Bygg immigrantforsvarskomitéer for å stoppe Trumps raid!

På lørdag kveld vil udokumenterte immigranter over hele Amerika si godnatt til sine ektefeller, foreldre og barn i frykt for at det kan være siste gang de har anledning til det. Trump-administrasjonen planlegger fra og med søndag å lansere de største immigrasjonsraidene i amerikansk historie, i 10 av landets mest befolkede byer, og målrette 2 000 familier for arrestering og utvisning.

For første gang på et århundre vil den amerikanske regjeringen gjennomføre operasjoner av en militær karakter mot sin egen befolkning og i en nasjonal skala. Scener som minner om Tyskland i 1938 eller Chile i 1973 vil utspille seg på gatene i de målrettede byene: Los Angeles, Chicago, New York, Houston, Baltimore, Miami, Denver, San Francisco, Atlanta og New Orleans.

Tusenvis av bevæpnet politi støttet av pansrede kjøretøyer, droner og helikoptre vil storme inn i arbeiderklassens nabolag, bryte opp dører og plukke opp folk fra deres hjem og fra gatene.

Selv om raidene angivelig skal være rettet mot immigranter med «endelige beordringer om fjerning», deriblant mange som aldri har mottatt noe varsel om at de var under deporteringsprosessering, har regjeringen skrytt av at den vil målrette alle og enhver på de utvalgte adressene. Som New York Times skrev på torsdag:

Raidene, som vil bli gjennomført av byrået for immigrasjon og tollhåndhevelse (ICE) over flere dager, vil ifølge embetsrepresentanter inkludere ‘følgesikring’ deporteringer [‘collateral’ deportations], som uttalte seg på betingelse av anonymitet på grunn av den foreløpige fasen av operasjonen. I disse deporteringene kan myndighetene pågripe immigranter som tilfeldigvis befinner seg på skueplassen, selv om de ikke var mål for raidene.

Ofre vil bli bundet med zip-bånd og marsjerte vekk til ICE varebiler, som deres siste glimt av sine kjære. Regjeringen vil transportere de pågrepne til et nettverk av konsentrasjonsleirer i isolerte regioner av landet, der deres familier enten vil være ute av stand til, eller ikke tørr å besøke dem. Når de først er låst vekk vil de være på nåde av de fascistiske typene som vokter leirene, der forhold er verre enn under interneringen av japansk-amerikanere under andre verdenskrig.

Dersom et fremmed land i amerikansk imperialismes våpensikter utførte slike kriminelle operasjoner – Iran, Venezuela, Syria, etc. – ville hele USAs politiske etablissement kreve militær intervensjon.

I stedet tilpasser Det demokratiske partiet seg til Trumps planer. Demokratenes House Speaker Nancy Pelosi ga en pressekonferanse på torsdag der hun formante Trump til å vurdere et forslag fra demokratene om å begrense flyktningers rett til å søke asyl når de er fysisk tilstede i USA. Pelosi sa hun trodde Trump ville finne et lovfremlegg sponset av demokraten Zoe Lofgren fra California «tiltalende».

Ja, det ville han vel. Ifølge en pressemelding fra Lofgrens kontor ville lovfremlegget, som er benevnt Loven om den nordlige trekant og grensestabilisering [Northern Triangle and Border Stabilization Act], «etablere Foreskrevne prosesseringssentre over hele Mellom-Amerika, for å registrere og behandle flyktninger for gjenbosetting til USA eller andre steder,» slik at innvandrere ville bli i deres hjemland for å søke om asyl, i stedet for å komme inn i USA der de har prosessrettigheter for rettsbasert juridisk behandling. Dette innebærer en avvisning av internasjonal asyllov, som fastslår at en person har rett til å komme inn i et trygt fremmed land for å unnslippe forfølgelse.

Demokratenes plan oppfordrer til «tilleggspersonell for anlegg [for Toll- og grensebeskyttelse (CBP)]», og «utvider myndigheten til rettshåndhevende organer» for å overvåke grensa.

Teksten i demokratenes lovfremlegg oppfordrer også til en «informasjonskampanje om farene ved irregulær migrasjon» i Mellom-Amerika. Med andre ord planlegger demokratene å drive annonsering i El Salvador, Honduras og Guatemala – alle land ødelagt av et århundre av amerikansk imperialistkrig og utnytting – for å skremme desperate flyktninger med farene ved å søke asyl, og dermed forhindre dem fra å komme til USA.

De som ønsker å forsvare immigranter må gjore opp et balanseregnskap over Det demokratiske partiets ansvar for angrepet på utenlandsfødte arbeidere. Det demokratiske partiet støttet all den vesentlige antiimmigrasjonslovgivingen på 1990-tallet og 2000-tallet, og Obama deporterte tre millioner mennesker i løpet av sine to perioder på posten – mer enn hele befolkningen i Chicago!

«Venstre» demokrater som Alexandria Ocasio-Cortez og Rashida Tlaib har bøyd seg for det demokratiske lederskapet og tilrettelagt for Trumps antiimmigrantprovokasjoner. I juni droppet Ocasio-Cortez sin uttrykte opposisjon mot å besørge ytterligere $ 5 milliarder [NOK 43,2 milliarder] til finansieringen av Trumps antimmigrant-Gestapo, etter et tre-timersmøte med Pelosi på Capitol Hill. Hun og Tlaib stemte deretter «ja» for å la bevilgningslovfremlegget komme til gulvet i Representantenes hus for en full avstemming.

Først senere, etter at Pelosi hadde sikret stemmene for lovfremleggets vedtak, ble Ocasio-Cortez og Tlaib tillatt å stemme «nei», for å redde sine image. Trump vil nå heve sjekken demokratene ga ham for finansieringen av helgens raid.

Mens demokratene imøtekommer Trump og tilrettelegger for hans diktatoriske trekk vokser raseriet i befolkningen i USA, og internasjonalt. Hundremillionervis rundt om i verden er sjokkerte, de føler avsky og er rasende over byggingen av konsentrasjonsleirer i Amerika, og over rapportene om overtredelser mot fengslede barn og bildene av druknede immigranter i Rio Grande.

Den offentlige bevisstheten vokser for at Trumps politikk fører i en farlig retning, ikke minst muligheten for fysisk vold i en masseskala. Mange tusenvis av amerikanere var forventet å delta i demonstrasjoner over hele landet på fredag, for å uttrykke deres besluttsomhet om å forhindre at de verste forbrytelsene fra det 20. århundre blir gjentatt på amerikansk jord i det 21.

Hovedoppgaven er å mobilisere opposisjon i arbeiderklassen mot angrepet på immigranter og mot demokratiske rettigheter som helhet. Alle arbeidere, uansett immigrasjonsstatus, vil bli mål for den typen politistatstiltak som nå prøves ut mot immigranter.

Socialist Equality Party (US) oppfordrer til dannelsen av immigrantforsvarskomitéer som knytter sammen nabolag, arbeidsplasser og skoler i et nettverk av organisasjoner som har som målsetning å spre informasjon og organisere raske masseaksjoner for å forhindre utvisningen av immigrantarbeidere.

På 1850-tallet, etter at loven om rømte slaver ble vedtatt [Fugitive Slave Act] som del av kompromisset fra 1850 [‘Compromise of 1850’], mobiliserte nordstatene suksessfullt menneskemassene til forsvar for svarte fra å bli fanget av slavejegere i nordstatene og solgt tilbake til slaveri. I 1851 forhindret en mengde på 2 500 mennesker i Syracuse, New York fysisk fangingen av den flyktede slaven William «Jerry» Henry. I 1854 reddet 5 000 mennesker den rømte slaven Joshua Glover fra et fengsel i Milwaukee, Wisconsin, og hjalp ham å flykte til Canada.

Uhyrlighetene av Fugitive Slave Act førte millioner til å konkludere med at tiår med råtne kompromisser måtte opphøre og det avskyelige slavesystemet måtte omveltes gjennom revolusjonær massehandling.

I dag må Trump-administrasjonens forbrytelser og demokratenes medskyldighet føre til samme konklusjon. Forsvaret av immigranter krever avskaffingen av kapitalistsystemet, åpning av grensene og garanteringen av retten til å reise i verden, og leve og jobbe i det landet en selv velger, uten frykt for arrestering eller utvisning.

Loading