International Committee of the Fourth International
DEUK Troçkizmi Savunuyor

Uluslararası Komite’nin, DEUK’un Yunanistan Şubesi, İşçilerin Enternasyonalist Birliği’nin Merkez Komitesi’ne Mektubu

Sevgili yoldaşlar,

Delegelerinizin 25 Ekim 1985 tarihinde, usulüne uygun bir biçimde toplanan DEUK toplantısına katılmayı reddetmelerinin ardından, izlemekte olduğunuz yolu derhal değiştirmemeniz durumunda, Dördüncü Enternasyonal’in Uluslararası Komitesi’nden bütünüyle ilkesiz bir biçimde kopacak olmanızdan son derece kaygılıyız.

Sizin elinizle gerçekleşecek böyle bir bölünme, Enternasyonal’e ve Yunan işçi sınıfına devasa bir ihanet olacaktır.

İşçilerin Enternasyonalist Birliği (WIL) delegelerinin 25 Ekim toplantısına katılmayı reddetmesi ve bu davranışın Merkez Komiteniz tarafından onaylanması, Uluslararası Komite’ye (UK), Yunanistan şubesi olarak WIL’in üyeliğini askıya almaktan başka bir seçenek bırakmıyor.

Bir şeyin açıklığa kavuşturulması gerekiyor: bu adım, yalnızca, WIL delegeleri UK toplantısına katılmayı reddettikleri için atılmıştır ve bunun dışında herhangi bir neden söz konusu değildir. Dolayısıyla, WIL, Dünya Partimizin saflarında sahip olduğu yere geri dönmeyi ve onun kurullarının otoritesini tanımayı garanti eder etmez, üyeliğin askıya alınması kaldırılacaktır. 25 Ekim’de yapılan toplantının geçerliliği ile ilgili herhangi bir olası kafa karışıklığını ortadan kaldırmak için, toplantı çağrısının altı UK şubesinin isteği üzerine, DEUK Sekreteri C. Slaughter tarafından yapıldığının anlaşılması gerekmektedir. 21 Ekim tarihli WIL-CWL (İspanya) ortak bildirisinde, UK’yi sadece G. Healy’nin toplantıya çağırabileceğini belirtmeniz ve 'DEUK adına hileli bir şekilde yapılan başka hiçbir hizip toplantısını tanımıyoruz' şeklindeki açıklamanız akıl almaz bir tutumdur. Slaughter yoldaş, DEUK’un Ocak 1985’te düzenlenen 10. Dünya Kongresi’nde UK Sekreteri olarak seçilmiştir. G. Healy, UK’de hiçbir göreve seçilmedi, sadece kimi Kongre oturumlarına tek tük katıldı ve 19 Ekim’de WRP’nin saflarından ihraç edildi.

Elbette sizler bu karara ve 25 Ekim’de alınan G. Healy’i ihraç etme kararına katılmayabilir ve DEUK içinde kendi görüşünüz doğrultusunda mücadele edebilirsiniz. Sizlere, DEUK’un, kimi tekil 'tarihsel önderler' etrafında toplanmış bir kült değil, 1938’de Lev Troçki tarafından kurulmuş olan sosyalist devrimin dünya partisi olduğunu hatırlatırız.

WIL delegeleri, hareketimizin Dünya Kongreleri arasındaki en yüksek organı olan UK’nin 25 Ekim tarihli toplantısına katılmayı reddederek, Yunanistan şubesinin üyelerinin, diğer UK şubelerinin WRP’deki kriz hakkındaki görüşünü öğrenme hakkını keyfi bir biçimde ortadan kaldırmış oldular. Hareketimizin temel aldığı enternasyonalist ilkelerin bu şekilde reddedilmesi, özünde ulusalcılıktır ve sınıf düşmanının üzerinizdeki basıncını yansıtmaktadır. Aynı zamanda, WIL delegelerinin bu davranışı, DEUK’un ve şubelerinin, Yunan yoldaşlarının görüşlerini dinleme ve tartışma hakkını da ortadan kaldırdı. Eğer WIL delegeleri, diğer şubelerin tuzağa düşürülmüş olduğunu ya da oyuna getirildiklerini düşünüyorlarsa, o zaman üzerlerine düşen bu görüşlerin diğer şubeler tarafından bilinmesini sağlamaktır.

WIL delegeleri, DEUK’un otoritesini tanımayı reddederek, Britanya şubesi WRP’den kopmuş olan klik ile ilkesiz bir işbirliği içine girdiler. Bu kliğin gazetesine göre, onlar, 'DEUK’un Yunanistan ve İspanya şubeleri ile güçlerini birleştirmiş' durumdalar.

Gerçek şu ki, Healy yanlısı klik 11 Ekim 1985’te WRP’de kendilerine azınlık haklarının tanınmasını istedi ve aynı tarihte bu haklar kendilerine tanındı. Klik bu haklardan faydalandı ancak daha sonra 19 Ekim 1985 tarihli Merkez Komite toplantısına ve 26 Ekim’de yapılan Özel Konferans’a katılmayı reddetti. O tarihten itibaren, bu kliğin önde gelen üyeleri, WRP’nin mal varlığını ele geçirmek üzere kapitalist devletin mahkemelerine başvurdular.

25 Ekim tarihli UK toplantısı öncesindeki hafta boyunca, UK toplantısını bütün şubelerin temsil edilebilecekleri bir zamanda ve yerde düzenleyebilmek üzere Yunanistan şubesinin önderliği ile bağlantı kurmak için çok sayıda girişimde bulunuldu. 18/19 Ekim tarihlerinde, bizlere, Savas yoldaşın müsait olmadığı ve Kuzey Yunanistan’daki işten 20 Ekim Pazartesi gününe kadar dönmeyeceği bilgisi verildi. Aslında kendisi o sıralarda Barcelona’daydı ve önde gelen İspanyol yoldaşlarla işbirliği içinde UK toplantısına karşı hazırlık yapıyordu. UK’yi bir tuzak kurmakla ya da ayak oyunu yapmakla suçlarken, bizzat kendisi UK’yi bölmek için oluşturulan gizli bir hizbe önderlik ediyordu. Bunu izleyen günlerde, 19 Ekim ile UK toplantısının yapıldığı 25 Ekim arasında, Perulu UK delegesi kendisiyle bağlantı kurdu. O sırada, bu yoldaş WRP’de yaşananlar konusunda hiçbir belge ya da bilgiye sahip değildi ve belirli bir pozisyonu desteklemiyordu. Savas yoldaş, Perulu yoldaşı UK’ye katılmamaya ikna etmeye çalıştı. (Perulu delege buna kulak asmadı. İlkeli bir tavır alarak UK’ye katıldı ve UK’nin hem Healy’i ihraç etmesiyle ve WRP’deki durumla ilgili kararlarına, hem de bu mektubun gönderilmesi kararına destek verdi.)

23 Ekim Çarşamba günü, UK’de yer alan beş şubeden yoldaşlar, UK’ye katılmasını sağlamak için Savas yoldaşla telefon görüşmeleri yaptılar ancak bu girişimlerinde başarılı olamadılar. Savas, bunun yerine, Healy’i destekleyen bölünme yanlılarının toplantısına katıldı ve İspanyol şubesi ile birlikte, UK’ye ve WRP’ye karşı çıkan ve uluslararası bir toplantı çağrısının ancak GH [Gerry Healy] tarafından yapılabileceğini iddia eden, ortak bir bildiri yayımladı. Yunanistan önderliği, bu şekilde, ilkesiz bölünme yanlılarına sahte bir uluslararası kılıf ve platform sağladı ve daha sonra yaşanan olayların esas sorumluluğunu üstlenmesi gerekiyor. Bunlara, ihraç edilmiş olan azınlığın WRP’yi ve DEUK’u ortadan kaldırma girişimlerinde burjuva devlet mahkemelerini ve medyayı kullanması dahildir.

UK, toplantıya, 10. Kongre’de kabul edilmiş olan politikaları değiştirmek üzere çağrılmadı ve zaten böyle bir değişiklik yapması da mümkün değildir. DEUK’un politikaları, yalnızca, şu sıralar hazırlıklarına başlanmış olan Uluslararası Kongre’de değiştirilebilir (11. Kongre 1986’da yapılacak).

25 Ekim’de yapılan UK toplantısı, Britanya şubesinin raporunu dinledikten sonra, Healy’i saflarından ihraç etme kararı aldı. WIL delegeleri, kendilerine de söylenmiş olduğu gibi, bu konuda istedikleri tavrı alabilirler ve bu tavır doğrultusunda sadakatlerini koruyarak mücadele verebilirlerdi.

DEUK, ayrıca, WRP önderliği içinde ve parti saflarında, o sırada WRP içinde olan azınlık hizbine eksiksiz haklar tanınarak, iç tartışmanın düzenlenmesine ilişkin bir kararı da kabul etti. Bu azınlığın bir temsilcisi, bu önerilerin varlığı konusunda bilgilendirildi ve azınlığın DEUK delegeleri ile birlikte bir toplantı düzenlemesi için girişimde bulunuldu. WRP’deki azınlık tartışmayı reddetti ve 26 Ekim’de ayrı bir konferans düzenleyerek Britanya şubesinden açık bir biçimde koptu.

Meseleler çok açık. WIL, UK’den ilkesiz bir biçimde kopma yolunda. Bunun, her ne pahasına olursa olsun önlenmesi gerekiyor.

Yunanistan şubesinin önderliği içinde ve saflarında sağlam bir duruş sergileyecek ilkeli Troçkistler olduğunu biliyoruz. Onları, kendi DEUK delegelerinin almış oldukları keyfi kararı tersine çevirmek ve şubelerini Dünya Partisi’ne geri döndürmek için derhal harekete geçmeye çağırıyoruz.

25 Ekim’deki UK toplantısına katılmayı reddetmeye yol açan enternasyonalizm karşıtlığı reddedilmelidir. Bunun yapılmaması durumunda, WIL, Troçkist bir parti olarak yok oluşla karşı karşıyadır. WIL, 'Birlik’i devrimci bir partiye dönüştürdüğünü' ilan etmenin eşiğinde. Savas yoldaş ve MK [Merkez Komite], enternasyonalizmden koparak ilkesiz temelde bir parti kurmanın çok büyük yıkıcı tehlikeler içerdiğini bilmektedir. Savas yoldaşın ve Yunanistan MK’sinin UK’den kopmasına ilişkin yapılabilecek en iyi niyetli yorum, onların, bir partiye dönüşme çalışmalarının kesintiye uğramasından duydukları korku olabilir. Böyle bir tutum, siyasi olarak, hareketimizin her ülkedeki temeli olan enternasyonalizmin, WIL önderliğinin duyduğu acil ulusal kaygılar yararına reddedilmesi anlamına gelir.

Bu temelde kurulan bir parti, hiçbir zaman, Sosyalist Devrimin Dünya Partisi olan Dördüncü Enternasyonal’in şubesi olamaz. Bu parti, bizim enternasyonalist temellerimizi reddeden bütün küçük burjuva unsurları kendisine çekecektir. Sizleri, bütün gücümüzle, girdiğiniz bu yoldan ayrılmaya, derhal UK’ye geri dönmeye ve Yunanistan’da devrimci partinin kurulması çalışmasını bu biricik ilkeli temel üzerinde yürütmeye çağırıyoruz.

Kardeşçe,

Lucia, DEUK’un Peru Şubesinin Sekreteri
Keerthi Balasuriya, DEUK’un Sri Lanka Şubesinin Sekreteri
Nick Beams, DEUK’un Avustralya Şubesinin Sekreteri
Mike Banda, DEUK’un Britanya Şubesinin Sekreteri
Ulli Rippert, DEUK’un Almanya Şubesinin temsilcisi
C. Slaughter, DEUK’un Sekreteri
D. North, DEUK ile siyasi dayanışma içinde olan İşçiler Birliği’nin (ABD) Sekreteri