Stort Colombo-publikum hørte David Norths forelesning om Den fjerde internasjonales historie

Et publikum på tre hundre fant veien til New Town Hall i Colombo på søndag for å høre et foredrag av David North, styreleder for det internasjonale redaksjonsrådet for World Socialist Web Site. Tema for forelesningen var «Historiens lærdommer og den dagsaktuelle kampen for sosialisme».

North, som også er styreleder for Sosialistisk Likhetsparti (SEP - Socialist Equality Party) i USA, var i landet på invitasjon fra SEP (Sri Lanka). Fire dager tidligere, den 3. oktober, holdt han et foredrag over samme tema ved Peradeniya University i Kandy, også til entusiastisk bifall.

Disse to begivenhetene var del av en rekke forelesninger som organiseres av Den internasjonale komitéen av den fjerde internasjonale (ICFI) [International Committee of the Fourth International] rundt om i verden for å feire 80-årsjubiléet for grunnleggingen av Den fjerde internasjonale av Leo Trotskij i 1938. Colombo-møtet feiret også femtiårsmarkeringen for etableringen av SEP (Sri Lanka).

Som respons på en iherdig kampanje gjennomført av SEP-medlemmer og partiets ungdomsbevegelse IYSSE [International Youth and Students for Social Equality], fant mange arbeidere, studenter og sosialt bevisste intellektuelle fra flere deler av øya, veien til møtet. Verdt å merke seg var at en stor kontingent av SEP- og IYSSE-medlemmer og deres støttespillere hadde reist 250 miles fra det krigsherjede nord av øya, for å delta på Colombo-arrangementet.

Wije Dias, generalsekretær for SEP (Sri Lanka), ledet møtet. Han bemerket at Den fjerde internasjonales 80-årsjubiléum fant sted ved et kritisk vendepunkt for den internasjonale klassekampen: Dias sa at «på den ene siden har vi de store imperialistmaktenes pådriv mot en tredje verdenskrig som vil utkjempes med atomvåpen, samtidig som styringsklassene i hvert land etablerer repressive, autoritære regimer. På den andre siden, i opposisjon til disse krigsforberedelsene, har arbeiderklassen i år trådt inn på scenen i en bølge av klassekamper, som begynte i USA og siden har feid over Europa, Midtøsten, Sør-Asia og Det fjerne østen.»

Dias insisterte: «Det som bryter sammen er det kapitalistiske økonomiske verdenssystemet. Det må bygges et alternativt sosialt system.» Han sa at dette bare kunne oppnås ved å bygge en verdensføderasjon av sosialistiske republikker, under ledelse av arbeiderklassen, som må samle alle de undertrykte massene.

Dias påpekte at «Sri Lanka er et godt eksempel på de katastrofale konsekvensene for arbeidere og de undertrykte massene av avvisningen av programmet for internasjonal sosialisme.» Han henviste til sviket som ble begått av Lanka Sama Samaja Party (LSSP) i 1964, med de pabloistiske revisjonistenes velsignelse. Han forklarte at SEP ble etablert, som Revolutionary Communist League (RCL) i 1968, for å heve den internasjonale sosialismens flagg igjen.

Han fortsatte: «Vi minnes denne historien, fordi lærdommene er avgjørende for dagens klassekamp. Den mest grunnleggende av disse lærdommene er nødvendigheten av å etablere arbeidsklassens politiske uavhengighet i kampen for et internasjonalt sosialistisk program og Den sosialistiske republikken Sri Lanka og Eelam, som del av Den sosialistiske republikken av Sør-Asia.»

I sin introduksjon av David North Dias påpekte Dias at han var en autoritet på den trotskistiske bevegelsens historie og hadde levert avgjørende ledelse til ICFI, spesielt etter splittelsen i 1985 og 1986 med Workers Revolutionary Party renegatene. Dias refererte til omdanningen av ICFIs ligaer til partier på midten av 1990-tallet og på grunnleggingen av World Socialist Web Site i 1998, som organ for den trotskistiske verdensbevegelsen. Han viste også frem en rekke viktige bøker skrevet av North.

En del av publikumet i Colombo

Ved begynnelsen av forelesningen insisterte North på den vesentlige betydningen av historiens lærdommer for dagens kamp for sosialisme: «Den revolusjonære bevegelsen utvikler sitt program og sin aktivitet gjennom kontinuerlig og kritisk bearbeiding av historisk erfaring. Uten et historisk referansepunkt er det umulig å navigere gjennom klassekampens turbulente strømmer. Videre, hvordan kan et revolusjonært parti trene sine unge kadre og arbeiderklassen som helhet, uten å studere det siste århundrets monumentale revolusjonære begivenheter?»

ICFI-lederen forklarte nødvendigheten av å «studere og assimilere lærdommene fra Trotskijs kamp mot stalinismen, som står som den fundamentale teoretiske og politiske kampen i det forrige århundret, og er av den dypeste og mest umiddelbare betydning for ethvert kritisk spørsmål om politisk strategi som konfronterer arbeidere, og alle de som seriøst søker etter den rette veien for kampen mot kapitalisme i den dagsaktuelle verden.» North fortsatte med å gi et kort sammendrag av Den fjerde internasjonales historiske og politiske opprinnelse.

North påpekte hvordan imperialistmaktene, hovedsakelig USA, har ført verden til randen av en kjernefysisk tredje verdenskrig, i direkte kontrast til de herskende elitenes proklamasjoner i etterkant av oppløsningen av de stalinistiske regimene i Sovjetunionen og i Østeuropa, om at kapitalismen ville skjenke menneskeheten «fred, velstand og universelt demokrati».

North viste så til «den utbredte diskusjonen om faren for fascismens tilbakekomst til makt», med henvisning til flere nylig publiserte bøker om emnet. Der han refererte til at ingen av disse forfatterne hadde forklart den egentlige årsaken til et slikt oppsving for de høyrefascistiske kreftene, sa North: «Trotskij, som produserte den grundigste analysen av fascismen, insisterte på at denne politiske svøpen var forankret i kapitalismens motsetninger og at det borgerlige demokratiets sammenbrudd – under trykket av global økonomisk krise, internasjonale geopolitiske spenninger og sosial konflikt innenlands – var en irreversibel prosess.»

«De politiske alternativene som presenterer seg i epoken for kapitalismens dødkamp,» fortsatte North, «er enten fascistisk barbari eller sosialistisk revolusjon. Det ene eller det andres triumf vil avgjøre menneskehetens fremtid. Fascismens triumf vil bety den menneskelige sivilisasjons død. Den sosialistiske revolusjonens seier vil åpne opp muligheten for en gjenfødelse og oppblomstring av den menneskelige sivilisasjon på et nytt og strålende nivå. Det er valget vi har foran oss.»

David North adresserer Colombo-møtet

North leverte også hilsener til SEP i anledning partiets femtiårsmarkering – fra SEP i USA og på vegne av ICFI og erklærte at det srilankiske partiet hadde standhaftig kjempet for et internasjonalt sosialistisk perspektiv under svært vanskelige betingelser.

Ved avslutningen av forelesningen svarte North på spørsmål fra publikum. Hans svar ble meget vel mottatt. For publikumets bekvemmelighet ble forelesningen simultanoversatt fra engelsk til språkene sinhala og tamil.

Flere deltakere snakket med WSWS-reportere både før og etter møtet.

Keshani, student ved University of Colombo, sa at hun tidligere ikke hadde trodd på sosialisme og hadde ment at det ikke var praktisk. «Men etter lange diskusjoner med SEP-medlemmer som har ført kampanje ved universitetet er jeg nå overbevist om den voksende muligheten for sosialisme i den situasjonen verden befinner seg i. Det internasjonale perspektivet som deres parti representerer har spesielt styrket min interesse for sosialisme. Ingen andre såkalte sosialister snakker om et sosialistisk program lenger.»

Med henvisning til Norths foredrag sa Keshani at hun hadde lært mye og fått svar på mange av sine spørsmål. «Nødvendigheten av å lære av historiens leksjoner og at vi må basere oss på internasjonale perspektiver ble godt forklart. Jeg er entusiastisk. Kapitalismens angrep under den pågående globaliseringen må konfronteres med en internasjonal organisering av arbeiderne.»

Keshani sa at historien om LSSPs svik på Sri Lanka var ny for henne, men at det var en viktig lærdom. «Jeg er klar for å diskutere disse tingene og for å ta initiativet,» sa hun.

Percy, en ikke-akademisk arbeider fra University of Moratuwa, sa at erfaringene som ble diskutert i Norths foredrag var viktige for arbeiderklassen: «Det kan ikke gå fremover uten disse lærdommene. Forskjellen med SEP er at partiet understreker arbeiderklassens styrke. Den styrken må forbedres ytterligere. Jeg tror flere foredrag som dette er påkrevd for det. Som arbeider ved et universitet har jeg sett mange av universitetsstudentenes kamper. Med mindre de får et internasjonalt perspektiv og lederskap, kan ikke arbeiderklassen lykkes.»

Thaneswari fra det nordlige Point Pedro sa at hun var overbevist om at internasjonal sosialisme var nødvendig for å løse problemene som verdens befolkninger står overfor. Arbeiderne er engasjert i en global produksjonsprosess.

Med henvisning til den brutale 30-år-lange borgerkrigen på Sri Lanka sa Thaneswari at hun nå forsto at folk hadde vært begrenset av nasjonalisme og med katastrofale konsekvenser. «Partier som Den tamilske nasjonalalliansen (TNA - en front for de tamilske borgerlige partiene) støtter ikke folket. Selv om krigen er avsluttet så fortsetter regjeringens undertrykkende styre over det tamilske folket.» Hun satte pris på at møtet var besøkt av både singalesiske og tamilske detakere, på tvers av de etniske skillelinjene.

Gnanavel, en regnskapsfører på Northsea-fabrikken, sa: «Jeg kom fra Jaffna for å delta på dette arrangementet. Det burde bli en endring fra kapitalisme til sosialisme, det er sannheten.»

«David North snakket om partiets historie. Det er godt å lede arbeiderklassen mot internasjonal sosialisme, da det er kapitalismen som styrer verden.»

Men han sa at partiets politikk imidlertid ikke hadde nådd de brede massene og at det måtte øke og utvide sine aktiviteter. Partiets posisjoner må forklares i områder der arbeiderklassen er i flertall, ved å organisere flere slike møter.

Awantha Atigala, en prominent srilankisk tegneserie-kunstner, uttalte til WSWS-reporterne: «Etter min mening er det helt latterlig å snakke om å løse problemene som massene står overfor innen et nasjonal rammeverk. JVP, FSP og andre pseudo-venstre-partier snakker aldri om relevansen av den globale økonomien for begivenheter på Sri Lanka.»

«Forklaringene som ble gitt i foredraget om stalinismen og andre revisjonistiske tendenser er svært viktige. Mange feilidentifiserer sosialisme som stalinisme, eller med andre former for småborgerlig radikalisme. Siden ingen andre partier gir arbeiderklassen et ekte perspektiv tror jeg at arbeiderne vil bli tiltrukket til SEP.»

Anjana, som er student fra Kalutara, sa: «Det ble nevnt i forelesningen at kapitalistene styrer mot en verdenskrig. Som realstudent er jeg klar over hvor ødeleggende en slik kjernekrig vil være.»

«North nevnte en gjenoppblomstring av fascismen. I løpet av 1930-årene møtte massene i Tyskland samme situasjon og Trotskij krevde en front mellom arbeiderbaserte partier i Tyskland. På den tiden var disse partiene ikke enige med det. Til slutt kom Hitler til makten og det resulterte i en katastrofal verdenskrig. I 1938 presenterte Trotskij et program for å få slutt på krig, som forklarte kapitalismens krise.»

Anjana bemerket at andre partier, som JVP og FSP, aldri snakker om internasjonal sosialisme.

Entusiasmen som ble generert av David Norths foredrag ble understreket av publikumsbidragene til partiets fond som beløp seg til 28.800 rupees. Det ble også solgt marxistisk litteratur ved møtets bokutsalg for 13.500 rupees.

Flere tv-kanaler og radiostasjoner dekket møtet. De inkluderte det statseide Independent Television Network (ITN) og de privateide kringkastingsselskapene Siyatha og Hiru. Radiostasjoner som dekket arrangementet omfattet det privateide IBC (tamil), Lankasiri (tamil) og Madyavediya (sinhala).

Loading