Professor Stuart Rees, forhenværende direktør for Sydney Peace Foundation, oppfordrer til Assanges frihet

9 June 2018

Professor Stuart Rees er en pensjonert akademiker, forfatter og forsvarer av menneskerettigheter og borgerfriheter. Han grunnla Sydney Peace Foundation (Sydney Fredsstiftelse) ved University of Sydney i 1998. I 2011 tildeltestiftelsen sin høyeste æresutmerkelse, deresGullmedalje for fred og rettferdighet, til WikiLeaks-redaktør Julian Assange.

Ved kunngjøringen avtildelingen sa professor Rees: «Assanges arbeid står i tradisjonen til Tom Paines Rights of Man og Daniel Ellsbergs Pentagon Papers–som utfordrer den gamle maktorden i politikk og journalistikk. Assange har gått i front formenneskenes rett til å vite og har utfordret den århundrer gamle tradisjonen om at regjeringer har rett til å holde offentligheten i en tilstand av uvitenhet. I Paine-, Ellsberg- og Assange-tilfellene gikk de som var ved makten raskt inn for å kneble sine kritikere, selv ved å perverterelov og rett.»

Professor Rees har utstedt følgende erklæring som støtter demonstrasjonene og våkene som det er kalt for for å kreve Assanges frihet.

Professor Stuart Rees’ erklæring

Professor Stuart Rees

Julian Assange har jobbet utrettelig for å støtte ytringsfrihet og avsløre maktmisbruk av regjeringer som den amerikanske og av statsinstitusjoner som de som representerer britisk og svensk «justis».

I motsetning til dette har de skamløse maktmisbrukerne sett det hensiktsmessig å garantere at det ikke ville være noen frihet for Julian om han forlater sin tilflukt i den ekvadorianske ambassaden i London. Feige regjeringer, som Australias, har også medvirket i deres likegyldighet overfor en av deres borgeres grunnleggende menneskerettigheter.

Kampanjen for å kreve frihet for Julian Assange er langt forsinket, men fortjener å bli raskt vellykket. Med mindre det skjer, vil det se ut som om en umenneskelig politisk kultur vil fortsette å leve, med nasjoners voldelige, mobbende, militaristiske makt nasjoner som ikke liker at deres maktmisbruk blir eksponert.

Jeg uttrykker min takknemlig til arrangørene av denne kampanjen, og gir den uten forbehold min tilslutning.

Dr. Stuart Rees AM
Professor Emeritus University of Sydney
Forhenværende direktør for Sydney Peace Foundation