SEP bygger oppslutning for proteststevner i Australia for løslatelse av Assanage og Manning

SEP-medlemmer og supportere og partiets ungdomsbevegelse IYSSE har ført kampanjer i arbeiderklasseforsteder, på arbeidsplasser og universitetscampus for å promotere proteststevner som partiet organiserer for å kreve frihet for WikiLeaks-forleggeren Julian Assange og den amerikanske varsleren Chelsea Manning.

Assange, som er australsk statsborger, er fengslet av den britiske regjeringen i Belmarsh Prison i London. Trump-administrasjonen søker å få utlevert Assange fra Storbritannia til USA for å få stilt ham for en skueprosess på fabrikerte anklager om spionasje, på grunn av WikiLeaks’ publisering i 2010 av lekkede dokumenter som avslører amerikansk imperialismes krigsforbrytelser og diplomatiske intriger. Utleveringshøringer begynner den 24. februar.

Chelsea Manning, som lekket informasjonen til WikiLeaks, er fengslet i Virginia for å nekte å vitne for en amerikansk storjury [Grand Jury] som har fremmet siktelser mot Assange.

Flertallet av arbeidere og ungdommer i Australia anser Assange og Manning for å være heroiske størrelser, som risikerte alt for å varsle verdens befolkning om stormaktskriminalitet. Mange mennesker er både foruroliget og forvirret over måten påfølgende Labor- og Koalisjonsregjeringer, de offisielle mediene og fagforeningene har bistått USA med å baktale, isolere og rettsforfølge en australsk journalist.

I Sydney snakket Asinkar, en 38-åring som jobber i finanssektoren, med et SEP-kampanjeteam som jobber for å bygge fremmøte for proteststevnet ved Parramatta Town Hall, som avholdes lørdag den 22. februar kl. 12:00.

Han sa: «Jeg mener Assange brakte allmennheten sannhet, og at det er veldig urettferdig å sette ham i fengsel. Jeg mener det ikke er rettferdighet. Først avslørte han hva som skjedde i Afghanistan og Irak. Så avslørte han hva som sto i Clintons e-postmeldinger. Det skjer feiltakelser under krigføring. Men det som er feil, er ikke å innrømme det. Det Assange gjorde var bare å avsløre dem, og det er ikke noe galt i å avsløre sannhet.»

«Jeg mener folk burde være på hans side, fordi ingen politiker kommer til å være det. Den australske regjeringen vil ikke være det fordi de er en alliert av den amerikanske regjeringen. De støtter rettsforfølgelsen av Assange. Derfor bør folket støtte ham.»

«Jeg er så fornøyd med at SEP holder proteststevner. Assange gjorde ingenting utenfor loven. Jeg mener han burde bli løslatt. Dersom han blir sendt i fengsel, da vil ingen våge å eksponere noen ulovlige regjeringsaktiviteter, spesielt hvis de er mektige som Amerika.»

Jessica, 25, sa til de som førte kampanje: «På den ene siden har du personene ved makten som sier at Assange gjorde noe galt, og de rettsforfølger ham. På den andre siden har du befolkningen som sier at han ikke gjorde noe galt. Jeg mener det er en universell rettighet for alle å få vite sannheten.»

Sally, en 19 år gammel student, sa: «Jeg vet at Assange ble siktet for spionasje fordi han publiserte informasjon og at regjeringen ikke ville at det skulle lekke ut. Bare fordi han lekket sannheten gjør ham ikke til en kriminell. Jeg synes det er veldig urettferdig. Det er et skifte i demokratiet, på en urettferdig måte.»

«Jeg er ikke overrasket over at det er massestøtte for Assange. Han gjorde ikke noe galt. Han bare lekket fakta. Noen mennesker vil ikke at sannheten skal frem. Jo mer alle blir utdannet om hva som skjer, jo mer folk er klar over, desto mer kan vi få noen slags handling utført.»

I Melbourne arrangeres SEP-stevnet søndag den 23. februar ved State Library kl. 14:00. Denne uka har medlemmer av partiets ungdomsbevegelse IYSSE [International Youth and Students for Social Equality], ført kampanje under Orienteringsuka for nye studenter på Victoria University-campusene i byen og ved Werribee. O-uker ved andre universiteter begynner neste uke. Forsvaret av Assange og Manning har vært et sentralt diskusjonsanliggende med hundrevis av studenter.

IYSSE-medlemmer fører kampanje ved Victoria University i Melbourne

Committee for Public Education (CFPE), som ble initiert av SEP, holdt et møte i Melbourne den 11. februar for å diskutere kampanjen de gjennomfører for å få støtte for Assange og Manning blant lærere og utdanningsarbeidere.

Møtet vedtok følgende resolusjon: «CFPE støtter Socialist Equality Party-proteststevner organisert i Sydney, Melbourne, Brisbane og Wellington, New Zealand i slutten av februar. Vi oppfordrer alle lærere, utdanningsstøttepersonal, studenter og akademikere til aktivt å føre kampanje for, og delta på stevnene. Hold møter på deres arbeidsplasser og vedta resolusjoner som krever at Assanges utlevering til USA blokkeres, og for hans umiddelbare og ubetingede frihet.»

Frank, en ungdomsskolelærer i Footscray som deltok på møtet, sa: «Å støtte Assange og Manning er å støtte ytringsfrihet, og å stille regjeringer til ansvar. Regjeringer skjuler de tingene de gjør, deres kriminelle handlinger, bak kulissene.»

«Lærere er ungdommens utdannere, og vi må åpne tankene deres for hva som skjer. Ungdommer slåss mot klimaendringer, og av myndighetene får de beskjed om ikke å gjøre det. Men hvorfor ikke protestere, når de opplever at deres verden blir ødelagt av klimaendringer?»

«Lærere må stille opp og støtte Assange og Manning. Vår skole har vedtatt to resolusjoner for å støtte dem, og det burde også andre lærere gjøre.»

Mandy, som er grunnskolelærer og medlem av CFPE, kommenterte: «Som lærere har vi et ansvar overfor unge mennesker for å gi dem en stemme. Unge mennesker og arbeidere vil i fremtiden være maktesløse dersom Assange blir utlevert til USA og blir rettsforfulgt. Hvis dette godtas og er greit, hva slags verden har vi da? Lærere må delta i protesten for å forsvare Assange og Manning.»

I Inala, en arbeiderklasseforstad i Brisbane, oppfordret ungdomsarbeideren Fidelis til støtte for SEPs møte om Assange og Manning i Inala lørdag den 15. februar, og for partiets proteststevne sentralt i Brisbane den 29. februar kl. 14:00.

«Det medieskapte inntrykket folk flest har av Assange er at han er en forferdelig person,» forklarte Fidelis. «Første gangen jeg hørte om ham var fra det regjeringseide medieorganet BBC, og de fikk ham til å se virkelig ille ut. Da han ble fjernet fra den ekvadorianske ambassaden sa de at han hadde hærpet stedet.»

«Når vi leser alle disse rapportene om én person, da er vi nødt til å få en negativ reaksjon på denne personen. Men etter ei stund tok jeg meg tid til å lese hele beretningen om ham, hva han gjorde og hva han står for. Jeg skjønte at det meste jeg hadde hørt om ham ikke stemte.»

«Den amerikanske regjeringen er desperate etter å få brakt ham til taushet og sørge for at han er incommunicado fordi han åpenbart er en trussel for dem. Han har eksponert noen hemmeligheter, og de vil ikke at han skal si noe mer, fordi han vet mye.»

«Jeg forstår fortsatt ikke hvorfor regjeringen er så veldig motvillige mot å sikre hans løslatelse, for i siste instans burde han ikke være der han er i dag. Han gjorde oss en tjeneste, det er sånn jeg ser det. Hvis han ikke kan belønnes, da burde han i det minste løslates. Han burde få sin frihet.»

«Jeg forstår fortsatt ikke politikken bak å holde ham som gissel, så denne regjeringen burde hjelpe ham. De har hjulpet andre mennesker. Det var en fotballspiller som ble holdt som gissel [i Thailand] og så ble han sluppet fri, og så var det en journalist, Peter Greste, som ble løslatt fra Egypt. Det samme må gjelde for Assange.»

«Regjeringene er redde ham, så veldig redde ham. Han er bare én mann, og det burde gjøre alle bekymret, og sørge for at de fikk vite mer om hva Assange vet. Vi lever i et samfunn der det angivelig skal være informasjonsfrihet, og vi burde få vite alle disse tingene, spesielt når det er noe som er skadelig for samfunnet.»

«Så jeg skal være her på møtet til lørdag og på proteststevnet i byen den 29. februar. Jeg vil gjøre mitt, så får vi se hvordan det går.»

Stevnedetaljer:

Free Assange! Free Manning! Nei til utlevering!

Sydney stevnet

Lørdag 22. februar kl. 12.00
Parramatta rådhus
182 Church Street, Parramatta

Melbourne stevnet og marsjen

Søndag 23. februar kl. 14:00
Statsbiblioteket i Victoria
Så marsjer du til Federation Square

Wellington, New Zealand stevnet

Søndag 23. februar, kl 15:00.
Cuba Street (krysset med venstre bredd)
Wellington

Brisbane stevnet

Lørdag 29. februar kl. 14:00
Reddacliff Place, Brisbane
(hjørnet av Queen og George Street)

Loading