Assange overført til medisinsk avdeling i Belmarsh Prison, med seriøse bekymringer for hans helsetilstand

WikiLeaks publiserte på onsdag en uttalelse som bekreftet at organisasjonens gründer Julian Assange er overført til medisinsk avdeling i Storbritannias Belmarsh Prison. Medieorganisasjonen sa den har «alvorlige bekymringer for vår utgivers helsetilstand».

WikiLeaks rapporterte: «I løpet av de syv ukene i Belmarsh har hans helsetilstand blitt forverret og han har gått dramatisk ned i vekt. Fengselsmyndighetens beslutning om å overføre ham til den medisinske avdelingen sier sitt.»

Uttalelsen må utløse alarmen for alle forsvarere av demokratiske rettigheter. De britiske myndighetenes innesperring av Assange i Belmarsh-fengselet, et maksimalsikkerhetsanlegg kalt Storbritannias Guantánamo, er videreføringen av den åtte-år-lange kampanjen til den amerikanske regjeringen og dens allierte, for å ødelegge WikiLeaks-gründeren fysisk og psykisk.

Det er del av den pågående fornektelsen av Assanges grunnleggende rettigheter, både hans juridiske rettigheter og hans menneskerettigheter, med sikte på å forhindre ham i å mønstre ethvert forsvar mot uforlignelige anklager under USAs spionasjelov over WikiLeaks’ eksponering av krigsforbrytelser, masseovervåkningsoperasjoner og globale diplomatiske konspirasjoner.

World Socialist Web Site og Socialist Equality Partier rundt om i verden krever Assanges umiddelbare løslatelse fra fengsel.

WikiLeaks-gründeren må bli brakt til et sykehus med den beste medisinske ekspertisen som kan tilbys, med leger valgt av ham selv, hans kolleger og advokater, og han må gis anledning til å rekonvalesere og fullt ut gjenopprette sin helse.

Alle som er involvert i hans forfølgelse er fullt ut ansvarlige for den elendige helsetilstanden Assange lider av og må holdes juridisk ansvarlige for enhver skade som skulle tilfalle ham.

Det er nødvendig med en bredest mulig mobilisering av arbeidere, studenter, unge mennesker og tilhengere av borgerrettigheter, for å sikre Assanges løslatelse.

WikiLeaks’ sjefredaktør Kristinn Hrafnsson skrev i går: «Folket må gi uttrykk for deres fordømmelse; det er deres politikere, deres domstoler, deres politi og deres fengsler som nå blir misbrukt for å kunne etterlate denne svarte flekken på historien. Vær så snill, det må handles for å unngå denne skammen.»

Alvoret for Assanges helsekrise ble åpenbart av Per Samuelson, en av hans svenske advokater, på tirsdag.

Samuelson fortalte til Reuters og skandinaviske medier at han hadde ikke hadde vært istand til å føre en samtale med Assange på fredag, fordi WikiLeaks-grunnleggeren var for dårlig. Den ytterligere forverringen av Assanges helsetilstand sammenfalt med torsdagens bekjentgjøring av 17 amerikanske tilleggsanklager mot ham, med en maksimal strafferamme på 170 år i fengsel.

Til tross for Assanges manglende evne til å konsultere med sine advokater avviste Uppsala tingrett denne uka en anmodning om at arresthøringen berammet for den 3. juni, om falske beskyldninger om seksualmisgjerninger, skulle utsettes til hans tilstand var forbedret og han hadde fått en engelskspråklig kopi av arrestordren utstedt mot seg.

Rettsbeslutningen var det siste trekket i den politiske og juridiske vendettaen utøvd mot WikiLeaks-gründeren. Det demonstrerer at den gjenopplivede svenske «forundersøkelsen» er rettet inn på å forhindre Assanges forsvar mot utlevering til USA, sverte hans navn og tilrettelegge en alternativ vei for hans oversendelse til et amerikansk fengsel.

Assange ble sendt til Belmarsh Prison etter å ha blitt dømt til 50 uker i fengsel på kausjonsanklager, bare timer etter hans utvisning fra Ecuadors London-ambassade og arrestering av det britiske politiet den 11. april.

Den britiske dommeren ignorerte det faktum at kausjonsovertredelsene effektivt sett var løst flere år tidligere, som resultat av at Assange fraskrev seg kausjonsbeløpet og av årene han tilbrakte i ambassaden, og ikke minst nedleggingen av den svenske undersøkelsen i 2017.

Til tross for lovovertredelsens karakter av et mindre anliggende ble Assange plassert i en forvaring forbeholdt fanger av høyeste sikkerhetsklassifisering. Han har blitt holdt i en effektiv isolasjon.

I et brev til den uavhengige journalisten Gordon Dimmack i forrige uke forklarte Assange at han bare er tillatt to besøk per måned, at han er underlagt harde begrensninger på telefonsamtaler og at han ikke har tilgang til internett, bærbar datamaskin eller til biblioteket, som er nødvendig for at han skal kunne forberede sitt forsvar.

Belmarsh Prison er beryktet for sine brutale forhold. Det er der fanger som er dømt på de mest alvorlige drapsanklagene, og for terroristhandlinger, vanligvis holdes.

En 2009-rapport fra den overordnede fengselsinspektøren bemerket en «ekstremt høy» grad av maktanvendelse utøvd mot fangene. Et stort antall fanger rapporterte at de var blitt intimiderte eller truet av personalet. Inspektørens 2018-rapport sa at mange av de anbefalte «forbedringene» på anlegget ikke hadde blitt «innlemmet», og på enkelte områder «vurderer vi resultatene å være dårligere enn forrige gang».

Assanges fengsling etterfølger de syv årene han tilbrakte i Ecuadors ambassade. FN-organer anså at han var utsatt for vilkårlig frihetsberøvelse i bygningen, som resultat av britiske trusler om å arrestere ham dersom han forlot ambassaden, og utsiktene for hans utlevering til USA.

Assange var berøvet tilgang til direkte sollys. Den britiske beleiringen av ambassaden forhindret ham i å få tilgang til nødvendig medisinsk tilsyn, som resulterte i alvorlige helseproblemer, inkludert en alvorlig tanninnfeksjon, ei frossen skulder og en vedvarende hoste.

To leger som i januar 2018 undersøkte Assange, advarte: «Det er vår faglige formening at hans fortsatte inneslutning er farlig for ham, både fysisk og mentalt, og et klar brudd på hans grunnleggende menneskerettighet for tilgang til helsetilsyn.» De britiske myndighetene avviste deres oppfordringer om at han måtte bli gitt trygg passasje til et sykehus.

I det siste året av hans innesperring i ambassaden, fra mars 2018, var Assanges kommunikasjon kuttet og han ble nektet retten til å motta de fleste besøkende. De ekvadorianske myndighetene, som handlet på vegne av den amerikanske regjeringen, forvandlet bygningen til et de facto CIA-fengsel, og holdt Assange under betingelser av isolert innestengning og de spionerte på alle hans bevegelser på vegne av amerikanske etterretningsorganer.

Assanges lidelser er det skarpeste uttrykket for dreiningen av regjeringer over hele verden i retning autoritært styre og politistat-tiltak.

Ei rekke politiske krefter er ansvarlige. Fremst blant dem er det offisielle etablissementet i USA, representert av både demokratene og republikanerne, som har forfulgt WikiLeaks-gründeren for å ha avslørt deres forbrytelser mot verdens befolkning.

For deres del har påfølgende svenske regjeringer søkt å sette opp Assange på grunnlag av oppdiktede beskyldninger om seksualmisgjerninger, og har levert påskudd for at han har vært berøvet sin frihet. Britiske konservative regjeringer og Labour-opposisjonen avviste FN-beslutningene som opprettholdt Assanges status som en politisk flyktning, og som påtvang hans vilkårlig frihetsberøvelse gjennom mange år, før de arresterte ham for å tilrettelegge for en utlevering til USA.

Angrepene mot Assange kunne ikke ha blitt ført frem uten den aktive støtten fra hver eneste australske regjering siden 2010, like mye av Labor som Liberal-National-koalisjonen. Alle har de nektet å forsvare Assange, en australsk journalist og statsborger, og i steden meldt seg med på den USA-ledede vendettaen mot ham.

Foretaksmediene har spilt en skammelig rolle og har uopphørlig bakvasket Assange, nedtonet truslene han står overfor og solidarisert seg med hans statsforfølgere. Ei rekke organisasjoner som en gang hevdet å forsvare Assange har snudd ham ryggen, inkludert fagforeningene og pseudo-venstre, som dermed signaliserer deres støtte for imperialistkrig og undertrykking.

Den eneste sosiale makten som kan forsvare Assange er den internasjonale arbeiderklassen. Millioner av arbeidere, som nå drives til massekamper mot ulikhet, mot innstramminger og krig, ser med rette på Assange som en helt. Hans dårlige helsetilstand understreker nødvendigheten av å mobilisere dem. WSWS oppfordrer innstendig arbeidere og ungdommer om å støtte kampanjen til Den internasjonale komitéen av den fjerde internasjonale (ICFI) og dens seksjoner for Assanges umiddelbare og ubetingede løslatelse.

Loading