Ny doping provokasjon mot Russland før 2020-Olympiaden

Eksekutivkomitéen for Verdens antidopingbyrå (WADA) [World Anti-Doping Agency] meldte på mandag en ny provokasjon mot Russland ved å beslutte at landets idrettsutøvere vil pålegges utestenging fra deltakelse i internasjonale konkurranser i fire år fremover, fordi var funnet at data om landets antidopingprogram var «hverken fullstendige eller autentiske».

En pressemelding meldt fra WADA sa at komitéen «enstemmig sluttet seg til anbefalingen fra den uavhengige CRC-komitéen (Compliance Review Committee) om at Det russiske antidopingbyrået (RUSADA) skulle erklæres ikke å være i samsvar med Verdens antidopingkode (Code), for en periode på fire år.»

CRC er et underutvalg innen WADA som består av seks medlemmer, og ble oppnevnt i 2015 for å overvåke hvert enkelt lands antidopingorganisasjons samsvar med antidopingkoden av 2015. CRC overleverte den 25. november en 26-siders rapport til WADAs eksekutivkomité, som beskrev evalueringen av RUSADA-dataene og fremmet forslaget om utestenging. Den grunnleggende påstanden er at RUSADA forfalsket idrettsutøveres testresultater innsendt til WADA, som del av en tidligere samsvarsavtale som stammet fra dopingbeskyldninger i 2018.

Craig Reedie, president for World Anti-Doping Agency (WADA) [Foto: Graham Hughes/Canadian Press via Associated Press]

WADAs eksekutivkomité, bestående av 12 medlemmer, besluttet på et møte i Lausanne i Sveits enstemmig å godkjenne utelukkingen, som «inkluderer en serie sterke konsekvenser og betingelser for gjenopptakelse i henhold til ISCCS – International Standard for Code Compliance by Signatories.» Blant konsekvensene er at russiske idrettsutøvere og -funksjonærer vil få forbud mot å delta i det kommende sommer-OL i Tokyo i 2020, verdensmesterskapet i 2022 og vinter-OL i Beijing i 2022.

Den antirussiske karakteren av WADAs beslutning ble klart uttrykt av organisasjonens president sir Craig Reedie, som sa: «Russisk doping har alt for lenge avledet fra ren sport.» Som om den internasjonale epidemien av doping i sport utelukkende er et russisk problem, i et ellers rent og ærlig miljø, sa Reedie: «Russland ble innvilget enhver anledning til å bringe sitt hus i orden og igjen bli medlem av det globale antidopingsamfunnet, til beste for sine atleter og for sportens integritet, men de valgte i stedet å videreføre sin holdning av bedrag og fornektelse.»

Som respons sa den russiske statsministeren Dmitrij Medvedjev at beslutningen ville bli anket, og han anklaget WADA for «en endeløs serie av antirussiske» anklager, og for å stikke andre lands overtredelser «under bordet».

Det må påpekes at selv om WADA står for «World» Anti-doping Agency, er NFL – amerikanske National Football League, beliggende i New York City – én av de få sportsforeninger i verden som fortsatt blokkerer for dopingtilsyn og den globale organisasjonens testing av utøvere. NFL har nektet å tillate blodtesting av spillere for menneskelige veksthormoner (HGH), og kontakten med WADA er brakt til opphør siden september 2013.

WADA-vedtaket inneholder betingelser som lar russiske idrettsutøvere delta i konkurranser så snart de beviser at de er «rene». Disse utøverne vil imidlertid ikke ha lov til å representere et land, eller konkurrere under noe flagg, og må delta som «nøytrale» konkurrenter. WADA-reglene tillater også RUSADA å bestride beslutningen innen en frist på 21 dager. Dersom Russland anker, vil den endelige avgjørelsen bli lagt i hendene på Court of Arbitration for Sport (CAS) [Idrettens voldgiftsrett].

WADA-beslutningen om å utestenge russiske sportsutøvere i fire år er en forlengelse av en nonstop-kampanje mot russisk deltakelse i internasjonale sportsarrangementer som går tilbake til organisasjonens etablering i 1999. Denne kampanjen har særlig blitt intensivert de siste fire årene, siden det fremkom anklager i 2015, som førte til utestengelse av Russland fra friidrettskonkurransene under sommer-OL i Rio i 2016, og hele det russiske laget fra vinter-OL i Sør-Korea i 2018.

New York Times er den mest høylytte forkjemperen for kampanjen om å forby Russland fra internasjonale sportskonkurranser. Samme dag som WADA-kunngjøringen oppmuntret og forsterket Times den antirussiske kampanjen over det faktum at komitéen kom til å tillate noen idrettsutøvere å konkurrere.

Under overskriften «Hva global russisk utelukking fra sport betyr, og hva det ikke betyr» skrev Times: «Vel, Russlands flagg, navn og nasjonalsang vil ikke være tillatt under sommerlekene i Tokyo og andre arrangement, men atleter fra Russland som ikke er involvert i doping kan like fullt konkurrere.»

IOCs og WADAs siste provokasjon mot Russland – understøttet av antiRussland-talerør fra det amerikanske militær/etterretningsapparatet, som eksempelvis New York Times – må sees i sin bredere geopolitiske kontekst. Under betingelser av kongressdemokraters forestående riksrettstiltale [‘impeachment’] mot president Donald Trump, for å ha satt USAs nasjonale interesse i fare relatert den «hete krigen» mellom Ukraina og Russland, er utestengingen av russiske idrettsutøvere en åpenlys politisk handling.

Som World Socialist Web Site erklærte for to år siden om IOCs utestenging av Russland under oppløpet til OL i 2018: «Beslutningen er en politisk provokasjon. Den har mye mindre å gjøre med russiske idrettsutøveres bruk av steroider enn med amerikansk imperialismes mål om å ydmyke og isolere Russland .... Hensikten med alt dette er å projisere et bilde av Russland som den ultimate paria-staten.»

Loading