1998 SEP Yaz Okulu: Marksizm ve 20. Yüzyılın Temel Sorunları

Burada sunulan yedi konferans, klasik Marksizmin uluslararası işçi sınıfı içinde canlanmasında bir kilometre taşını temsil etmektedir.

Bu konferanslar, 3-10 Ocak 1998 tarihinde Avustralya’nın Sidney kentinde düzenlenen Sosyalist Eşitlik Partisi Uluslararası Yaz Okulu’nda verildi. Bu, dünya Troçkist hareketi Dördüncü Enternasyonal’in Uluslararası Komitesi (DEUK) tarafından bu türde düzenlenen ilk uluslararası sempozyumdu.

Bu konferanslara yol gösteren temel öncül; günün yakıcı sorunlarına —büyüyen toplumsal eşitsizlik, derinleşen ekonomik kriz, toplumun kültürel düzeyindeki gerileme ve işçi hareketi içinde hüküm süren siyasi felç durumu— yönelik çözümün, 20. yüzyılın büyük stratejik derslerini inceleyip özümsemeye bağlı olduğudur.

DEUK önderleri ve Rus Marksist tarihçi Profesör Vadim Rogovin tarafından sekiz gün boyunca sunulan bu konferanslar, uzun süreli bir teorik çalışmanın ürünü oldukları kadar, heyecan verici, kavrayışlı, özgün ve düşünmeye zorlayan eserlerdi.

Her bir sunum, Stalinizmin, sosyal demokrasinin ve milliyetçi hareketlerin büyük ihanetlerine bir alternatifin var olduğuna ışık tuttu: Lev Troçki ve Dördüncü Enternasyonal tarafından gerçek Marksizm uğruna verilen mücadele.

Komünist Enternasyonal’in 1920’de düzenlenen İkinci Kongresi (Troçki, soldan üçüncü. Sağında Paul Levi ve Grigoriy Zinovyev var)