Den hevngjerrige kampanjen mot Chelsea Manning, Amerikas politiske fange

Varsler og politisk fange Chelsea Manning har nå vært innesperret i et føderalt interneringssenter i Alexandria, Virginia i over fire måneder, og blir utsatt for straffende bøter som kan ruinere henne økonomisk.

Manning blir ikke straffet for noen forbrytelse og har heller ikke blitt anklaget for noen forbrytelse. Hun blir fastholdt for forakt for retten for å ha nektet – av prinsipp og modig – å ville vitne for en stjernekammerstorjury nedsatt for å styre journalisten og WikiLeaks-grunnleggeren Julian Assange inn i et amerikansk fengsel, eller det som verre er.

Daglige bøter pålagt Manning av den føderale distriktsdommeren Anthony Trenga for å nekte å vitne ble på tirsdag doblet fra $ 500 til $ 1 000, og totalsummen står nå på $ 18 000. Den hittil usette økonomiske straffen mot Manning truer henne med personlig konkurs og har allerede resultert i at hun mistet sin leilighet i juni.

Mannings advokater har advart for at hun vil bli påført mer enn $ 440 000 i bøter [NOK 3,78 millioner] dersom storjuryen sitter til perioden utløper i oktober 2020, et beløp de sier ville bryte mot forbudet i USAs grunnlovs åttende endringstillegg mot overdrevne bøter.

Assange blir forfulgt av Trump-administrasjonen for sin rolle i publiseringen av krigsloggene, diplomatmeldinger og «Collateral Murder»-videoen som Manning lekket i 2010. Han blir for tiden holdt i maksimalsikkerhetsfengselet Belmarsh i London, England, på en falsk beskyldning om kausjonsbrudd, i påvente av utlevering til USA for anklager som bærer en maksimal strafferamme på 175 år i fengsel.

Det faktum at Manning fortsatt er fengslet betyr at ytterligere anklager fortsatt blir vurdert, muligens inkludert tiiltalepunkter som innebærer dødsstraff. De forseglede tiltalepunktene vil først bli åpnet når Assange er sikkert i Trump-administrasjonens klør.

Til tross for regjeringens hevngjerrige kampanje mot henne har Manning vært prinsippfast i å nekte å vitne mot Assange eller for noen annen storjury. Hun fortalte dommer Trenga i mai da han fengslet henne for annen gang, etter ei ukes fristilling, at hun «heller ville sulte til døde enn å endre mening i denne forbindelse» og la til «og når jeg sier dét, mener jeg det ganske bokstavelig».

Selv om hun avtjente syv år av en 35-årsdom i et militært fengsel for å ha lekket bevis for amerikanske krigsforbrytelser i Irak og Afghanistan, under en periode hun ble utsatt for forhold som et FN-organ sa utgjorde tortur, har Manning aldri blitt tilgitt av det amerikanske politiske etablissementet eller deres klakører i foretaksmediene.

Mens hun sitter bak murene går Eddie Gallagher, som begikk krigsforbrytelser i Irak, og politidrapsmenn som Daniel Pantaleo, som kvalte Eric Garner i 2014, fri etter å ha fått støtte fra de høyeste nivå av staten. Fascistiske elementer i de føderale immigrasjonsstyrkene utfører brutale forbrytelser mot immigranter med straffefrihet, river foreldre fra deres barn og stuer menn og kvinner inn i konsentrasjonsleirer.

Utøverne av krigsforbrytelsene som Manning og Assange eksponerte, med hender som drypper av millioner av menneskers blod, fortsetter sine karrierer uten frykt for straffeforfølgelse.

Den opprørende rettsforfølgelsen av Manning har gått nesten ubenevnt, langt mindre opponert mot, av hele det politiske etablissementet. Det har ikke utløst noen uttalelser fra vesentlige politiske figurer. Det har ikke vært gjenstand for kommentarer fra mediekommentatorene og spaltistene, som dersom lignende forhold ble pålagt en varsler i Russland eller Kina, eller andre land som er målrettet av amerikansk imperialisme, ikke ville ha spart på blekket i prekingen om brudd på demokratiske rettigheter og mangelen av en rettsbasert prosess.

Hovedstrømsmediene og Det demokratiske partiet støtter forfølgelsen av Manning. De kan ikke utstå at Manning nekter å belaste Assange, som er bakvasket av demokratene som en «russisk agent» som hjalp til å få valgt Donald Trump ved å publisere sannferdig informasjon om Hillary Clintons korrupte underkastelse for Wall Street.

Tausheten om Manning fra pseudo-venstre-gruppenes side, orientert rundt Det demokratiske partiet, som Demokratiske sosialister i Amerika (DSA), er spesielt fordømmende. Det avslører svindelen av deres «humanitære» og «sosialistiske» pretensjoner. Deres stilltiende støtte til regjeringens overtramp mot Manning markerer dem som fiender av arbeiderklassen.

Manning er en heroisk personlighet som fortjener ubetinget støtte fra alle som er opptatt av forsvaret av demokratiske rettigheter i USA, og rundt om i verden. Kravet om hennes frihet må heves i forbindelse med kampen for Assanges frihet: de to er uløselig knyttet.

Femdager-streiken i Ecuador denne uka av arbeidere, småbønder og studenter mot den høyreorienterte politikken til regjering til Lenín Moreno pekte vei ved å inkludere opposisjon mot Assanges overføring til USA som et av de offisielle kravene. I strid med folkeretten overleverte Moreno Assange til en snatch-gruppe fra det britiske politiet i april da han slo opp dørene til den ekvadorianske ambassaden i London, hvor journalisten hadde levd i syv år etter at han ble innvilget asyl.

Kampen for Mannings og Assanges frihet må tas opp av arbeidere over hele verden. Hvis den skal krones med suksess må denne kampen knyttes til kampen for arbeiderklassens sosiale og politiske rettigheter som helhet, og med kampen mot krig og kapitalisme.

Det er for dette formålet at World Socialist Web Site og Socialist Equality Partier tilknyttet Den internasjonale komitéen for den fjerde internasjonale (ICFI) har oppfordret til dannelsen av en Global forsvarskomité for å organisere og koordinere mobilisering av arbeiderklassen internasjonalt for å stoppe Assanges utlevering til USA og for å vinne hans og Mannings ubetingede frihet.

Registrer deg nå for å bli med i kampen for å forsvare Manning og Assange!

Loading