Resolusjon fra Den femte nasjonalkongressen for SEP (USA) Løslat Julian Assange!

Denne resolusjonen ble enstemmig vedtatt av Den femte nasjonalkongressen for Det sosialistiske likestillingspartiet i USA, som ble avholdt fra den 22. til den 27. juli 2018. WSWS vil publisere rapporter fra kongressens hovedresolusjon og hovedrapport i løpet av de kommende dagene.

SEPs femte kongress Det sosialistiske likestillingspartiet (USA) sender hilsener til WikiLeaks-redaktøren Julian Assange og beslutter å utvikle en bredest mulig politisk kampanje mot den amerikanske regjeringens trussel om å søke hans utlevering til USA for å møte fingerte spionasjeanklager.

Denne kongressen fordømmer Ecuadors regjeringers planer om å forkaste asylet Assange ble innvilget i 2012. Vi fordømmer samarbeidet mellom den britiske, den australske og andre kapitalistregjeringer i den uopphørlige forfølgelsen av denne modige forkjemperen for sannhet.

WikiLeaks’ og Julian Assanges publisering av lekkede amerikanske militær-, diplomati- og etterretningsfiler er ikke en forbrytelse. Det er kritisk og uavhengig journalistikk som har eksponert imperialistiske krigsforbrytelser, foretaksmisgjerninger og antidemokratiske intriger.

WikiLeaks har utført en enorm tjeneste for den amerikanske og den internasjonale arbeiderklassen. Siden etableringen i 2006 har medieorganisasjonen bidratt til å utdanne og varsle millioner av arbeidere og unge mennesker om de virkelige relasjonene innen det kapitalistiske samfunnet i USA og rundt om i verden.

Vendettaen mot Assange er et akutt uttrykk for det bredere angrepet på alle de demokratiske rettighetene til arbeiderklassen. Der den fordømmer massen av befolkningen til fattigdom og sosial elendighet, og mens den konspirerer for å føre ødeleggende krig mot sine økonomiske og strategiske rivaler i Russland, Kina og andre steder, beveger den amerikanske styringsklassen seg mot diktatoriske styringsformer. Det er et bevisst forsøk underveis for å undertrykke opposisjon, blant annet ved å sensurere og kneble alternative kilder til informasjon som WikiLeaks og kilder til politisk perspektiv som World Socialist Web Site.

Forfølgelsen av Assange og Internettsensur har blitt direkte tilrettelagt av de selvbenevnte «liberale» partiene og media, fagforeningene og pseudo-venstre-organisasjonene rundt om i verden. Som representantene for den privilegerte øvre middelklassen har disse tendensene innrettet seg med styringsklassen og nedstigningen mot diktatur og krig. I prosessen har de forkastet ethvert forsvar av grunnleggende demokratiske rettigheter. De har enten sluttet seg til hetsingen av Assange eller de opprettholder en medskyldig taushet.

Den store samfunnskraften som SEP (USA) vil kjempe for å mobilisere til forsvar for ytringsfrihet og demokratiske rettigheter, og mot Internettsensur, er den amerikanske og den internasjonale arbeiderklassen.

SEP (USA) krever en umiddelbar og betingelsesløs slutt på Assanges ufrivillige innesperring i den ekvadorianske ambassaden i London der han søkte politisk asyl i 2012. Den amerikanske, britiske og australske regjeringen må garantere at han og annet WikiLeaks-personale ikke vil bli straffeforfulgt og at WikiLeaks’ operasjoner kan fortsette uhindret.

Kampen for sosialisme krever demokrati. Demokratiets overlevelse krever sosialisme.

Loading