Sosyalist Eşitlik Partisi’nin (ABD) Tarihsel ve Uluslararası Temelleri

Sosyalist Eşitlik Partisi’nin (SEP-ABD) Tarihsel ve Uluslararası Temelleri adlı doküman, SEP’in 3-9 Ağustos 2008 tarihleri arasında toplanan kuruluş kongresinde tartışılmış ve kabul edilmiştir.

Sosyalist Eşitlik Partisi’nin Tarihsel ve Uluslararası Temelleri, işçi sınıfının ve Marksist hareketin yüzyılı aşkın bir tarihe uzanan önemli tarihsel olaylarının ve siyasi deneyimlerinin izini sürerek, sosyalizm mücadelesinin teorik ve siyasi temelini ortaya koymaktadır.

 1. Sosyalist Eşitlik Partisi’nin İlkesel Temelleri
 2. Marksizm’in Kökenleri ve Gelişmesi
 3. Bolşevizmin Kökenleri
 4. Sürekli Devrim Teorisi
 5. Lenin’in Maddeciliği Savunusu
 6. Emperyalist Savaş ve İkinci Enternasyonal’in Çöküşü
 7. Rus Devrimi ve Sürekli Devrim’in Doğrulanması
 8. Komünist Enternasyonal
 9. Stalinizmin Kökenleri ve Sol Muhalefet’in Kurulması
 10. “Tek Ülkede Sosyalizm”in Sonuçları
 11. Troçki’nin Sınır Dışı Edilmesi
 12. Uluslararası Sol Muhalefet’in İlk Mücadeleleri
 13. Faşizmin Almanya’daki Zaferi
 14. Dördüncü Enternasyonal ve Merkezciliğe Karşı Mücadele
 15. Halk Cephesi İhaneti
 16. İhanete Uğrayan Devrim
 17. Dördüncü Enternasyonal’in Kurulması
 18. İkinci Dünya Savaşı’nın Patlaması ve Troçki’nin Son Mücadelesi
 19. Troçki’nin Maddeci Diyalektiği Savunusu
 20. Küçük Burjuva Muhalefet ve Parti Örgütü
 21. Dördüncü Enternasyonal ve İkinci Dünya Savaşı’nın Patlaması
 22. Troçki’nin Tarihteki Yeri
 23. Amerika Birleşik Devletleri Savaşa Giriyor
 24. Savaşın Sonu ve “Tampon Devletler”
 25. ABD ve Kapitalizmin Yeniden İstikrar Kazanması
 26. Kitlelerin Savaş Sonrası Kabarışı
 27. Çin Devrimi
 28. İsrail’in Kurulması
 29. Kore Savaşı
 30. Pablocu Revizyonizmin Kökenleri
 31. Pablo'nun Troçkizmi Reddetmesi
 32. “Açık Mektup” ve Uluslararası Komite’nin Kurulması
 33. Lenin’in ve Troçki’nin Parti Teorisi
 34. Stalinizm Krizde
 35. Castroculuk ve SWP’nin Pablo’ya Dönüşü
 36. SLL’nin Troçkizmi Savunusu
 37. Pablocu Yeniden Birleşme ve Sri Lanka’daki İhanet
 38. SWP İçinde Muhalefet: DEAK’ın Oluşması
 39. DEUK’un Üçüncü Kongresi
 40. Pablouluk, Yeni Sol ve Gerillacılık
 41. Dördüncü Enternasyonal’in “Yeniden İnşası”na Karşı Süreklilik
 42. İşçiler Birliği’nin Kuruluşu
 43. Uluslararası Komite’de Bölünme
 44. İşçilerin Devrimci Partisi’nin Kurulması ve 1973-75 Dünya Krizi
 45. Wohlforth'un İşçiler Birliği’nden Ayrılması
 46. Wohlforth’tan Sonra İşçiler Birliği
 47. “Güvenlik ve Dördüncü Enternasyonal” Soruşturmasının Kökeni
 48. Joseph Hansen’in Rolü
 49. Düzmece bir “Karar”: Pablocular Stalinist Suçların Örtbas Edilmesini Onaylıyor
 50. Dünya Durumunda Değişim: Kapitalist Karşı Saldırı
 51. İşçilerin Devrimci Partisi’ndeki Kriz
 52. İşçiler Birliği’nin WRP’ye ilişkin eleştirisi
 53. WRP’nin çökmesi ve Uluslararası Komite’de Bölünme
 54. DEUK’taki Bölünmenin Nedeni ve Önemi Üzerine Ayrıntılı Bir Değerlendirme
 55. Bölünme Sonrası: Küreselleşmenin Önemi ve Etkileri
 56. SSCB’de Perestroyka ve Glasnost
 57. SSCB’nin Sonu
 58. Sovyet Sonrası Tarih Çarpıtma Ekolüne Karşı Mücadele
 59. Küreselleşme ve Ulusal Sorun
 60. Küreselleşme ve Sendikalar
 61. Sosyalist Eşitlik Partisi’nin Kuruluşu
 62. Eşitliğin Önemi
 63. Dünya Sosyalist Web Sitesi
 64. Militarizmin Patlaması ve Amerikan Toplumunun Krizi
 65. Dünya Kapitalizminin Krizi ve Sosyalist Eşitlik Partisi’nin Görevleri
 66. SEP, DEUK ve Marksizmin Yeniden Canlanması