Løslat Julian Assange!

World Socialist Web Site fordømmer på det sterkeste den tvungne pågripelsen og arresteringen av WikiLeaks-grunnleggeren Julian Assange. Vi oppfordrer til en størst mulig kampanje i Storbritannia og internasjonalt til forsvar for Assange, for å opponere mot mot hans utlevering til USA og for å sikre hans løslatelse og retur til Australia med garantier mot fremtidig rettsforfølgelse.

Assange er i alvorlig fare. Det amerikanske justisdepartementet har kommet med en uttalelse der de hevder at Assange bare står overfor anklager som kan føre til fengselsstraff på opptil fem år dersom han skulle bli funnet skyldig. Dette er en gjennomskuelig løgn, som har til hensikt å lette utleveringen av Assange og gi de ekvadorianske og britiske regjeringene påskudd om at de ikke overleverer Assange til en regjering som kan utsette ham for tortur og henretting.

Dersom han blir overført til USAs forvaring er alt mulig, inkludert anklager om forræderi som bærer dødsstraff, eller ubestemt frihetsberøvelse som en «fiendtlig kriger».

Julian Assange ble arrestert på torsdag morgen inne i den ekvadorianske ambassaden

Assange har blitt et mål fordi han gjorde hva journalister skal gjøre – eksponere sannheten. Sammen med Chelsea Manning, som fortsatt er fengslet for å nekte å vitne mot WikiLeaks-utgiveren, avslørte Assange de forbrytelsene som oppsto fra kriger som ble lansert på grunnlag av løgner, som har ført til mer enn én million menneskers død.

Nye forbrytelser blir nå forberedet. Samtidig som konspirasjonen mot Assange utfoldet seg møtte Trump Kairos slakter el-Sisi, og utenriksminister Mike Pompeo kom med trusler mot Iran.

Alle som er involvert i denne forbrytelsen står skyldige i et monstrøst angrep på grunnleggende demokratiske rettigheter, uten en gang et anstrøk av juridisk lov og rett.

Den ekvadorianske presidenten Lenín Moreno, ridd av en intern krise utløst av folkelig opposisjon mot hans korrupte administrasjon og i sin iver etter økonomisk bistand fra Det hvite hus, brøt Ecuadors egne asyllover for å tvinge Assange ut. Hans regjerings handlinger er et hån mot ekvadorianske arbeideres ære, som i overveldende grad støtter Assange.

Den britiske regjeringen, anført av Theresa May, hoverer over at Assange er arrestert og kommer med uttalelser som er klart skadelige for enhver rettferdig juridisk prosess. Når May, der hun talte til parlamentet, erklærte at «hele huset vil ønske velkommen nyheten i morges om at Metropolitan-politiet har arrestert Julian Assange,» jublet Tory-MPer sitt bifall, og mange Labour-MPer med.

Labour-Party-lederen Jeremy Corbyn kom med en proforma-erklæring der han uttalte at utlevering av Assange «burde opponeres av den britiske regjeringen», men han holdt sin munn lukket da May kom med sin fordømmelse for parlamentet, og han har opprettholdt sin taushet om Assange under hans tvungne asyl i den ekvadorianske ambassaden.

Når det gjelder USA, selv om Trump-administrasjonen nå leder an i kampanjen mot Assange, står Det demokratiske partiet fullt og helt bak hans forfølgelse, og beskylder Assange for å ha bidratt til eksponeringen av forbrytelsene som Hillary Clinton var rettmessig og massivt hatet for. Ett av de sentrale målene med demokratenes antiRusslandkampanje har vært å berettige angrepet på WikiLeaks som del av en bredere kampanje for internettsensur.

Et tillegg til listen over de ansvarlige er pseudo-venstre organisasjonene fra den øvre middelklassen i USA og internasjonalt, som grep til de initielle falske og oppblåste voldtektsanklagene mot Assange for å rettferdiggjøre forfølgelsen av ham og deres egen feige oppgivelse av Assange til amerikansk imperialisme.

Etablissementsmediene har for sin del, der de fungerer som en arm av staten, hoppet inn for å støtte angrepet på Assange.

På torsdag kveld kom redaksjonsrådene i New York Times og Washington Post med uttalelser som støttet Assanges utlevering. «Regjeringen anklaget Julian Assange, grunnleggeren av WikiLeaks, ikke med publisering av klassifisert regjeringsinformasjon, men for å ha stjålet den,» erklærte New York Times, og la til: «Administrasjonen har begynt bra ved å anklage Mr. Assange for en ubestridelig forbrytelse.»

Washington Post var enda mer åpen i sin støtte til Trump-administrasjonens kampanje mot Assange, og erklærte: «Mr. Assanges sak kunne konkludere med en seier for lov og rett, ikke det nederlaget for borgerrettigheter som hans forsvarere feilaktig advarer om.»

«Mr. Assange er ikke en pressefrihetshelt,» erklærer Post. «I motsetning til ekte journalister dumpet WikiLeaks materiale ut i offentligheten.» Med Posts definisjon er de eneste «ekte journalister» de som selvsensurerer på Pentagons befaling.

Disse avisene, som en gang publiserte Pentagon Papers, er ikke annet enn apologeter for amerikansk imperialisme. Man kan bare forestille seg medienes hylende ramaskrik dersom det var den russiske regjeringen som hadde gjennomført den tvungne pågripelsen og arrestasjonen av en journalist og kritiker av deres utenrikspolitikk!

I løpet av de syv årene for Assanges innesperring i den ekvadorianske ambassaden har mye endret seg. Det viktigste er utbruddet av klassekamp internasjonalt. Det er frykten for fremveksten av klassekampen, kombinert med voksende opposisjon mot kapitalismen, som tvinger styringselitene til å ødelegge alle demokratiske rettigheter, inkludert ytringsfriheten, som forfølgelsen av Assange er det mest groteske eksempel på.

I arbeiderklassen er det overveldende sympati for Assange. En skillende linje har åpnet seg i det sosiale, økonomiske og politiske liv. Styringselitene kaster sine demokratiske masker overbord. Deres medier og den pseudo-sosialistiske opposisjonen – representantene for politikken til den velstående øvre middelklassen – fungerer som forsvarere av finansoligarkiets stat og diktatur.

Det er arbeiderklassen, den brede massen av befolkningen, som må mobiliseres for å forsvare Julian Assange, Chelsea Manning og alle klassekrigsfanger. Kravet om deres frihet må bli et samlingsrop for den globale arbeiderklassen.

World Socialist Web Site oppfordrer alle arbeidere og unge mennesker, og alle de som opprettholder demokratiske rettigheter, til å komme frem og ta en utvetydig stilling til forsvar for Julian Assange. Organiser møter, protester og demonstrasjoner med krav om hans umiddelbare løslatelse og hans trygge retur til Australia!

Loading