Som respons på amerikanske trusler proklamerer Russlands presidenten Putin atomvåpenkappløp

I en krigersk nasjonalistisk tale til det russiske parlamentet på torsdag skrøyt Russlands president Vladimir Putin om fremskritt for Russlands nukleare arsenal, truet med «umiddelbar» gjengjeldelse mot ethvert amerikansk atomvåpenangrep, og avspilte en video som skildret et atomvåpenangrep på USA.

Putins tale, som ble holdt på et tidspunkt hvor det pågår en fanatisk krigshissende kampanje mot Russland i amerikanske medier, er kanskje den mest eksplisitte uttalelsen til dags dato om sammenbruddet i forholdet mellom USA og Russland. Den understreker den truende faren for en atomkrig mellom de to landene som menneskeheten står overfor.

Putin skisserte Russlands langt fremskredne planer for modernisering av sine atomvåpen og for omgåelse av amerikanske missilforsvarssystemer og skrøyt av at «operasjonen i Syria har bevist de russiske væpnede styrkenes økte kapasiteter».

Det viktigste av disse er det såkalte Sarmat-missilsystemet, et nytt tungt interkontinentalt ballistisk missil (ICBM) som russiske styrker allerede har utplassert. I tillegg til mange andre funksjoner som forhindrer deteksjon og avskjæring sa Putin at det nye missilet er i stand til å angripe USA fra sør og omgå de fleste eksisterende missilforsvarsystemer, som er orientert mot nord.

Putin skisserte også, i vestentlig detalj, en rekke nestegenerasjons våpensystemer, som han sa var i fremskredne stadier av utprøving. Disse inkluderte et ICBM-lansert hypersonisk ‘reentry’-missil, som «flyr mot målet som en meteoritt, som ei brannkule», et atomvåpenbestykket cruise-missil drevet av en atomreaktor, en atomvåpenbestykket undervannsdrone og et fly-lansert hypersonisk nukleært leveringsmissil.

Putin sa at utviklingen av disse systemene var Russlands «svar på USAs unilaterale tilbaketrekning fra Den anti-ballistiske missiltraktaten og den praktiske utplasseringen av deres missilforsvarssystemer både i USA og utenfor deres nasjonale grenser».

Putin begrunnet sin tale som et svar på en serie eskalerende tiltak fra USAs side, og spesielt publiseringen den 2. februar av den siste amerikanske Revidert atomvåpen-posisjonering (NPR – Nuclear Posture Review), som vesentlig utvider bredden av scenarier for USAs mulige anvendelse av atomvåpen, og så for seg utviklingen av kortdistanse nukleære kamparenavåpen, hvilket setter USA i strid med internasjonale traktater.

I sin tale erklærte Putin: «Vi er svært bekymret av visse bestemmelser i den nye NPR, som ... reduserer terskelen for bruk av atomvåpen. Bak lukkede dører kan man si hva som helst for å roe ned hvem som helst, men vi leser det som er skrevet. Og det som står skrevet er at denne strategien kan tas i bruk som respons på angrep med konvensjonelle våpen og til og med på en cyber-trussel.»

Det nye amerikanske NPR-dokumentet representerer en kursomvending fra versjonen utgitt i 2010, som reduserte kjernevåpnenes rolle i Washingtons militære arsenal.

Samtidig som han påpekte at Russland forbeholdt seg retten til å anvende atomvåpen kun som respons på angrep «som truer selve statens eksistens», gjorde Putin det klart at Russland ville svare overveldende på et hvilket som helst atomvåpenangrep fra USA.

«Enhver bruk av atomvåpen mot Russland eller landets allierte, våpen for korte, mellomlange eller hvilken som helst distanse, vil bli vurdert som et atomvåpenangrep på dette landet. Gjengjeldelsen vil være umiddelbar, med alle påfølgende konsekvenser,» erklærte Putin.

Det hvite hus svarte på Putins tale med sin egen erklæring om at de ikke ville la seg bli utkonkurrert av russiske våpen, der det ble fastslått at «USAs forsvarsevner er og vil forbli uten sidestykke», og at «President Trump er fast bestemt på å beskytte vårt hjemland og bevare freden gjennom styrke.»

Putin erklærte, som svar på USAs innsats for å forhindre fremveksten av Russland som en regionalmakt: «Og til de som i løpet av de siste 15 årene har forsøkt å akselerere et våpenkappløp og søke ensidig fordel i forholdet til Russland ... har jeg dette å si: alt det dere har forsøkt å forhindre med en slik politikk, har allerede skjedd. Ingen har klart å holde Russland tilbake.»

Putins uttalelser kommer blant en rekke advarsler om at hele våpenkontrollsystemet som holdt USA og Russland unna åpen militærkonflikt siden andre verdenskrig, er på kanten til å bryte sammen.

Bloomberg advarte i kommentarer til spenningen mellom Moskva og Washington på München-sikkerhetskonferansen om sammenbrudd av «tiår-gamle våpenkontrollavtaler som har bidratt til å holde en strategisk balanse og forhindre risikoen for utilsiktet krig».

De siterte uttalelser fra Dmitri Trenin, sjef for Carnegie-Moskva-senteret, som sa: «I USA er fiendligheten så enorm at å straffe Russland er hva man har å gjøre ... Jeg aner sammenbrudd av hele våpenkontrollregimet.»

På München-sikkerhetskonferansen, der de europeiske stormakter inntok en ambivalent holdning til USA, advarte den tyske utenriksministeren Sigmar Gabriel om at «den mest sannsynlige skueplassen for atomvåpenkonflikter vil igjen være her, i sentrum av Europa.»

De siterte også den tidligere utenrikspolitiske rådgiveren Sergei Karaganov, som sa at situasjonen er på vei til å bli «mye farligere» enn til og med under den kubanske missilkrisen i 1962.

Putins tale etterfulgte avslutningen av FN-konferansen om nedrustning i Genève i Sveits, der FN-generalsekretær António Guterres erklærte: «Vi må jobbe sammen mot vårt felles mål: en verden fri for atomvåpen.»

Men Putins kommentarer, og den siste versjonen av den amerikanske NPR som kom ut før dem, gjør det klart hvor hule slike fraser har blitt. Det blir stadig tydeligere at hele forløpet for den geopolitisk utviklingen over hele verden er militær eskalering, som til slutt vil kulminere med bruk av atomvåpen.

Putins beslutning om å fremme slike krigerske trusler er uttrykk for et element av desperasjon i lys av at det stadig klarere faktum at vesentlige deler av det amerikanske militæret forbereder for en militær konflikt med Russland.

I denne sammenhengen gjør Putin det klart at på hans vakt vil det ikke bli en gjentagelse av den nazistiske 1941-invasjonen av Sovjet-Russland, som landet var helt uforberedt for. Det er ikke urealistisk å tro at Putin selv er under stort press fra sitt eget militær-etablissement for å stå i mot USA.

Som Putin ordla seg: «jeg håper at alt som ble sagt i dag, vil få en potensiell aggressor til å tenke seg om to ganger, siden uvennlige tiltak mot Russland, som for eksempel utplassering av missilforsvarsystemer og forflytning av NATO-infrastruktur nærmere den russiske grensen, blir militært virkningløst og vil medføre uberettigede kostnader, som gjør dem ubrukelige for de som fremmer disse initiativene.»

Men forsøket på å motvirke USAs aggressive trusler med kjernefysisk sabelrasling vil ikke sikre Russland, og en politikk for nasjonalt forsvar som utarbeidet av Putin kan bare føre til en katastrofe.

Imperialismen har sin egen agenda. Oppløsingen av Sovjetunionen satte i gang en transformasjonsprosess av post-sovjet-Russland til en virtuell koloni av USA og Europas imperialistmakter. Ingen innrømmelser fra Putins side annet enn Russlands ubetingede og fullstendige underordning til amerikansk diktat, vil være akseptable. Faktisk er Putins utsagn om at Russlands utvikling av atomvåpen vil tvinge imperialistmaktene til å «lytte» både tankeløst og naivt.

Et kvart århundre etter oppløsingen av Sovjetunionen og slutten for Den kalde krigen, er menneskeheten igjen på randen av kjernefysisk utsletting. Det er bare ett alternativ til denne galskapen: mobilisering og forening av arbeidsklassene i hele verden på grunnlag av et sosialistisk program for å få slutt på det kapitalistiske systemet, som er årsaken til krig.

Loading