John Pilger og Courage Foundation annonserer «presserende kampanje» for Assanges løslatelse

5 June 2018

Den internasjonalt anerkjente journalisten og dokumentarfilmskaperen John Pilger utstedte følgende uttalelse på vegne av Courage Foundation (Stiftelsen Mot) i går. Pilger er medvirkende i organisasjonen, som reiser midler til det juridiske forsvaret av forfulgte varslere, journalister og publikasjoner, inkludert for Julian Assange og WikiLeaks.

Pilger vil adressere demonstrasjonen den 17. juni på Sydneys rådhusplass, arrangert av Det sosialistiske likestillingspartiet (Socialist Equality Party - SEP),med krav om at den australske regjeringen treffer umiddelbare tiltak for å sikre Assange frihet og tilbakeføring til Australia, med en garanti for at han ikke vil bli utlevert til USA.

Rettferdighet og frihet for Julian Assange betyr ytringsfrihet for oss alle

The Courage Foundation kunngjør en presserende kampanje for å støtte Julian Assange og kreverhans frihet. Hold et øye med vår liveblog for oppdateringer.

John Pilger

Denne måneden blir det seks år siden Julian ble tvunget til å søke tilflukt i den ekvadorianske ambassaden i London. Han var advart; det amerikanske justisdepartementet ville sannsynlig sende en utleveringsbegjæringtil Storbritannias Home Officeom utlevering til USA. Påstandene mot Julian og WikiLeaks i USA ble senere erklært hemmelige av en amerikansk dommer(US District Court), men det har siden blitt bekreftet at en storjury i Virginia har bygd en rekke mulige «anklager» mot WikiLeaks’ grunnleggeren.

Den mest sannsynlige av disse anklagene er for «spionasje», som hegner tilbake til en lenge foreldet lovfra Den første verdenskrigen, etablert for å straffe samvittighetsmilitærnektere.

Julian er ikke en amerikaner; han har heller ikke forrådt noen stat. Hans «forbrytelse» har vært fri journalistikk og publisering, som er beskyttet i henhold til den amerikanske grunnloven, et dokument hvis hellighet tilsynelatende har blitt kastet overbord.

WikiLeaks har ikke gjort mer enn det New York Times og Washington Postgjorde i deres feirede fortid – organisasjonen har åpenbart sannheten om plyndringskriger og en korrupt elites geberder. Som en reaktion på denne sannhetsytringen har en Kaldkrigsfantasi kjent som «Russiagate» forsøkt å male Julian – og i tillegg alle journalister – som noen «spioner».

Hva CNN og resten av media ikke forteller dere er at den øverste for de amerikanske etterretningstjenesteneunder ed har innrømmet at deres organer ikke har funnet det minste bevis for å koble Assange eller WikiLeaks til Russland.

Julians status som en politisk flyktning under 1951-konvensjonen har støtte fra FN, hvis Arbeidsgruppe om vilkårlig anholdelse har krevd en slutt på forfølgelsen. Arbeidsgruppen, en av verdens høyeste myndigheter om folkeretten, gjennomførte en undersøkelse der den britiske regjeringen deltok, og besluttet enstemmig i Julians favør.

FN oppfordrer Storbritannia til å respektere sitt ansvar under konvensjonen og gi Julian rett til trygt å kunne forlate ambassaden.

Selv om hans helse er skranter kan Julian ikke komme seg til sykehus for en røntgenundersøkelseuten nesten sikkert å bli arrestert.

Siden påske er Julians isolasjon blitt ekstremt; og ifølge Human Rights Watch: «Hans tilfluktssted i ambassaden ligner mer og mer pået isolat.»

Han er nektet grunnleggende kommunikasjon; han blir nektet tilgang til telefon og internett og besøkende er forbudt. Med etableringen av et nytt, ærbødig forhold til USA forsøker president Lenín Moreno og den ekvadorianske regjeringen å gjøre livet så vanskelig for Julian at han blir helt kneblet eller at han blir nødt til å forlate ambassaden, inn i de ventende armenetil politiet.

En amerikansk utleveringsanmodningvil sannsynligvis følge og Julian vil være bestemt for den slags straffehullhelvete som Chelsea Manning måtte utholde. Den tidligere presidenten i Ecuador Rafael Correa, regjeringslederen sominnvilget Julian politisk asyl, har fordømt hans behandling som «tortur».

Vi i Courage ber folk om å støtte våkene den 19. juni ved denekvadorianskeambassaden i London, fra 18:00 til 20:00, info her, og i andre byer, og demonstrasjonen i Sydney, Australia den 17. juni kl 13.00 på Town Hall Square, info her.