Klimaendring, kapitalisme og sosialisme

Ny rapport om klimaendring: Konsekvenser av global oppvarming «oppleves allerede»

En amerikansk regjeringsrapport, Fourth National Climate Assessement [Kongressens bestilte Fjerde nasjonale klimavurdering], publisert fredag den 23. november, har fokusert ny oppmerksomhet på farene ved klimaendringer og de pågående problemene forårsaket av oppvarmingen av jordas globale klima. Rapporten gjør det klart at konsekvensene av klimaendringer «allerede oppleves» og at «fremtidige klimaendringer forventes å innvirke ytterligere på flere livsområder, forverre eksisterende utfordringer for velstand som følge av aldrende og forvitrende infrastruktur, belastede økosystemer og økonomisk ulikhet.»

Rapporten er del av US Global Change Research Program og er produsert av 13 føderale agenturer og mer enn 300 spesialiserte klimaforskere. Det første bindet diskuterer vitenskapen bak klimaendringene og dataene som viser at globale gjennomsnittstemperaturer er 1,1 grader Celsius over før-industrielle nivå. Den bekrefter igjen tiår av vitenskapelig forskning som viser at dagens globale temperaturtrender er forårsaket av «menneskelige aktiviteter, spesielt utslipp av klimagasser.»

Mens analysen ikke drøfter kildene til klimagassutslipp, må det påpekes at kategorien «menneskelige aktiviteter» ikke inkluderer alle mennesker likt. 2017-rapporten Carbon Majors viste at 70 prosent av alle klimagassutslipp fra 1988 til 2015 kom fra bare ett hundre foretak, som alle er kontrollert av multimillionærer og milliardærer i de store landenes kapitalistklasser.

Det andre bindet detaljerer konsekvensen global oppvarming allerede har hatt, og vil få for forskjellige regioner i USA. Ekstreme værbegivenheter som orkanen Michael, som drepte dusinvis av mennesker i oktober, og storbrannen Camp Fire som sannsynligvis har drept hundrevis i California, vil bli normale. Data samlet om 49 byer forutsier at de mange dødsfallene forårsaket hvert år av ekstremt varme og kalde dager vil øke eksponentielt, og nå 9.300 innen 2090. Sykdommer som dengue, Zika, chikungunya og gulfeber blir vanligere. West-Nile-infeksjoner forventes å doble innen 2050, da høyere temperaturer gir bedre betingelser for mygg og andre parasittorganismer.

Høyere temperaturer har også potensial til å underbygge hungersnød. Når temperaturene øker vil områder som Midtvesten produsere 75 prosent mindre mais og 25 prosent mindre soyabønner. Lengre tørkeperioder forventes over Great Plains, som reduserer regionens produksjon av hvete, bygg, poteter, bønner og andre avlinger som er basisnæringmidler i USA og internasjonalt. Ferskvannskilder over hele landet vil reduseres, særlig i sommerhalvåret.

** placement of DN’s donation appeal

En annen konsekvens av klimaendringene vil være økningen av intern migrasjon. Ifølge De forente nasjoner (FN) er rundt 210 millioner mennesker globalt tvungent omplasserte siden 2008, som følge av ekstremt vær eller tørke. Mens de fleste av disse klimaflyktningene er fra Sør-Asia, Sørøst-Asia og Midtøsten, er de 26.000 innbyggerne i Paradise i California som ikke lenger har noe hjem, blant de flere titusener i USA som faller under denne kategorien, et tall som bare vil vokse etter hvert som den globale oppvarmingen øker.

Slike betingelser er sosialt eksplosive. Som analysen bemerker er konsekvensen av klimaendringer ikke fordelt jevnt. «Mennesker som allerede er sårbare, inkludert de med lavere inntekt og andre marginaliserte lokalsamfunn, har lavere kapasitet til å forberede og takle ekstreme værforhold og klimarelaterte begivenheter, og forventes å oppleve større konsekvenser.» Med andre ord, de som minst kan tåle storbranner, oversvømmelser, sykdom og hungersnød vil være de som vil lide mest.

For sin del var Trump-administrasjonens svar på rapporten representativ for de mer uvitende og stabeinte delene av den amerikanske kapitalistklassen. Trump selv tvitret to dager før publiseringen av rapporten: «Brutal og Vedvarende Kuldebølge kan slå ALLE REKORDER – Hva skjedde egentlig med Global Oppvarming?», der han ignorerer den massive vitenskapen som viser forskjellen mellom lokale værmønstre og globale klimaendringer. Dagen da rapporten ble utgitt – med hensikt fredagen før Thanksgiving-frihelga, med liten nyhetsdekning – forsøkte en talskvinne for Det hvite hus å nedtone rapporten, der hun hevdet at analysen var «i stor grad basert på det mest ekstreme scenariet», og følgelig ikke reflekterte virkeligheten.

Dette betyr ikke at demokratene, uansett deres «venstre»-poseringer, byr et progressivt alternativ til republikanerne på saken klimaendringer. Bernie Sanders hevder at løsningen er å «transformere vårt system over til bærekraftig energi», og at USA dermed «vil lede verden i redningen av planeten» og vil «skape millioner av anstendig-betalende jobber». Alexandria Ocasio-Cortez fortsetter sine forsøk på å presse Nancy Pelosi og andre ledende demokrater til å etablere en egen «Select Committee on a Green New Deal» [Spesialkomité for en grønn New Deal].

Det som mangler i kommentarene fra alle Trumps rivaler i det politiske etablissementet, er den systemiske kilden til klimaendringer – kapitalismen.

Global oppvarming er ikke en nødvendig konsekvens av den industrielle utviklingen selv – det er myten propagert av reaksjonære Malthusianere og noen «dyp-økologer», som taler for en retur til primitivismen. Global oppvarming er forårsaket av en industriell utvikling drevet av profittinteressene til en stadig mindre og mer grådig klikk av kapitalisteiere, som ikke tar hensyn til helse og velferd, hverken for den menneskelige befolkningen eller økosystemet som helhet.

Siden Den industrielle revolusjon har teknikker for avansert produksjon spredt seg til hvert land i verden. Alle land bidrar til produksjonen av klimagasser og til avskogingen, som er hoveddriverne for klimaendringer. Følgelig må enhver innsats for å bremse stigende verdensomspennende temperaturer av nødvendighet være internasjonal, for å ha noen sjanse til å lykkes. Stikk i strid med påstandene til Sanders, Ocasio-Cortez og deres allierte, vil ingen reduksjon av klimagassutslipp innen USAs grenser føre til en stopp av økende verdensomspennende temperaturer.

Det samme gjelder for alle land. Historikken for kapitalistregjeringer over hele verden – inkludert alle internasjonale avtaler og klimatoppmøter – viser at ingen av dem er i stand til å løse den stadig voksende krisen som følger av klimaendringer. De samme splittelsene mellom nasjon-stater og rivaliserende foretak som har produsert økonomiske katastrofer og militærkonflikter som fører til verdenskrig, forhindrer kapitalistregjeringer fra å koordinere de ressursene som er nødvendige for å bekjempe klimaendringer.

Mer fundamentalt, klimaendring er et globalt problem som krever en global løsning. Ingen nasjon-stat, ikke engang en under et sosialistisk styre, ville være i stand til alene å ha en betydelig innvirkning på enorme prosesser som involverer verdenshavene, hele jordas landmasser og jordas atmosfære. Molekyler av luft og vann tar ingen hensyn til nasjonale grenser, og nasjonale regjeringers isolerte handlinger har ikke mer innvirkning på klimaendringene enn kong Knuts dekret kunne stogge tidevannet.

Disse vurderingene må danne utgangspunktet for den internasjonale arbeiderklassen i utviklingen av en realistisk strategi for å bekjempe farene med global oppvarming og klimaendringer.

Arbeiderklassen er den eneste klassen som ikke har noen sosial interesse i å opprettholde irrasjonaliteten med privat eierskap av produksjonsmidlene og oppdelingen av verden i separate, krigførende nasjon-stater.

Som med de andre katastrofene produsert av kapitalismen – fattigdom og økende sosial ulikhet, fascisme og angrepene på demokratiske rettigheter, og den voksende trusselen om imperialistiske kriger – er klimaendringer et klassespørsmål som krever en bevisst politisk mobilisering av arbeidere i alle land. Bare ved en sosialistisk verdensrevolusjon, som muliggjør organiseringen av produksjon på en global skala, vitenskapelig planlagt og demokratisk kontrollert, kan menneskeheten få full og uhindret tilgang til den vitenskapelige, teknologiske og kreative kapasiteten som trengs for å stoppe og reversere den utfoldende miljøkatastrofen.

Loading