Sosyalist Eşitlik Partisi’nin (ABD)
Sosyalist Eşitlik Partisi’nin Tarihsel ve Uluslararası Temelleri

DEUK’un Üçüncü Kongresi

136. DEUK’un, yeniden birleşme sonrasında, Pabloculuğa karşı mücadelenin derslerini ve onun nesnel önemini değerlendirmesi gerekiyordu. Uluslararası Komite, dünya Troçkizminin güçlerini sağlamlaştırmak ve dünyanın dört bir yanında Troçkist partiler inşa etmenin zeminini oluşturmak için, Nisan 1966’da Üçüncü Dünya Kongresi’ni topladı. Kongre kararları, dünya emperyalizmi içindeki çelişkilere ve savaş sonrası hızlı büyümedeki gerileme belirtilerine dikkat çekti:

Emperyalizm derinleşen bir kriz içindedir. Üretici güçlerin İkinci Dünya Savaşı sürecindeki ve sonrasındaki gelişmesi; özellikle nükleer silahların üretimi ve otomasyonun devreye girmesi, üretici güçler ile kapitalist mülkiyet ilişkileri arasındaki çatışmayı kırılma noktasına getirmektedir. Bu çelişkinin ürünü olan mücadeleler, işçi sınıfı gençliğini radikalleştirmektedir. Dördüncü Enternasyonal’in partileri bu mücadeleler içinde inşa edilecektir.

137. Kongre kararı, Pablocu revizyonizmin işçi sınıfının devrimci yükselişinin engellenmesindeki nesnel rolünü vurguladı:

Devrimi, ileri ülkelerdeki devrim, “sömürge devrimi” ve işçi devletlerinde siyasi devrim olarak farklı bölümlere ayıran revizyonizm, işçi hareketinin kapitalist egemenliğe tabi kılınması ve devrimci partilerin inşasının önlenmesi için en önemli örtüdür. Bu revizyonizm, özellikle, teorik ve siyasi sorunlar üzerine herhangi bir tartışma olmaksızın kurulmuş olan, kendinden menkul Dördüncü Enternasyonal’in Birleşik Sekreterliği’nin teorisinde ve pratiğinde ifade edilmektedir. Dördüncü Enternasyonal’in inşasındaki bir sonraki aşamaya, bunun tersine, hareketin geçmişteki ve bugünkü politikalarının ve teorisinin bütün alanlarına ilişkin son derece ciddi bir teorik tartışma eşlik etmek zorundadır. [85]

138. Uluslararası Komite, Dördüncü Enternasyonal’in gelişmesinin geçmişteki mücadelelerin derslerine dayandırılması gerektiğini vurguladı. O, aynı zamanda, Pablocu revizyonizme karşı mücadelenin, bir diğer –ve daha önemli- görev olan parti inşasından bir sapma değil; Dördüncü Enternasyonal tarihinin siyasi ve teorik olarak belirleyici bir unsuru olduğunda ısrar etti. Troçkist hareket, burjuvazinin uyguladığı ideolojik basınçlarla, asıl olarak, Marksizmin revizyonuna karşı ısrarlı mücadele içinde savaşmış ve kendi devrimci perspektifini geliştirmiştir. İlkeli bir siyasi işbirliğinin mümkün olup olmadığını belirlemek amacıyla Üçüncü Kongre’ye davet edilmiş olan iki eğilim (Voix Ouvrière ile James Robertson'ın Spartakist eğilimi), revizyonizme karşı mücadelenin içerdiği tarihsel ve siyasi öneme ilişkin bu kavrayışa karşı çıktı. Her iki eğilimle de ilkeli bir işbirliğinin mümkün olmadığı görüldü.

139. Bu gruplara göre, DEUK, Pabloculuğun önemini ve Dördüncü Enternasyonal içindeki siyasi mücadeleleri fazlasıyla abartıyordu. Robertson, 1966 yılındaki Konferans’ta şunları söyledi:

Biz, kapitalizmin şimdiki krizinin, işçileri evcilleştirmek için, bir bakıma İkinci ve Üçüncü Enternasyonallerin yozlaşmasıyla karşılaştırılabilir şekilde, Troçkizmin revizyonuna ihtiyaç duyacak kadar keskin ve derin olduğu düşüncesine karşı çıkıyoruz. Böylesi hatalı bir değerlendirmenin hareket noktası, bizim şimdiki önemimizin aşırı ölçüde abartılmasıdır; dolayısıyla o, kafa karıştırıcı olacaktır. [86]

140. Marksizmi küçük-burjuva radikalizminden teorik ve siyasi olarak ayırt eden her şey, bu açıklamada özetlenmişti. Robertson, özünde, Dördüncü Enternasyonal içindeki çatışmanın nesnel toplumsal ve siyasi önemini reddediyordu. Lenin’in Bolşevik Parti’yi revizyonizme karşı mücadele içinde inşa etme çabasının ve ardından Troçki’nin Stalinizme ve merkezciliğin çeşitli biçimlerine karşı mücadelesinin dersleri görmezden gelindi. Dördüncü Enternasyonal içinde Pabloculuğa karşı verilen mücadele ki o, İkinci Dünya Savaşı sonrasında yaşanan önemli siyasi ve toplumsal süreçlerle çok açık biçimde bağıntılıydı, Robertson tarafından, çeşitli bireyler arasında öznel nedenlerden kaynaklanmış bir ağız dalaşı olarak alaya alındı. Robertson’ın bu değerlendirmesi, LSSP’nin burjuva koalisyon hükümetine katılmasından iki yıldan az bir süre sonra geliyordu!


[85]

“Resolution of the Third World Conference, April 8, 1966”, Trotskyism Versus Revisionism, Volume 5 (London: New ParkPublications, 1975), syf. 25-27.

[86]

“Spartacist Statement to the InternationalConference, Marxist Internet Archive, http://www.marxistsfr.org/history/etol/document/icl-spartacists/1986/1966conf.html