Professor Piers Robinson krever frihet for Julian Assange

Professor Piers Robinson er en ledende figur i Media-on-Trial-gruppen. Han leder Institutt for politikk, samfunn og politisk journalistikk ved University of Sheffield; hans bok fra 2002, The CNN Effect: The Myth of News Media, Foreign Policy and Intervention (CNN effekten: Myten om nyhetsmedier, utenrikspolitikk og intervensjon), undersøkte nyhetsrapporteringen i rekken av «humanitære» intervensjoner i Irak, Somalia, Bosnia, Kosovo og Rwanda.

Professor Piers Robinson

Han var hovedforfatter av Pockets of Resistance: British News Media, War and Theory in the 2003 Invasion of Iraq (2010) (Lommer av motstand: Britiske nyhetsmedier, krig og teori om 2003-invasjonen av Iraq), en ambisiøs og grundig analyse av tv- og pressedekningen av invasjonen.

Ruthledge Handbook of Media, Conflict and Security (2016) (Ruthledge-håndboka om media, konflikt og sikkerhet), som Robinson forfattet sammen med Philip Seib og Romy Frohlich, knytter sammen den voksende produksjonen av media- og konfliktforskning med området sikkerhetsstudier.

Han er medlem av Arbeidsgruppen for Syria, Propaganda og Media. Gruppen ble opprettet i 2017 for å «legge til rette for forskning og debatt med hensyn til krigen i Syria fra 2011 til idag, og både medienes og propagandaens rolle». I januar avslørte Hayward Guardians sverting av «kritisk diskusjon» om De hvite hjelmene som et angivelig verk av «antiimperialistiske aktivister, konspirasjonsteoretikere og nett-troll med støtte fra den russiske regjeringen».

Robinson og professor Tim Hayward, et annet medlem av Arbeidsgruppen for Syria, propaganda og media, var blant de som ble målrettet svertet i hetsartikler publisert av Times i april. I mai svarte han på disse angrepene i et tre-delers-intervju publisert på World Socialist Web Site.

***

Vi gjennomlever svært mørke tider for demokrati og ytringsfrihet. Stemmer for fornuft og ro blir uopphørlig svertet og mobbet, mens modige varslere som Julian Assange blir utsatt for stadig mer tvangsmessige forsøk på knebling.

Det er avgjørende at alle vi som verdsetter demokrati og frihet står opp for Assanges forsvar og krever at denne skandaløse og skammelige statsdrevne trakasseringen opphører.

Vår frihet til å si sannheten til makten, opponere mot umoralske og illegitime kriger og føre kampanjer for sannhet og ansvarlighet går tapt i en skremmende hastighet. Å få satt en stopper for dette demokratiske forfallet begynner med å kreve frihet for Julian Assange.

Loading