Roger Waters på RT: «USA og Storbritannia prøver å ta livet av Julian Assange»

Den berømte rockemusikkartisten Roger Waters ga den 25. oktober et omfattende og vesentlig intervju til TV-nettverket Russia Today (RT), der han fordømte den vedvarende illegale fengslingen av Julian Assange, og gjentok sin oppfordring om løslatelse av WikiLeaks’ forlegger og grunnlegger.

Julian Assange, som i 2006 grunnla WikiLeaks og publiserte omfattende bevis på amerikanske krigsforbrytelser i Midtøsten og annen korrupsjon rundt om i verden, blir for tiden holdt fengslet i Belmarsh Prison i London. Selv om han ikke har brutt noen lover og heller ikke er dømt for noen forbrytelse, blir Assange fastholdt i påvente av å bli overlevert – i blatant strid med folkeretten – til USA for å møte 18 tiltalepunkter, inkludert brudd på 1917-spionasjeloven [US Espionage Act].

Roger Waters i samtale med Afshin Rattansi på RT-programmet «Going Underground» den 25. oktober

Den tidligere britiske diplomaten og menneskerettighetsaktivisten Craig Murray publiserte nylig et blogginnlegg kalt «Assange in Court» [‘Assange for Retten’] der han beskrev journalistenes tilstand under skueprosessen for domstolen Westminster Magistrates Court den 21. oktober. Murray skrev: «Da han ble bedt om å oppgi navn og fødselsdato strevde han synlig i flere sekunder, for å minnes begge deler. ... det var en skikkelig anstrengelse for ham å formulere ordene og fokusere sine tanker.»

Roger Waters snakket med programlederen Afshin Rattansi fra New York, på RT-programmet «Going Underground» som ble kringkastet fra London, og han fordømte de britiske og amerikanske myndighetenes forfølgelse av Assange. «De prøver tydeligvis så godt de kan å få tatt livet av ham,» sa han. «Julian Assange blir nå en advarsel til andre journalister. ‘Hvis du forteller sannheten, spesielt til makten, da vil vi få tak i deg’, og det er meldingen som formidles.»

På Rattansis spørsmål «tror du de kommer til å drepe ham?» svarte Waters: «De dreper ham nå.»

Waters kommenterte avvisningen av Assanges forespørsel om å få utsatt utleveringshøringen med tre måneder, og sa: «Jeg er både rystet og skrekkslagen, i like mål. Saksprosessen i Magistrates Court for et par-dager-siden var marerittaktig. At sånt kan skje i en britisk rettssal får meg til å skamme meg grundig over å være brite.»

Waters gikk videre med å forklare at utleveringsavtalen mellom USA og Storbritannia ikke gjelder for ethvert politisk lovbrudd eller klage: «Jeg vet ikke på hvilke andre grunnlag de prøver å få utlevert Assange, men det er helt klart en rigget sak.»

Da Afshin Rattansi påpekte at høringen ikke engang ble rapportert på de britiske kveldsnyhetene, diskuterte Waters sin opptreden på en protestsamling han holdt den 2. oktober utenfor innenriksdepartementet i London sammen med John Pilger, med krav om Julian Assanges løslatelse. Han bemerket: «Jeg fremførte min sang ‘Wish You Were Here’ og jeg holdt en tale og John holdt en veldig bra tale til de 1 000 menneskene som var samlet. Også Julians bror talte til dem, og det var ikke ett-kløyva-ord av en rapport i de vestlige mediene om protesten. ... Vi får et veldig, veldig ensidig narrativ her.»

Waters snakket så om årsakene for Assanges forfølgelse: «Han blir, som jeg sa tidligere, styrt vekk [‘railroaded’] som et eksempel for andre, for å skremme livs**ten fra enhver annen potensiell journalist som kunne stå opp og snakke sannheten om krigsforbrytelser og andre ting som våre regjeringer ikke ønsker skal rapporteres. Den slags vil de holde helt hemmelig.»

«Assange er en av disse essensielle utgiverne, og det er dyrebart få av dem – og dét er grunnen til at han er så dyrebar for oss alle – som er villig til å ta risikoen og faktisk rapportere om våre livs realiteter, til oss, til ‘vi folket’, om det som det er vår rett å få vite. De bruker den tyngst mulige straffen de kan, for at han gikk ut av rekka for å gjøre jobben sin som journalist.»

Rattansi dreide intervjuet over til spørsmålet om Assanges fysiske og psykiske helsetilstand og forklarte at da John Pilger var på hans program nylig «var han synlig sjokkert over Julian Assanges fremtoning, der han knapt kunne formulere seg». Waters svarte da: «Jeg var ikke der i rettssalen for to-dager-siden, men jeg har lest Craig Murrays beretning om hva som spilte seg ut der, og Craig Murray var rystet av det han så ...»

«Han viser alle symptomene, ifølge beretningene jeg har lest, på en som har vært utsatt for tortur på en rutinemessig måte over mange måneder, og han ser ut som folk som kommer mysende ut av et fangehull etter å ha vært torturert i mange måneder. Så, du kan se at han virkelig er skrøpelig, og at han virkelig er i fare for at de avslutter livet hans før det en gang kommer til en utleveringshøring.»

Waters fortsatte ved å gå over til bredere historiske anliggender ved Assanges forfølgelse, og sa: «Dette gjør et absolutt hån av ideen om at vi har en rettsstat i Storbritannia. Faktisk, Magna Carta kunne like gjerne ikke ha skjedd. Fordi dette bare sier, nei, loven – Magistrates Courts og loven – det er faktisk bare et redskap for hvem det-enn-er som i hele tatt regjerer det hele, og i dette tilfellet er det USA.»

«Derfor var de i Magistrates Court og trakk i [dommer] Vanessa Baraitsers strenger, og hun responderte som en marionett og gjorde alt de ville hun skulle gjøre, og sa alt de ville hun skulle si, med små anmodninger fra [påtalemyndighetens Queen’s Councel] QC James Lewis, som representerte USAs regjering.»

Det er ingen grunn til å tvile på at regjeringene i Storbritannia og USA ville foretrekke Julian Assanges plutselige død i fengselet fremfor utsiktene til en langtrukken domstolsbehandling. Faktaene som vil bli presentert for at han er uskyldig i anklagene rettet mot seg, og at hans aktiviteter var en journalists, vil bli understreket for et verdenspublikum.

Alt som myndighetene har gjort med Assange – fra falske anklager om seksualmisgjerninger og en bakvaskingskampanje i media, til hans påtvungne nesten-syv-år i politisk asyl i den ekvadorianske ambassaden i London, til hans utvidede isolerte fengsling i Belmarsh Prison – har vært gjennomført for å bryte ham ned og ødelegge ham.

Som Roger Waters har påpekt er formålet med overgrepet mot Julian Assange å skremme alle andre som ville våge å stå opp og avsløre – med massive dokumentariske bevis – amerikansk og britisk imperialismes krigsforbrytelser og foretakskorrupsjon.

Arbeiderklassen i hvert land må snarest ta opp kampen for å få stoppet utleveringen av Julian Assange til USA, og for å vinne hans frihet. Dette er en sentral og kritisk oppgave, som del av arbeideres og ungdommers vokende kamper over hele kloden mot innstramminger, krig og angrepet på grunnleggende demokratiske rettigheter.

Loading