Koronaviruspandemien og perspektivet for sosialisme

Søndag den 29. mars holdt World Socialist Web Site og Socialist Equality Party et direktesendt nettforum, «Covid-19 pandemien: Kapitalisme og skapingen av en sosial og økonomisk katastrofe.» Et stort publikum fra hele verden deltok, og meldte inn hundrevis av kommentarer til livestreamen.

Forumet ga uttrykk for den sosialistiske responsen på pandemien, i opposisjon mot forsømmelsene og den kriminell likegyldigheten presentert av kapitalistregjeringer over hele verden. Nettforumet besvarte styringsklassens løgner og unnvikelser, formidlet av dens apologeter i mediene. Det utdypet et perspektiv for å mobilisere den internasjonale arbeiderklassen for å slåss for nødtiltak for å imøtekomme presserende sosiale behov som ledd i kampen mot sosial ulikhet og kapitalisme.

Ordstyrer for forumet var WSWS-skribent Andre Damon, og det presenterte fire forelesere: Dr. Benjamin Mateus, som er lege, ekspert på koronaviruspandemien, og bidragsyter til WSWS; David North, styreleder for WSWS’ internasjonale redaksjonsråd og nasjonal styreleder for SEP (USA); Joseph Kishore, nasjonalsekretær og presidentkandidat for SEP (USA); og Johannes Stern, som er ledende medlem av Sozialistische Gleichheitspartei (SGP) i Tyskland.

Covid-19 pandemien: Kapitalisemen og skapingen av en katastrofe

Dr. Mateus innledet møtet med en gjennomgang av pandemiens globale omfang. Han sa at det eskalerende antallet infeksjoner og dødsfall «er å lese som en krigstidsberetning». «Vi er satt til å nå én-million-terskelen innen den første uka av april, innen den andre uka av april kan vi potensielt se ti millioner, og innen første del av mai opp til 100 millioner tilfeller, som er astronomisk.»

Den politiske og historiske betydningen av pandemien ble oppsummert av North i hans innledende kommentarer. Han sa: «Pandemien har, i en meget konsentrert form, eksponert den økonomiske, sosiale, politiske, kulturelle og til-og-med moralske fallitten av et samfunn basert på kapitalisme.» Han fortsatte:

Pandemien er en utløsende begivenhet, en trigger-hendelse. Slik sett kan den sammenlignes med attentatet på erkehertug Franz Ferdinand i juni 1914, som igangsatte kjeden av begivenheter som fem uker senere kulminerte i utbruddet av første verdenskrig, i august 1914. Attentatet gjorde ikke mer enn å definere krigsutbruddets dato. Men selve krigen – det vil si eksplosjonen av de globale motsetningene av kapitalistiske nasjonalrivaliseringer og imperialismens økonomiske imperativ – var uunngåelig.

Pandemien bærer i seg den samme relasjonen til den nåværende krisen. Utvilsomt utgjør pandemien, som et biologisk fenomen, en enorm utfordring for samfunnet. Men muligheten, til-og-med uunngåeligheten av en slik smitte, har vært erkjent over lang tid. Denne begivenhetens historiske karakter oppstår som følge av responsen på pandemien, måten den så fullstendig har eksponert det eksisterende samfunnets totale fiasko: Samfunnets politiske lederes ignoranse og umenneskelighet, styringsklassens korrupsjon og uredelighet, institusjonenes inkompetanse, og den intellektuelle og moralske fallitten for samfunnets hyklerske medie-skapte helter og deres enda mer hyklerske verdier.

Nå vil pandemien på et eller annet tidspunkt komme til ende. Men selv etter at pandemiens ondartede heftighet avtar, når folk kommer ut fra deres isolasjon, vil det ikke være for å gå tilbake til det som eksisterte før. Illusjonene som har vedvart så lenge har blitt knust, på samme måte som de ble knust av første verdenskrig. Det som har skjedd, kan ikke omgjøres.

Livene som har gått tapt som resultat av den grove forsømmelsen av forberedelser, som er resultatet av å underordne menneskelige behov for privat profitt, vil ikke bli glemt. Endringen i bevissthet er allerede på gang. Folk applauderer helsepersonell, ikke bankfolk. Det kommer ikke til å være en retur til status quo ante. Millioner av mennesker over hele verden, som har gått gjennom denne unike globale erfaringen, vil oppfatte og tenke på virkeligheten på en annen måte.

Kort sagt, kapitalisme har igjen blitt et skittent ord. Denne krisen vil intensivere og akselerere en global politisk krise. Sosialisme, og da sosialisme av den veldig seriøse typen – sosialismen til Lenin og Trotskij og Rosa Luxemburg, ikke dette tullet fra Bernie Sanders og andre politisk ubetydeligheter – reell sosialisme vil igjen oppstå som en massebevegelse, over hele verden, og aller mest eksplosivt i De forente stater av Amerika.

Foreleserne tilbakeviste påstanden om at pandemien ikke var forutsigbar. De bemerket at over flere tiår har epidemiologer og forskere varslet og advart om en slik hendelse, men ingenting ble gjort for å forberede seg for det. De fordømte verdens regjeringers respons, som har vært diktert av styringsklassens interesser, ikke av befolkningens behov.

Kishore sa: «I USA, som har vært sentrum for global ideologisk og politisk reaksjon, har styringseliten gjennom førti år underordnet alt til den endeløse akkumuleringen av formue ... Responsen på pandemien er betinget av de samme betraktningene.»

Kishore bemerket at det ikke bare er Trump-administrasjonen, men hele det politiske etablissementet, som er ansvarlig. Han sa at den amerikanske statens respons har vært å vedta, på grunnlag av begge partienes enstemmige aksept, et lovforslag som finansierer den ubegrensede tildeling av cash til Wall Street og foretaks- og finanseliten.

Stern forklarte at betingelsene som råder i USA også er til stede i Europa, og over hele verden. En katastrofe utspiller seg i Italia, Spania og over hele kontinentet, mens regjeringene blir skaket av nasjonale konflikter og fremfor alt fokuserer på å fremme sine egne styringseliters interesser.

«Kapitalistene vil at deres stat skal gripe inn for å forsvare dem. Ved å pøse mer og mer ressurser inn på deres bankkontoer. Arbeiderklassen må skape sin egen statsmakt; den må kjempe for å skaffe seg politisk makt og anvende en genuint demokratisk arbeiderstat for å få organisert samfunnet på en rasjonell, vitenskapelig samfunnsmessig måte, for menneskehetens interesse.»

I sine avsluttende kommentarer bemerket North den raskt voksende leserskaren til WSWS, spesielt i arbeiderklassen. Han oppfordret alle som lyttet til det kringkastede nettforumet til å treffe beslutningen om å melde seg inn i Socialist Equality Party og Den internasjonale komitéen av den fjerde internasjonale (ICFI) [International Committee of the Fourth International].

«Denne verden må endres. Dette er ikke den siste krisen, og dette er ikke den siste eksistensielle faren. Realiteten er at fremtiden er enten sosialisme eller menneskehetens ødeleggelse, og denne planetens ødeleggelse. Erfaringen vi nå gjennomlever er en forferdelig, forferdelig advarsel. Vi må lære av den, og vi må handle på lærdommene.»

Vi oppfordrer leserne til å se hele webinaret og dele det så vidt og bredt som mulig.

Loading