Latest articles

Biden-administrasjonen til Amerika: Forbered dere på å dø av Covid-19

Det hvite hus’ medisinske sjefrådgiver Anthony Fauci motsatte seg eksplisitt en strategi innrettet på eliminering og utrydding av Covid-19, midt under den stadig stigende bølga av Delta-varianten i USA, og den tiltakende spredningen av Omicron-varianten globalt.

Evan Blake

Covid-19 må utryddes for å stoppe farlige nye varianter

Framveksten av Omicron-avgreiningen av Covid-19 er en knusende eksponering av den politiske orienteringen for flokkimmunitet som har vært implementert av kapitalistiregjeringer, som motsetter seg nedstengninger og andre kritisk nødvendige folkehelsetiltak som må til for å stoppe spredningen av sykdommen.

WSWS Editorial Board

Titusenvis av Indias transportarbeidere inn i fjerde uke av fristløs streik

Maharashtras statsansatte busstransportarbeideres streik ble igangsatt av arbeidere på grunnplanet, i opposisjon til det byråkratiske lederskapet til mer enn to dusin fagforeningers ønsker, og i trossing av en rettsbeslutning fra Høyesterett i Bombay som forbød streiken.

Kranti Kumara

Barneinfeksjoner driver oppsving av Covid-19 over hele USA

De siste dataene fra pediatrilegeforbundet American Academy of Pediatrics om Covid-19-infeksjoner, sykehusinnleggelser og dødsfall hos barn i USA, presenterer ytterligere fordømmende bevis på konsekvensene av den fulle gjenåpningen av skoler i høst.

Evan Blake

For en Globale Arbeideres Granskning av Covid-19-pandemien

Denne Granskningen – Global Workers’ Inquiry – er nødvendig for å bryte gjennom tildekningen, forfalskningene og feilinformasjonen som har blitt spilt ut for å berettige de politiske orienteringene som er ansvarlige for millioner av forebyggbare dødsfall siden den første oppdagelsen av SARS-CoV-2.

Statement of the World Socialist Web Site International Editorial Board

Duterte mister elitestøtte der valget på Filippinene åpner

Det var en måned med hestehandler på bakrom, lukrative bestikkelser og avskyelige offentlige fordømmelser. Til slutt var president Rodrigo Duterte, til utbredt overraskelse, den åpenbare taperen i dette politiske alle-mot-alle bikkjeslagsmålet.

John Malvar

Frifinnelsen av Kyle Rittenhouse: En juridisk travesti

Dommen, som vil tjene til å oppmuntre de voldelige fascistiske militsene som dyrkes rundt Trump og Det republikanske partiet, er kulmineringen av en rettssak som fra ende til annen utgjorde en juridisk travesti.

Tom Carter

Øst-Europa vakler på randen av krig

Spenninger over flyktninger ved den polsk-hviterussiske grensa, Ukrainas konflikt med Russland og NATOs aggressive handlinger i Svartehavet truer alle med å framprovosere en militærkonflikt som involverer verdens stormakter.

Clara Weiss

Representantenes hus irettesetter Gosar, der Republikanerne forsvarer fascistiske trusler

Gosar framprovoserte mistillitsforslaget for ni dager siden ved å legge ut et redigert videoklipp på hans offisielle Twitter-konto som skildret ham drepe Ocasio-Cortez med et sverd, for deretter å svinge våpenet foran ansiktet på president Biden. Republikanernes respons markerer et ytterligere skritt i partiets fascistiske transformering.

Patrick Martin

Washington Post oppfordrer til Covid-19-tildekning

Kommisjonen Washington Post tar til orde for vil bli innrettet mot å skjerme regjeringen og selskapsrepresentantene som er ansvarlige for mer enn én million amerikaneres død, samtidig som den skal gjøre Kina til syndebukk for pandemien.

Andre Damon

Video: Ingen nye antisosialistlover! Forsvar SGP!

Christoph Vandreier, nestleder i Sozialistische Gleichheitspartei (SGP; Tysklands Socialist Equality Party), snakker om betydningen av partiets søksmål mot den tyske hemmelige etterretningstjenestens overvåking av SGP.

Christoph Vandreier

Tusener støtter SGPs søksmål mot den tyske hemmelige etterretningstjenesten

Med søksmålet Sozialistische Gleichheitspartei (SGP) har anlagt mot Forbundsrepublikken Tyskland, som i de kommende dager kommer opp til rettsforhandlinger, har mer enn 5 300 arbeidere og ungdommer gitt uttrykk for deres støtte til SGPs sak, og for partiets kamp for forsvaret av demokratiske rettigheter.

our reporters

NATO presser på for farlig eskalering langs alliansens Europa-grense med Russland

Militære spenninger mellom Russland og NATO ved to vesentlige tennpunkter, den polsk-hviterussiske grensa og Svartehav-regionen i Ukraina, har eskalert ytterligere i løpet av helgen. Både Ukraina og Polen har i flere tiår vært hjørnesteiner i den USA-ledede NATO-omringingen av Russland etter 1991-oppløsingen av Sovjetunionen.

Clara Weiss

NATO trapper opp antiRussland-offensiv i Polen og Ukraina

USA og de europeiske NATO-maktene baserer seg på ytrehøyre-proxyer med vesentlig støttegrunnlag fra fascister, for å promotere en aggressiv antiRussland-kampanje som involverer utplasseringen av titusenvis av tropper.

Thomas Scripps

De økende levekostnadene og klassekampen

Midt under massive stigninger av prisene for dagligvarer, boliger og gass, trer arbeidere inn i kamp til forsvar av deres sosiale og økonomiske interesser.

Gabriel Black

John Deere-streiken ved veiskillet

I uka som har gått siden arbeiderne stemte ned det andre av selskapets kontraktsforslag som var støttet av deres fagforening United Auto Workers, har Deere-ledelsen gått på offensiven. Det eksisterer en vei til streikens seier, men bare såframt arbeiderne tar initiativet og bryter UAWs isolering av kampen.

Jerry White

Arbeiderpartiet tilbake ved makten i Norge

Arbeiderpartiets gjenkomst til regjeringsposisjon var ikke resultat av noen folkelig entusiasme for partiets historikk for støtte til USA-ledet militær aggresjon, angrep på innvandrere og disiplinerende offentlig utgifter.

Jordan Shilton

Inflasjon utløser svingninger i globale obligasjonsmarkeder

Selv om bevegelsene i obligasjonsmarkedet er små i absolutte tall kan de ha store konsekvenser, fordi de påvirker store pengemengder – hundrevis av milliarder dollar – som hver dag strømmer gjennom finansmarkedene.

Nick Beams

Titusenvis av Kaiser Permanente-helsetjenestearbeidere skal streike

Arbeidere organisert i mange fagforeninger har den siste måneden stemt overveldende for autorisering av en streik ved Kaiser Permanente-sykehusene, inkludert nesten 32 000 ansattes mulige åpen ende-arbeidsnedleggelse, som er planlagt fra den 15. november.

Alfred Kurosawa, Adam Mclean

Deere-streik vinner støtte blant bilarbeidere

Til tross for Deeres bestrebelser for å få brukt selskapets medieinnflytelse til å nedverdige de streikende – så vel som UAWs bestrebelser for å overbevise arbeiderne om at de er isolerte – uttrykker bilarbeidere solidaritet og oppfordrer til en felles kamp.

Marcus Day

Vitenskapstoppmøtet advarer mot eskalerende pandemikatastrofe

Det to-dager-lange toppmøtet omfattet 22 forskjellige sesjoner om aspekter av pandemien, deriblant luftbåren overføring, ulikheter i global vaksinedistribusjon, effekten av Long Covid og utviklingen av nye varianter av SARS-CoV-2.

Evan Blake

Betydningen av Det demokratiske partiets 2. november-fiasko

Det demokratiske partiet har forlengst forlatt enhver politisk orientering for forbedringen av arbeidende menneskers sosiale og økonomiske stilling, til fordel for politiske orienteringer fokusert på hudfarge og kjønnsidentifisering.

Patrick Martin

Britisk-franske spenninger overskygger åpningen av COP26

COP26-vertslandet Storbritannia og Frankrike har, midt under alt snakk om «internasjonal enhet» og «globale løsninger» på klimatoppmøtet i Glasgow, ikke klart å bilegge en pågående strid over noen få titalls fiskerilisenser i Den engelske kanalen.

Thomas Scripps

Covid-19 må ikke være den «nye normalen»

Perspektivet framsatt av McKinsey & Company, som taler på vegne av selskaps- finansoligarkiet, er at koronaviruspandemien må tillates å bli «endemisk».

Bryan Dyne, David North

World Socialist Web Site’s historikk om Trumps kuppforsøk den 6. januar

Washington Post publiserte søndag en tredelt etterforskningsrapport om oppstanden den 6. januar 2021, som detaljerer Trumps måneder-lange konspirering om å forbli ved makten, uansett utfallet av 2020-valget. Bare én publikasjon – World Socialist Web Site – advarte klart og konsistent om den eksistensielle faren reist av Trumps komplott.

Eric London

Biden langer igjen ut mot Kina over Taiwan

Bidens kommentarer er de siste i en stigende trommevirvel av brennbare uttalelser fra Washington som undergraver den diplomatiske og strategiske status quo som har eksistert i fire tiår i Taiwanstredet.

Peter Symonds

Forskeren Peter Daszak tilbakeviser falske mediepåstander om Wuhan-forskning

Zoologen Peter Daszak fra EcoHealth Alliance tilbakeviste i et brev til National Institutes of Health, offentliggjort sist torsdag, påstander om at hans organisasjon ikke overholdt informasjonsplikten overfor den amerikanske regjeringen om koronavirusforskning utført ved Wuhan Institutt for virologi.

Andre Damon

Glasgow-toppmøtet, klimaendringer og saken for sosialisme

De to siste årene har sett en serie eskalerende klimakatastrofer i alle regioner på kloden, deriblant massive skogbranner fra den australske bushen til vest i USA, katastrofale flommer i Europa, Asia og på de amerikanske kontinenter, og dødelige hetebølger over hele verden.

Daniel de Vries

Ingen nye antisosialistlover! Forsvar SGP mot Tysklands hemmelige etterretningstjeneste!

Den 18. november begynner forvaltningsdomstolen i Berlin behandlingen av søksmålet Sozialistische Gleichheitspartei (SGP) han anlagt mot Forbundsrepublikken Tyskland. SGP forsvarer seg mot å bli gjort til gjenstand for overvåkning av landet hemmelige etterretningstjeneste BfV og bli utpekt som «venstreekstremistisk» i BfVs årsrapport.

Sozialistische Gleichheitspartei
  • Latest articles
  • Browse by month: