Trump-administrasjonens «tilbake til arbeid» pådriv er ved til bålet for pandemien

USAs president Donald Trump kunngjorde på torsdag et sett med «retningslinjer» for delstatenes oppheving av tiltakene for sosial distansering, innført for å bekjempe Covid-19-pandemien, og setter scenen for gjenåpning av næringsvirksomhetene over hele landet.

De nye retningslinjene vil være ved til bålet for koronaviruspandemien, og vil føre til en kraftig økning av antallet dødsofre. Som en indikasjon på den vanvittige hasten med å få gjenopptatt produksjonen kunngjorde Boeing at konsernet vil starte flyproduksjonen og sende 27 000 arbeidere tilbake allerede på mandag.

Disse trekkene kommer samtidig som USA fortsetter å registrere rekordhøye antall dødsfall, og landet fremdeles ikke har gjennomført nok tester til å kunne få begrenset eller kontrollert sykdommen. På torsdag ble det rapportert mer enn 2 000 dødsfall, og mer enn 8 000 de tre siste tre dagene til-og-med torsdag.

Det er fortsatt utbredt lokalsamfunnsoverføring, som betyr at når tiltak for sosial distansering er opphevet vil ei andre bølge av tilfeller og dødsfall følge. Den faktiske dødelighetsraten er dessuten langt over den offisielle statistikken. På torsdag kom de første meldingene om mange dødsofre, minst 29 og muligens så mange som 60, fra ett sykehjem i Queens, New York.

Arbeidsplasser har vært av pandemiens vesentlige formidlingssentere, med flere titalls tilfeller og mange dødsfall relatert til individuelle arbeidsplasser. På ett kjøttprosseseringanlegg i South Dakota er det registrert mer enn 540 tilfeller av koronavirus.

Trumps plan er ikke forankret i noen reell vitenskapelig analyse av pandemien. Den har ikke frunnlag i noe folkehelsesynspunkt, men er for å sikre storforetakenes anledning til så raskt som mulig å kunne gjenoppta deres virksomhet med pressingen av profitt ut av arbeidere.

Nå som Wall Street og storforetak har utnyttet Covid-19-krisen for tildelingen av ei enorm redningspakke fra finansdepartementet [US Treasury] og den amerikanske sentralbanken [US Federal Reserve], enda større enn den etter 2008-finanskrisen, er styringsklassen fast bestemt på å få sendt arbeidere tilbake til de amerikanske fabrikkene, uansett kostnaden i antall dødfall.

Trumps tilbake-til-arbeid-kampanje har som formål å normalisere død av en masseskala, der utbruddet av Covid-19 blir ansett som prisen for å drive forretning. Etter at regjeringens restriksjoner er opphevet vil ansatte som nekter å jobbe under utrygge forhold møte trusselen om å få sparken og diskvalifiseres for forsikringsstøtte for arbeidsledighet. Hva styringsklassen angår, skulle arbeidere dø, kan de ganske enkelt erstattes.

Planen oppfordrer delstatene til gjenåpning av næringsvirksomheter så snart de kan forevise en «nedadgående trend» av tilfeller over en fjorten-dager-periode. Dette forslaget har ingen relasjon til epidemiologers og helseeksperters uttalelser og vurderinger, og er i strid med retningslinjene fra Verdens helseorganisasjon (WHO).

Folkehelseeksperter har gjentatte ganger advart for at en prematur gjenåpning av næringsvirksomheter kan føre til vesentlige nye utbrudd. WHOs epidemiolog Maria D. Van Kerkhove advarte for at hevingen av «tiltak for fysiske distansering» prematurt «kan føre til at sykdommen kommer tilbake, så fremt man ikke har folkehelsetiltakene på plass for å kunne hanskes med viruset».

Som respons på nyhetene steg sent på torsdag børsindeksen Dow Jones Industrial Average futures [spekulative investeringer i fremtidige verdier] med 820 poeng, der Wall Street erkjente betydningen av forslaget for oppblåsingen av storselskapenes profitter.

Planen er resultat av en kampanje fra Trump-administrasjonens og medienes side for å bagatellisere sykdommens alvorlighetsgrad. Med dette for øye har mediene ganske enkelt ignorert det faktum at USA for onsdag bokførte rekordantallet 2 600 dødsfall, og at antallet dødsofre siden begynnelsen av måneden har steget fra 4 000 til over 34 000.

De siste par dagene har mediene fremhevet en håndfull protester, organisert av ekstreme høyreorienterte krefter, med deres krav om at de må få komme seg tilbake til arbeid. Styringsklassen prøver å få produsert et narrativ om at befolkningen krever en slutt på tiltakene for sosial distansering, for å berettige en gjenopptakelse av arbeid.

«Dette er ingen plan for gjenåpning. Bare en gjenåpning,» sa Yale-epidemiologen Gregg Gonsalves. «Ingen nasjonal oppskalering av kapasitetene for testing, kontaktsporing, isolering, PPE, eller økonomisk støtte for de ordinære amerikanere. Planen trosser all rådgivning relatert folkehelse og økonomi. Den er ødeleggende, dødelig.»

Vitenskapsjournalist Laurie Garrett sa: «Retningslinjene inneholder ingen beregninger av noe slag. .... Planen har ‘anbefalinger’ om testing og kontaktsporing, men ingen målbare benchmarks [referansemål], alt er bare overlatt til individuelle guvernørers skjønn/oppfatning.»

USA har nå tre ganger flere tilfeller enn noe annet land i verden. I New York, et av krisens episentere, har nesten 3 prosent av befolkningen testet positivt for viruset. Nasjonalt er raten for positive Covid-19-tester på 20 prosent, som indikerer at det er nødvendig å teste langt flere personer enn de som for nåværende er i stand til å bli testet.

Som kontrast har Sør-Korea bare 2 prosent av tester som nå rapporteres å være positive, en størrelsesorden mindre enn for USA. Canada, Tyskland og Danmark har rater som ligger på mellom 6 og 8 prosent.

Kapasiteten ved sykehus i USA er fylt til randen, og begravelsesbyråer og likhus har ikke kapasitet til å få plassert likene.

Under pressekonferanse på torsdag berømmet Trump regjeringens respons på sykdommen fordi USA bare få måneder etter utbruddet har hatt færre dødsfall enn scenarioene epidemiologer har forutsett i mange år.

«Vår strategi for å bremse spredningen har reddet hundretusener av liv. Modeller forutså mellom 1,5 millioner og 2,2 millioner amerikanske dødsfall. Og fra 100 000 til 240 000 dødsofre med avbøtende tiltak. Det ser ut til at vi kommer inn langt under selv de laveste tallene.»

Fordi de aggressive tiltakene for sosial distansering utført over hele landet har ført til en stabilisering av frekvensen av nye tilfeller argumenterer nå Trump falskt for at det er aktuelt å få åpnet næringsvirksomheter igjen. Faktisk er tiltak for sosial distansering, som nedstengingen av næringsvirksomheter og skoler, bare effektive i den grad de skaper forutsetninger for tilstrekkelig kapasitet for testing, karantener og kontaktsporing.

Trump utnytter kynisk den utbredte sosiale dislokeringen forårsaket av pandemien, for å få presset arbeidere tilbake til arbeid. Under betingelser der millioner av arbeidere hverken har mottatt arbeidsledighetsutbetalinger eller nødstimulanstiltak, kan arbeidere velge mellom å gjenoppta arbeid under usikre betingelser, eller være ut av stand til å brødfø deres familier.

Men påstanden om at menneskeheten må velge mellom å la arbeidere dø eller utsette dem for økonomisk ruin, er falsk. Denne dikotomien forutsetter kapitalistsystemets privilegier og forutsetninger, der staten utleverer billioner til storforetakene, men ikke vil sikre en levelig inntekt for arbeidere.

Førsteprioriteten under denne pandemien må være å redde menneskeliv. Dét er bare mulig gjennom en massiv utvidelse av utleggene til offentlige helsetjenester, for finansiering av en enorm opptrapping av kapasiteter for testing, karantener og kontaktsporing. Tiltak for sosial distansering må opprettholdes inntil denne kapasiteten er besørget.

Storforetakenes og Det hvite hus’ forlangende om en for tidlig gjenopptakelse av arbeid vil vekke bred opposisjon innen arbeiderklassen. Arbeidere må kreve trygge arbeidsbetingelser og en videreført nedstenging av ikke-essensielle næringsvirksomheter.

Kampen for forsvaret av arbeidernes helse, sikkerhet og økonomiske trygghet er uadskillelig fra kampen for å få en slutt på kapitalistsystemet, som til syvende og sist er ansvarlig for pandemien, og å få den erstattet av sosialisme.

Loading