Det demokratiske partiet i Iowa blokkerte publisering av nomineringsresultater, med Sanders’ utsikter til å vinne

Det demokratiske partiet i Iowa hadde per tirsdag formiddag norsk tid fortsatt nektet å bekjentgjøre resultater fra partiets nomineringsvalg [‘caucus’] avholdt over hele delstaten på mandag kveld som skulle bestemme tildelingen av valgdelegater til partiets konvensjon der presidentkandidaten blir nominert. Partifunksjonærer sa de hadde håp om å kunne presentere resultater «en gang på tirsdag» [dvs. natt til onsdag norsk tid].

Handlingen er et enestående inngrep fra partiapparatets side i prosessen med å velge partiets presidentkandidat. Inngrepet er tydelig rettet mot kampanjen til Vermont-senator Bernie Sanders, som ledet i meningsmålingene og var forventet å komme først av fire eller kanskje fem aktuelle konkurrenter i Iowa.

Mediene og partiets Sanders-konkurrenter utviklet raskt ei felles linje, der de refererte angivelige «kvalitetskontroll»-anliggender i opptellingen som reiste spørsmål ved dens «legitimitet». New York Times, som tidligere la meningsmålingsresultater ut på avisa nettside som viste Sanders i klar tet, fjernet ved midnatt [amerikansk tid] alle slike tall fra forsiden.

En offisiell uttalelse fra Det demokratiske partiet Iowa hevdet det var «uoverensstemmelser i rapporteringen av tre resultatsett» fra hvert av de mer enn 1 700 valgdistriktene på tvers av hele delstaten. Partiets uttalelse forklarte ikke arten av uoverensstemmelser, eller hvordan de skulle utbedres, bortsett fra å hevde at problemet ikke var resultat av noe hack, eller noen annen ytre innblanding i opptelling og innrapportering av stemmene.

Advokater for kampanjen til tidligere visepresident Joe Biden sendte mandag kveld et brev til Det demokratiske partiet Iowa hvor de krevde en redegjørelse for metoden som ble anvendt for «kvalitetskontroll» av opptellingen før noen resultater skulle gis ut. Dette kunne holde nomineringsresultatene hemmelige i flere dager, om ikke uker, mens rettssaltvister utspilles, på måter som påminner 2000-presidentvalget i Florida.

Valgområder som ble dekket av de vesentlige mediene på mandag kveld rapporterte at Biden led en fiasko, og ofte ikke engang fikk tilstrekkelig støtte til å gå til andre valgrunde.

Manipuleringen av Iowa-resultatene er tydelig styrt ovenfra. Den demokratiske nasjonalkomitéen (DNC) sendte dusiner av toppfunksjonærer til delstatene i ukene før nomineringsvalgene, som omfattet programvare- og cybersikkerhetseksperter. Allerede før mandagens avstemminger var det forsøk på å utvikle linja om at resultatene kanskje kunne være illegitime.

Faktisk ville ikke programvaren anvendt til å innrapportere opptellingsresultatene fra valgdistriktene – tre sett med tall for under et dusin kandidater – ha vært veldig komplisert, og det var god tid til all mulig testing og allverdens sikkerhetstiltak.

Ukene før Iowa-valgene så en koordinert kampanje fra foretaksmediene og Det demokratiske partiets etablissement for å undergrave Sanders’ oppslutning. Denne kampanjen ble bredt ansett som mislykket, eller til og med kontraproduktiv – og faktisk økte støtten for den selvbeskrevne «demokratiske sosialisten» heller enn å redusere den.

Den manglende resultatrapporteringen fra mandagens avstemminger reiser nye spørsmål om Des Moines Registers beslutning om å avlyse lørdagens publisering av den endelige Iowa-meningsmålingen, angivelig på grunn av en innmeldt klage fra Buttigieg-kampanjen om at minst én medarbeider i telefonspørringene ikke inkluderte deres kandidats navn. Meningsmålingen var forventet å bekrefte Sanders posisjon som den ledende kandidaten, bare to dager før avstemmingene skulle avholdes.

Alle de vesentlige av demokratkandidatene holdt sine taler på mandag kvelden der de takket deres supportere, og lovet å fortsette sine kampanjer for New Hampshire-primærvalgene den 11. februar. Bemerkelsesverdig var imidlertid at Buttigieg var den eneste som hevdet å være «seirende» i avstemmingene, en påstand som ikke hadde grunnlag i noen tall innrapporterte fra valgdistriktene, siden det ikke forelå noen.

Data innhentet fra utspørringer ved innganger til valglokalene, rapportert på kabelfjernsynsnettverk, antydet at Sanders var i tet med minst 23 prosent forventet oppslutning, etterfulgt av Buttigieg og Warren, og med Biden på en fjerdeplass med rundt 16 prosent. Demografisk informasjon om nomineringsdeltakerne antydet også en slik plasseringsrekkefølge, med andelen under-30-velgere som spratt opp fra 18 prosent i 2016, da Sanders og Hillary Clinton endte nesten likt, til 24 prosent nå i 2020.

Andelen over-65-nomineringsdeltakere – Biden-kampanjens base – falt fra 34 prosent i 2016 til nå bare 28 prosent i 2020.

Fiaskoen og den orkestrerte operasjonen med disse Iowa-valgene er bare en forsmak på hva som skal komme i Det demokratiske partiets bestrebelser for å få rigget primærvalgprosessen.

Loading