Perspective

Et åpent brev til Google: Stopp sensuren av Internett! Stopp den politiske svartelistingen av World Socialist Web Site!

Sundar Pichai
Chief Executive Officer
Google, Inc.

Lawrence Page
Chief Executive Officer/Director
Alphabet, Inc.

Sergey Brin
President/Director
Alphabet, Inc.

Eric Schmidt
Executive Chairman of the Board of Directors
Alphabet, Inc.

Gentlemen:

Googles ‘mission statement’ var fra starten av «å organisere verdens informasjon og gjøre den universelt tilgjengelig og nyttig.» Den offisielle adferds-kodeksen ble proklamert i Googles berømte motto: «Ikke vær ond.» I senere år har dere virkelig gått dere vill. Dere er nå engasjert i å gjemme verdens informasjon, og i prosessen utretter dere ikke så lite ondskap.

Da Google offisielt avviklet sin Kinabaserte søkemotor på grunn den kinesiske regjeringens sensur av søkeresultater med politisk kritikk, uttalte Mr. Brin offentlig at for Google «har det alltid vært en diskusjon om hvordan vi best kan kjempe for åpenhet på internett. Vi tror at dette er det beste vi kan gjøre for å bevare prinsippene om åpenhet og informasjonsfrihet på Internett.»

I 2013, da Mr. Schmidt besøkte Burma, snakket han til fordel for fri og åpen Internettilgang i landet. I lys av Googles nylige handlinger, synes uttalelsene fra Mr. Brin og Mr. Schmidt ytterst hyklerske.

Google, og implisitt morselskapet Alphabet Inc., er nå engasjert i politisk sensur av Internett. Dere gjør det dere tidligere har offentlig fordømt.

Google manipulerer sine Internettsøk for å begrense offentlig bevissthet om, og tilgang til sosialistiske, venstreorienterte og antikrigsnettsteder. World Socialist Web Site (www.wsws.org) har blitt massivt angrepet og er mest berørt av deres sensurprotokoller. Videre-henvisninger til WSWS fra Google har falt med nesten 70 prosent siden april i år.

Sensur av denne størrelsesorden er politisk svartelisting. Den åpenbare hensikten med Googles sensuralgoritme er å blokkere nyheter som deres foretak ikke vil ha rapportert, og for å undertrykke meninger som dere ikke er enig med. Politisk svartelisting er ikke en legitim utøvelse av det som skal være Googles privilegier som et kommersielt foretak. Det er grov misbruk av monopolistisk makt. Det dere gjør er et angrep på ytringsfriheten.

Vi ber derfor dere og Google om å slutte svartelistingen av WSWS og avstå fra sensur av alle de venstreorienterte, sosialistiske, progressive og antikrigsnettstedene som har blitt negativt påvirket av deres nye diskriminerende søkeresultatpolitikk.

WSWS er ​​nettavisen til den internasjonale trotskist bevegelsen. Det er den mest lese sosialistiske publikasjonen på Internett. Siden lanseringen i 1998 har WSWS publisert mer enn 60,000 artikler om politikk, historie, vitenskap og kultur på mer enn et dusin språk. Det er en betydelig og unik intellektuell ressurs.

WSWS-artikler blir re-publisert på utallige nettsteder, og publiseres i trykte aviser over hele verden. Materiale publisert av WSWS er ofte sitert i universiteters forskningsrapporter og inngår i pensum på høgskolenivå. Ledende amerikanske akademikere, som historikerne James McPherson og Allen Guelzo, og Shakespeare-eksperten James Shapiro, har gitt intervjuer til WSWS. Film- og teateranmeldelser lagt ut på nettstedet har tiltrukket seg en stor internasjonal leserskare. Verdensberømte filmskapere som Wim Wenders, Mike Leigh, Richard Linklater, Bertrand Tavernier og Abbas Kiarostami, for å nevne noen, har diskutert sitt arbeid med World Socialist Web Site. Essays og foredrag som er lagt ut på WSWS er inkludert i antologier produsert av utgivere uten tilknytning til World Socialist Web Site.

World Socialist Web Site tilbyr også dekning av arbeidskamper og sosiale saker som enten er utilstrekkelig dekket eller helt ignorert av foretakskontrollerte medier.

Som et resultat av vår prinsipielle motstand mot krig, vårt fokus på sosial ulikhet og vår høye standard for politisk og journalistisk integritet, er WSWS udiskutabelt en autoritativ publikasjon om verdens politiske begivenheter, verdensøkonomien, internasjonal sosialisme, det 20. århundres historie, den russiske revolusjonen og dens etterdønninger og moderne marxisme. Det er en ledende internasjonal stemme i kampen mot gjenoppblomstringen av rasisme, fremmedhat og fascisme.

Ved begynnelsen av inneværende år hadde WSWS oppnådd en global Alexa rangering på 36,525 og en rangering på 16,679 i USA. I løpet av våren økte antallet månedlige besøkende til WSWS til over 900,000. I april 2017, ifølge våre data, kom 422,460 besøk til WSWS fra Google-søk.

Siden april i år begynte Google å manipulere søkeresultatene for å kanalisere brukere vekk fra sosialistiske, venstreorienterte og antikrigspublikasjoner, og isteden føre brukere til hovedstrømpublikasjoner som direkte uttrykker synspunktene til regjeringen og foretaks- og mediekonglomeratene (dvs. New York Times, Washington Post, osv.), og et lite antall «pålitelige» mildt venstre nettsteder, med en kritikk ansett å være uskyldig (dvs. Jacobin Magazine, og nettsiden til De demokratiske sosialistene i Amerika som fungerer som en fraksjon av Det demokratiske partiet).

Som et påskudd for disse handlingene annonserte Google at de gjorde endringer i søkealgoritmen «for å bringe til overflaten mer autoritativt innhold», en formulering som minner om autoritære regimers tiltak for å sensurere Internett, og spesielt politiske synspunkter som anses utenfor konsensus slik det defineres av hovedstrøms-mediene.

Ben Gomes, Googles visepresident for søketeknologi, forsøkte 25. april å rettferdiggjøre ileggelsen av politisk sensur i en blogg der han hevdet at endringene i algoritmen var et svar på «fenomenet ‘falske nyheter’, hvor innhold på Internett har bidratt til spredningen av direkte misvisende, lavkvalitet, støtende eller rett-ut falsk informasjon.»

Ifølge Gomes har Google rekruttert anslagsvis 10,000 «granskere» for å bedømme «kvaliteten» på nettsteder. Disse granskerne er utdannet til å «flagge» nettsteder som anses å «inkludere villedende opplysninger» og «konspirasjonsteorier uten belegg». Gomes forklarte at svartelistene skapt av disse granskerne, i kombinasjon med den nyeste utviklingen innen teknologi, vil utvikle en algoritmen som vil pålegge sensur automatisk, i sanntid, og på tvers av fremtidige søkeresultater.

Uansett hvilke tekniske endringer Google har gjort i søkealgoritmen, er antivenstre-vinklingen av resultatene ubestridelig. Det mest slående resultatet av Googles sensurprosedyrer er at brukere med søk som viser en interesse for sosialisme, marxisme eller trotskisme ikke lenger ledes til World Socialist Web Site. Google «forsvinner» WSWS fra søkeforespørslenes resultatlister. For eksempel ga Google-søk etter «Leon Trotsky» 5,893 ‘funn’ (antall forekomster av WSWS-artikler i søkeresultatene) i mai i år. I juli ga det samme søket nøyaktig null visninger for WSWS, som er nettpublikasjonen til den internasjonale bevegelsen grunnlagt av Leon Trotsky i 1938.

(Merk: artikkelen refererer til resultat av søkeord og begrep på engelsk; norsk skrivemåte er som regel: Leo Trotski).

Andre ofte brukte ord og uttrykk som ikke lenger inkluderer WSWS i Googles søkeresultater inkluderer: sosialisme, klassekamp, ​​klassekonflikt, sosialistisk bevegelse, sosial ulikhet i verden, fattigdom og sosial ulikhet, antikrigslitteratur og den russiske revolusjonen. Et søk etter ‘sosialisme vs. kapitalisme’, som så nylig som i april ville ha listet World Socialist Web Site som nummer åtte i listen på den første siden av søkeresultater, gir nå ikke lenger noe resultat i det hele tatt for WSWS. Av de 150 søkebegrepene som returnerte flest resultater for WSWS i april, bringer 145 av dem nå ikke lenger noe resultat.

Alle søkeordene som er nevnt over anvendes ofte av brukere som søker en venstreorientert, sosialistisk eller marxistisk vurdering av begivenheter. Langt fra å beskytte leserne mot «uventede» svar på sine søkeforespørsler manipulerer Google sin algoritme for å sikre at det venstreorienterte og progressive segmentet av deres brukere, de som ville være mest interessert i World Socialist Web Site, ikke finner den. Enn videre tyder omfanget og presisjonen av utelukkelsen av WSWS fra søkeresultatene sterkt på at den antisosialistiske vinklingen i den nye algoritmen blir supplert av en faktisk fysisk innvirkning av Google-personell, hvilket styrker påstanden om autoritær, direkte og bevisst svartelisting.

Som nevnt over, har siden april også andre venstreorienterte publikasjoner som presenterer seg som progressive, sosialistiske, eller med antikrigsprofil, opplevd betydelig nedgang i sine Googles søkeresultater:

* alternet.org falt med 63 prosent
* globalresearch.ca falt med 62 prosent
* consortiumnews.com falt med 47 prosent
* mediamatters.org fell by 42 prosent
* commondreams.org falt med 37 prosent
* internationalviewpoint.org falt med 36 prosent
* democracynow.org falt med 36 prosent
* wikileaks.org falt med 30 prosent
* truth-out.org falt med 25 prosent
* counterpunch.org falt med 21 prosent
* theintercept.com falt med 19 prosent

Google berettiger pålegget av politisk sensur ved å bruke et så belastet begrep som «falske nyheter». Dette begrepet, riktig anvendt, betyr fremstilling av nyheter basert på en kunstig konstruert hendelse, som enten aldri skjedde eller som er grovt overdrevet. Nåværende furore over «falske nyheter» er i seg selv et eksempel på en oppdiktet begivenhet og kunstig konstruert fortelling. Det er et «falskt» begrep som brukes for å diskreditere faktainformasjon og grundige analyser som utfordrer og diskrediterer regjeringens politikk og storforetaksinteresser. En hvilken som helst hentydning til uttrykket «falske nyheter» hva angår WSWS er uten substans eller troverdighet. Faktisk er vår innsats for å bekjempe historieforfalskning blitt anerkjent, blant annet av den vitenskapelige journalen American Historical Review.

Fakta viser at Google rigger søkeresultatene for å svarteliste og sensurere WSWS og andre venstreorienterte publikasjoner. Dette reiser et svært alvorlig spørsmål, med vidtgående forfatningsmessige implikasjoner. Koordinerer Google sitt sensurprogram med den amerikanske regjeringen, eller med deler av militær- og etterretningsapparatet?

Google vil trolig avvise spørsmålet som et eksempel på konspirasjonsteoretisering. Det er imidlertid legitimt, gitt gode bevis for at Google opprettholder nære bånd til staten. I 2016 utnevnte Barack Obamas forsvarssekretær Ashton Carter deg, Mr. Schmidt, til å lede forsvarsdepartementets Styre for innovasjonsrådgiving. Tidligere denne måneden besøkte forsvarsminister James Mattis Googles hovedkontor for å diskutere det pågående og nære samarbeidet mellom selskapet og Pentagon. Mer generelt, ifølge en rapport i The Intercept, deltok Googles representanter i møter i Det hvite hus gjennomsnittlig minst en gang i uken fra januar 2009 til oktober 2015.

Google hevder å være et privat foretak, men er dypt involvert i utformingen og gjennomføringen av regjeringens politikk. Distinksjonen mellom kommersielle interesser og statsformål er stadig vanskeligere å detektere. Ved å hindre fri tilgang til og utveksling av informasjon, er Googles sensurprogram innrettet mot å håndheve det tjueførste århundres versjon av Orwellsk «Right Think». Det underminerer utviklingen av progressiv og konstitusjonelt beskyttet politisk opposisjon. Det tjener forkjemperne for krig, ulikhet, urettferdighet og reaksjon.

Sensurering av venstreorienterte nettsteder, og WSWS spesielt, gjenspeiler frykten for at et ekte sosialistisk perspektiv, hvis det tillates en rettmessig eksponering, vil finne et massepublikum i USA og internasjonalt. Det er utbredt folkelig motstand mot deres anstrengelser for å undertrykke ytrings- og tankefrihet. Derfor føler Google seg tvunget til å tilsløre sine antidemokratiske handlinger med villedende argumenter og utrolige løgner. Et nett-opprop sirkulert av WSWS, som krever en stopp for Googles sensurinnsats, har allerede fått flere tusen signaturer fra lesere i 70 forskjellige land på fem kontinenter. Vi er fast bestemt på å motsette oss Googles innsats for å sensurere publikasjonen vår, og på å fortsette å øke bevisstheten internasjonalt om Google-sensur. Så lenge denne politikken fortsetter vil Google betale en tung pris i tapt offentlig troverdighet.

Det internasjonale redaksjonstyret for World Socialist Web Sites krever at de anti-demokratiske endringene til søkeresultatrangeringene og søkealgoritmen anvendt siden april blir reversert, og at Google opphører med sine tiltak for å begrense søketilgjengeligheten til WSWS og andre venstreorienterte, sosialistiske, progressive og antikrigs-nettpublikasjoner.

Vennlig hilsen,
David North
Leder, Det internasjonale redaksjonstyret for World Socialist Web Site

Loading