Terry Hicks, far til forhenværende Guantánamo-Bay-fangen David Hicks, støtter Julian Assange

5 June 2018

Terry Hicks, far til tidligere Guantánamo-Bay-fangen David Hicks, leverte følgende uttalelse til World Socialist Web Site, somstøtteerklæringfor demonstrasjonen den 17. juni på Sydney's Town Hall Square, med krav om frihet for WikiLeaks-redaktøren.

Hicks kjempet utrettelig for sin sønn Davids løslatelse fra Guantánamo Bay, der han ble holdt fengslet av amerikanske myndigheter i over fem år på oppblåste påstanderom terrorisme. Konfrontert med massemotstand mot behandlingen av den australske statsborgeren traff denliberal-nasjonale Howard-regjeringen i 2007 en avtale med Washington om å repatriere Hicks til Australia, men bare om han sa seg skyldig i å ha å «gitt materiell støtte til terrorisme.»

I februar 2015 omgjorde en amerikansk militær appellinstans(US Military Commission Review Board)anklagen om «terrorisme» mot David Hicks. Det var et videre bevis for at den USA-ledede «krigen mot terror» og dens tilliggende forbrytelser – ulovlig internering, tortur og skuedomstoler (engelsk: kangaroo courts) – var basert på løgner.

Erklæring fra Terry Hicks til 17.-juni-demonstrasjonen i Sydney med krav om frihet for Assange

Grunnlinja hva angår Julian Assange er at han blir nektet grunnleggende menneskerettigheter og sine juridiske rettigheter.

Terry Hicks

Assange har ikke begått noen forbrytelse, men har vært praktisk talt fengslet i den ekvadorianske ambassaden i London i seks år. Ingen burde behandles på denne måten. Det var alt dette hoppsaheiet i Sverige, men det var aldri noen anklager, og så plutselig ble saken bare frafalt. Han er blitt anklaget for forræderi, kalt en spion, en terrorist og alle mulige ting av amerikanske politikere og medier. Dette er bare løgner og en del av et orkestrert manus.

Hvis Julian Assange går ut av ambassaden vil han bli tatt til USA og anklaget for forbrytelser som har blitt kokt opp av den amerikanske regjeringen. Folk sier utlevering, men jeg foretrekker å bruke ordet kidnapping. Vi kan ikke tillate at det skal skje.

Den australske regjeringen sier ingenting om Assange. Turnbull gjør knefall for USA og håper at folk bare vil glemme det. Den virkelige fortellingen er at australske regjeringer har toet sine hendene hva angår Assange, og som de gode nestlederne de er følger de Washingtons ordre.

Det samme skjedde med min sønn David. Howard-regjeringen var beredt til å la ham råtne i Guantánamo i årevis, for at han såskulletrekkesfrem for en amerikansk militærdomstol på fingerte terroristanklager. David ble løslatt fordi vi kjempet imot. Vi plukka fra hverandre regjeringens og medienes løgner og karakterdrappå David, og vi ga aldri opp. Det er hva vi nå må gjøre for Assange.

Jeg står sammen med Julian Assange og alle de som kjemper for sine demokratiske og juridiske rettigheter. Folk må sette hælenei bakken og gjøre det klart at han må gis sin umiddelbare frihet. Han må få lov til å returnere til Australia og fortsette å avsløre statsforbrytelser.

5. juni 2018