Etabler grunnplankomitéer på fabrikker og arbeidsplasser for å forhindre overføring av Covid-19-virus og redde liv!

Koronaviruspandemien fortsetter å kreve en forferdelig kostpris i USA, som allerede har tapt flere liv enn noe annet land i verden. Mer enn 1,5 millioner mennesker i USA har fått påvist Covid-19. Antallet dødsofre nærmer seg 100 000. Hver dag registreres mer enn 20 000 nye tilfeller og anslagsvis 1 500 nye dødsfall.

Globalt har koronaviruset drept nesten 330 000 mennesker og infisert mer enn fem millioner. Dette er i henhold til offisiell statistikk, som i vesentlig grad underestimerer den reelle innvirkningen. Infeksjonsraten akselererer raskt i Øst-Europa, Asia, Sør-Asia og Latin-Amerika, spesielt i Brasil, som har passert Spania som landet med det tredje største antallet infeksjoner.

Koronaviruset kjenner ingen nasjonalgrenser. Veksten av infeksjoner i andre deler av verden vil uunngåelig også påvirke USA. Robert Redfield, direktør for den føderale folkehelseetaten CDC [Centers for Disease Control and Prevention], sa til Financial Times at den raske spredningen på den sørlige halvkula vil bety at det sannsynligvis vil bli en oppblussing igjen i USA senere i år.

«Vi har sett bevis for bekymringene for at det ville utbre seg sørover på den sørlige halvkule som influensa,» sa Redfield, «og du ser hva som skjer i Brasil nå. Og når den sørlige halvkule er over, er jeg redd for at den vil gjenetablere seg i nord.»

Disse advarslene avslører som løgner påstanden fra Trump-administrasjonen om at det verste av pandemien er over. I USA selv er ikke pandemien under kontroll. Der New York State knapt har kommet seg fra ei tidevannsbølge av infeksjoner, som kostet nesten 30 000 mennesker livet, tiltar Covid-19-pandemien nå gjennom delstatene i Midtvesten og i sørstatene.

En ny studie av forskere ved University of Washington publisert i det medisinske tidsskriftet Health Affairs anslår at innen slutten av året vil dødstallet bare i USA stige til mellom 350 000 og 1,2 millioner mennesker. Og dette er uten å ta i betraktning lempingen på fysiske distanseringstiltak som nå gjennomføres.

Faren for en rask akselerering av smitteraten økes av den for tidlige og hensynsløse kampanjen for «gjenåpning av økonomien» og å «komme tilbake i arbeid». Trump-administrasjonen og Demokrat- og Republikaner-guvernører i hele landet gjenåpner næringsvirksomheter og fabrikker. Alle 50 delstatene har begynt å slakke på, og i noen tilfeller fullstendig avslutte, restriksjonene for økonomisk virksomhet og fritidsaktiviteter. Det hvite hus, delstatsmyndigheter, betydelige deler av mediene og ekstreme høyrekrefter skaper et miljø der grunnleggende sosiale distanseringstiltak blir ignorert.

Underliggende for denne kampanjen er begrepet «flokkimmunitet». Det betyr i praksis å forlate all innsats for å stoppe virusets spredning. Ved å la sykdommen spre seg uten begrensning sikrer styringsklassen at titalls eller hundretusener flere mennesker vil dø.

Impulsen for denne kampanjen er pådrivet for å gjenopprette flyten av selskapsprofitter. Uten en grundig uttenkt plan for å iverksette en trygg gjenopptakelse av arbeid, basert på vitenskapelighet som må strengt håndheves, vil det bli en enorm vekst av infeksjonsraten, som resulterer i alvorlig sykdom og død.

Covid-19-viruset vil spre seg raskt gjennom fabrikker, lagernlegg og kontorbygg, kjøpesentre og alle andre steder der store antall mennesker samles. Det er en enorm fare for at arbeidere, uvitende infisert på jobben og enda uten å forevise symptomer vil komme tilbake til sine hjem og nabolag og overføre sykdommen til sine familier, kjære og venner.

Servicearbeidere blir ført inn i farlige omgivelser når butikkene gjenåpnes. Amazon-arbeidere har jobbet gjennom hele pandemien med utilstrekkelig verneutstyr, og minst syv har omkommet. Pandemien fortsetter å ekspandere blant kjøttprosesseringsarbeidere, tvunget til å fortsette å jobbe etter ordre fra Trump-administrasjonen. Når transportsystemene utvider operasjonene konfronterer flyselskap og transittarbeidere en faretruende situasjon. Mer enn 100 transittarbeidere har allerede omkommet bare i New York City.

Helsetjenestepersonell, som vil møte en kraftig opptrapping av nye tilfeller de kommende ukene, har utilstrekkelig personlig verneutstyr (PPE). En nylig undersøkelse fant at 87 prosent av sykepleiere i USA tvinges til å gjenbruke verneutstyr, og 72 prosent jobber med eksponert hud eller klær.

Og i et illevarslende tegn på ting i vente ble det innen dager etter å ha brakt tilbake titusenvis av bilproduksjonsarbeidere rapportert flere tilfeller av Covid-19 blant arbeidere ved større produksjonsfabrikker og bildelanlegg.

Socialist Equality Party (SEP) motsetter seg denne hensynsløse tilbake-til-arbeid-kampanjen og gjenåpningen av ikke-essensielle arbeidsplasser mens pandemien fortsetter å spre seg. Dersom infisering, sykdom og død skal kunne forhindres er det nødvendig å opprette en ny form for organisering av arbeidsplasser for å føre tilsyn med og håndheve trygge arbeidsbetingelser.

Derfor råder SEP arbeidere til å opprette sikkerhetskomitéer på grunnplanet i hver fabrikk, på hvert kontor og på alle andre arbeidsplasser. Disse komitéene, demokratisk kontrollert av arbeiderne selv, må formulere, iverksette og føre tilsyn med tiltak som er nødvendige for å ivareta arbeidernes, deres familiers og det bredere samfunns liv og helse.

Det kan ikke være noen «drift som vanlig!» Pandemien avslører den presserende nødvendigheten av en fullstendig omstrukturering av prosessene for produksjon, distribusjon og økonomisk aktivitet generelt. Livene til arbeidende mennesker og deres familier må ikke ofres av hensyn til selskapsprofitter og milliardær-oligarkers privatformuer.

Som respons på kravet fra Trump, politikerne fra begge big business-partiene og media om «gjenåpning av økonomien», bør spørsmålet stilles: «Hvem sin økonomi?» Økonomien til Jeff Bezos, Elon Musk, Wall Street-svindlere og den rikeste én-til-fem prosenten av befolkningen? Eller økonomien til arbeiderklassen, som produserer all samfunnsrikdommen, men lever fra lønnsslipp til lønnsslipp – om de tilfeldigvis har en jobb?

Trump-administrasjonens respons på pandemien

Den farlige situasjonen som arbeiderne konfronterer er resultatet av en bevisst klassepolitikk. Epidemiologer har i flere tiår advart for at en pandemi ikke bare var mulig, men uunngåelig. Disse advarslene ble ignorert. I stedet for å investere i forskning på virus og bakterier og å bygge sykehus, krevde finansierer på Wall Street demontering og privatisering av store deler av helsevesenets infrastruktur.

Underordningen av sosiale behov til den uhemmede jakten på profitt har årlig resultert i titusenvis av arbeidsskader og dødsfall. Selv før pandemien døde gjennomsnittlig 150 arbeidere hver dag på grunn av forebyggbare arbeidsrelaterte skader og sykdommer. Amerikanske arbeidsplasser er notorisk utrygge og usanitære. Arbeidsmiljøadministrasjonen OSHA [Occupational Safety and Health Administration] fungerer som lite mer enn ei grein av selskapene. Siden pandemien rammet har OSHA mottatt nesten 14 000 klager knyttet til Covid-19, men har ikke utstedt en eneste anmeldelse eller straff.

Da pandemien i januar og februar begynte sin globale spredning konsentrerte Trump-administrasjonen og den amerikanske styringsklassen seg ikke om å beskytte liv, men om å beskytte profittene. Dens initielle respons var å prøve å bagatellisere faren og opprettholde næringsvirksomheters operasjoner som vanlig. Trump-administrasjonen mislyktes i å få på plass et system for massetesting, kontaktsporing og isolering, mens den hevdet at viruset bare ville «vaskes vekk».

Da omfanget av pandemien i Europa ble klart tvang masseharme – deriblant utbruddet av spontanstreiker i bilindustrien – den føderale regjereingen og delstatsmyndighetene til å iverksette elementære tiltak for å begrense viruset. Nesten umiddelbart begynte imidlertid Trump-administrasjonen og mediene å reise alarm om at «kuren ikke måtte være verre enn sykdommen», og at det var nødvendig å få landet «tilbake i arbeid».

Fra styringsklassens standpunkt var innen slutten av mars allerede den viktigste handlingen besluttet: godkjenningen av CARES-loven, vedtatt med enstemmig støtte fra Demokrater og Republikanere, som autoriserte ei billion-dollar-redningspakke for Wall Street og selskapseliten, uten restriksjoner. Hver dag blir mer enn $ 80 milliarder traktet inn til Wall Street av [den amerikanske sentralbanken] US Federal Reserve, summer som langt overstiger tiltakene truffet selv etter finanskrisen i 2008 og 2009. Dette har underbygget den fortsatte stigningen i markedene, midt under tiltakende død og sosial ødeleggelse.

De enorme gjeldsbyrdene som er bygget opp av redningen av de rike, må tilbakebetales gjennom arbeiderklassens utbytting. For å berettige sin hensynsløse og kriminelle politikk har Trump-administrasjonen søkt å få pisket opp ytrehøyre-demonstrasjoner, som har vært promotert i mediene. Både Demokratene og Republikanerne søker dessuten å få gjort syndebukk av Kina, og få skøvet skylden vekk fra det amerikanske finansoligarkiet.

Trump-administrasjonen skyver forskere som har advart om faren for tilbake-til-arbeid-politikken ut på sidelinja, deriblant Anthony Fauci, mangeårig direktør for NIAID [National Institute of Allergy and Infectious Diseases]. Den føderle folkehelseetaten CDC [Centers for Disease Control and Prevention] blir marginalisert, og Trump truer med å sparke Robert Redfield, etatens direktør.

Samtidig brukes den enorme sosiale nøden forårsaket av utsultingen av arbeidere til å tvinge dem tilbake på jobb. Mens ubegrensede summer har vært allokert til de rike har millioner av arbeidere ikke mottatt noen ting. Når næringsvirksomheter nå gjenopptar driften vil arbeidere som nekter å utsette seg selv og sine familier for fare bli avskåret fra all bistand.

Mens Trump-administrasjonen er spydspiss for denne kampanjen har den støtte fra hele det politiske etablissementet. Demokratene slutter seg til tilbake-til-arbeid-kampanjen, og mange av delstatene som implementerer gjenopptakelse av produksjonen blir kontrollert av Demokrater, deriblant Michigan, som gjenoppstarter bilproduksjonen under lederskap av Demokrat-guvernøren Gretchen Whitmer.

Hva angår mediene gjør de det de kan for å prøve å bagatellisere virusets fare. Hver dag bringer rapporter om et «nytt håp» om en vaksine eller en kur. Muligheten for en bærekraftig vaksine, som forskere sier ikke vil være klar før en gang til neste år, er imidlertid ikke noe argument for en gjenopptakelse av arbeidet. Dersom en vaksine skulle utvikles ville tapet av hundretusener av liv som et resultat av tilbake-til-arbeid-kampanjen være desto mer tragisk.

Koronavirusets karakter

To klassers interesser står i direkte opposisjon til hverandre. Målet for selskapdirektører og ledere, som handler i Wall Street-investorers interesser, er å øke profitt og hente ut den største mengden arbeid på kortest mulig tid. For arbeidere er det et spørsmål om å opprettholde et trygt miljø som sikrer deres helse og sikkerhet.

Sikkerhetskomitéer på grunnplanet må organiseres for å forlange og iverksette tiltak for å beskytte arbeideres liv. Disse tiltakene må være basert på en vitenskapelig forståelse av sykdommens karakter.

Koronaviruset er høyst smittsomt og sprer seg gjennom flytende smådråper når folk snakker, puster, hoster eller nyser. Mennesker blir infisert når viruspartikler kommer inn i munnen, nesa eller øynene gjennom direkte overføring, eller etter å ha berørt ei overflate der partiklene har falt.

Forskere har vist at patogenet også er til stede i bittesmå luftbårne partikler, kjent som aerosoler, som kan henges i lufta i lengre perioder og forflyttes mye lenger enn de anbefalte seks fot av sosial distansering. Avstanden viruset kan forflyttes er også påvirket av hvor høyt noen snakker.

Store fabrikker der tusenvis av arbeidere jobber nær hverandre på et samlebånd er spesielt utsatt for å bli vektorer for rask spredning av sykdommen. «Fabrikkanlegget er et miljø der det er støyende, og folk må rope til hverandre for å bli hørt, og det kan være mye virus som overføres gjennom lufta,» sa Julia Heck, en epidemiolog og førsteamanuensis og forsker ved UCLA Fielding School of Public Health, til World Socialist Web Site.

Studier viser at en infisert person kan være smittsom to eller flere dager før vedkommende viser noen symptomer. Derfor er tiltakene som blir iverksatt på mange arbeidsplasser, som daglige temperaturmålinger og utdeling av under-standard ansiktsmasker, utilstrekkelige. Innen en person har høy temperatur kan vedkommende ha spredt sykdommen gjennom hele fabrikken.

I begynnelsen av mars fikk 52 av 61 personer diagnosen Covid-19, og minst to døde, etter å ha deltatt på en korøvelse i delstaten Washington, selv om de ikke hadde tatt hverandre i hendene eller stått tett ved hverandre. I kjøttprosesseringsanleggene mistenkes det bredt at viruset, som har smittet mer enn 12 000 arbeidere og drept mer enn 50, er spredt gjennom høytrykk-klimaanlegg som skyter luftbårne partikler gjennom et lukket område.

I tillegg til den faren arbeidere står overfor når de samles for å komme inn i og når de forlater fabrikkanleggene, eller under måltider og toalettpauser, håndterer arbeidere ved et samlebånd, på et lageranlegg eller i en detaljhandelsvirksomhet de samme redskapene og de flytter produktene. Viruset kan forbli på overflater i forskjellige tidslengder: metall (fem dager), glass (opptil fem dager), plast (2-3 dager), rustfritt stål (2-3 dager), papp (24 timer) og aluminium (2-8 timer).

Oppgavene til sikkerhetskomitéer på grunnplanet

Hva vil funksjonen til sikkerhetskomitéer på grunnplanet være?

De vil representere og slåss for arbeidernes sikkerhet, i opposisjon til forlangender fra ledelsen og profittprinsippet. De vil utarbeide detaljerte forskrifter og standarder som må overvåkes og håndheves. Der forhold blir overtrådt, må det være arbeidsstans.

Disse komitéenes hovedmål må være:

  1. Kontrollere arbeidstid og samlebåndhastigheter. I alle fabrikker, næringsvirksomheter, på kontorer og arbeidsplasser, må grunnplansikkerhetskomitéer, som samarbeider med et panel av pålitelige forskere og helseeksperter, bestemme arbeidsbetingelsene og produksjonsrater og tidsplaner. Arbeidstid og samlebåndhastigheter må reduseres for å tillate for tilstrekkelig hvile, overvåking av helseomsorg og regelmessig dyprensing.
  2. Garanti for personlig verneutstyr. Alle arbeidere bør besørges med høyeste kvalitet ansiktsmasker (deriblant N-95, N-100 eller P-100, i henhold til forholdene), i tillegg til hansker, ansiktsskjerm og annet nødvendig PPE [Personal Protective Equipment]. Disse må regelmessig skiftes ut for å sikre at det opprettholdes maksimal beskyttelse. Arbeidere burde også gjennomgå opplæring for iføring og fjerning av PPE.
  3. Sikring av trygge og komfortable arbeidsbetingelser. Ikke bare mengden verneutstyr er av betydning. For å være trygge må arbeidsere være i stand til å kunne bruke verneutstyr over lengre tid. Spesielt nå med den kommende sommeren må alle fabrikker ha adekvate klimaanlegg og ventilasjonsystemer, som er organisert på en slik måte at det ikke bidrar til spredning av viruset.
  4. Gjennomføring av regelmessig testing. Alle arbeidere må ha tilgang til regelmessig testing for koronavirus. Produksjonstidsplaner må organiseres for å imøtekomme behov for testing og kontaktsporing. Dersom en arbeider tester positivt, må fasiliteten (fabrikken/kontoret/arbeidsplassen) holdes stengt i minst 48 timer for dyprensing.
  5. Krav om universelle helsetjenester og garantert inntekt. Enhver arbeider som tester positivt, må isoleres og besørges øyeblikkelig medisinsk behandling, med vedkommendes fulle inntekt garantert. Alle arbeidere som har kommet i kontakt med de insiferte arbeiderne må settes i karantene og testes regelmessig, mens de mottar full inntekt. I tillegg, dersom noens familiemedlemmer rapporterer om symptomer, bør arbeideren testes og isoleres til vedkommende blir klarert av en medisinsk fagperson – uten tap av lønn.
  6. Sikring av distribusjon av informasjon. For å opprettholde deres sikkerhet, må arbeidere ha tilgang til all informasjon om smittede kolleger, slik at relevante tiltak kan iverksettes, inkludert om nødvendig å få stanset produksjonen. Ledelsen ved Amazon og andre selskaper har bevisst holdt skjult informasjon om kolleger som hadde testet positivt, og har sagt opp arbeidere som har avslørt utrygge forhold.
  7. Sikring av jobbtrygghet. Ingen arbeidere må bli utsatt for trakassering for å gjøre oppmerks på usikre arbeidsforhold, eller for å nekte å jobbe. Enhver arbeider som har fått sparken for å uttale seg mot utrygge betingelser, må bli gjeninnsatt med full tilbakebetaling av lønn.

Hva vil kostnadene være for implementeringen av dette programmet? Hvem skal betale for det?

Arbeiderklassen må ikke bli tvunget til å betale for å trygge sin sikkerhet. Kostnadene som er nødvendige for å sikre trygge arbeidsforhold, så vel som for å besørge helsetjenester og fulle inntekter for alle arbeidere, må bæres av selskapene og den kapitalistiske styringseliten.

Opprettholdelse av et trygt arbeidsmiljø er en særdeles kompleks oppgave som bare kan oppnås gjennom en vitenskapelig og rasjonell plan, i aktivt samråd med helsetjenesteekspertise på alle arbeidsplasser.

Ingen tillit kan tillegges selskapsledelsen for å sikre arbeideres sikkerhet. Arbeidere kan heller ikke stole på fagforeningene. Bare et lite mindretall av arbeidere er fagorganiserte, og de fagforeningene som eksisterer fungerer som lite mer enn greiner av selskapsledelsen. De støtter gjenopptakelsen av arbeidet og samarbeider med selskapene for å få pålagt det.

Dette er grunnen til at arbeidere trenger deres egne organisasjoner. På hver fabrikk og arbeidsplass og på hvert kontor må arbeidere organisere og velge pålitelige og respekterte arbeidere som skal representere dem. De må anvende alle tilgjengelige redskaper, deriblant sosialmedier, for å nå ut til arbeidere i hele deres respektive bransjer og til andre sektorer, for å koordinere deres aktiviteter og dele informasjon.

En kritisk oppgave for disse komitéene er å organisere arbeidere internasjonalt. I hvert land er det et økende antall streiker og arbeidslivsaksjoner av sykepleiere, arbeidere i kjøttprosesseringsbransjen, transporten, bilproduksjonen og andre bransjer som alle krever trygge arbeidsforhold.

Kampen for sosialisme

Mobiliseringen av samfunnets ressurser mot pandemien krever vitenskapelig planlegging, som på hvert punkt kommer i konflikt med jakten på privat profitt og individuell rikdom.

SEP insisterer på at kampen mot pandemien er uadskillelig knyttet til arbeidernes kamp mot styringsklassen – selskaps- og finansoligarkiet – og dets diktatur over det økonomiske og politiske liv. Dette er derfor en kamp mot kapitalismen og for sosialisme og omstruktureringen av samfunnet på grunnlag av sosiale behov, ikke privatprofitt.

Dette er i sin natur en global kamp. Pandemien er et verdensproblem og kan bare bekjempes gjennom det internasjonale samarbeidet av arbeidere og alle de som er forpliktet til forsvaret av menneskeliv. I kampen mot pandemien må arbeidere avvise alle anstrengelser for å få splittet dem langs skillelinjer av hudfarge, etnisitet og nasjonal herkomst. Spesielt må det opponeres mot den amerikanske styringsklassens kampanje for å beskylde Kina for krisen, for å avlede oppmerksomheten fra dens egen kriminelle rolle.

Pandemien har avslørt kapitalistsystemets realitet og bankerott, som er en barriere for menneskelig fremskritt og for selve overlevelsen av menneskearten. Styringsklasses respons på pandemien vil produsere enorm sosial opposisjon og motstand.

Det må bygges et sosialistisk politisk lederskap i arbeiderklassen! Dette lederskapet er Socialist Equality Party (SEP). SEP i USA er del av en internasjonal bevegelse, Den internasjonale komitéen av den fjerde internasjonale (ICFI) [International Committee of the Fourth International], som publiserer World Socialist Web Site. Vi publiserer også arbeidernes nyhetsbrev, deriblant Autoworker Newsletter, International Amazon Workers Voice og Teachers Newsletter, som har tusener av lesere over hele verden.

Socialist Equality Party og World Socialist Web Site vil besørge all den hjelpen vi kan til arbeidere som ønsker å opprette grunnplansikkerhetskomitéer. Vi oppfordrer alle arbeidere til å studere vårt program og treffe beslutningen om å bli med i SEP.

Fyll ut skjemaet nedenfor for å bli kontaktet av en representant for SEP og for å motta oppdateringer om pandemien og arbeiderklassens kamp. Vi oppfordrer også arbeidere til å sende oss rapporter om forholdene på deres arbeidsplasser. Alle forespørsler om anonymitet vil bli ivaretatt.

Loading