SEP-leder Julie Hyland taler ved London-våken med krav om frihet for Julian Assange

Av våre reportere
20 June 2018

Omkring 200 personer, som inkluderte arbeidere, ungdommer og pensjonister, deltok i en våke utenfor den ekvadorianske ambassaden i London på tirsdag kveld, med krav om frihet for WikiLeaks-redaktøren Julian Assange.

Susan Manning, mor til den amerikanske varsleren Chelsea Manning, var til stede, sammen med mennesker fra flere forskjellige land, blant andre Hellas, Chile, Portugal og India. En lydhør kontingent av ekvadorianere ledet et talekor med ropet «Free Julian Assange!», som lot høre fra seg med jevne mellomrom. Deltakerne holdt WSWS og Socialist Equality Party plakater med kravet «Free Julian Assange», «Defend Free Speech» (forsvar ytringsfrihet) og «No to Internet Censorship» (nei til internetsensur). Ingen andre politiske partier var til stede og begivenheten ble møtt av en total blackout av britiske og vestlige hovedstrømsmedier.

WSWS-erklæringen «Sydney-demonstrasjonen til forsvar for Julian Assange: Et viktig skritt fremover» ble distribuert og ivrig lest av mange av protestantene. Det er rapporten fra den vellykkede demonstrasjonen i Sydney på søndag, organisert av Det sosialistiske likestillingspartiet (SEP - Australia), med krav om at den australske regjeringen griper inn for å beskytte Assange, en australsk statsborger, og garanterer hans rett til å returnere og hans frihet fra utlevering til USA.

Sydney-protesten og London-våken er deler av en utdypende internasjonal kampanje for å frigjøre Assange, som nå har blitt tvunget til å forbli i ambassaden i seks år. Det har blitt holdt andre demonstrasjoner fra New Zealand og Australia til Sri Lanka og India, over hele Europa og i mange amerikanske byer, inkludert Washington, D.C.

Blant de som talte til forsvar for Assange var Craig Murray, den tidligere amerikanske ambassadøren til Usbekistan, og Lauri Love, den unge britiske statsborgeren som ble anklaget av den amerikanske regjeringen for hacking av FBI- og NASA-datamaskiner og som nedkjempet kravet om utlevering fra Storbritannia. Love forklarte hvordan hans familie og tilhengere gjennomførte en vellykket kampanje mot utleveringen, som han endelig vant i år.

Lauri Love

Julie Hyland, assisterende nasjonalsekretær for Det sosialistiske likestillingspartiet (UK) talte og fikk runder av applaus og kveldens mest høylytte støtterop fra publikum. Transkripsjonen av Hylands tale er publisert under.

Det vil fortløpende publiseres flere rapporter og intervjuer med detakere på London-våken.

«På vegne av World Socialist Web Site og Socialist Equality Party vil jeg uttrykke vår solidaritet med Julian Assange og kravet om hans frihet.»

«Den britiske regjeringen må beveges til å avslutte sin voldsomme forfølgelse av Julian og la ham forlate den ekvadorianske ambassaden og, om han skulle han velge det, få forlate Storbritannia uten frykt for arrest eller inngripen.»

«Julian Assange er en uskyldig mann. Han er en politisk fange – offer for en monstrøs fingering.»

«Det er mer enn ett år siden Sverige droppet sine oppblåste påstander mot ham og mer enn tre år siden FN fordømte hans fengsling som ‘vilkårlig, urimelig, unødvendig og uforholdsmessig’.»

«Likevel, etter seks år, kan han fortsatt ikke forlate den ekvadorianske ambassaden. Så sent som i februar sa en britisk dommer at han konfronterer pågripelse for å ha krenket kausjonsbetingelsene om han skulle forsøke å forlate bygningen.»

«Dette var kausjonsbetingelser som følge av hans berettigede tiltak for å motstå sin utlevering til USA for å konfrontere anklager for spionasje, som kan føre til dødsstraff. Den britiske dommerens trussel ble levert en dag etter at USAs justisdepartement bekreftet at den fortsatt søker hans utlevering.»

«Assange har mer enn gjort opp for et slikt brudd. Til tross for at han aldri har blitt anklaget for noe lovbrudd har han mindre rettigheter enn en dømt morder. I seks år har han blitt forhindret tilgang til sollys, frisk luft eller fysisk trening og hans helse har blitt betydelig forringet.»

«I nesten tre måneder har han blitt nektet kontakt med omverdenen, bortsett fra med sine advokater. Han får ikke snakke med sin familie, og kan ikke motta besøkende, ringe eller få tilgang til Internett.»

«Det er en virkelig og overhengende fare for at dette er forspillet til hans utvisning fra ambassaden.»

«Den grusomme og umenneskelig behandling tildelt Assange står i sterk kontrast til silkehanske-behandlingen av den fascistiske diktatoren og massemorderen General Augusto Pinochet tilbake i 1998. Londons utlevering av Pinochet til Spania under en internasjonal arrestordre ble bekjempet i mer enn et år mens han levde i luksus, inntil den daværende Labour-regeringens innenriksminister Jack Straw refererte til «medlidenhetsgrunner» og tillot ham å returnere til Chile.»

«Julian Assange blir straffet fordi han er noe så sjeldent i våre dager som en journalist som forteller sannheten og modig eksponerer kriminaliteten til regjeringer, gigantiske selskap og andre sterke organisasjoner.»

«Forbrytelser som inkluderer hensynsløst mord på hundrevis av sivile i Afghanistan og Irak av USA og landets allierte, etter den ulovlige invasjonen av disse landene.»

«Konspirasjoner, som CIA-operasjoner for å bryte inn i telefoner, PCer, servere, smartfjernsyn og til og med kjøretøy-datasystemer, slik at de kan spionere på kommunikasjonen til titalls millioner mennesker i USA og rundt om i verden.»

«Det er for sin fryktløse rapportering av reelle nyheter at han har blitt forfulgt av USA, gjort gjenstand for en de facto forvaring av påfølgende britiske regjeringer og forlatt av de australske myndighetene. De samme tre landene som har vært i forkant for regimeendringsoperasjoner verden over i løpet av de siste to tiårene.»

«Det er ikke en tilfeldighet at hans kommunikasjon ble avskåret like før den USA-ledede bombingen av Syria, Israels massenedskyting av palestinere i Gaza og nå det saudi-ledede angrepet på Jemen, med anvendelse av våpen levert fra Storbritannia.»

«Angrepet på Julian Assange er midtpunktet i angrepet på ytringsfriheten, og mediesensur ført av regjeringer over hele verden, i samspill med selskap som Google, Facebook og andre.»

«De rådende maktene prøver ikke bare å dekke over sine forbrytelser, men de forbereder nye og langt verre forbrytelser.»

«De vet at det er massiv motstand mot deres krigshissing, som truer med en konfrontasjon mellom atomvåpenmakter.»

«De vet at det er massiv motstand mot årene med innstramminger som har ødelagt essensielle sosiale programmer og produsert rekordnivåer av sosial ulikhet.»

«Dette er underliggende for deres dreining mot statsundertrykking og sensur.»

«Desto mer skammelige er derfor handlingene til de såkalte ‘liberale’ mediene som Guardian og New York Times, som har spilt hovedrollen i svertingen av Assange. John Pilger har med rette beskrevet dette som Vichy-journalistikk, etter Vichy-regjeringen som samarbeidet med den nazistiske okkupasjonen av krigstidens Frankrike.»

«Sammen med Vichy-journalistene er de mange ‘progressive’, ‘venstre’ og ‘sosialistiske’ organisasjonene og enkeltpersonene, som er tause i møte med kampanjen mot Assange.»

«Det er skammelig at Jeremy Corbyn ikke har levert én offentlig uttalelse til Julians forsvar siden han ble valgt som partileder i 2015, for nesten tre år siden.»

«Det er ingen tvil om at hvis han brukte sin betydelige støtte til å love Labours forsvar for Assange og WikiLeaks, da ville det ha vært tusener her i dag, og de som plotter mot ham måtte ha tenkt seg om to ganger.»

«De neste ukene er kritiske. Vi oppfordrer arbeidere og ungdommer i Storbritannia og over hele verden til å bryte denne taushetsmuren ved å fornye kampen for Assanges frihet, som er avgjørende for forsvaret av ytringsfriheten og kritiske og uavhengige medier.»