Sosyalist Eşitlik Partisi’nin (ABD)
Sosyalist Eşitlik Partisi’nin Tarihsel ve Uluslararası Temelleri

SWP İçinde Muhalefet: DEAK’ın Oluşması

133. Sosyalist İşçi Partisi (SWP) içinde Tim Wohlforth’un önderliğindeki bir azınlık eğilimi, SWP'nin giderek artan oportünist yönelimine karşı çıkıyor ve Sosyalist İşçi Birliği’nin (SLL) yaptığı eleştirileri destekliyordu. Bu eğilimin en büyük gücü, SWP’nin siyasi krizinin uluslararası bir sorun olarak kavranması gerektiğinin farkında olmasıydı. Bu yüzden, SWP içindeki mücadele, şu ya da bu siyasi konuyu tartışarak taktik avantaj elde etme yaklaşımından hareketle yürütülemezdi. Tersine, tartışmanın asıl amacı devrimci perspektife ilişkin merkezi sorunların Dördüncü Enternasyonal içinde siyasi ve teorik olarak netleşmesini sağlamaktı. Britanya’daki SLL, Amerikalı destekleyicilerine, ikincil siyasi farklılıklar ve örgütsel konular üzerine hizipsel çatışmalardan olabildiğince kaçınmalarını; SWP kadrolarının siyasi olarak netleşmesi için çaba harcamalarını öğütledi. Bu ilkeli yaklaşım, ulusal hizipçi kaygılarını uluslararası netleşmeye ilişkin kaygıların üzerine yerleştiren James Robertson önderliğindeki bir başka azınlık eğiliminin tavrından keskin biçimde farklılaşıyordu.

134. Wohlforth önderliğindeki azınlık, 1961’den 1964’e kadar SWP içinde faaliyet gösterdi. Bu azınlık, 1963’teki Yeniden Birleşme Kongresi’nden sonra bile, SWP içinde ilkeli bir siyasi tartışma çabasını sürdürdü. Ancak, Sri Lanka’daki gelişmeler, SWP içindeki mücadeleyi karar aşamasına getirdi. DEUK yanlısı azınlık, SWP üyelerine, örgütün LSSP’nin ihanetinin kökenleri üzerine bir tartışmaya izin vermesini talep eden bir mektup yayınladı. Azınlığın Haziran 1964’te yayınladığı açıklamada şu ifadeler yer alıyordu:

Biz, 1961’den 1963’e kadar olan bütün dönem boyunca, Uluslararası Komite ile siyasi dayanışma içinde, Dördüncü Enternasyonal’in gerçek yeniden birleşme öncesinde tam bir siyasi tartışma olmaksızın yeniden birleşmesinin yalnızca felakete, uluslararası hareketin ve buradaki partinin daha fazla parçalanmasına yol açabileceğini tekrar tekrar vurguladık. Bu pozisyonumuzun doğruluğu tümüyle kanıtlanmıştır…

Partimizi ve onun halen siyasi dayanışma içinde olduğu uluslararası oluşumu parçalayan siyasi, teorik ve yöntemsel krizle yüzleşmek artık daha fazla reddedilemez. Partinin varlığını sürdürebilmesi için, derhal, bütün birimlerde, bu sorunlar üzerine eksiksiz bir tartışma örgütlenmelidir. [84]

135. Bu mektubun yayınlanmasından sonra, onu imzalayan dokuz kişinin üyelikleri askıya alındı. Azınlık, Dördüncü Enternasyonal İçin Amerikan Komitesi’ni (DEAK) oluşturdu ve DEAK’ın siyasi olarak Uluslararası Komite’ye bağlı yeni bir Troçkist partiye dönüşmesi için gerekli kapsamlı hazırlıklara girişti.


[84]

The Heritage We Defend, age, syf. 403.