Facebook sverger i Senat-høring å erstatte «dårlige ytringer» med «alternative fakta»

Sheryl Sandberg, Facebooks COO [Chief Operating Officer - direktør for operasjonell drift] og Jack Dorsey, Twitters CEO [Chief Executive Officer - administrerende direktør] avla på onsdag vitnesbyrd for Senatets Etterretningskomité. De markerte med sine utsagn en milepæl i omdanningen av sosialmedieselskapene til et avansert system for sensur og propaganda.

Skulle man dømme etter Sandbergs offentlige erklæringer for Senatet har verdens største sosialnettverk oppløst seg inn i den amerikanske statens etterretningsapparat, og vice versa.

«Når vi finner dårlige aktører [bad actors], skal vi blokkere dem,» truet Sandberg. «Når vi finner innhold som bryter med våre retningslinjer, skal vi ta det ned ... Vi er enda mer besluttsomme enn våre motparter ... Dette er et våpenkappløp, og det betyr at vi må være stadig mer årvåkne.»

Formannen for Senatets Etterretningskomité Richard Burr håndhilser på Facebook-direktøren Sheryl Sandberg før høringen

Sandberg impliserte at Facebooks mål er å stoppe «dårlige» ytringer [bad speech] og å fremme «bra» ytringer [good speech]. Men gjennom de to og en halv timene med vitnesbyrd var det ingen som fant det berettiget å stille det mest grunnleggende spørsmålet: Hvordan står dette pådrivet for å undertrykke «dårlige aktører» i forhold til Første endringstillegg til Den amerikanske grunnloven [First Amendment of the US Constitution], som beskytter ikke bare «bra» tale, men all tale?

Dette spørsmålet ble aldri stilt, for det som Sandberg, Dorsey, Senator Mark Warner fra Det demokratiske partiet og de samlede Kongress-medlemmene gjør, er flagrant forfatningsstridig.

Sandberg sa at når innhold er «merket som falskt» av Facebooks faktakontrollører, da «reduserer vi dramatisk distribusjonen på vårt nettsted, vi advarer deg hvis du er i ferd med å dele det, vi advarer deg hvis du allerede har delt det, og hvilket er viktig, vi viser relaterte artikler ved siden av innholdet slik at folk kan se alternative fakta.»

«Den grunnleggende oppfatningen er at dårlige ytringer ofte kan motvirkes av gode ytringer, og hvis noen sier noe som ikke er sant, og de sier det feil, da har noen andre muligheten til å si: ‘Faktisk tar du feil. Dette er sant,’ og det er dét vi jobber med gjennom våre systemer.»

Sandbergs bruk av begrepet «alternative fakta» var uten tvil utilsiktet, men det er uansett vesentlig. Uttrykket kom til berømmelse etter et tv-intervju i 2017 der Trump-administrasjonens medhjelper Kellyanne Conway ble utspurt av «Meet the Press»-verten Chuck Todd, som forlangte å vite hvorfor Det hvite hus ville «ytre en beviselig løgn». Som respons erklærte Conway at Det hvite hus presenterte «alternative fakta».

Sheryl Sandberg, Facebooks direktør for operasjonell drift

Todd presset på med sitt minneverdige svar: «Hør her, alternative fakta er ikke fakta. De er falsknerier.»

Sandbergs «alternative fakta» er heller «ikke fakta». De er statspropaganda. Hun beskriver ei maskin som oppdager når brukerne kommer med en ytring som Facebook anser uakseptabel, og erstatter «dårlige ytringer» med «bra ytringer» og «alternative fakta».

Sandberg sa: «Amerika er landet vi elsker.» Men dette landet er truet av «motstandere som ønsker å undergrave vårt demokrati». Bekjempelsen av denne trusselen krever integreringen av staten og privatforetak: «alle sammen – inkludert industri, regjeringer og eksperter fra det sivile samfunn» jobber for å stoppe spredningen av «dårlige» ytringer og idéer.

«Vi har mer enn doblet antallet personer som jobber med trygghet og sikkerhet og har nå over 20.000,» skrøyt Sandberg. «Vi gjennomgår rapporter på over 50 språk, 24 timer i døgnet. Bedre maskinlæringsteknologi og kunstig intelligens [AI - Artificial Intelligence] har også gjort det mulig for oss å være mye mer pro-aktive i identifiseringen» av kontoer som målrettes for fjerning.

Hun la til: «Ved bruk av teknologier som maskinlæring, AI og datasyn [computer vision], kan vi pro-aktivt oppdage flere dårlige aktører og handle raskere.»

Sandberg annonserte også en ny plan for å få de som opererer store sider til å presentere sin offentlig-godkjente identifikasjon til Facebook. «Dette vil gjøre det mye vanskeligere for folk å vokse viralt» og «spre splittende innhold på den måten».

Mark Warner

Sentralt i denne prosessen er kampen mot det hun kaller «falske nyheter». Hun fortsatte: «Historier som Facebooks ‘uavhengige’ faktakontrollører vurderer som falske, vises lavere i Nyhetsstrømmen [Facebooks News Feed]. Hvis sider eller doméner gjentatte ganger lager eller deler feilinformasjon, reduserer vi distribusjonen betydelig og fjerner deres annonseringsrettigheter.»

Facebook har essensielt sett blitt en alt-i-én-butikk for regjeringskontroll. «Som del av offisielle etterforskninger krever offentlige tjenestemenn noen ganger data om folk som er Facebook-brukere,» sa hun. «Vi har en lett tilgjengelig nettportal, og prosesser på plass, for å håndtere disse regjeringsforespørslene.»

Mens Sandbergs erklæringer var den mest utilslørte og direkte promoteringen av amerikansk internettsensur til dags dato, var det Etterretningskomitéens nestformann Mark Warner som mest rett på sak forklarte motivasjonen for pådrivet for internettsensur.

«Tenk deg utfordringen og skaden for markedene hvis Fords kommunikasjoner fra Fed-styreformannen [US Federal Reserve - den privateide amerikanske sentralbanken] ble lekket online,» sa han. «Eller reflekter over aksjeprisen for et Fortune-500-foretak hvis en uærlig short-selger [spekulant på fallende priser] kunne spre falsk informasjon raskt på nettet, om selskapets administrerende direktør eller effektene av produktene.»

Jack Dorsey, Twitters adm. dir.

Internett må med andre ord sensureres for å unngå formidling av utsagn som kan være skadelige for profittmarginene til storforetak. Og fremfor alt, det må sensureres for å holde arbeidere fra å organisere noen som helst kamp i opposisjon til disse foretakene.

Teknologidirektørenes visitt til Capitol Hill var en orkestrert forestilling fra start til slutt, for å utelukke noen som helst seriøs diskusjon av implikasjonene av internettsensur og målrettingen av venstreorienterte, antikrig og sosialistiske organisasjoner. Morgenens Senat-høring var en fremvisning av jingoistisk samstemmighet, der republikanske og demokratiske lovgivere og sosialmedie-direktører alle sverget å gjøre sitt ytterste for å bekjempe den antatte trusselen Russland, Iran og Kina representerte.

En annen høring, holdt av House Commerce Committee [Representantenes hus’ Handelskomité], var en partigruppe-basert frittfrem-for-alle, der republikanske lovgivere anklaget Twitter for å «skygge-forby» [shadow ban] deres kontoer, og demokrater anklaget republikanerne for å fremme «falske nyheter». Den fascistiske mediepersonligheten Laura Loomer avbrøt House-høringen for å protestere mot hennes utestengning fra Twitter, som et komitémedlem forsøkte å overdøve med auksjonarius-raljering, inntil Loomer ble kastet ut av forsamlingssalen.

Alex Jones

Ytrehøyre-konspirasjonsteoretikerne Alex Jones og Charles Johnson vandret i korridorene i House- og Senat-kontorbygningene mellom høringene og forsøkte å konfrontere Sandberg, Dorsey og demokratiske lovgivere, men lyktes stort sett bare å komme i krangel med forbipasserende. Da ei kvinne utenfor bygningene konfronterte Jones med hans rasistiske synspunkter, beskyldte Infowars-grunnleggeren henne for rasisme mot hvite mennesker og stemte i sang: «Brown KKK, go away!» [Brun KKK (Ku-Klux-Klan), gå vekk!]

Påstandene fra høyreorienterte republikanere om at de blir sensurert av teknologigigantene, og geberdene fra Jones og hans fascistiske allierte, er distraksjoner innrettet på å avlede oppmerksomheten vekk fra det faktum at venstreorientert politisk opposisjon er sentralmålet for Facebooks, Twitters og Googles sensur, midt i etableringen av rammeverket for en politistat.

Onsdagens høring er en advarsel: Internettsensur er ikke bare mulig; det skjer nå. Arbeidere og unge mennesker må begynne å mobilisere til forsvar for ytringsfriheten, med utgangspunkt i et sosialistisk perspektiv og som en del av kampen mot det kapitalistiske systemet, som er roten til krig og diktatur.

Loading