International Committee of the Fourth International
DEUK Troçkizmi Savunuyor

DEUK’un Yunanistan ve İspanya Şubelerinin Ortak Bildirisi

Dördüncü Enternasyonal’in Uluslararası Komitesi’nin Yunanistan şubesi olan İşçilerin Enternasyonalist Birliği’nin Merkez Komitesi ve Dördüncü Enternasyonal’in Uluslararası Komitesi’nin İspanya şubesi olan İşçilerin Komünist Birliği, DEUK’un en yüksek organı ve politika ve kararları yalnızca bir başka kongre tarafından değiştirilebilir olan DEUK’un Onuncu Dünya Kongresi’ne bağlılıklarını ilan ederler.

Kongre’nin politikaları ve önderliği, WRP [DEUK’un Britanya şubesi olan İşçilerin Devrimci Partisi] içinde Mike Banda’nın önderlik ettiği ve uluslararası düzeyde Dave North ve Ulli Rippert tarafından desteklenen bir hizbin, Gerry Healy yoldaşı, ne enternasyonal içinde, ne bir komite toplantısında, ne de bir konferansta tartışılmadan, WRP Merkez Komitesi içinde yapılan ayak oyunlarına dayanarak ihraç etmeye yönelik saldırısına uğradı.

Bizler, DEUK’un tarihsel rolüne ve Marksizmin felsefesi olarak diyalektik maddeciliğin yöntemlerine duyduğumuz güveni yineliyoruz.

Diyalektik maddecilik uğruna verilen mücadele, Marksizmin ve Lev Troçki tarafından kurulmuş olan Dördüncü Enternasyonal’in tarihsel sürekliliğini oluşturur.

Enternasyonal’in dünyada en çok tanınan önderinin, Gerry Healy yoldaşın, Enternasyonal’den gizli bir şekilde ihraç edilmiş olmasını kabul etmiyoruz.

Gerry Healy yoldaşa, bu hareketin tarihsel önderi olarak ve hem Onuncu Dünya Kongresi’nin önderi hem de kongrenin perspektifleri uğruna en üstün savaşçı olarak, Dördüncü Enternasyonal’in Uluslararası Komitesi’ni olağanüstü toplantıya çağırması için çağrıda bulunuyoruz ve DEUK adına hileli bir şekilde yapılan başka hiçbir hizip toplantısını tanımıyoruz.

Dördüncü Enternasyonal’in Uluslararası Komitesi’nin bütün şubelerinin tüm önderlerini ve üyelerini bildirimize destek vermeye çağırıyoruz.