girişimi göz önüne alındığında, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın şu bulgusu özellikle kaygı vericidir:

Kolluk kuvvetlerinin ve ordunun yetkililerinin, genellikle Rusya ile işbirliği iddialarıyla ilgili itiraflar elde etmek için gözaltındaki kişilere kötü muamelede bulundukları ve zaman zaman işkence yaptıkları bildirilmiştir.

Bu vahşetten sorumlu olan Kiev rejimine ABD ve NATO müttefikleri tarafından milyarlarca dolar aktarılmakta ve bu rejim en gelişmiş silahlarla donatılmaktadır. Bogdan’ın tutuklanması, ABD Kongresi’nin hâlihazırda yaklaşık 500 bin Ukraynalı askerin hayatına mal olan bir savaşa 60 milyar dolar daha tahsis edilmesi yönünde oy kullandığı sırada gerçekleşti. Biden yönetimi ve onun Londra, Paris, Berlin, Roma ve vekâlet savaşının yönlendirilmesinde rol alan diğer başkentlerdeki muadilleri, Bogdan Syrotiuk’un kaderinden en az Kiev’deki ajanları kadar sorumludur.

Dünyanın dört bir yanındaki işçi sınıfı ve gençlik, İsrail’in Biden yönetimi ve NATO’nun desteğiyle Gazze halkına karşı yürüttüğü canice savaşa haklı olarak öfke duymaktadır. Ama Gazze soykırımında işbirliği yapan hükümetlerin Ukrayna’daki vekâlet savaşını da destekledikleri anlaşılmalıdır. Gazze ve Ukrayna’daki şiddet, insanlığı nükleer bir felaketle tehdit eden askeri çatışmaların küresel tırmanışında birbiriyle bağlantılı cephelerdir.

Bogdan’ın özgürlüğü ve vekâlet savaşının sona erdirilmesi için verilen mücadele emperyalizme, soykırıma ve faşizme karşı mücadelenin asli bir bileşeni olarak görülmelidir.

Dördüncü Enternasyonal Uluslararası Komitesi ve Dünya Sosyalist Web Sitesi, Bogdan Syrotiuk’un derhal serbest bırakılması talebiyle küresel bir kampanya çağrısında bulunuyor.

Uluslararası işçi sınıfı ve dünyanın dört bir yanındaki öğrenci gençlik, Bogdan’ın tutsak alınmasından haberdar edilmeli ve onu savunmak için seferber edilmelidir.

Bu açıklamanın mevcut tüm sosyal medyada en geniş şekilde dolaşıma sokulması çağrısında bulunuyoruz. Change.org’da Bogdan’ın özgürlüğü için çevrimiçi bir imza kampanyası başlatıldı. Sizleri imza kampanyasına katılmaya ve imza atarken Bogdan’ın özgürlüğü için çağrınızı dile getiren bir açıklama yapmaya davet ediyoruz. Bu kampanyayı iş arkadaşlarınızın ve öğrenci arkadaşlarınızın dikkatine sunun. Bogdan’ın hapisten çıkarılması mücadelesine nasıl dahil olabileceğiniz konusunda daha fazla bilgi için bu adresten Dünya Sosyalist Web Sitesi ile iletişime geçin.

Bogdan Syrotiuk serbest bırakılsın!

Loading