En advarsel til arbeiderklassen

Facebooks partnerskap med Atlantic Council

Den 17. mai annonserte Facebook et partnerskap med Atlantic Council, den partiovergripende tankesmia som har deltatt i alle av den amerikanske imperialismens politiske og militære forbrytelser over det siste halve århundret. I et kort blogginnlegg forklarte Katie Harbath, Facebooks direktør for global politikk og regjeringskontakt, at relasjonen var nødvendig «for å forhindre at vår tjenesteplattform blir misbrukt under valg».

Harbath fortsatte: «Vi jobber mer aktivt med eksterne eksperter, regjeringer og andre selskaper fordi vi vet at vi ikke kan løse disse utfordringene alene. ... I dag er vi oppstemt over å lansere et nytt partnerskap med Atlantic Council, som har et stjernerenomé for innovative løsninger på vanskelige problemer.» Andre regjeringer og eksterne eksperter som Facebook samarbeider med ble ikke nevnt ved navn.

At Harbath – tidligere digitalstrateg for Det republikanske partiets senatskomité – kan snakke om Atlantic Council som å ha et «stjernerenomé» for behandlingen av «vanskelige problemer», viser at Facebook er bemannet med funksjonærer fra det amerikanske politiske etablissementet. I virkeligheten har Atlantic Council et renomé som en formidlingssentral for politisk og ideologisk propaganda – deriblant utføring og forsvar av valgsvindel over hele verden – i tjeneste for den amerikanske kapitalismens strategiske interesser.

Harbath skrev også at Facebooks ekspanderende team av sikkerhet- og AI-eksperter [kunstig intelligens] vil jobbe tett med Atlantic Councils Digital Forensic Research Lab (DFRL) «for å skaffe Facebook sanntidsinnblikk og oppdateringer om nye trusler og desinformasjonskampanjer fra hele verden. Dette vil bidra til å øke antall ‘øyne og ører’ vi har som jobber med å kartlegge potensielt misbruk på vår tjenesteplattform – slik at vi bedre kan identifisere hull i våre systemer, forhindre vanskeligheter og sikre at Facebook spiller en positiv rolle under valg rundt om i verden.»

Atlantic Councils DFRL er bemannet av et team av «desinformasjon»-spesialister og tidligere amerikanske etterretningsteknologer. Organisasjonens oppgitte formål [mission statement], som publisert på nettstedet digitalsherlocks.com, er: «Å identifisere, avsløre og forklare desinformasjon hvor og når det skjer, ved bruk av åpenkildeforskning; å fremme objektiv sannhet som et grunnlag for en regjering for og av mennesker; å beskytte demokratiske institusjoner og normer fra de som ville forsøke å undergrave dem i det digitale engasjementsområdet.»

Enhver som er kjent med Atlantic Councils historie og rolle vet hva dette språket fra DFRL egentlig betyr. Det har ingenting å gjøre med å etablere objektiv sannhet eller beskytte folkets demokratiske rettigheter. Dette er den amerikansk imperialismens etablerte eufemismer som har blitt anvendt i flere tiår for å dekke over CIA-sponset undergraving, mord og politisk manipulering i alle verdenshjørner.

Mens Facebook-kunngjøringen sist mai enten ble helt ignorert eller rapportert som noe helt selvfølgelig i de kapitalistiske mediene, er dette nye samarbeidet mellom Facebook og Atlantic Concil en advarsel: Kampanjen mot «falske nyheter», «valg-innblanding» og «desinformation» står frem som integreringen av sosialmediemonopolene inn i operasjonene til den amerikanske statens militær-etterretningsapparat.

Denne integreringen av de sosiale medieplattformene inn i staten har tre hovedmål:

• å manipulere og påvirke politiske utfall i land over hele verden for å tjene amerikanske globale interesser, herunder manipuleringen av valg

• å samle data om veksten av sosial opposisjon og politiske partiers og enkeltpersoners innflytelse og å kanalisere denne informasjonen inn i etterretningsetablissementet

• og å sensurere politisk innhold som er i opposisjon til den amerikanske kapitalismens interesser, særlig sosialistiske, venstreorienterte og antikrig synspunkter.

Den amerikanske regjeringens bruk av sosialmedier for å manipulere valg i andre land ble analysert grundig på World Socialist Web Site i april i den todelte serien «US election meddeling in the age of the Internet: How Google, Facebook and Twitter are manipulating the Mexican presidential elections.»

I mellomtiden er de nyeste sensurtiltakene fra Facebook sammen med Twitter og Google – slettingen av kontoer, sider, blogger og YouTube-kanaler basert på ubelagte påstander om iranske og russiske regjeringskampanjer – også bevis for at transformasjonen av sosialmedie- og Internett-teknologiselskaper til en arm av staten er godt på gang.

Historikken til Atlantic Council

En gjennomgang av Atlantic Councils 57 år lange historie, en organisasjon som i vesentlig grad har unngått offentlig granskning, viser at den er en pionér i utviklingen og fremmingen av det amerikanske utenriksdepartementets og Pentagons kriminelle operasjoner for å fremme «demokrati» og «menneskerettigheter» rundt om i verden. Den er også et treningsfelt og en svingdør for folk i utenrikspolitikken og etterretningsvirksomheten i Washington, D.C., samt en formidlingskanal for tidligere Pentagon-sjefer over i sivil virksomhet og regjeringsroller.

Lista over nåværende, æres- og livstidsdirektører for Atlantic Council er å lese som et partiovergripende anegalleri av amerikanske krigsforbrytere, deriblant Henry Kissinger, George P. Shultz, Frank Carlucci, James A. Baker, R. James Woosley, Condoleezza Rice, Colin Powell, Robert Gates og Leon Panetta. Blant tidligere styreformenn for Atlantic Council er Obama-administrasjonsrepresentantene James L. Jones (nasjonal sikkerhetsrådgiver) og Chuck Hagel (utenriksminister). Styreformann for Atlantic Council er Brent Scowcroft, den pensjonerte amerikanske US-Air-Force-offiseren som hadde nasjonal sikkerhete- og etterretningsstillinger i administrasjonene til Nixon, Bush I og Bush II.

Atlantic Council er finansiert av vesentlige statlige og konserninteresser fra finans-, forsvars- og petroleumsindustrien. Årsrapporten for 2017 dokumenterer betydelige bidrag fra HSBC, Chevron, The Blackstone Group, Raytheon, Lockheed Martin og Ford Motor Company, blant mange andre. Google Inc. er også oppført, i donorkategorien $ 100.000 til $ 250.000. Blant Atlantic Councils største bidragsytere er det amerikanske utenriksdepartementet, Storbritannias Utenriks- og Commonwealth-kontor og De forente arabiske emirater (UAE). Andre bidragsytere inkluderer Saudi-Arabia, Qatar, Boeing, BP, Exxon og US Army, Navy, Air Force og Marines.

The Atlantic Council of the United States ble grunnlagt i 1961 som ei tankesmie og en antikommunistisk PR-organisasjon for å levere støtte innen USA for NATO i etter-andre-verdenskrig-perioden. Den ble opprettet av tidligere utenriksdepartementsledere fra Den kalde krigens epoke, som Dean Acheson og Christian Herter sammen med andre prominente politiske og business-personligheter, som en koalisjon av ikke-statlige-organisasjoner som var bekymret for at NATO-alliansen falt fra hverandre.

I sin tidlige aktivitetsperiode utga rådet bøker og tidsskrifter og utviklet propaganda, inkludert tv-reklamefilmer med skuespiller og komiker Bob Hope, for å promotere offentlig støtte for amerikansk og europeisk politisk og militært samarbeid mot Sovjetunionen. Med sitt grunnleggende fokus på Europa og etterkrigskonflikten med Sovjetunionen og Østblokklandene, ble Atlantic Council involvert i den amerikanske utenrikspolitikkens intriger og manøvreringer under den sosiale uroen og de politiske krisene rundt om i verden på slutten av 1960-tallet og tidlig på 1970-tallet.

Atlantic Council spilte en direkte rolle i den amerikanske regjeringens respons på Charles de Gaulles fratreden i Frankrike og på Warszawa-paktens invasjon av Tsjekkoslovakia i 1968. Gjennom hele Johnson- og Nixon-administrasjonsperioden støttet organisasjonen den amerikanske krigen i Vietnam.

I etterkant av Vietnam fortsatte Atlantic Council å spille en rolle i utenrikspolitikken til både Carter- og Reagan-administrasjonen. Organisasjonens program og innflytelse var forankret i USAs pådriv for hegemonisk kontroll over verdens petroleum- og energiressurser og markeder. Dens fokus ble dreid mot Asia, Midt-Østen og Latin-Amerika og tildekkingen av black-ops [eksempelvis attentater] og andre skjulte illegale amerikanske militæroperasjoner, som for eksempel Iran-Contra-affæren på 1980-tallet.

Med oppløsingen av Sovjetunionen og restaureringen av kapitalismen i de tidligere Østblokklandene dreide Atlantic Councils strategiske retning videre der den amerikanske imperialismens maskin nå begynte sine mer enn 25 år med endeløse kriger i Midtøsten og Nord-Afrika. I løpet av denne tidsperioden åpnet rådet spesielle sentre viet amerikansk politikk i Midtøsten, Latin-Amerika, Eurasia, Europa, Sør-Asia og Afrika.

Det er vanskelig å finne informasjon om Atlantic Council og organisasjonens aktiviteter på nettet, annet enn hva organisasjonen selv publiserer. I 2014 rapporterte New York Times at Fed Ex, etter å ha bidratt med en donasjon hadde jobbet med organisasjonen for å presse en avtale gjennom Det europeisk-amerikanske handelskammer for å redusere transatlantiske tariffer og tillate flere tollfrie forsendelser.

En gjennomgang av papirene og dokumentene fra disse sentrene på nettsiden til Atlantic Council, så vel som av ansvarlige enkeltpersoner og landene «til vurdering», avslører en omfattende liste av utenlandsk innblanding, manipulering og kaos skapt av USA i løpet av de siste tiårene. På Atlantic Councils nettsted kan man kan finne lenker til initiativ som «Kommende pakistanske lederpersonligheter», «Ukraina i Europa», «Eurasiatiske energihandler», «Afghanistan i opprør» og «Gjennoppbygging av Syria».

Et søk på nettstedet med uttrykket «menneskerettigheter» byr lenker til dusinvis av dokumenter, taler og rapporter som går tilbake til 2015 om Iran, Russland, Syria, Tyrkia og andre land i Afrika og Midtøsten. I tillegg kan man finne artikler som er viet til menneskerettigheter og identitetspolitikk fra standpunkt for feminisme og LGBT-rettigheter, særlig fra Obama-administrasjonens siste år.

Atlantic Council har en lang historikk for posering som forsvarer av «demokrati» og «menneskerettigheter» når det korresponderer med den amerikanske imperialismens behov. Samordningen av Facebooks trygghets- og sikkerhetsoperasjoner med Atlantic Councils Digital and Forensic Research Lab representerer en ny fase i utviklingen av Internett-sensur og politisk manipulering mot venstreorienterte og sosialistiske synspunkter som har pågått i mer enn et år, som dokumentert av World Socialist Web Site.

Det kan ikke være noen illusjoner om at dette samarbeidet ikke er noe annet enn utvidelsen av statens «øyne og ører» inn til enkeltpersoners og organisasjoners idéer og aktiviteter både i og utenfor USA, spesielt de som motsetter seg den amerikanske imperialismens strategiske interesser. Dette inkluderer selvsagt aktivitetene til arbeidere og ungdommer som organiserer seg og kommuniserer på Facebook for å uttrykke sine synspunkter og iverksetter tiltak for å bekjempe forholdene på sine arbeidsplasser og i sine nabolag. Nye former for sosialmedie-samarbeid og -kommunikasjon, som er sikre, krypterte og frie fra statens innsyn, må utvikles og anvendes for at arbeidere kan slåss mot det kapitalistiske systemet og for sosialisme i en koordinert internasjonal kamp.

Loading