Sosyalist Eşitlik Partisi’nin (ABD)
Sosyalist Eşitlik Partisi’nin Tarihsel ve Uluslararası Temelleri

İşçilerin Devrimci Partisi’nin Kurulması ve 1973-75 Dünya Krizi

155. SLL’nin Kasım 1973’te İşçilerin Devrimci Partisi’ne (WRP) dönüşmesi, uluslararası Troçkist hareketin stratejik deneyimlerinin değerlendirilmesine dayanılarak hazırlanmamıştı. O, daha çok, Muhafazakar Partili başbakan Edward Heath’in hükümeti karşıtı işçi sınıfı hareketine yönelik taktik bir yanıttı. Uluslararası Komite, SLL tarafından, İşçilerin Devrimci Partisi’nin kurulmasıyla ilgili tartışmalara katılmaktan dışlandı. WRP’nin, kuruluş kongresinin ardından, Heath hükümetinin devrilmesiyle ve Mart 1974’te bir İşçi Partisi hükümetinin kurulmasıyla sonuçlanan işçi sınıfının militanlık dönemi boyunca büyümesi, örgütün içinde giderek artan sorunları tümüyle perdeledi.

156. Heath hükümetinin devrilmesi, dünya kapitalizmini 1973-1975 döneminde sarsmış olan ekonomik ve siyasi krizde bir bölümdü. Dolar-altın değiştirilebilirliğinin sonu, Amerikan parasına olan genel güven kaybıyla azdırılmış bir enflasyon çevrimini dizginlerinden boşalttı. Ekim 1973’te, OPEC’in petrol fiyatlarını dörde katlamasına yol açan ve 1930’ların Büyük Bunalım’ından beri karşılaşılan en kötü durgunluğu tetikleyen Ortadoğu’daki savaş başladı. Nisan 1974’te Portekiz’de yaklaşık yarım yüzyıldır iktidarda olan faşist Salazar diktatörlüğü, Afrika’daki sömürgecilik karşıtı ayaklanmaların (Angola ve Mozambik) ve artan iç krizin basıncı altında çöktü. Lizbon’daki ilk yasal 1 Mayıs, milyonlarca insanın katıldığı bir gösteriyle kutlandı. Temmuz 1974’te, Yunanistan’da, 1967’de iktidara gelmiş olan cunta, Kıbrıs’taki yıkıcı bir müdahalenin ardından devrildi. Ağustos 1974’te, Başkan Richard Nixon, Watergate skandalı ve yönetimin emriyle Kamboçya’da gerçekleşen yasadışı askeri faaliyetler ile ilgili ifşaatlar sonucunda, Meclis Hukuk Komitesi’nin, görevi kötüye kullanan devlet memurlarına karşı Temsilciler Meclisi’nde dava açılmasını kabul etmesinin ardından istifa etmek zorunda kaldı. Nihayet, Nisan 1975’te, Vietnam kurtuluş güçleri Saygon’a girdiler, ülkelerinin birliğini sağladılar ve ABD’nin Çin Hindi’ndeki yeni-sömürgeci faaliyetlerine aşağılayıcı bir biçimde son verdiler.