Latest articles

Hvem er ansvarlig for sult og stigende matvarepriser?

Kapitalistklassens påtatte bekymring for massesult er kriminelt hykleri av første grad. Realiteten er at arkitektene bak USA-NATOs stedfortrederkrig mot Russland er beredt til å ofre milliarder av arbeidende menneskers liv – både gjennom sult og nukleær katastrofe.

Eric London

Canadisk imperialismes fascistvenner – Del 3: Rollene til OUN og Den ukrainske opprørshæren (UPA) i nazistenes krig mot Sovjetunionen, og i Holocaust

Den ukrainsk-canadiske kongressen (UCC), andre nåtidige høyre- og høyreekstreme ukrainske nasjonalister, og deres imperialistsponsorer i Ottawa, Washington og Berlin kommer med ei rekke selvtjenende, helt fantastiske påstander om OUNs historikk under den andre verdenskrigen og i Holocaust. Alt av det er en bunt løgner.

James Clayton, Roger Jordan, Keith Jones

Imperialisme og sjelens løgn

Financial Times’ Gideon Rachman har skrevet en kronikk som er en utilsiktet – og derfor desto mer knusende – avsløring av borgerlig journalistikks intellektuelle og moralske forråtnelse, som med det gjenspeiler det politiske og sosiale systemet den forsvarer.

David North

Bidens reise til Asia er i forberedelse for militær konfrontasjon med Kina

Bidens reise til Asia understreker det faktum at amerikansk imperialisme hensynsløst forfølger en strategi innrettet på å sikre seg kontroll over den strategiske eurasiske landmassen og dens ressurser, og forhindre enhver utfordring fra Russland eller Kina av sitt globale hegemoni.

Peter Symonds

Det tyske partiet Die Linke i fritt fall

Krigen i Ukraina har endelig avslørt Die Linke (Venstrepartiet), og partiets pro-imperialistiske karakter. Partiet støtter fullt ut den tyske regjeringens krigspropaganda. Kritikk av NATO skal ikke lenger tolereres.

Peter Schwarz

Kraftfull streikebevegelse oppstår i USA

Ei rekke kraftige streiker og sosiale protester har brutt ut på tvers av USA, mot utålelige sosiale betingelser og fantastiske nivåer av sosial ulikhet.

Eric London

George W. Bush kom utilsiktet med sannhet om Irak-krigen

George W. Bush kom med en forsnakkelse, «a gaffe», i en kommentar om krigen i Ukraina, som har rettet oppmerksomhet mot amerikansk imperialismes langt større forbrytelser i krigene startet av Bush og hans far.

Patrick Martin

Wall Street stuper, med global resesjon som truer

Onsdagens store nedsalg på Wall Street, der aksjer i store detaljhandelsselskaper opplevde deres største nedgang siden Black Monday-børskrasjet i oktober 1987, var en respons på klare indikasjoner for at den amerikanske og den globale økonomien raskt beveger seg inn i resesjon.

Nick Beams

Kanadisk imperialismes fascistvenner: Ottawas tiår-lange allianse med Ukrainas ytre høyre, og NATO-krigen mot Russland: Del 1

Alliansen mellom kanadisk imperialisme og ukrainsk fascisme er mest slående nedfelt i personen Canadas visestatsminister, Chrystia Freeland. Barnebarnet til den prominente ukrainske nazikollaboratøren som ble gitt tilflukt i Canada etter Det tredje rikes fall, er i dag den ledende antiRussland-krigshauken i Trudeaus Liberal-regjering.

James Clayton, Roger Jordan, Keith Jones

Nazipropaganda i den tyske dagsavisa taz

Taz publiserte på årsdagen for Tysklands frigjøring fra Nasjonalsosialismen (nazismen) en artikkel skrevet av den russiske forfatteren Julia Latynina, der hun frikjenner Hitler for ethvert ansvar for den andre verdenskrigen.

Peter Schwarz

Lønnsundertrykkelse: Finanskapitalens internasjonale strategi

Utbruddet av lønnsspørsmålet i den australske valgkampen er del av en internasjonal prosess der sentralbanker, finanskapitalens representanter, forlanger at lønnsøkningene undertrykkes med tvang gjennom hevingen av styringsrentene, og om det skulle vise seg nødvendig ved å indusere en resesjon.

Nick Beams

De tyske fagforeningene holder deres krigskongress

Samlingen av 400 toppfunksjonærer fra sentralorganisasjonen DGB og fagforbundets åtte tilknyttede fagforeninger er i år fullstendig dominert av krig og militæropprusting.

Ulrich Rippert

Timothy Snyder forfalsker Holocaust-historien

Snyder framstiller Holocaust som bare ett element i et territorielt bestemt fenomen med massedrap i Øst-Europa, og toner ned omfanget av de vest- og sentraleuropeiske ofrene.

David North

Den tyske regjeringen pålegger arbeiderklassen krigskostnader

Får den tyske regjeringen det som den vil skal arbeiderklassen betale kostnadene for regjeringens deltakelse i Ukraina-krigen, og for det største gjenopprustingsprogrammet siden Hitler, med massefattigdom og tap av hundretusenvis av arbeidsplasser.

Peter Schwarz

USA forsøker å provosere Russland til å eskalere i Ukraina

New York Times og NBC publiserte rapporter, basert på uttalelser fra amerikanske embetsrepresentanter, som dokumenterer både omfanget av den direkte amerikanske involveringen i krigen i Ukraina og den bevisste bestrebelsen for å provosere fram en direkte konflikt med Russland.

Andre Damon

EU oppfordrer til embargo på russisk olje

Denne planlagte embargoen, en pådriver til ytterligere heving av oljeprisen med resulterende sletting av arbeidsplasser og kjøpekraft, viser at NATO-krigen mot Russland også er en krig mot arbeiderklassen på hjemmebane.

Alex Lantier, Johannes Stern

Tysklands forberedelser til en tredje verdenskrig i full gang

Selv om en tredje verdenskrig vil bety slutten på menneskeheten er den tyske regjeringen travelt opptatt med å gjøre de økonomiske og geopolitiske forberedelsene for den, så vel som de militære. De siste ukene har rgjeringen satt kursen for å reorganisere Tysklands handelsforbindelser og økonomiske relasjoner for en krig mot Russland og Kina.

Peter Schwarz

Pelosi lover krig «til seier er vunnet»

Løftet fra Nancy Pelosi, House Speaker i Representantenes hus, er likelydende med en ubegrenset involvering av finansmidler og blod i forfølgelsen av vidtrekkende, åpen-ende krigsmål som truer med å trekke USA inn i det USAs president Joe Biden kalte «verdenskrig».

Andre Damon
  • Latest articles
  • Browse by month: