Til minne om Halil Celik (1961 - 2018)

Halil Celik, grunnlegger og leder av gruppa Sosyalist Eşitlik, som støtter Den internasjonale komitéen av den fjerde internasjonale i Tyrkia, døde den 31. desember 2018 i en alder av 57 år, etter alvorlig sykdom. ICFI sendte følgende melding til begravelsen av den utrettelige revolusjonære og forkjemperen for trotskisme, som fant sted i Istanbul på tirsdag.

Til Halil Celiks familie og hans kamerater i Sosyalist Eşitlik:

Med dyp respekt, og med en følelse av et stort tap, byr jeg dere kondolanser fra Den internasjonale komitéen av den fjerde internasjonale i anledning kamerat Halil Celiks død.

Halil var både personlig og politisk en ekstraordinær person. På slutten av 1977, i en alder av 16 år, engasjert han seg i sosialistisk aktivitet og forble en revolusjonær forkjemper til slutten av sitt liv. Den politiske kursen han fulgte krevde politisk visjon, personlig mot og uuttømmelig energi.

Etter at han raskt brøt med det stalinistiske miljøet der han begynte sin politiske aktivitet utviklet Halil en intens interesse for trotskisme. På begynnelsen av 1980-tallet, mens han enda var en ung mann i tyveårene, studerte han Trotskijs kamp mot fascismen i Tyskland. «Jeg begynte å lese Marx, Engels og Lenin, og innså at Stalin var marxismens fiende,» skrev han senere.

Men i et land der Trotskijs skrifter var vanskelige å finne og den politiske venstresiden var dominert av en myriade nasjonalistiske og småborgerlige tendenser, viste det seg at veien til ekte marxistisk internasjonalisme var lang og vanskelig. Men Halil var en ekte kjemper, fast bestemt på å etablere en revolusjonær bevegelse i arbeiderklassen. Han ble ikke motløs hverken av fengsling, undertrykking eller hans mange erfaringer med politiske sjarlataner.

Kamerat Halil fikk først kontakt med Den internasjonale komitéen i 2005. Det var i Berlin. Det var klart at dette var en modig og dypt prinsippfast mann. Halil hadde studert ICFIs historie og erklærte sin enighet med organisasjonens forsvar av de trotskistiske prinsippene. Etter at han reiste tilbake til Tyrkia i 2007 begynte Halil sitt systematiske arbeid med politisk omorientering og utdanning. Med uuttømmelig energi skrev han artikler, holdt klasser og foresto oversettelser, både fra engelsk til tyrkisk og omvendt, samtidig som han ledet Sosyalist Eşitliks praktiske arbeid.

Halil var inspirert av Den internasjonale komitéens lange kamp til forsvar for trotskismen. Som han senere skrev, var hans vei til Den internasjonale komitéen resultat av hans egne bitre erfaringer med pabloist-organisasjonenes prinsippløse og nasjonal-opportunistiske politikk.

Han forsto at utviklingen av trotskistbevegelsen i Tyrkia bare var mulig på grunnlag av revolusjonær internasjonalisme. Det krevde utdanningen av unge revolusjonære i Den internasjonale komitéens historie. Det var derfor han var fast bestemt på å oversette kamerat David Norths The Heritage We Defend [Arven vi forsvarer], Den internasjonale komitéens historie, til tyrkisk. Han oppfordret personlig kamerat North til å skrive en spesiell introduksjon til arbeidet med den nye tyrkiske utgaven, som ble utgitt i 2017.

Selv etter at han var rammet av sykdommen som skulle kreve hans liv reiste kamerat Halil ofte til Europa for å rådføre seg med Den internasjonale komitéen og delta i dens møter. De siste årene av hans liv var dedikert til etableringen av en seksjon av Den internasjonale komitéen i Tyrkia. Grunnleggingen av Sosyalist Eşitlik var en kritisk milepæl i utviklingen av ICFIs arbeid i landet.

Kamerat Halils bortgang i en alder av 57 år er et stort tap for hans kamerater i Tyrkia, som i vesentlig grad har sin politiske utdanning å takke Halil for, og for hans kamerater over hele verden. Men Halils livsverk vil videreføres. Fast bestemt på å fortsette hans uferdige arbeid vil kampen for å bygge den trotskistiske bevegelsen i Tyrkia føres videre. Det kan ikke være noen større hyllest til minnet om kamerat Halil enn å realisere hans mål om å etablere Sosyalist Eşitlik som den tyrkiske seksjonen av Den internasjonale komitéen av den fjerde internasjonale.

Lenge leve minnet om kamerat Halil Celik!

Lenge leve Sosyalist Eşitlik!

Frem til grunnleggingen av den tyrkiske seksjonen av Den internasjonale komitéen av den fjerde internasjonale!

Peter Schwarz, sekretær for ICFI

Berlin, den 31. desember 2018

Loading