Midtøstens bøddel: Det USA-støttede regimet i Egypt avleverer dødsdommer for 2 500

Av Bill Van Auken
31 May 2019

Det USA-støttede diktaturet til general Abdel Fattah al-Sisi i Egypt har siden det kom til makten i et blodig kupp i 2013 dømt 2 443 mennesker til døden, ifølge en rapport publisert denne uka av den britiske menneskerettighetsgruppa Reprieve.

De 2 008 som ble dømt til å dø ved henging, eller 82 prosent av totalen, ble dømt for politiske lovbrudd.

En indeks over dødsdommer som sporer bruken av dødsstraff i Egypt og identifiserer de som står overfor henrettelse, registrerte saker frem til den 23. september 2018, da 77 av de i landets overfylte dødskorridorer sto overfor umiddelbart forestående henrettelse som følge av dommer i kriminalsaker. Siden da har minst seks av dem blitt tatt av dage.

Egypts diktator Abdel Fattah al-Sisi

Totalt har 144 personer blitt henrettet av det egyptiske regimet i løpet av de siste fem årene. Dette til sammenligning med én enkelt henrettelse gjennomført i perioden fra revolusjonen i 2011 som veltet det 30-år-lange USA-støttede diktaturet til Hosni Mubarak og kuppet den 3. juli 2013 ledet av general Sisi mot den valgte regjeringen til president Mohammed Morsi. I løpet av dette intervallet ble i alt 152 dødsdommer felt av egyptiske domstoler, sammenlignet med opp mot 2 500 som er felt siden.

Dødsdommene har i mange tilfeller blitt avlevert i masserettssaker hvor de tiltalte blir stilt for militærtribunaler der de blir nektet alle grunnleggende rettigheter av en rettferdig rettssak, inkludert retten til å presentere et individuelt forsvar, representasjon ved juridiske rådgivere og muligheten til å innkalle eller utspørre vitner.

Statsmord på samlebånd i Egypt begynner med vilkårlig arrestering etterfulgt av en periode med «tvungen forsvinning» der fanger holdes uten kommunikasjonsmuligheter, uten anklage og blir utsatt for heslig og grufull tortur inntil de underkaster seg og tilstår. De blir så brakt inn til militærdomstolene i bur sammen med dusinvis, om ikke hundrevis av andre tiltalte.

Under regimets «forsamlingslov» kan et ubegrenset antall tiltalte rettsprøves sammen, under teorien om at de var involverte i et «fellesforetak» for en påstått forbrytelse utført av én enkeltperson. Dette har gjort det mulig å avhende dødsstraff til tusenvis av mennesker som bare har begått den ene forbrytelse å fredelig protestere mot regimet.

Barn har vært utsatt for den samme behandlingen, og blitt rettsprøvd for deres liv side-om-side med voksne. Reprieve-rapporten fant at minst 12 av de som var dømt til å henge var barn på tidspunktet for deres arrestasjoner, oppsamlet, stilt for retten og dømt i flagrante brudd på folkeretten. Tusenvis av barn har på denne måten blitt illegalt arrestert siden 2013-kuppet.

Blant dem er Ahmed Saddouma, som ble slept ut av sin seng og tatt fra sitt familiehjemme i utkanten av Kairo av egyptisk politi i mars 2015. Han ble holdt uten kommunikasjonsmuligheter i 80 dager mens hans foreldre desperat søkte etter ham. I løpet av denne tiden ble han utsatt for kontinuerlig tortur, han ble brutalt slått med metallstenger og utsatt for elektrosjokk over hele kroppen, inntil han underskrev en falsk tilståelse.

Ahmed Saddouma, slept vekk av politiet 17-år-gammel og dømt til å dø

«Det er en politisk rettssak basert på oppblåste anklager,» sa guttens far, Khaled Mostafa Saddouma, til Middle East Eye. «Jeg så merker av tortur på kroppen hans, som han sa skjedde under avhør.»

Selv om forbrytelsen som han tilsto, mordforsøket på en dommer, fant sted tre uker etter at han ble pågrepet av politiet, ble han funnet skyldig og dømt til døden i en masserettssak sammen med 30 andre tiltalte. Det ser ut til at hans eneste virkelige «forbrytelse» var å ha deltatt i en protest sammen med andre medlemmer av ei gruppe fotballfans kjent som Ultras.

En annen som også ble dømt til å dø for en forbrytelse han angivelig skulle ha begått i en alder av 17 år, og mens han var en videregåendeelev, er Karim Hemeida Youssef, som ble dømt den 22. juni men ikke var inkludert i dataene sammenstilt av Reprieve.

Han ble arrestert i januar 2016 og ble også utsatt for «tvungen forsvinning» i 42 dager, mens han ble torturert til å bekjenne å ha deltatt i et angrep på et hotell i Kairo.

«Da han nektet anklagene ble han påført elektrosjokk gjentatte ganger over hele kroppen av en sikkerhetsoffiser, inntil han ble tvunget til å tilstå,» fortalte hans far til Middle East Eye.

Minst 32 kvinner har også blitt dømt til døden under Sisis styre, ifølge Reprieve.

De elendige forholdene i Egypts fengsler krever flere ofre enn bøddelen løkke. Siden Sisi kom til makten har minst 60 000 mennesker blitt fengslet på politiske anklager, og holdt innesperret under helvetes forhold med alvorlig overbefolkede celler, manglende sanitærsystemer og fornektelse av medisinsk behandling.

Tiltalte i en masserettssak

Ifølge den London-baserte Arabisk organisasjon for menneskerettigheter har nesten 800 fanger avgått med døden i egyptiske fengsler siden kuppet i 2013, de fleste som følge av medisinsk uaktsomhet.

«Egyptiske fengsler har blitt forvandlet til dødsinterneringer som tar livet av fangene ved å benekte dem retten til den medisinske omsorgen de trenger, og med forhold der sykdommer og epidemier får spre seg i interneringssentrene på grunn av mangelen på hygiene, forurensning og overbefolkning,» uttalte gruppa.

Den sa det var 20 slike dødsfall i 2019, inkludert 15 fanger som var fengslet basert på deres politiske opposisjon mot regimet.

Egyptiske sikkerhetsstyrker gjennomfører samtidig en voldelig undertrykking av sivilbefolkningen på den nordlige Sinai-halvøya, som utgjør krigsforbrytelser, ifølge en rapport publisert på tirsdag av Human Rights Watch (HRW).

Den 134-sider-lange rapporten dokumenterer vilkårlige arrestasjoner, tvungne forsvinninger, tortur, utenomrettslige drap og masseutkastelser, så vel som luft- og bakkeangrep mot sivile befolkninger.

Rapporten hevder at barn så unge som 12 har blitt oppsamlet i massearrestasjoner i regionen, og blitt holdt i hemmelige fengsler.

Området er underlagt en demilitariseringstraktat mellom Egypt og Israel, men den israelske regjeringen har ikke bare tillatt en massiv egyptisk militærutplassering, angivelig i en kampanje for å utrydde Den islamske staten i Irak og Syria (ISIS), men har også selv deltatt i luftangrep i området.

HRW-rapporten oppfordret den amerikanske regjeringen til å «stoppe all militær- og sikkerhetsassistanse til Egypt», samtidig som den indikerer at Washingtons støtte til regimet gjorde USA implisert i krigsforbrytelser.

Washington er den fremste støttespilleren til det bloddryppende diktaturet i Kairo, med den amerikanske Kongressens godkjenning av Trump-administrasjonens ansøkning om $ 3 milliarder [NOK 26,3 milliarder] i støtte til Sisi-regimet, med ytterligere $ 1,4 milliarder [NOK 12,3 milliarder] i røret for 2020.

Denne bistanden har gått til innkjøp av F-16-jagerfly, M1A1 Abrams kamptanks, Apache-angrepshelikoptre og armerte Humvees, som alle har blitt sluppet løs på befolkningen på Sinai-halvøya. Også inkludert i denne pakka er klyngebombe-ammunisjon, forbudt av de fleste land på grunn av den dødelige effekter på sivilbefolkninger, der barn er spesielt utsatt.

Den amerikanske sentralkommandoen har også gjenopptatt «Operation Bright Star», en stor militærøvelse påbegynt under Mubarak-diktaturet, som fokuserer på å trene egyptiske styrker for «irregulær krigføring».

Det amerikanske utenriksdepartementet avviste HRW-rapporten og insisterte på at USAs militærbistand «lenge hadde spilt en sentral rolle for Egypts økonomiske og militære utvikling og for å fremme regional stabilitet». Det ble lagt til at bistanden var rettet inn på å «motvirke det iranske regimets farlige aktiviteter» i regionen.

Amerikansk militærbistand til Egypts væpnede styrker har implisert USA i krigsforbrytelser

Tilsvarende insisterte en talsperson for Pentagon at «USAs strategiske militær-til-militær relasjoner med Egypt forblir uendret.»

USAs president Donald Trump, som roste general Sisi under hans besøk i Det hvite hus i forrige måned for å ha gjort «en fantastisk jobb i en svært vanskelig situasjon», har siden annonsert at han formelt vil brennmerke og oppføre Det muslimske brorskap, som støttet den styrtede egyptiske presidenten Mohammed Morsi, som en «terroristorganisasjon».

Denne klassifiseringen av en organisasjon Washington anvendte over en lang periode i Midtøsten for å motvirke innflytelsen fra sosialistiske og venstre-nasjonalistiske politiske krefter, har den ene hensikt å legitimere massemordet som utføres av det egyptiske regimet.

Washington støtter Sisi nettopp på grunn av hans rolle i den hensynsløs undertrykkingen av arbeideres og unge egypteres revolusjonære bevegelse som veltet Mubarak i 2011 og truet med å spre seg over hele regionen, og med det undergrave amerikansk imperialismes strategiske interesser.

Politistat-undertrykkingen gjennomført av Kairo-regimet med Washingtons støtte er bare å utsette den egyptiske arbeiderklassens revolusjonære oppgjørstimen. Under forhold hvor 40 prosent av befolkningen lever for mindre enn $ 2 dagen [NOK 17,50], mens inflasjon og elimineringen av subsidier for å imøtekomme IMFs krav ytterligere desimerer levestandarden til massene av arbeidere, er et nytt utbrudd av klassekamper uunngåelig.

Arbeidere som reiste seg i tekstilfabrikkene i Nil-deltaet, i de egyptiske havnebyene og i selve Kairo for å kaste Mubarak, vil igjen bli trukket ut på veien til kamp. Lærdommene fra sviket av den egyptiske revolusjonen i 2011 må assimileres og et nytt revolusjonært lederskap må bygges i arbeiderklassen, som en seksjon av Den internasjonale komitéen av den fjerde internasjonale (ICFI).