Melbourne-demonstrasjon oppfordrer arbeidere og ungdom til å forsvare Assange og Manning

Socialist Equality Party (SEP) holdt en demonstrasjonssamling i Melbourne på søndag som leverte et sterkt krav om frihet for Julian Assange og den umiddelbare løslatelsen av varsleren Chelsea Manning, som Trump-administrasjonen arresterterte sist fredag i et forsøk på å tvinge henne til å vitne mot WikiLeaks-grunnleggeren.

Demonstrasjonen etterfulgte en vellykket SEP-demonstrasjonssamling i Sydney den 3. mars, som ble adressert av den verdensberømte gravejournalisten John Pilger, SEPs nasjonalsekretær James Cogan og andre ledende forsvarere av demokratiske rettigheter.

Den anerkjente sanger-sangskriveren Roger Waters publiserte en video på lørdag med oppfordring til maksimal deltakelse på Melbourne-protesten og på en våke som ble avholdt utenfor Ecuadors London-ambassade, arrangert av Julian Assange Defense Committee [Forsvarskomitéen for Julian Assange]. Videoen har blitt sett nesten 200 000 ganger.

En del av Melbourne-demonstrasjonssamlingen

Melbourne-samlingen hadde deltakelse av rundt 300 arbeidere, studenter, unge mennesker, fagfolk og pensjonister. Blant deltakerne var personer som kjente Assange og hans mor Christine, da de for mange år siden bodde i Melbourne. Fremtredende WikiLeaks-tilhengere var tilstede, inkludert den velkjente uavhengige journalisten Caitlin Johnstone.

Det deltok kontingenter fra University of Melbourne og fra Victoria University, hvor SEPs ungdomsbevegelse, International Youth and Students for Social Equality (IYSSE), gjennomførte en bred kampanje for demonstrasjonen. Studenter fra andre universiteter, høyskoler og videregående skoler deltok også.

Noen demonstranter reiste betydelige avstander for å vise sitt forsvar for Assange og Manning. Personer fra byene Ballarat og Echuca, flere timers kjøretur fra Melbourne, var til stede. Minst én demonstrant var tilreist fra Sydney.

Et internasjonalt publikum deltok på arrangementet via Facebook Livestream, som ved skrivende stund har blitt vist over 6 000 ganger. Hundrevis av andre registrerte sin støtte på Twitter og andre sosialmedier.

Ordførende for demonstrasjonen, lengetidige SEP-medlem Will Marshall, kommenterte deltakerne ved å si: «Alle som er tilstede på denne demonstrasjonssamlingen tar stilling, imot berget av løgner og bedrageri som er rettet inn på å sverte Assanges navn og undergrave hans troverdighet.»

Marshall understreket behovet for å «utdanne, informere og forklare at kampen for å få løslatt Julian Assange og Chelsea Manning, og for å forsvare WikiLeaks, er viktig for kampen for å forsvare de demokratiske og sosiale rettighetene til hele arbeiderklassen».

James Cogan, som holdt hovedtalen, erklærte at «Mannings trossing av storjuryen i Virginia på fredag, der de har kokt opp kriminelle tiltaler mot Assange, er en inspirasjon for alle arbeidere og unge som kjemper for sosiale og demokratiske rettigheter.» Han formidlet en personlige takk fra Christine Assange til alle som deltok.

Cogan fordømte foretaksmedienes taushet om forfølgelsen av Assange og Manning, og sa: «Det har knapt gått et par dager fra hennes fengsling før saken er forsvunnet fra etablissementsmediene. Det er som om hun, akkurat som Assange, blir sensurert ut av eksistensen.»

SEPs nasjonalsekretær sa: «Mannings handlinger står i en sterk kontrast til medskyldigheten til Assanges forfølgelse fra en myriade av organisasjoner som har stilt på rekke bak den militaristiske agendaen til Labor og Koalisjonen, og dermed nekter å forsvare en journalist og utgiver forpliktet til å avsløre stormaktkriminalitet og intriger.»

Cogan gjentok kravet om at den australske regjeringen straks treffer tiltak for å sikre løslatelsen av Assange, og hans sikre retur til Australia, med en garanti mot utlevering til USA.

Han understreket imidlertid: «Vi appellerer ikke til det australske etablissementet, hverken til Morrisons Liberal-National-koalisjonsregjering eller til Labor Party som ledes av Bill Shorten, pro-USA lakeien til australsk big-business. Vi appellerer til arbeiderklassen og ungdommen i Australia og over hele verden.»

Cogan forklarte at den fornyede fengslingen av Manning gjorde det klart amerikanske anklagere søkte å anklage Assange over WikiLeaks for 2010-utgivelsen av den amerikanske hærens Irak- og Afghanistan-krigslogger og hundretusenvis av diplomatmeldinger. Dette understreket at vendettaen mot Assange har til hensikt å avskaffe pressefriheten og undertrykke enhver eksponering av regjeringers krigsforbrytelser og diplomatiske intriger.

Cogan fordømte de australske mediene og fagforbundet Media, Entertainment and Arts Alliance (MEAA), som hevder å representere journalister, for å innordne seg bak angrepene på WikiLeaks-grunnleggeren.

Til sterk applaus sa Cogan at SEP ville gjøre forsvaret for Assange til et sentralt tema i det kommende australske føderalvalget.

Han konkluderte: «Den viktigste oppgaven vi står overfor, er imidlertid å bringe arbeiderklassen inn i denne kampen. Kampen for å få løslatt Assange må bli en del av alle av arbeidernes aksjoner, over deres arbeidsbetingelser, utdanning og helse, for forsvaret av demokratiske rettigheter, mot trusselen om klimaendringer og mot faren for krig.»

Sue Phillips, den nasjonale koordinatoren for Utvalget for offentlig utdanning [Committee for Public Education], en organisasjon av grunnplanlærere initiert av SEP for å kjempe mot angrepet fra Labor Party, Liberals og fagforeningene mot utdanning, var neste taler.

Phillips understreket at forfølgelsen av Assange er «en del av et globalt angrep på de grunnleggende rettighetene til unge og til arbeiderklassen, inkludert ytringsfriheten, pressefriheten, frihet fra internettsensur og fra diktatur og krig».

Hun sa: «De samme regjeringene som knebler Assange utfører en sosial kontrarevolusjon mot arbeidsbetingelsene, bevisst rettet mot elevenes og pedagogenes rettigheter til en fullverdig offentlig utdanning av høy kvalitet.»

Phillips pekte på arbeiderklassens gjenkomst til sosial og politisk massekamp, og understreket at den er det sosiale grunnlaget for forsvaret av Manning, Assange og alle demokratiske rettigheter. Hun gjennomgikk en serie lærerkamper over hele verden, som i stor grad er organisert av lærere gjennom sosialmedier, i opposisjon til de korporatiserte fagforeningene.

Taleren leste opp en støttemelding til demonstrasjonssamlingen fra en grunnplankomité for lærere i den amerikanske byen Oakland. Hun refererte også en resolusjon vedtatt av lærere ved Footscray Secondary College i Melbourne, som krever at den australske regjeringen må handle for å få løslatt Assange.

Hun oppfordret til at disse uttrykkene for opposisjon blir ført videre og utvidet, og for at den utbredte misnøyen må bli forvandlet til en internasjonal politisk bevegelse av arbeiderklassen og ungdommen.

Evrim Yazgin, president for IYSSE-klubben ved University of Melbourne, var den siste taleren. Han fortalte samlingen: «Vår internasjonale bevegelse, og dens ungdomsavdeling IYSSE, vil ikke akseptere det fornyede angrepet på Manning, eller forsøkene på å rettsforfølge Julian Assange. Vi vil mønstre en kampanje på universiteter, TAFEer og høyskoler, over hele landet og internasjonalt, for å kreve den umiddelbare løslatelsen av Manning og frihet for Assange.»

Yazgin understreket at Mannings handlinger i 2010, og hennes trossing av storjuryen på fredag, var «det høyeste uttrykket for en politisk radikalisering av millioner av studenter og unge mennesker rundt om i verden.»

«Det er opp til oss å vise samme besluttsomhet og kampvilje som Manning har vist,» sa Yazgin. «Overalt må oppfordringen gå ut: Hendene vekk fra Chelsea Manning! Frihet for Julian Assange!»

Yazgin forklarte at støtten fra Labor- og Liberal-National-regjeringer for forfølgelsen av Assange var fordi de ikke ville at WikiLeaks skulle varsle unge om krigsforbrytelser, diplomatiske intriger og masseovervåkningen som den australske staten er tett involvert i.

Han fordømte de organisasjonene som en gang støttet Assange, men som siden har snudd ham ryggen. Yazgin forklarte at dette reflekterte et skifte til høyre av organisasjoner som representerte den velstående øvremiddelklassen, samtidig med gjenoppblussingen av klassekampen.

En annen del av demonstrasjonssamlingen

Som avslutning for samlingen appellerte Marshall til alle deltakerne om å delta i den pågående kampen for Assanges og Mannings frihet. Han sendte hilsener til London-samlingen, som startet klokka 15:00, utenfor den ekvadorianske ambassaden der Julian Assange har blitt holdt vilkårlig arrestert i nærmere syv år.

Intervjuer med deltakere og talene holdt på samlingen vil bli publisert i løpet av de kommende dagene.

Loading