Covid-19-pandemien og global imperialistkrig

Følgende appell ble levert av Bill Van Auken, Latin-Amerika-redaktør for World Socialist Web Site, på Det internasjonale maidag-online-stevnet 2020, arrangert den 2. mai av WSWS og ICFI (International Committee of the Fourth International).

Kjære kamerater og venner:

Vi markerer denne maidagen-2020 under betingelser av en felles kamp, for arbeidere over hele verden, for deres liv og grunnleggende rettigheter, mot den kriminelle responsen på koronaviruspandemien fra de regjerende kapitalistklassene i hvert et land.

Selv der Covid-19 nå truer med å kreve millioner av liv har trusselen om en ny verdenskrig som kunne utslette milliarder, så langt fra blitt redusert av den globale pandemien, den har bare eskalert.

Imperialismen har hverken tatt sykefravær eller noen ferie; den sover ikke. For alt det dvaske pratet om at vi alle er sammen i dette ser den amerikanske styringsklassen pandemien som et krigsinstrument. Den har ubønnhørlig forsøkt å gjøre våpen av viruset, for å oppnå de samme geo-strategiske målene som den forfulgte før koronaviruset begynte å kreve hundretusener av liv, og tvang frem nedstengningen av hele økonomier.

Bill Van Aukens appell begynner fra 1:37:58 i videoen.

Denne uka talte general Timothy Gray, USAs kommandør for flyvåpenet og den globale angrepskommandanten, som fører tilsyn med hundrevis av atomvåpenbestykkede amerikanske strategiske bombefly og ICBM-missiler, til både den amerikanske offentligheten og den amerikanske imperialismens strategiske rivaler, der han erklærte:

«Vær forsikret, vi har tatt de nødvendige skritt for å forsikre at våre bombefly og ICBM-styrker er beredte til å gå mot, og kan nå hvilke som helst mål på planeten, når som helst. Vi er helt oppdragsklare [‘mission ready’], og Covid-19 vil ikke endre det.»

Tidligere, i forrige måned, sa general Ray i et intervju at hans kommandos «nukes er fortsatt klare til å fly».

Verden er sjokkert over synet av pasienter som dør i tusenvis i overfylte akuttmottak, av kister som stables i massegraver og av råtende lik som stables i leiebiler i gatene i New York City – portrettet av amerikansk kapitalisme i dypt forfall.

Om ikke imperialismen blir stoppet av den revolusjonære mobiliseringen av den internasjonale arbeiderklassen vil den påføre oss uendelig mer lidelse. Ett enkelt stridshode på 40 kilo sluppet over Manhattan ville imidlertid etterlate omtrent en-kvart-million døde, og ytterligere en-kvart-million sårede uten operative ICUer [intensivavdelinger], sykehus eller noe medisinsk personell til å kunne behandle dem.

«The nukes er beredte til å fly.» Sytti-fem-år etter slutten av den andre verdenskrigen tar militært befal og politiske ledere utgangspunkt i forutsetningen om at en tredje verdenskrig mellom stormaktene ikke er en fjern mulighet, men heller høyst sannsynlig, og-til-og med uunngåelig.

Som vår forrige foredragsholder, kamerat Peter Symonds gjorde klart, amerikansk militarismes første og fremste mål er Kina. Washington utøver imidlertid aggresjon over hele verden.

Under høydepunktet av pandemien i USA sendte president Donald Trump en flotilla av krigsskip til Venezuelas kyster, samtidig som han tvitret en ordre til den amerikanske marinen om å angripe og senke iranske patruljebåter som overvåker den provoserende utplasseringen av amerikanske krigsskip i Persiagulfen. Den amerikanske administrasjonen har forsøkt å gjøre våpen av pandemien og har steppet opp sine sanksjoner mot både Iran, som har stått overfor en av de høyeste Covid-19-dødelighetene i verden, og Venezuela der helsevesenet er på randen av kollaps.

Samtidig som disse plutselige og uprovoserte krigstruslene har en eim av hysteri og desperasjon – en kaving i møte med koronaviruskrisen – er det en bestemt metodikk for galskapen. Washington tar sikte på å få utnyttet massesyken og døden, for sine aggressive «maksimalt press»-kampanjer for regimeskifter i begge disse oljerike landene.

Tre tiår med amerikanske kriger i Midtøsten og Afghanistan har bare skapt en serie fiaskoer. Langt fra å oppnå Washingtons mål om å få klort tilbake det globale hegemoniet, som er erodert av den relative nedgangen for amerikanske kapitalismes globale stilling, konfronterer den idag det som blir betegnet, i militære og utenrikspolitiske formuleringer som «strategisk konkurranse», fra Russland og Kina. Samtidig dukker det opp stadig skarpere konflikter mellom Washington og deres tidligere NATO-partnere, særlig Tyskland, som USA sloss mot i to verdenskriger.

Forberedelsene til slike konflikter gir drivstoff til et gigantisk militærbudsjett, som er anslått å stige til $ 741 milliarder [NOK 7,6 billioner; dvs. 7 564,8 milliader] det kommende året, med $ 50 milliarder bevilget til videreutvikling av den amerikanske kjernefysiske triaden, og ytterligere $ 500 milliarder [NOK 5,1 billioner] i løpet av de neste ti årene.

Samtidig har den føderale helseetaten CDC [Centers for Disease Control], det viktigste amerikanske byrået for å konfrontere pandemier, sett sitt budsjettet nådeløst nedskjært, og det utgjør nå knapt 1,5 prosent av Pentagon-budsjettet.

Ingenting kunne tydeligere oppsummere kapitalistsystemet kriminelle og irrasjonelle karakter. I likhet med billionene som sluses inn på Wall Street representerer billionene pøst ut på masseødeleggelsesvåpen, samtidig som de besørger obskøne profitter for administrerende direktører og storaksjonærer, ressurser stjålet fra samfunnet, samtidig som millioner på millioner lider av koronaviruset, massearbeidsløshet og sult.

Amerikansk militarisme er imidlertid så langt fra allmektig. Dét ble tydeliggjort i hendelsene ombord på USS Theodore Roosevelt, det atomdrevne hangarskipet ment å stå som symbol på amerikansk makt. Koronaviruset feide gjennom skipets tettbemannede dekk som en gressbrann, der minst 900 av mannskapet nå er smittet av sykdommen. Skipets kommandør bønnfalte sine overordnede om å få bringe hangarskipet til havn, og la hans mannskap tre av og gå karantene, der han insisterte: «Vi er ikke i krig. Seilere må ikke dø.»

Den handlingen gjorde Trump-administrasjonen rasende, der den forsøkte å minimere pandemiens fare, og mener at amerikansk imperialisme er helt beredt til krig og at skulle seilere måtte dø, så la det stå til. For deres del ga mannskapet den sparkede skipskapteinen deres stormfulle avskjed, som en handling på grenset til mytteri. Hans handling hadde skjært på tvers av en militæraggresjonspolitikk der deres liv ikke har større konsekvens – i siste instans – enn iranernes, venezuelanernes, jemenittenes, afghanernes, irakernes eller somaliernes – de som amerikansk imperialisme tar livene av på en daglig basis.

Enda mer signifikant er streikene til de meksikanske maquiladora-arbeiderne som har kuttet av viktige forsyninger til den amerikanske våpenindustrien, til-og-med samtidig som arbeidere over grensa i USA også har streiket og protestert ved våpenfabrikkanleggene, mot betingelser som truer deres helse og helbred.

Den samme uløselige krisen som driver verdenskapitalismen til krig driver verdens arbeiderklasse til revolusjon.

Det eneste svaret på det kriminelle pådrivet til krig ligger i mobiliseringen av den internasjonale arbeiderklassen mot kapitalisme. Arbeidere må slåss for eksproprieringen av den enorme våpenindustrien, uten kompensasjon, og for beslagleggingen av de obskøne profittene til storaksjonærene, slik at disse ressursene kan mobiliseres for å bekjempe den globale pandemien og sikre de sosiale behovene til det store flertallet av befolkningen. Disse uunnværlige kravene er uløselig forbundet til kampen for overføringen av makt til arbeiderklassen, og etablering av sosialisme i en internasjonal skala.

Den internasjonale komitéen av den fjerde internasjonale (ICFI) – Verdenpartiet for sosialistisk revolusjon [World Party of Socialist Revolution] – må bygges i hvert et land, for å lede denne kampen. Vi oppfordrer alle som deltar på dette online-maidag-stevnet til å bli med og bygge dette partiet.

Loading