Perspective

Der Assange står overfor en 170-års-dom foreslår Trump frikjenning av amerikanske krigsforbrytere

President Trumps kunngjøring om at han kan komme til frikjenne flere amerikanske soldater som er anklaget eller dømt for krigsforbrytelser er en appell til militæret, og et signal om at eventuelle restriksjoner vil bli hevet der amerikansk imperialisme forbereder flere kriger.

På fredag bekreftet Trump en tidligere New York Times-rapport om at administrasjonen har «fremskyndet forespørsler» om frikjenningsdokumenter. «Noen av disse soldatene er folk som har slåss hardt og lenge,» sa Trump. «Vi lærer dem hvordan de skal bli gode krigere, og når de slåss blir de noen ganger virkelig behandlet veldig urettferdig. Så vi skal se nærmere på det.»

Trump refererte til soldater som har utført handlinger som er eksempler på den fordervede og kriminelle karakteren av USA «krig mot terror». De inkluderer:

  • Chief Petty Officer Edward Gallagher, som i årene 2017 til 2018 skjøt ei ung jente og en eldre mann i Irak, fra sikkerheten av sin snikskytterpost, og som drepte en ung krigsfange ved å stikke ham gjentatte ganger med en jaktkniv, før han poserte med offerets kropp.
  • Nicholas Slatten, en tidligere Blackwater-leiesoldat som nylig ble dømt for drap for sin deltakelse i massakren på Nisour-plassen i 2007, der Blackwater-bøller drepte dusinvis av irakiske sivile.
  • Mathew Golsteyn, som for øyeblikket står overfor rettergang for mord etter å ha innrømmet live på Fox News at han henrettet et ubevæpnet påstått Taliban-medlem, etter at sistnevnte ble løslatt fra fengsel av avghanske myndigheter. Den 30. mars tvitret Trump at Golsteyn er en «amerikansk militærhelt».
  • Clint Lorance, en soldat som for tiden avtjener en 19-års dom for å ha drept tre afghanske menn fra langt hold i 2012.

Tidligere i mai frikjente Trump Michael Behenna, en offiser i hæren som ble dømt og fengslet for å ha myrdet en irakisk fange som var blitt beordret løslatt fra frihetsberøvelse, ved å plassere en granat under hans hode.

Frikjenning av krigsforbrytere utgjør i seg selv en krigsforbrytelse, etter Nürnberg-prinsippene. I 1969 dekket daværende president Richard Nixon og hans håndlangere over massakren på 504 sivile begått av amerikanske tropper i den sydvietnamske landsbyen My Lai i 1968. Dagen etter at William Calley ble dømt til livsvarig fengsel for å ha begått massakren fikk Nixon ham overført til husarrest. Innen 1974 var Calley ute mot kausjon.

Men Trump har tatt denne historikken til nye dybder der USA forbereder seg for flere kriger. Trumps bemerkninger om mulige tilgivelser kom samtidig som regjeringen kunngjorde utplasseringen av ytterligere 1 500 soldater for å konfrontere Iran i Midtøsten. Innen timer etter Trumps uttalelse fortalte visepresident Michael Pence på lørdag eksaminanter ved West Point at «det er så godt som sikkert at dere vil slåss på en slagmark for Amerika på et tidspunkt i deres liv.»

Ved å signalisere sin vilje til å tilgi krigsforbrytere etablerer Trump den utøvende myndighetens autoritære makt til å skape en «unntakstilstand» som kler hele militærapparatet i legal immunitet.

I mars undertegnet 40 republikanske kongressmedlemmer et brev til marineministeren der de ba om Gallaghers løslatelse. Der sto det: «Det å frihetsberøve en tjenestegjørende for den tidsvarigheten, uansett myndigheten til å gjøre det, sender en nedkjølende melding til de som slåss for våre friheter.» Brevet oppfordrer til en «mindre alvorlig form for begrensning» og krever at den fengslede krigsforbryteren blir «gitt en rettferdig rettssak».

Kampanjen for å forsvare og hylle de som myrder sivile i forsvar av amerikansk imperialisme avslører klassekarakteren av den tverrpolitiske kampanjen mot Julian Assange og Chelsea Manning. Bak alle de ubelagte løgnene om seksuelle overgrep eller kollaborering med Trump eller Russland, er Assange amerikansk imperialismes fiende fordi han eksponerte kriminaliteten i dens kriger for verdens befolkning.

Assange og Manning eksponerte ikke bare krigsforbryterne på bakken, men også krigsforbryterne i Washington og deres propagandister i mediene, som lanserte krigene og er ansvarlige for millioner av siviles og tusenvis av amerikanske og allierte soldaters liv. Ingen av disse individene har blitt stilt til ansvar.

Trump-administrasjonen har nå kunngjort 17 anklager mot Assange under spionasjeloven av 1917, og truer ham med 170 års fengsel. Tiltalen, utviklet fra presedenser satt av Obama-administrasjonen under dens åtte rettsforforfølgelser under spionageloven, baner veien for å kriminalisere opposisjon mot krig.

Økende antall mennesker er opprørte over behandlingen av Julian Assange og Chelsea Manning.

Assanges støttespillere er ikke å finne i redaksjonslokalene i aviser som New York Times eller Washington Post, som skulle ønske regjeringen fikk låst Assange inne på et påskudd som ikke truer deres egen rett til å publisere. Assanges forsvarere er heller ikke å finne i publikasjoner som magasinet Jacobin eller blant De demokratiske sosialistene i Amerika (DSA), der lederne og de politiske symbolfigurene har forblitt stumme om forfølgelsen av Assange.

Den objektive kilden til støtte for Julian Assange og Chelsea Manning er den internasjonale arbeiderklassen. Det er denne sosiale kraften som er det primære målet for amerikansk imperialistisk intervensjon over hele verden. Det er deres hjem og skoler som blir ødelagt av amerikanske bomber. Det er deres barn som drukner i Middelhavet, på flukt fra krigsherjede katastrofeområder.

I USA selv er det arbeiderklassen som har betalt for krigene, med skatt og blod. Styringsklassen har styrt billioner av dollar vekk fra sosialprogrammer, helsetjenester og utdanning for å betale for død og ødeleggelse i utlandet. Tusenvis av arbeiderklasseungdom, på flukt fra ledighet og mangel på muligheter, har falt i imperialistkriger. Titusenvis flere har blitt kvestet, fysisk og mentalt, og millioner flere blir personlig påvirket av soldatselvmord, depresjoner eller rusmisbruk.

Socialist Equality Party oppfordrer til en bredest mulig kampanje blant arbeiderklassen for krav om Assanges og Mannings løslatelse. Forsvar klassekrigsfangene Julian Assange og Chelsea Manning! Det som står på spill er ikke bare friheten til to modige individer, men også kampen for å få stoppet imperialistkrig og for å omdanne samfunnet på en egalitær, sosialistisk basis.

Loading