«De solgte oss ut igjen!»

Bilarbeidere fordømmer den tentative UAW-GM avtalen

GM-bilarbeidere fordømmer den tentative avtalen (TA) kunngjort av fagforeningen United Auto Workers i slutten av forrige uke. De 48 000 streikende arbeiderne skal være tilbake på streikevakter igjen denne uka, mens UAW arrangerer «informasjonsmøter» og alle avstemminger som skal være fullførte innen fredag.

Kontrakten opprettholder det forhatte flernivåsystemet for avlønning og rettigheter og skaper forutsetninger for en utvidet bruk av midlertidige arbeidere. Den sanksjonerer nedstengingen av fire fabrikkanlegg, inkludert Lordstown Assembly og girkasseanleggene Baltimore og Warren Transmission. Den inkluderer bare to tre-prosent-lønnsøkninger i løpet av kontraktens levetid, som er utilstrekkelig til å holde tritt med inflasjonen og stigende levekostnader.

Arbeidere på streikevakt ved Warren Tech i Warren, Michigan, reagerte med skepsis på UAWs forsøk på å presentere avtalen som en stor seier. Én kommenterte: «Inntil kontrakten er lest og ratifisert av medlemskapet, bør vi ikke gå tilbake til anlegget.»

En annen arbeider skrev til Autoworker Newsletter: «Jeg har gjort noen rundspørringer [av andre arbeidere] og tror ikke at det er støtte bak fremlegget. Tre påfølgende år for at temps [skal ansettes som regulære ansatte] betyr at de kan permitteres i 32 dager hvert 2,5 år, og aldri ansettes [på heltid]. Selv om GM ikke hadde tenkt seg det, er bilindustrien for uforutsigelig.»

«Arbeidere på de lavere nivåene får beskjed om at vi må vente i fire år for å kunne oppnå topplønn fordi åtte år var uakseptabelt. Da var det tilfeldigvis fagforeningen som var de som tilbød en kontrakt som sørget for at de fleste av oss fortsatt må vente i åtte år, og vi får ikke de to bonusene. Min stemme er: ‘nei.’»

En bilarbeider med flere-tiår på nakken ved GM Wentzville Assembly i St. Louis, Missouri, sa: «De fleste eldre ansatte sier at vi blir skrudd. Alle er enige i det [Autoworker Newsletter] sa,» fortsatte hun. «De solgte oss ut igjen, og sendte oss den BS-en, som om de virkelig jobba ut en flott avtale.»

En kontraktsarbeider ved Ford i Michigan sa: «Jeg mener WSWS er på ballen. Det er vanvittig at vi ikke alle er i streik.»

«Hva angår kontrakten er det ingen som vet noe om den. Min erfaring er at de [bare] fremlegger høydepunkter. Vi kommer til å miste helsetjenester, lønn og alt annet vi sloss for. Med 18 måneder med forhandlinger, og så er de mot oss.»

John, en heltidarbeider ved Fiat-Chrysler (FCA), sa: «Så hardt som vi jobber i disse anleggene burde de [GM-arbeiderne] ha fått mer i denne kontrakten. Dette er et kapitalistland, og det handler om å ta penger fra den fattige mannen.»

«Ja, UAW er ment å representere arbeiderne, men i stedet stjeler de fra arbeiderne. Jeg er enig med det å opprette grunnplankomitéer. I stedet for å få disse blyant-pusherne, la folka selv stemme og bestemme. Wall Street driver dette landet, og vi må endre det.»

På spørsmål om avtalen som gjorde det mulig å få stengt ned fabrikkanleggene, inkludert et falskt løfte om Hamtramck-anlegget, sa John: «Jeg husker da de bygde [General Motors] Hamtramck. De brente av hele området bare for å få bygd det, og nå vil de å stenge det ned. Det gir ingen mening.»

Teshawn, en nivå-to-arbeider ved GM Romulus Powertrain i Michigan [trailerdrivverk], fordømte TA-en som et svik mot streikernes forhåpninger. Han sa: «Det er ikke det noen egentlig ønsket eller forventet. Jeg tror mange medlemmer hadde forhåpninger om at ... nivå-to skulle gå rett til full lønn. Dette er den lengste streiken UAW har holdt siden 1970-tallet, og så til slutt får vi bare skaftet igjen.»

«At TA-en ikke gjør noe for temps er helt forferdelig. GM behandler temps aller verst. Da jeg begynte ved Romulus, fikk de bare lov til å bruke temps på mandager og fredager, men nå har de lov til å jobbe dem fire-dager-i-uka. Selv tradisjonelle ansatte er syke av å se at [midlertidige] arbeidere tjener halvparten av det de selv gjør, eller mindre. Én fyr var temp av-og-på i seks år, som viser hvordan de spiller med folk.»

Teshawn fordømte UAWs korporatistiske karakter, og uttalte: «Min fagforeningsrepresentant på gulvet vil gå og snakke med lederne og tilsynet før de snakker med meg. UAW er en betydelig aksjeeier i GM. Hvordan kan du ha to herrer?»

«Etter min mening må UAW reformeres, eller den må erstattes. Vi blir utnyttet og mister mange rettigheter som vi ikke burde miste. Alle mener at vi ble skikkelig skrudd, og at vi fortsatt blir skrudd.»

Angående TA-ens sanksjonering av fabrikknedleggelser, fortsatte han: «Jeg mener nedstengingene er forferdelige. Disse menneskene ble lovet jobber, og de ble tvunget til å flytte over hele landet. GM tjente $ 35 milliarder i profitter de tre-siste-årene. De kan gjøre bedre enn dette for disse menneskene, spesielt når de mottok skattebetalernes penger for utkausjoneringen av selskapet.»

Etter å ha diskutert om bilindustriens internasjonale karakter og behovet for en bredere global strategi, erklærte John: «I lang tid har jeg tenkt at vi trenger internasjonal enhet. Folk må organisere seg, det er den eneste måten, men folk har vært redde for å gjøre det tidligere. Det må være oss alle som går ut sammen. Det samme streikefondet de sugde opp tidligere, og anvendte til å fôre sine egne lommer. De har betalt oss ei sultelønn i streikebetaling.»

En kanadisk bilarbeider skrev til Autoworker Newsletter for å dele et solidaritetsbudskap med klassebrødre og søstre over grensa. «Jeg mener denne siste kontrakten er en skam og ei ørefik for arbeiderne på produksjonslinja. Jeg jobber for en delleverandørfabrikk ved General Motors i Oshawa, Ontario i Canada. Jeg blir rett og slett kvalm av denne siste avtalen, som bare kommer Mary Barra og hennes gjeng av korrupte UAW-ledere og hennes nye bestevenn Donald Trump til gode.»

«Jeg fatter rett og slett ikke hvorfor disse historiske høykvalitetsproduksjonsanleggene ikke kan omrigges og eller ettermonteres for å huse grønenergibiler og lastebiler. Jeg mener at arbeiderne bør holde seg ute på streikevaktene og ikke forhaste seg til å godta en knefallavtale.»

En pensjonert, tredje-generasjons-bilarbeider i Ohio sendte en e-post til Autoworker Newsletter om GMs Lordstown-anlegg, som UAW ville tillate nedstenges under den foreslåtte kontrakten.

Han skrev: «Lordstown, Ohio, er et symbol for noen få veldig rike og grådige hedgefond, som eier nok aksjer og selskaper til å svinge nok makt og rikdom til å rive familier fra hverandre og ødelegge våre lokalsamfunn. Det er her kampen står! Alle de store aktivistene, og de nye som det enda gjenstår at blir med i en stor skala kamp, har nå et moment å gripe tak i.»

GM-arbeiderne må nå trekke de relevante lærdommene og ta initiativet ut av UAWs hender.

Et «nei»-avstemmingsresultat er nødvendig. Men det er i-seg-selv ikke tilstrekkelig. Den presserende oppgaven for bilarbeiderne er å danne fabrikk-komitéer på grunnplanet for å ta kontroll over kampen. Disse komitéene må stille følgende krav:

** start of bullet points

Ingen avstemming uten tilstrekkelig tid til å studere kontrakten! Arbeidere må kreve tilgang til den fullstendige kontrakten, ikke bare de falske «høydepunktene», og de må få minst ei-hel-uke til å studere den før de stemmer. Arbeidere må avholde brede, demokratiske diskusjoner om kontrakten, uten fagforeningens innsyn og kontroll.

For grunnplanets overvåking av avstemmingsprosessen! Bilarbeidere må insistere på at deres grunnplankomitéer får myndighet til å føre tilsyn med stemmegivning, for å sikre at det ikke skjer stemmeurnefylling eller annen rigging av avstemmingen, slik det antas skjedde under ratifiseringen av Ford-kontrakten i 2015.

Utvid streiken til Ford og Fiat Chrysler! Gå sammen med arbeiderklassen i forskjellige land! Grunnplankomitéer må være basert på prinsippet om internasjonalisme – at arbeidere overalt har de samme grunnleggende interessene.

Komitéene må formulere sine egne krav til streiken, inkludert en lønnsøkning på 40 prosent, restaurering av COLA [Cost of Living Adjustments; dvs. ‘indeksregulering’] for nåværende og pensjonerte arbeidere, avskaffelsen av fler-nivå-systemet for avlønning og rettigheter, umiddelbar konvertering av alle temps til heltidsansatte med full lønn og rettigheter, gjenåpningen av alle nedstengte fabrikkanlegg og gjeninnsettelse av permitterte arbeidere.

Bilarbeiderne må forsvare de modige GM-arbeiderne i Silao i Mexico, og kreve gjeninnsettingen av de som ble sparket for å støtte den amerikanske streiken.

** end of bullet points

WSWS oppfordrer alle arbeidere til å kontakte oss på e-postadressen autoworkers@wsws.org for å få bistand til å gjennomføre denne kampen.

Loading