UAWs knefall for GM: Hva bilarbeidere må vite om kontrakten

Etter å ha kunngjort en foreløpig avtale for å få lagt ned den månedlange streiken ved General Motors og få tvunget gjennom historiske innrømmelser, forsøker nå United Auto Workers å dupere de streikende arbeiderne.

UAW kunngjorde at arbeiderne skal stemme over kontrakten i en akselerert prosess som skal være ferdig innen kommende fredag. Det skal holdes en serie «informasjonsmøter» – i virkeligheten, desinformasjonsmøter – i lokalavdelingene over hele landet, som ble påbegynt i helgen. I noen lokalavdelinger vil ikke møter holdes før den nasjonale avstemmingen allerede er nær sluttført.

På fredag bekjentgjorde UAW sin 300+ sider «Whitebook» for kontrakten. Dokumentet gjør det klart at kontrakten er et historisk svik, med innrømmelser som vil sette nye standarder for utbyttingen i den amerikanske bilindustrien.

WSWS Autoworker Newsletter har begynt en detaljert gjennomgang av kontrakten. Her er en oversikt over noen av hovedpunktene som er avslørt så langt (sidetall refererer til de håndskrevne tallene nederst i Hvitboka):

CCA Fontana distribusjonssenter vil bli nedlagt, i tillegg til de historiske fabrikkanleggene Lordstown Assembly Plant og girkassefabrikkene Baltimore og Warren Transmission

UAW har gjentatte ganger skrytt av sitt angivelige «moratorium» for fabrikknedleggelser, men på side 238 i kontrakten listes det opp «fabrikkanleggene som er unntatt» fra dette moratoriet, nemlig de fire anleggene som er identifiserte over. Nedleggelsen av Lordstown, Baltimore og Warren var tidligere kunngjort, og UAW har siden bekreftet overfor pressen at CCA Fontana også skal stenges.

Arbeidere spør seg utvilsomt: Hva er verdien av et «moratorium» som er fullt av «unntak»? Nedleggelsen av disse fabrikkanleggene vil få ødeleggende konsekvenser ikke bare for arbeiderne og deres familier, men for hele lokalsamfunn.

Kontrakten er en blankosjekk for ubegrenset bruk av temps [midlertidig ansatte]

Det er ingen avtalemessige begrensninger for antallet temps som GM gis lov til å anvende i henhold til den nye kontrakten. Det eneste kravet er at midlertidig arbeid «godkjennes» av UAW – en verdiløs forsikring, gitt UAWs rolle i håndhevingen av bruk av midlertidig sysselsatte og kontraktsarbeidere mot arbeidernes overveldende motstand, deriblant i 2015-kontrakten og gjennom bruk av hemmelig fremforhandlede MoU-er – «Memorandums of Understanding». [‘Intensjonsavtaler’]

I et punkt på side 247 i kontrakten står det: «Selskapet tydeliggjorde deres posisjon om at heltidsanvendelsen av midlertidig sysselsatte fortsatt skal være basert på forretningsdriften og kundeetterspørselen.» Det vil med andre ord si at selskapet vil fortsette å utvide bruken av midlertidige arbeidere.

Den mye oppskrytte «traséen» for midlertidige arbeidere til regulærstatus er full av smutthull og vil ikke gjelde for midlertidige deltidsarbeidere (som benevnes TPT eller Flex)

Fra januar 2020 av vil midlertidige arbeidere med tre års «kontinuerlig» sysselsetting bli konverterte til faste stillinger (‘i progresjon’) (s. 262). Fra-og-med 2021 vil denne perioden reduseres til 2 års «kontinuerlig» sysselsetting. Det hevdes videre at bare «heltidsanvendte» midlertidige arbeidere vil være kvalifisert for denne konverteringen, mens «tidligere deltids-midlertidige» (TPT eller Flex) arbeidere bare vil være kvalifiserte dersom de har hatt to-år-kontinuerlig sysselsetting, med det siste året som en heltids temp.

Med andre ord, TPT-arbeidere vil ikke være kvalifiserte for konvertering til regulære ansatte. På mange fabrikker jobber det store flertallet av temps deltid. Dette skaper effektivt sett et to-sjikt-system blant temps selv, der deltidsarbeidere enda mer fullstendig prisgitt selskapsledelsen.

Dessuten betyr bruken av ordet «kontinuerlig» at temps som er permitterte, men som senere blir henta inn igjen, må starte fra bunnen av. «Kontinuiteten» brytes dersom arbeideren permitteres i mer enn 30 dager, som kan skje regelmessig og etter GMs skjønn.

Vikarer vil ikke lenger motta årlige lønnsøkninger

For øyeblikket begynner midlertidige arbeidere på $ 15,78 per time [NOK 144,71] og får årlige lønnsøkninger, og topper ut på $ 19,28 etter 5 år [NOK 176,81]. Sidene 51 og 52 i Hvitboka presenterer imidlertid en fast sats på $ 16,67 [NOK 152,88], uten årlige økninger.

Midlertidige arbeidere vil bli brukt til å erstatte permitterte seniorarbeidere

Den nye kontrakten fjerner følgende ledd (s. 53): «Heltids-midlertidig sysselsatte vil ikke bli sysselsatt på et anlegg der det er permitterte ansiennitetsansatte innen sysselsettingsområdet. Midlertidige muligheter kan bli tilbudt permitterte ansiennitetsansatte.» Samtidig har kontrakten som mål å skyve over 2 000 «veteran»-arbeidere ut av fabrikkene innen utgangen av februar, gjennom et sluttvederlagprogram.

Dette gjør det klart at GMs strategi er å permittere eldre arbeidere og erstatte dem med en utvidet bruk av «midlertidige» arbeidere.

Lønnsøkninger er ikke nok til å holde følge med dagens inflasjon

Den nye kontrakten tilbyr to tre-prosent-lønnsøkninger og to bonuser som tilsvarer 4 prosent av arbeidsernes årslønning, det samme som den siste gjeldende kontrakten. Siden bonusene ikke legges til grunnlønna, bidrar de ikke til fremtidig prosentvise økninger. Dette betyr at den faktiske lønnsøkningen vil bli mindre enn inflasjonen i løpet av kontraktens levetid.

Signeringsbonusen blir for det meste kansellert av tapt lønn under streiken

Signeringsbonusen på $ 11 000 som GM og UAW bruker for å smøre hjulene for kontraktens godkjenning (s. 189 og 190) er bare $ 3 000 mer enn signeringsbonusen fra 2015 for heltidsarbeidere. I mellomtiden anslår pressen at den gjennomsnittlige GM-arbeideren på heltid i løpet av streiken har tapt $ 6 000 i lønn og $ 2 000 i overskuddsdeling.

Det vil si, i forhold til signeringsbonusen i 2015 (da det ikke var streik), kommer arbeidere ut med betydelig mindre penger etter streiken, etter at tapte lønninger tas med i beregningen.

Og temps vil bare få $ 4 500 – mindre enn halvparten av bonusen for heltidsansatte. I 2015 var signeringsbonusen for temps $ 2 000.

Nåværende arbeidstakere i progresjon vil fortsatt toppe ut først etter 8 år

Den nye progresjonsperioden er «forkortet» til 4 år fra forrige kontraktens absurd lange periode på 8 år. Dette gjelder imidlertid ikke for nåværende ansatte, ifølge side to i kontraktssammendraget, utgitt separat på torsdag. Det vil si at nåværende ansatte fortsatt vil måtte tjenestegjøre i åtte år før de topper ut.

Vedlegg K, anvendt for å erstatte arbeidere med kontraktører, har blitt «forbedret»

Denne delen (s. 58) opprettholder språk som forplikter fagforeningen til «operativ effektivitet, kontinuerlig forbedring og konkurranseevne», mens den legger til en klausul som forplikter lokalavdelingen og selskapsledelsen til å samspille tettere i jakten på «muligheter den mener forfølger et positivt business case.» Denne klausulen ble anvendt i Lordstown og Lake Orion for å erstatte hundrevis av arbeidere med lavtlønnede kontraktører fra GM Subsystems.

Et nytt «outsourcing-moratorium» er verdiløst

Den nye delen (s. 214 t.o.m. 217) inneholder nok smutthull til å kjøre en lastebil gjennom. Det gjelder ikke «midlertidig outsourcing», og monteringsanleggene Lake Orion, Bowling Green og Arlington er unntatte. Videre tillater det selskapet å outsource arbeid i tilfeller der det hevdes en unødig «økonomisk byrde».

Det står: «I forståelsen av Selskapets bekymring [for at et moratorium ville «skape en økonomisk belastning» ved å redusere «fleksibiliteten»], er Fagforeningen enig i at i tilfelle Selskapet vurderer outsourcing av nåværende generasjonsarbeid,» og etter en fellesgjennomgang av Fagforeningen og Selskapet «forblir resourcing den nødvendige handlingen. Selskapet vil identifisere erstatningsarbeid for å overholde Moratoriets ånd og intensjon.»

Den korporatistiske relasjonen mellom UAW og GM styrkes

Kontrakten inneholder et vell av nye formuleringer som understreker «felleskap». Viktigst er opprettelsen av en felles selskap-fagforening «Nasjonalkomité om avansert teknologi» [‘National Committee on Advanced Technology’] (s. 225) for å bidra til å beslutte «hvordan GM og UAW sammen kunne føre an i omdanningen av bilindustrien.» Selskapet sier seg enig i at det ikke skal bruke nye teknologier for å flytte arbeidsfunksjoner «historisk utført av organiserte ansatte til ikke-organiserte ansatte» – med andre ord, for å sikre at kontingentpenger fortsetter å strømme inn til UAW når GM bruker nye teknologier for å skru opp utbyttingen av arbeidere.

The Center for Human Resources (CHR) nedlegges – og gjenåpnes under nytt navn

CHR er i sentrum for korrupsjonsskandalen som omfatter overføringen av bestikkelser fra selskapene til UAW-lederne. Videreføringen av denne korporatistiske relasjonen var et hovedanliggende for UAW under kontraktsforhandlingene.

WSWS oppfordrer arbeidere til å sende inn sine kommentarer til kontrakten og dens viktigste bestemmelser til autoworkers@wsws.org.

Loading