Et åpent brev fra leger: Julian Assange «kan dø i fengsel»

26 November 2019

Følgende brev ble forfattet av mer enn 65 fremtredende leger og medisinere fra Storbritannia og rundt om i verden, med oppfordring til umiddelbar handling for å beskytte livet til den fengslede WikiLeaks-grunnleggeren og journalisten Julian Assange.

Vi skriver dette åpne brevet, som leger og medisinere, for å uttrykke vår alvorlige bekymring for den fysiske og mentale helsetilstanden til Julian Assange. Våre profesjonelle bekymringer følger av publiseringen nylig av de opprivende øyenvitneberetningene fra Craig Murray og John Pilger under prosedyrebehandlingen mandag den 21. oktober 2019 ved domstolen Westminster Magistrates Court. Høringen var relatert til den kommende høringen i februar 2020 av den amerikanske regjeringens utleveringsanmodning for Assange til USA i sammenheng med hans arbeid som utgiver av informasjon, deriblant informasjon om den amerikanske regjeringens påståtte forbrytelser.

Våre bekymringer ble ytterligere forsterket av publiseringen den 1. november 2019 av en ytterligere rapport fra Nils Melzer, FNs spesialrapportør om tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff, der han uttalte: ‘Med mindre Storbritannia raskt endrer kurs og lindrer hans umenneskelige situasjon, kan Assanges fortsatte eksponering for vilkårlighet og overgrep fort ende med å koste hans liv.’

Etter å ha gått inn i den ekvadorianske ambassaden i London den 19. juni 2012 ansøkte Assange og ble innnvilget politisk asyl av den ekvadorianske regjeringen. Den 11. april 2019 ble han fjernet fra ambassaden og arrestert av Londons Metropolitan Police. Han ble deretter varetektsfengslet i Belmarsh maksimalsikkerhetsfengsel, i det Mr. Melzer beskrev som ‘undertrykkende betingelser av isolasjon og overvåking’.

I løpet av de syv årene tilbrakt i ambassaden med begrensede livsvilkår ble Assange besøkt og undersøkt av en rekke eksperter som hver ga uttrykk for deres alarmering over hans helsetilstand og ba om at han måtte få tilgang til et sykehus. Ingen slik tilgang ble innvilget. Assange var ikke i stand til å utøve sin rett til fri og nødvendig medisinsk vurdering av ekspertise og behandling gjennom hele sjuårsperioden.

En kronologi, basert på informasjon tilgjengelig for allmennheten, om relevante besøk, hendelser og rapporter fra et medisinsk perspektiv, følger:

• 31. juli 2015 rapporterte en tannlege at Mr. Assanges ‘øvre høyre første premolar (UR4) tann hadde sprukket, sammen med fyllingen som var i den, og tannens dentale masse var eksponert’ og at ‘manglende behandling av dette raskt ville føre til infeksjon i roten, som fører til dental absess og smerter’. Tannlegen anbefalte ‘å redde denne tanna ville kreve rotfyllingsbehandling’, men ‘på grunn av spesialisert utstyr og radiografiske krav, kunne denne behandlingen ikke utføres på bopelen’. ‘Ekstraksjon av tanna’ ble identifisert som ‘et annet alternativ, men [...] det kan trenge en kirurgisk ekstraksjon’. Dette ble ‘ikke anbefalt på pasientens bopel, spesielt da vi ville trenge preoperative røntgenbilder for å vurdere rotformen og nærheten av roten til gulvet i maxillary sinus. Ekstraksjoner på dette området risikerer å skape en forbindelse mellom munn og bihule som kan trenge kirurgisk tetting, og derfor ville røntgenbilder være avgjørende for å vurdere denne risikoen.’ Tannlegen ‘rådet Assange til at han burde søke behandling i en klinisk omgivelse for å forhindre ytterligere progresjon av hans symptomer så snart som mulig.’ [1]

• 4. desember 2015 ble en evaluering fra FNs arbeidsgruppe om vilkårlig internering (UNWGAD) formelt vedtatt, og den ble offentliggjort den 5. februar 2016. Denne evalueringen konkluderte med at Assange ble vilkårlig internert av Storbritannias og Sveriges regjeringer. Avgjørende var at det på daværende tidspunkt var klart at enhver fortsatt vilkårlig internering av Assange ville utgjøre tortur. Gruppa konkluderte med at «Ecuadors ambassade i London er langt mindre enn et hus eller et interneringssenter utstyrt for langvarig forvaring, og at den mangler passende og nødvendig medisinsk utstyr eller fasiliteter – det er gyldig å anta, etter fem års frihetsberøvelse, at Assanges helse kunne ha blitt forringet til et slikt nivå at noe mer enn en overfladisk sykdom ville utsette hans helsetilstand for en alvorlig risiko, og at han ble nektet tilgang til en medisinsk institusjon for en korrekt diagnose, inkludert en magnetisk resonansavbildingsprøve.’ [2]

• 8. desember 2015 rapporterte en lege som så Mr. Assange: ‘Progressiv betennelse og stivhet som påvirker hans høyre skulder. Dette krever en MR-skanning for å bestemme den nøyaktige diagnosen for å informere en tilstrekkelig kvalifisert fysioterapeut om hvordan man best kan behandle ham i et passende utstyrt medisinske fasiliteter. Hans nåværende omstendigheter kompromitterer muligheten til å undersøke og behandle ham på en tilfredsstillende måte.’ [3] Mr. Assange ble nektet tilgang til et sykehus av Storbritannias utenriks- og samveldekontor. [4]

• 11. desember 2015 rapporterte ytterligere en videre lege, en traume- og psykososial ekspert: ‘Mr. Assange scoret 15 av 20 på Patient Health Questionnaire […] et flerbruksinstrument for screening, diagnostisering, overvåking og måling av alvorlighetsgraden av depresjon. [...] Et score på 15 indikerer at Mr. Assange lider av Større depresjoner (moderat til alvorlig)’; ‘I det minste anbefales det at hans presserende medisinske klager angående smerter i skulderen undersøkes med passende utstyr’; ‘Ambassaden er ikke en medisinsk setting. Den eneste måten Mr. Assange kan få tilgang til enten presserende medisinsk behandling eller granskninger ville være å plassere seg i de britiske myndighetenes hender. Mr. Assange er i den uønskede stilling av å måtte beslutte mellom sin fysiske helse og risikoen for å bli utlevert til USA. Hans manglende evne til å få tilgang til forsvarlig medisinsk behandling og vurdering – uten å plassere seg i myndighetens hender – forvandler ethvert fysiske besvær uansett hvor enkel det er, til noe som kan ha katastrofale konsekvenser enten for hans helse eller hans frihet. Han lever i en tilstand av kronisk helseusikkerhet’; og ‘De uvanlige omstendighetene plasserer Mr. Assange i en prekær situasjon. Effektene av situasjonen på Mr. Assanges helse og velvære er alvorlige, og risikoen vil helt sikkert eskalere med potensialet til å bli livstruende dersom dagens forhold vedvarer.’ [5]

• I oktober 2017 besøkte legene Sondra S. Crosby, Brock Chisholm og Sean Love Mr. Assange. [6] Gruppa undersøkte ham i 20 timer, over tre dager. [7] I en artikkel for Guardian publisert den 24. januar 2018 skrev de: ‘Vi undersøkte Julian Assange, og han trenger sårt pleie – men han kan ikke få det’; ‘Vi oppfordrer British Medical Association og kollegene i Storbritannia om å kreve trygg tilgang til medisinsk behandling for Mr. Assange og til åpnet å opponere mot de pågående bruddene på hans menneskerett til helsetjenester.’ [8]

• 19. juni 2018 uttalte Dinah PoKempner, generalråd for Human Rights Watch: ‘Bekymringer vokser over hans tilgang til medisinsk behandling. Hans asyl blir mer og mer vanskelig å kunne skille fra internering. Storbritannia har makten til å løse bekymringer rundt hans isolering, helse og innesperring, ved å fjerne trusselen om utlevering for å ha publisert nyhetsverdige lekkasjer.’ [9]

• Den 22. juni 2018 gjentok Dr. Sean Love, som i løpet av året før hadde besøkt Assange flere ganger ved ambassaden, sine bekymringer om helsetilstanden til Mr. Assange og gjentok sin oppfordring om at han måtte få tilgang til helsetjenester i British Medical Journal. [10] Dr. Love skrev at ‘Assanges forvaring fortsetter å forårsake en stupbratt forverring av hans generelle tilstand’, og at ‘På grunn av hans helseproblemer forespurte ekvadorianske myndigheter i 2015 om at han måtte innvilges humanitær sikker passasje til et sykehus i London; Dette ble imidlertid nektet av Storbritannia.’ Dr. Love uttalte at ‘Til dags dato er Assange fortsatt ute av stand til å få tilgang til sykehusbasert diagnostisk testing og behandling – selv ikke i en medisinsk nødsituasjon. I virkeligheten har han gått uten skikkelig tilgang til omsorg i hans over seks år av internering.’

• 21. desember 2018 meldte FNs arbeidsgruppe om vilkårlig frihetsberøvelse (UNWGAD) ytterligere en uttalelse som opponerte mot den fortsatte ulovlige forvaringen av Mr. Assange: ‘Stater som er basert på og promoterer rettsstaten, liker ikke å bli konfrontert med deres egne brudd på loven, det er forståelig. Men når de ærlig innrømmer disse bruddene, ærer de selve ånden i rettsstaten, tjener økt respekt for å gjøre det og setter prisverdige eksempler over hele verden.’ Uttalelsen la til: ‘WGAD er videre opptatt av at modalitetene for den fortsatte vilkårlige frihetsberøvelse for Mr. Assange undergraver hans helse, og kan muligens sette hans liv i fare gitt den uforholdsmessige mengden angst og stress som en slik langvarig frihetsberøvelse innebærer.’ [11]

• 5. april 2019, utga Nils Melzer, FNs spesialrapportør om tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff, en uttalelse etter rapporter om at Assange snart kunne bli utvist fra den ekvadorianske ambassaden. Han sa: ‘Ifølge informasjon jeg har mottatt, er Mr. Assange utsatt for risiko for ekstrem sårbarhet, og hans helsetilstand er i alvorlig tilbakegang. Jeg appellerer derfor til de ekvadorianske myndighetene om å fortsette å gi ham, i størst mulig grad under omstendighetene, tilstrekkelige levekår og tilgang til relevant medisinsk behandling.’ [12] Den 11. april 2019 ble Mr. Assange utvist fra ambassaden og arrestert av Londons Metropolitan Police.

• 1. mai 2019 ble Mr. Assange beskrevet som lidende av ‘moderat til alvorlig depresjon’ under en høring ved domstolen Southwark Crown Court, hvor han ble idømt 50 ukers fengsel for kausjonskrenkelse datert tilbake til 2012. [13]

• 3. mai 2019 meldte FNs arbeidsgruppe om vilkårlig frihetsberøvelse en uttalelse som bemerket at de var ‘dypt bekymret’ over Assanges 50 ukers fengsling. ‘Arbeidsgruppa beklager at regjeringen ikke har fulgt dens vurdering og nå har videreført den vilkårlige frihetsberøvelsen av Mr. Assange. [14]

• 9. mai 2019 besøkte Melzer, FNs spesialrapportør om tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff, Belmarsh-fengselet ledsaget av to medisinske eksperter, med spesialkompetanse for å vurdere torturofre. Dette innebar en 60-minutters samtale med Mr. Assange, en timelang fysisk undersøkelse og en to-timers psykiatrisk undersøkelse.

• 23. mai 2019 anla den amerikanske regjeringen anklager etter spionasjeloven fra 1917 mot Mr. Assange for hans publiseringsvirksomhet på vegne av WikiLeaks. Den 29. mai 2019 ble Assange overflyttet til ‘sykehusfløyen’ i Belmarsh-fengselet etter en rapportert betydelig forverring av hans helsetilstand. Den 30. mai 2019 var Assange for uvel til å fremstilles i retten, selv via videolink, for en foreløpig utleveringshøring. [15] Det skal bemerkes at de medisinske fasilitetene og bemanningen i Belmarsh-fengselet ‘sykehusfløy’ aldri har blitt bekjentgjort for allemennheten.

• 31. mai 2019 rapporterte Mr. Melzer, FNs spesialrapportør om tortur, fra besøket av Mr. Assange den 9. mai 2019, der ‘vi alle kom til den konklusjon at han foreviste alle symptomene som er typiske for en person som har blitt utsatt til psykisk tortur over lengre tid.’ [16]

• 22. oktober 2019 publiserte Craig Murray, en tidligere britisk ambassadør, en detaljert og sjokkerende øyenvitneberetning av Assanges høring dagen før, og uttalte at han ‘viste nettopp symptomene på et torturoffer’. [17] Hans rapport ble bekreftet av øyenvitneberetningen til John Pilger, den anerkjente gravejournalisten og filmskaperen. [18]

• 1. november 2019 gjentok FNs spesialrapportør for tortur Nils Melzer sin alarmmelding om den fortsatte forverringen av Julian Assanges helsetilstand siden han ble arrestert og varetektsfengslet tidligere i år, og sa at hans liv nå var i fare. Melzer sa: ‘Det vi har sett fra den britiske regjeringen er direkte forakt for Mr. Assanges rettigheter og integritet,’ og ‘Til tross for den medisinske hasten for min appell, og alvoret av de påståtte overtrampene, har ikke Storbritannia iverksatt noen tiltak for etterforskning, forebygging og oppreisning som kreves i henhold til folkeretten.’ Melzer konkluderte: ‘Med mindre Storbritannia raskt endrer kurs og lindrer hans umenneskelige situasjon, kan Assanges fortsatte eksponering for vilkårlighet og overgrep fort ende med å koste hans liv.’ [19]

Leger har en faglig plikt til å rapportere mistanke om tortur som de blir kjent med, uansett hvor det måtte forekomme. Denne faglige plikten er absolutt og må utføres uavhengig av risiko for de rapporterende leger. Vi ønsker å gjøre bekjent, som medisinske leger, våre kollektive alvorlige bekymringer og å trekke allemnnhetens og verdens oppmerksomhet til denne alvorlige situasjonen.

Konstitusjonen for Verdens helseorganisasjon (WHO) av 1946 ser for seg ‘den høyeste oppnåelige helsestandarden som en grunnleggende rettighet for ethvert menneske.’ [20] Vi står i gjeld til de som har forsøkt å opprettholde denne rettigheten i tilfelle Mr. Assange.

Fra et medisinsk synspunkt har vi, basert på bevisene som per i dag foreligger, alvorlige bekymringer for Mr. Assanges egnethet til å stille for en rettssak i februar 2020.

Det er vår oppfatning at Mr. Assange har behov for akutt medisinsk vurdering både av hans fysiske og psykiske helsetilstand. Enhver medisinsk behandling som indikeres måtte administreres på et godt utstyrt og fagrelevant bestykket universitetssykehus (tertiært tilsyn). Hvis en slik presserende vurdering og behandling ikke skulle finne sted, har vi reelle bekymringer, basert på bevisene som per dato foreligger, at Mr. Assange kan dø i fengsel. Den medisinske situasjonen er derav presserende. Det er ingen tid å miste.

Appendiks

Nils Melzer, FNs spesialrapportør om tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff, besøkte Mr. Assange i Belmarsh-fengselet den 9. mai 2019, for over et halvt år siden. Melzer var ledsaget av to medisinske eksperter spesialisert på å undersøke ofre for tortur og annen mishandling. Teamet var i stand til å snakke med Assange under tillit, og til å foreta en grundig medisinsk vurdering.

Mr. Melzers rapport ble publisert den 31. mai 2019:

‘Det var tydelig at Assanges helsetilstand har blitt alvorlig påvirket av det ekstremt fiendtlige og vilkårlige miljøet han har vært utsatt for i mange år,’ sa eksperten. ‘Det viktigste er at i tillegg til fysiske plager, foreviste Assange alle symptomer som er typiske for langvarig eksponering for psykisk tortur, inkludert ekstrem stress, kronisk angst og intense psykiske traumer.’

‘Bevisene er overveldende og klare,’ sa eksperten. ‘Mr. Assange har bevisst blitt utsatt for gradvis alvorlige former for grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff, over en periode på flere år, med kumulative konsekvense som bare kan beskrives som psykisk tortur.’

‘I 20 års arbeid med ofre for krig, vold og politisk forfølgelse har jeg aldri sett ei gruppe demokratiske stater slå seg sammen for bevisst å isolere, demonisere og misbruke et enkeltindivid over så lang tid og med så liten respekt for menneskeverd og rettsstatens prinsipper,’ sa Melzer. ‘Den kollektive forfølgelsen av Julian Assange må opphøre her og nå!’

Nils Melzers rapport, datert den 31. mai 2019:

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24665

Mr. Uttalte videre, i sin årsrapport den 14. oktober 2019 til FNs generalforsamlings syttifjerde sesjon i New York: ‘Videre vil jeg takke regjeringen i Storbritannia for å ha lagt til rette for mitt besøk hos Julian Assange i Belmarsh-fengselet i London i mai 2019, inkludert for hans undersøkelse av to erfarne medisinske eksperter. Selv om Assange foreviste et mønster av symptomer som er typiske for langsiktig eksponering for psykisk tortur, beklager jeg å måtte rapportere at ingen av de berørte stater har sagt seg enig til å etterforske eller endre deres påståtte involvering i overgrepene han utsettes for, som kreves av dem i henhold til loven om menneskerettigheter.’

Nils Melzers rapport til FNs generalforsamlings syttifjerde sesjon den 14. oktober 2019:

https://peds-ansichten.de/wp-content/uploads/2019/11/FinalSRTStatementGA14Oct-2019.pdf

Craig Murrays (tidligere britisk ambassadør) øyenvitneberetning om begivenheter ved domstolen Westminster Magistrates Court mandag den 21. oktober 2019:

https://www.craigmurray.org.uk/archives/2019/10/assange-in-court/

John Pilgers (gravejournalist) øyenvitnesberetning om begivenheter ved domstolen Westminster Magistrates Court mandag den 21. oktober 2019:

https://www.youtube.com/watch?v=GLXzudMCyM4

Nils Melzers rapport, datert den 5. april 2019:

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24454&LangID=E

Nils Melzers rapport, datert den 1. november 2019:

https://ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25249&LangID=E

VEDLEGG

Det er verdt å bemerke at tre av legene, som har levert rapporter vi har trukket på, er uidentifiserte, og at deres navn har blitt redigert vekk. I denne sammenhengen byr en fortellende passasje fra den 26-sider-lange rapporten fra den psykologiske eksperten datert den 11. desember 2015, et innblikk i klimaet av frykt og intimidering rundt Mr. Assanges tilbud av medisinsk behandling. På side 20 i rapporten, under overskriften ‘Medisinske utøveres bekymringer’ vedrørende undersøkelse og behandling av Assange ved ambassaden, bemerket den ikke-navngitte psykologieksperten:

«En av Mr. Assanges kolleger kommenterte at det hadde vært mange vanskeligheter med å finne leger som var villige til å undersøke Assange i ambassaden. Begrunnelsene gitt var usikkerhet om hvorvidt medisinsk forsikring ville dekkes ved ambassaden (en utenlandsk jurisdiksjon); hvorvidt assosieringen med Mr. Assange kunne skade deres levebrød eller trekke uønsket oppmerksomhet til dem og deres familier, og ubehag med å eksponere denne assosieringen da de gikk inn i ambassaden. En praktiserende lege uttrykte bekymring overfor en av intervjuobjektene etter at politiet noterte hans navn og det faktum at han var på besøk hos Mr. Assange. En praktiserende lege uttalte at han gikk med på å utarbeide en medisinsk rapport bare under forutsetning av at hans navn ikke ble gjort tilgjengelig for allmennheten, av frykt for konsekvenser.» [21]

Det er sannsynlig at den tidligere nevnte atmosfære av frykt og trusler alvorlig kompromitterte den medisinske omsorgen som er tilgjengelig for Mr. Assange, selv inne i ambassaden, og gitt alle andre bekymringer rundt den ekstraordinære behandlingen av Mr. Assange er det vanskelig å konkludere med annet enn at etableringen av at denne atmosfæren av frykt og intimidering var bevisst. Dersom det var bevisst, vil vi som leger fordømme slik atferd som hensynsløs, farlig og grusom. At alt dette har utspilt seg i hjertet av London over mange år er en kilde til stor tristhet og skam for mange av oss.

SIGNERT:

Dr Mariagiulia Agnoletto MD Specialist in Psychiatry ASST Monza San Gerardo Hospital, Monza (Italy)

Dr Vittorio Agnoletto MD Università degli Studi di Milano Statale, Milano (Italy)

Dr Sonia Allam MBChB FRCA Consultant in Anaesthesia and Pre-operative Assessment, Forth Valley Royal Hospital, Scotland (UK)

Dr Norbert Andersch MD MRCPsych Consultant Neurologist and Psychiatrist, South London and Maudsley NHS Foundation Trust (retired); Lecturer in Psychopathology at Sigmund Freud Private University, Vienna-Berlin-Paris (Germany and UK)

Dr Marianne Beaucamp MD Fachärztin (Specialist) in Neurology & Psychiatry Psychoanalyst and Psychotherapist (retired), Munich (Germany)

Dr Thed Beaucamp MD Fachärztin (Specialist) in Neurology, Psychiatry & Psychosomatic Medicine Psychoanalyst and Psychotherapist (retired), Munich (Germany)

Dr Margaret Beavis MBBS FRACGP MPH General Medical Practitioner (Australia)

Dr David Bell Consultant Psychiatrist and Psychoanalyst, London (UK)

Mr Patrick John Ramsay Boyd (signed John Boyd) MRCS LRCP MBBS FRCS FEBU Consultant Urologist (retired) (UK)

Dr Hannah Caller MBBS DCH Paediatrician, Homerton University Hospital, London (UK)

Dr Franco Camandona MD Specialist in Obstetrics & Gynaecology E.O. Ospedali Galliera, Genova (Italy)

Dr Sylvia Chandler MBChB MRCGP BA MA General Medical Practitioner (retired) (UK)

Dr Marco Chiesa MD FRCPsych Consultant Psychiatrist and Visiting Professor, University College London (UK)

Dr Carla Eleonora Ciccone MD Specialist in Obstetrics & Gynaecology AORN MOSCATI, Avellino (Italy)

Dr Owen Dempsey MBBS BSc MSc PhD General Medical Practitioner (retired) (UK)

Dr H R Dhammika MBBS Medical Officer, Dehiattakandiya Base Hospital, Dehiattakandiya (Sri Lanka)

Dr Tim Dowson MBChB MRCGP MSc MPhil Specialised General Medical Practitioner in Substance Misuse, Leeds (UK)

Miss Kamilia El-Farra MBChB FRCOG MPhil (Medical Law and Ethics) Consultant Gynaecologist, Essex (UK)

Dr Beata Farmanbar MD General Medical Practitioner (Sweden)

Dr Tomasz Fortuna MD RCPsych (affiliated) Forensic Child and Adolescent Psychiatrist, Adult Psychotherapist and Psychoanalyst, British Psychoanalytical Society and Tavistock and Portman NHS Foundation Trust, London (UK)

Dr C Stephen Frost BSc MBChB Specialist in Diagnostic Radiology (Stockholm, Sweden) (UK and Sweden)

Dr Peter Garrett MA MD FRCP Independent writer and humanitarian physician; Visiting Lecturer in Nephrology at the University of Ulster (UK)

Dr Rachel Gibbons MBBS BSc MRCPsych. M.Inst.Psychoanal. Mem.Inst.G.A Consultant Psychiatrist (UK)

Dr Bob Gill MBChB MRCGP General Medical Practitioner (UK)

Elizabeth Gordon MS FRCS Consultant Surgeon (retired); Co-founder of Freedom from Torture (UK)

Professor Derek A. Gould MBChB MRCP DMRD FRCR Consultant Interventional Radiologist (retired): BSIR Gold Medal, 2010; over 110 peer-reviewed publications in journals and chapters (UK)

Dr Jenny Grounds MD General Medical Practitioner, Riddells Creek, Victoria; Treasurer, Medical Association for Prevention of War, Australia (Australia)

Dr Paul Hobday MBBS FRCGP DRCOG DFSRH DPM General Medical Practitioner (retired) (UK)

Mr David Jameson-Evans MBBS FRCS Consultant Orthopaedic and Trauma Surgeon (retired) (UK)

Dr Bob Johnson MRCPsych MRCGP Diploma in Psychotherapy Neurology & Psychiatry (Psychiatric Institute New York) MA (Psychol) PhD (Med Computing) MBCS DPM MRCS Consultant Psychiatrist (retired); Formerly Head of Therapy, Ashworth Maximum Security Hospital, Liverpool; Formally Consultant Psychiatrist, Special Unit, C-Wing, Parkhurst Prison, Isle of Wight (UK)

Dr Lissa Johnson BA BSc(Hons, Psych) MPsych(Clin) PhD Clinical Psychologist (Australia)

Dr Anna Kacperek MRCPsych Consultant Child and Adolescent Psychiatrist, London (UK)

Dr Jessica Kirker MBChB DipPsychiat MRCPsych FRANZCP MemberBPAS Psychoanalyst and Consultant Medical Psychotherapist (retired) (UK)

Dr Willi Mast MD Facharzt für Allgemeinmedizin, Gelsenkirchen (Germany)

Dr Janet Menage MA MBChB General Medical Practitioner (retired); qualified Psychological Counsellor; author of published research into Post-Traumatic Stress Disorder (UK)

Professor Alan Meyers MD MPH Emeritus Professor of Paediatrics, Boston University School of Medicine, Boston, Massachusetts (USA)

Dr Salique Miah BSc MBChB FRCEM DTM&H ARCS Consultant in Emergency Medicine, Manchester (UK)

Dr David Morgan DClinPsych MSc Fellow of British Psychoanalytic Society Psychoanalyst, Consultant Clinical Psychologist and Consultant Psychotherapist (UK)

Dr Helen Murrell MBChB MRCGP General Medical Practitioner, Gateshead (UK)

Dr Alison Anne Noonan MBBS (Sydney) MD (Rome) MA (Sydney) ANZSJA IAAP AAGP IAP Psychiatrist, Psychoanalyst, Specialist Outreach Northern Territory, Executive Medical Association for Prevention of War (NSW) (Australia)

Dr Alison Payne BSc MBChB DRCOG MRCGP prev FRNZGP General Medical Practitioner, Coventry; special interest in mental health/trauma and refugee health (UK)

Dr Peter Pech MD Specialist in Diagnostic Radiology (sub-specialty Paediatric Radiology), Akademiska Sjukhuset (Uppsala University Hospital), Uppsala (Sweden)

Dr Tomasz Pierscionek MRes MBBS MRCPsych PGDip (UK)

Professor Allyson M Pollock MBChB MSc FFPH FRCGP FRCP (Ed) Professor of Public Health, Newcastle University (UK)

Dr Abdulsatar Ravalia FRCA Consultant Anaesthetist (UK)

Dr. med. Ullrich Raupp MD Specialist in Psychotherapy, Child Psychiatry and Child Neurology; Psychodynamic Supervisor (DGSv) Wesel, Germany (Germany)

Professor Andrew Samuels Professor of Analytical Psychology, University of Essex (recently retired); Honorary/Visiting Professor at Goldsmiths and Roehampton (both London), New York and Macau City Universities; Former Chair, UK Council for Psychotherapy (2009–2012); Founder Board Member of the International Association for Relational Psychoanalysis and Psychotherapy; Founder of Psychotherapists and Counsellors for Social Responsibility (UK)

Mr John H Scurr BSc MBBS FRCS Consultant General and Vascular Surgeon, University College Hospital, London (UK)

Dr Peter Shannon MBBS (UWA) DPM (Melb) FRANZCP Adult Psychiatrist (retired) (Australia)

Dr Gustaw Sikora MD PhD F Inst Psychoanalysis Fellow of British Psychoanalytic Society Specialist Psychiatrist (diploids obtained in Poland and registered in the UK); Psychoanalyst; currently in private practice (UK and Poland)

Dr Wilhelm Skogstad MRCPsych BPAS IPA Psychiatrist & Psychoanalyst, London, United Kingdom (UK and Germany)

Dr John Stace MBBS (UNSW) FRACGP FACRRM FRACMA MHA (UNSW) Country Doctor (retired), Perth (Australia)

Dr Derek Summerfield BSc (Hons) MBBS MRCPsych Honorary Senior Clinical Lecturer, Institute of Psychiatry, Psychology & Neuroscience, King’s College London (UK)

Dr Rob Tandy MBBS MRCPsych Consultant Psychiatrist in Psychotherapy & Psychoanalyst; Unit Head, Psychoanalytic Treatment Unit, Tavistock and Portman, London; City & Hackney Primary Care Psychotherapy Consultation Service, St Leonard’s Hospital, London (UK)

Dr Noel Thomas MA MBChB DCH DobsRCOG DTM&H MFHom General Medical Practitioner; homeopath; has assisted on health/education projects in six developing countries Maesteg, Wales (UK)

Dr Philip Thomas MBChB DPM MPhil MD Formerly Professor of Philosophy Diversity & Mental Health, University of Central Lancashire; Formally Consultant Psychiatrist (UK)

Dr Gianni Tognoni MD Istituto Mario Negri, Milano (Italy)

Dr Sebastião Viola Lic Med MRCPsych Consultant Psychiatrist, Cardiff (UK)

Dr Peter Walger MD Consultant, Infectious Disease Specialist, Bonn-Duesseldorf-Berlin (Germany)

Dr Sue Wareham OAM MBBS General Medical Practitioner (retired) (Australia)

Dr Elizabeth Waterston MD General Medical Practitioner (retired), Newcastle upon Tyne (UK)

Dr Eric Windgassen MRCPsych PGDipMBA Consultant Psychiatrist (retired) (UK)

Dr Pam Wortley MBBS MRCGP General Medical Practitioner (retired), Sunderland (UK)

Dr Matthew Yakimoff BOralH (DSc) GDipDent General Dental Practitioner (Australia)

Dr Rosemary Yuille BSc (Hons Anatomy) MBBS (Hons) General Medical Practitioner (retired), Canberra (Australia)

Dr Felicity de Zulueta Emeritus Consultant Psychiatrist in Psychotherapy, South London and Maudsley NHS Foundation Trust; Honorary Senior Clinical Lecturer in Traumatic Studies, King’s College London (UK)

Dr Paquita de Zulueta MBBChir MA (Cantab) MA (Medical Law & Ethics) MRCP FRCGP PGDipCBT CBT Therapist and Coach; Senior Tutor Medical Ethics; Honorary Senior Clinical Lecturer, Dept of Primary Care & Population Health, Imperial College London (UK)

To add your signature to the open letter, please email:

doctors4assange@gmail.com

Please include your position title, medical qualifications and expertise.

ENDNOTES

1] Dr [Redacted], BChD MFGDP(UK) MSc, Dental Surgeon, carried out an emergency dental appointment at the Embassy on 8 May 2015: https://file.wikileaks.org/file/cms/Dentist%20report%20310715.pdf

[2] Opinions adopted by the Working Group on Arbitrary Detention at its seventy-fourth session, 30 November-4 December 2015, Opinion №54/2015 concerning Julian Assange (Sweden and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland): http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/A.HRC.WGAD.2015.docx https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=17012&LangID=E

[3] Dr [Redacted] MA MB BChir DCH MRCGP assessed Mr. Assange on 12 August 2015 and 2 December 2015: https://file.wikileaks.org/file/cms/Medical.pdf

[4] https://www.theguardian.com/media/2015/oct/15/ecuador-asks-britain-to-allow-julian-assange-safe-passage-for-mri-scan; https://www.theguardian.com/uk-news/2015/oct/15/julian-assange-shoulder-pain-mri-scan-embassy-metropolitan-police; https://www.telegraph.co.uk/news/wikileaks-files/11932732/Wikileaks-Julain-Assange-refused-safe-passage-for-MRI-scan.html

[5] Dr [Redacted], Trauma and Psychosocial Expert, interviewed Mr Assange on five occasions between June 2014 and June 2015, and interviewed Mr Assange on two further occasions to validate previous findings: https://file.wikileaks.org/file/cms/Psychosocial%20Medical%20Report%20December%202015.pdf

[6] Dr Sean Love is a Resident Physician in Anaesthesiology and an Adult Critical Care Medicine Fellow at the Johns Hopkins University School of Medicine. Dr Sondra S Crosby is a medical doctor and Professor of Medicine at Boston University, specialising in internal medicine. She is also a faculty member of the Health Law, Bioethics and Human Rights department at the Boston University School of Public Health. Dr Brock Chisholm is a Consultant Clinical Psychologist with a degree in Psychology, a Masters in Psychological Research Methods and a Doctorate in Clinical Psychology and extensive experience in working with victims of trauma.

[7] https://www.theguardian.com/media/2018/jan/24/julian-assanges-health-in-dangerous-condition-say-doctors; https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/jan/24/julian-assange-care-wikileaks-ecuadorian-embassy; https://blogs.bmj.com/bmj/2018/06/22/sean-love-access-medical-care-must-guaranteed-julian-assange/#_ftn1

[8] https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/jan/24/julian-assange-care-wikileaks-ecuadorian-embassy

[9] https://www.hrw.org/news/2018/06/19/uk-should-reject-extraditing-julian-assange-us

[10] https://blogs.bmj.com/bmj/2018/06/22/sean-love-access-medical-care-must-guaranteed-julian-assange/

[11] https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24042

[12] https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24454&LangID=E

[13] https://www.express.co.uk/life-style/health/1121387/julian-assange-depression-symptoms-mental-health-treatment

[14] https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24552&LangID=E

[15] https://metro.co.uk/2019/05/30/wikileaks-grave-concerns-julian-assange-moved-prison-hospital-9738883/; https://www.theguardian.com/media/2019/may/30/julian-assange-too-ill-appear-court-via-video-link-lawyers-say; https://news.sky.com/story/julian-assange-moved-to-medical-wing-in-belmarsh-prison-over-significantly-deteriorated-health-11731364

[16] https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24665

[17] https://www.craigmurray.org.uk/archives/2019/10/assange-in-court/

[18] https://youtu.be/GLXzudMCyM4

[19] https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25249&LangID=E

[20] https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/human-rights-and-health

[21] Dr [Redacted], Trauma and Psychosocial Expert, interviewed Mr Assange on five occasions between June 2014 and June 2015, and interviewed Mr Assange on two further occasions to validate previous findings: https://file.wikileaks.org/file/cms/Psychosocial%20Medical%20Report%20December%202015.pdf.