Dördüncü Enternasyonal'i kurma mücadelesi (1933-1938)

Troçki, 1923’te Sol Muhalefet’in kurulmasından beri, Komünist Enternasyonal’de reform yapma ve ona bağlı partileri ilk dört kongrenin devrimci programına geri kazanma mücadelesinin erkenden terk edilemeyeceğini ısrarla vurguluyordu. Ancak Nazilerin 1933’te, Stalin’in yıkıcı politikalarının sağladığı olanakla iktidara gelmesi, bu politikanın yeniden değerlendirilmesini gerektirdi.

Bu olayı izleyen aylarda, Troçki, Stalin’in politikalarına Komintern partilerinden herhangi bir eleştirinin gelip gelmeyeceği görmek istedi. Komintern, 7 Nisan 1933’te, Almanya Komünist Partisi’nin politikalarını onayladı. Bunun üzerine Troçki, yeni bir yolun gerekli olduğu sonucuna vardı. Yeni bir dünya devrimi partisi, tarihsel bir zorunluluktu. Troçki, ömrünün geri kalanını bu mücadeleye adadı.

Bu düşüncenin doğruluğu, Troçki’nin anıtsal eseri İhanete Uğrayan Devrim’de yaptığı Sovyet rejimi çözümlemesiyle daha da kanıtlandı. Sovyet bürokrasisinin maddi çıkarları, işçi sınıfının çıkarlarına uzlaşmaz biçimde karşıttı. Sovyet bürokrasisi düzeltilemezdi, bir siyasi devrim yoluyla alaşağı edilmeliydi.

1933 ile Dördüncü Enternasyonal’in kurulduğu Eylül 1938 arasındaki beş yıl, özellikle Avrupa’da bulunan, birçoğu Troçki’nin perspektifine sempatisini açıklayan ve bazıları da Dördüncü Enternasyonal’den yana olduklarını ilan eden merkezci siyasi örgütlere karşı aralıksız bir mücadeleyle damgalanmıştır.

Troçki, Coyoacan, Meksika'da
Dördüncü Enternasyonal'in kuruluşu (1938)
Moskova Duruşmaları ve Sovyetler Birliği'nde siyasi soykırım
Sosyalist Eşitlik Partisi'nin temel dokümanlarından
Mehring Yayıncılık'tan

En son makaleler