For en verdensomspennede kampanje for å forhindre Julian Assanges overføring til USA!

For etableringen av en Global forsvarskomité for å sikre hans frihet!

Erklæring fra Det internasjonale redaksjonsrådet for World Socialist Web Site

World Socialist Web Site og Socialist Equality Partier tilknyttet Den internasjonale komitéen av den fjerde internasjonale (ICFI) kaller for en global kampanje for å få stoppet utleveringen av WikiLeaks-grunnleggeren Julian Assange til USA, og for å få sikret både hans og varsleren Chelsea Mannings frihet.

Bare ved organisering av protestaksjoner på en internasjonal skala – møter, samlinger, demonstrasjoner og offentlige konferanser – vil det være mulig å frustrere og beseire planene til reaksjonære regjeringer, deres etterretningsorganer og politiske agenter for å få kneblet og ødelagt Julian Assange. Målet for denne kampanjen må være politisk å vekke og mobilisere den internasjonale arbeiderklassen – det overveldende flertallet av befolkningen, og den mektigste samfunnskraften på planeten – til forsvar for Julian Assange, og faktisk også for alle arbeideres demokratiske og sosiale rettigheter.

Den 12. juni sertifiserte den britiske innenriksministeren Sajid Javid utleveringsprosedyrer og satte med det igang nedtellingen for en politisk manipulert pseudo-juridisk prosess som er planlagt å konkludere i februar 2020 med Julian Assanges overføring til USA.

Innenriksministerens godkjenningsstempel for utleveringsprosessen, bare ei uke etter at en svensk dommer erklærte at det ikke var noe belegg for å anholde Assange, har eksponert løgnene som har vært anvendt for å diskreditere og isolere ham. Helt fra begynnelsen av har statsmyndighetenes mål – i USA, Storbritannia, Sverige og Australia – vært å få kneblet og ødelagt denne modige journalisten, som avslørte imperialistiske krigsforbrytelser. Chelsea Manning, som har hjerte som ei løve og er et eksemplar av menneskelig anstendighet og integritet, har på tilsvarende måte også vært målrettet for ødeleggelse.

Alle aspekter av den britiske regjeringens behandling av Julian Assange er pervertering av jussen. I et intervju på BBC Radio 4 den 13. juni, skrøyt den britisk innenriksministeren Sajid Javid: «Først og fremst er jeg veldig fornøyd med at politiet fikk pågrepet ham [Assange] og at han nå med rette er bak murene fordi han brøt britisk lov.» Faktisk brøt ikke Assange noen lov i det hele tatt. Helt legitimt søkte han politisk asyl i Ecuadors ambassade i 2012, da det ble klart at myndighetene i Sverige, hvor han sto overfor oppblåste påstander om seksualovergrep, planla å overlevere ham til USA.

Emma Arbuthnot, dommeren som presiderer over kenguru-retten, er kona til James Arbuthnot, en reaksjonær politiker fra Det konservativ partiet. Før han inntok plass i House of Lords hadde baron Arbuthnot en høy stilling i forsvarsdepartementet. Han har de tetteste tilknytninger til den britiske dype staten og våpenindustrien. Han har også blitt offisielt tildelt reprimande for å ha avledet offentlige midler til privat bruk. Emma Arbuthnot burde åpenbart ikke presidere over rettsprosedyrer som bestemmer Julian Assanges skjebne, gitt hennes personlige relasjoner. Men Arbuthnot har avvist anmodninger om at hun erklærer seg inhabil.

Alle vet hvordan den juridiske farsen dommer Arbuthnot presiderer over er ment å ende. Hver en detalj av prosessen har blitt omhyggelig skriptet. Uttalelsene Arbuthnot har til hensikt å avlevere i retten når hun meddeler sin beslutning er allerede nedtegnet og hun kan dem utenat. Rettsprosedyrene skal konkluderes i februar med overføringen av Julian Assange til USA, hvor han vil bli plassert i klørne til krigsforbryterne han har gjort så mye for å eksponere. På grunnlag av de anklagene som allerede er innmeldt står Julian Assange overfor en fengselsstraff på 175 år. De fryktelige betingelsene for fengslingen han er truet av vil være et hån av den amerikanske konstitusjonens forbud mot «grusom og uvanlig avstraffelse».

Julian Assanges frihet må sikres. Det må organiseres en internasjonal kampanje for hans forsvar. Det er ingen tid å tape. Det som skjer fra nå til februar er avgjørende. Det er nødvendig å organisere en global kampanje for å mobilisere den internasjonale arbeiderklassen, studentungdom, kunstnere, journalister og intellektuelle, for å redde Julian Assanges liv. Millioner av arbeidende menneskers og ungdoms bredt anlagte og dypfølte, men fortsatt latente sympati og solidaritet for Julian Assange, må omdannes til en bevisst politisk bevegelse som slåss for å beseire komplottet for å få sendt ham til USA, og for å sikre hans frihet.

Assange er offer for en monstrøst kriminell konspirasjon, som involverer de mektigste regjeringer i verden, etterretningsagenturene og deres talerør i foretaksmediene.

Det vil komme en tid da alle de skitne detaljene om denne planen for å få ødelagt Assange blir fullt ut kjent for en opprørt allmennhet: hvordan planene ble lagt for å få lurt WikiLeaks-grunnleggeren i ei felle med falske påstander om seksualovergrep, hvordan påtalemyndighetene i Sverige fremskaffet de forfalskede påstandene, hvordan etterretningsagenturene i Stockholm, London, Sydney og Quito koordinerte sine aktiviteter, og hvordan USAs regjering anvendte sitt arsenal av bestikkelser og trusler som mastermind for utklekkingen av jakten på, og forfølgelsen av Assange.

Forfølgelsen av Assange er spydspissen for et massivt tilslag mot demokratiske rettigheter, med siktemål å få ødelagt ytringsfriheten, få gjort gravejournalistikk illegalt, og intimidere og terrorisere kritikere, forhindre eksponeringen av regjeringsforbrytelser og undertrykke folkelig massemotstand mot sosial ulikhet og krig.

Bekjentgjøringen av anklager mot Assange under den amerikanske spionasjeloven har allerede åpnet flomportene for internasjonale angrep mot journalister, blant andre eksempler politiraidene i Australia over artikler som avslører krigsforbrytelser og spionering og trekk i Frankrike for å rettsforfølge journalister som avslørte regjeringens medvirkning i den genocidale krigen mot Jemen.

Protestsamling på Sri Lanka den 16 april 2019 til forsvar for Assange

 I USA bestreber Trump-administrasjonen seg på å få avskaffet beskyttelsene i konstitusjonens første endringstillegg [First Amendment], i det alvorligste angrepet på ytringsfrihet i amerikansk historie. Globalt forsøker den å skape betingelser for forfølgelsen av journalister, utgivere og aktivister overalt, som på samme måte kunne stå overfor oppblåste amerikanske anklager og utlevering skulle de falle i den amerikanske regjeringens unåde.

De styrende elitene reagerer på den voksende sosiale opposisjonen mot kapitalistsystemet ved å promotere fascistiske og ekstreme høyreorienterte bevegelser, der de anvender stadig mer utilslørte politistat-tiltak og eskalerer sine forberedelser til krig. De trakasserer Assange for å intimidere arbeidere, unge mennesker, kunstnere og intellektuelle, og for å skape en presedens for politisk masseundertrykking.

Men den internasjonale arbeiderklassen er mektigere enn alle regjeringer, etterretningsagenturer og konsern til sammen. Akkurat som kapitalistklassen anvender forfølgelsen av Assange som knutepunkt for deres planer for diktatur, må nå arbeiderklassen gjøre hans forsvar til fokuspunktet for en motoffensiv mot militarisme og alle angrepene på demokratiske og sosiale rettigheter.

Skal denne kampen krones med seier kreves det et politisk perspektiv. Forsvaret for Julian Assange og Chelsea Manning må ledes av en global strategi som bevisst forbinder kampen for forsvaret av demokratiske rettigheter til den internasjonale arbeidsklassens reelle og voksende sosiale kamper mot kapitalistisk utnyttelse og politisk undertrykking. Det er et stigende tidevann av internasjonal klassekamp, som byr det mektige massefundamentet for kampen for å oppnå Julians frihet. Julian Assange og Chelsea Manning – som deres forfulgte brødre og søstre over hele verden – er i siste instans klassekrigsfanger.

Den voksende verdensomspennende streikebevegelsen – derav lærernes i USA og Polen, spontanstreikene til Maquiladora-arbeiderne i Mexico, generalstreiken i India, massebevegelsene i Algerie, Zimbabwe og Sudan, Gul-Vest-protestene som ikke lar seg kue i Frankrike, og aller nyligst demonstrasjonene av millioner av arbeidere, studenter og ungdom i Hong Kong – bevitner allmuens besluttsomhet til å slåss for sine grunnleggende borgerrettigheter og sosiale friheter. Disse kampene har skremt foretaks- og finansoligarkiene i alle land.

Bevegelsen for å sikre Julian Assanges frihet må komme nedenfra. Moralske appeller til regjeringene som forfølger ham er fåfengte og nytteløse. Assanges frihet må tilkjempes uavhengig av, og i opposisjon mot styringsklassens politiske agenter. Denne kampen kan vinnes såfremt den ledes av en strategi basert på en korrekt evaluering av den sosiale virkeligheten. De styrende elitenes nådeløshet skal ikke undervurderes, men de er ikke allmektige. Pessimisme, den mest lammende av alle følelser, har ikke noe å bidra med til kampen annet enn demoralisering. Det som kan oppnås vil bli avgjort i kamp.

For å reise denne kampen til et nytt og høyere stadium kaller World Socialist Web Site, den politiske stemmen til Den internasjonale komitéen av den fjerde internasjonale (ICFI) og dens tilknyttede partier over hele verden, til etableringen av en Global forsvarskomité [Global Defense Committee]. Formålet med denne komitéen er å organisere og koordinere den internasjonale kampen for å få slutt på forfølgelsen av Julian Assange og for å sikre hans frihet. Viljen til kamp må konverteres til massehandling. Formålet med denne erklæringen er å påbegynne arbeidet med å danne en Global forsvarskomité og utviklingen av et program for internasjonal handling.

Vi ønsker velkommen og søker samarbeid med – på basis av en prinsippfast forpliktelse til forsvar av demokratiske rettigheter – alle progressive, sosialistiske og venstreorienterte enkeltpersoner og organisasjoner for denne historiske kampen. Vi hverken forlanger eller forventer at de som tar del i denne komitéen er enige med alle aspekter av de politiske synspunkter og programmet som fremmes av World Socialist Web Site og Den internasjonale komitéen av den fjerde internasjonale. Det må være plass for et bredt spekter av posisjoner – nødvendigvis med utelukking av de fra det politiske høyre – blant de som involverer seg i denne kritiske forsvarskampanjen. Det eneste forlangendet er at de som blir med i komitéen er betingelsesløst forpliktet til forsvar for de demokratiske rettighetene, og erkjenner at friheten for Julian Assange og Chelsea Manning avhenger av byggingen av en folkelig massebevegelse.

Ingen som er seriøst forpliktet til forsvar av demokratiske rettigheter kan stå på sidelinjene. Julian Assanges sak er det tjueførste århundres kritiske slagmark for forsvaret av ytringsfrihet, sannhet og kampen mot utnyttelse, diktatur og krig, verdens kapitalistsystems grunnleggende onder.

Meld deg på nå for å ta del i kampen for å forsvare Julian Assange!

Loading