Perspective

Coup d’état i Washington: Trump erklærer krig mot Konstitusjonen

I en handling uten sidestykke i amerikansk historie har Donald Trump fornektet Konstitusjonen og forsøker å få etablert et presidentdiktatur, støttet av militæret, politiet og den høyreekstreme fascistiske militsen som opptrer under hans kommando. Socialist Equality Party appellerer til arbeiderklassen og til alle forpliktet til å forsvare demokratiske rettigheter om å motsette seg denne kriminelle handlingen.

Der han talte på nasjonalt fjernsyn, proklamerte Trump: «Jeg er deres president for lov og orden ... Vår nasjon er i grepet til profesjonelle anarkister, brannstiftere, plyndrere, kriminelle, Antifa og andre.»

Trumps fascistiske tirade kom bare få minutter etter at han beordret massivt bevæpnet militærpoliti til å lansere et voldelig angrep på borgere som engasjerte seg i en lovlig og fredelig samling utenfor Det hvite hus, for å protestere mot politiets drap på George Floyd.

Det feige og brutale angrepet fra militærstyrker på ubevæpnede borgere som utøver sine First Amendment-rettigheter [Det første endringstillegget til Konstitusjonen] i Washington DC, vil leve i beryktelse som innledningen til et coup d’état [statskupp] utført av en kriminell administrasjon.

«Dette er ikke handlinger av fredelige protester,» la han til. «Dette er handlinger av innenriksterror.»

Trump er rasende over den mest betydningsfulle fremvisningen i USAs historie av enhet mellom deltakere av alle hudsjatteringer og etnier av arbeidere og unge, i opposisjon til rasistisk politivold.

Trump erklærte at han vil utplassere militæret, i strid med Konstitusjonen, for å undertrykke protester. Med henvisning til en konferansetelefonsamtale han hadde tidligere på dagen med delstatsguvernører, sa Trump at «ei rekke delstats- og lokalregjeringer har unnlatt å iverksette nødvendige tiltak,» og at han hadde «sterkt anbefalt» at de «utplasserte Nasjonalgarden i tilstrekkelig antall, slik at vi dominerer gatene».

Han meldte deretter følgende kriminelle trussel: «Dersom en by eller delstat nekter å beslutte de handlingene som er nødvendige for å forsvare deres innbyggers liv og eiendom, da vil jeg utplassere det amerikanske militæret og raskt løse problemet for dem.»

Trump kunngjorde også at han brukte nasjonens hovedstad som et planleggingseksempel for en nasjonal militærutplassering: «Jeg treffer også raske og avgjørende tiltak for å beskytte vår store hovedstad, Washington DC. Mens vi snakker, sender jeg tusenvis og tusenvis av tungt bevæpnede soldater, militært personell og rettshåndhevelsesrepresentanter for å stoppe opptøyene.»

Trump erklærte at protesterende «vil bli arrestert, varetektsfengslet og rettsforfulgt i lovens fulleste omfang. Jeg vil at organisererne av denne terroren skal være gjort oppmerksom på at dere vil stå overfor strenge kriminalanklager og lange fengselsdommer. Dette inkluderer Antifa og andre, som er de ledende anstifterne av denne volden. Én lov og orden, er hva det er. Én lov, vi har en vakker lov.»

Dette er truslene fra en ville-være tin-pot militærdiktator. Trump besørget ikke noe juridisk eller konstitusjonelt grunnlag for sine uforlignelige handlinger. Hans påkalling av oppstandsloven fra 1807 [Insurrection Act] er historisk uredelig og juridisk ugyldig. Loven tillater ham ikke å utplassere militæret i tilfeller der delstatenes guvernører nekter å forespørre om intervensjon.

I hans tidligere telefonsamtale med delstatsguvernører krevde Trump at de skulle voldelig undertrykke protestene mot politivold. «Dette er en bevegelse, og hvis dere ikke legger den ned, da vil den bli verre og verre. Dere har å få dominert den, og deresom dere ikke dominerer den, da kaster dere bort tiden deres. De kommer til å bli rullet over, og dere vil se ut som en gjeng idioter [‘bunch of jerks’].»

Trump kalte guvernørene «svake» for ikke å mobilisere titusenvis av nasjonalgardetropper mot demonstrantene, og sa at de må «utslette dem [de protesterende]». [«Wipe them out»]

For å føre tilsyn med den innenlandske utplasseringen av militæret kunngjorde Trump at han utnevnte general Mark Milley, styreleder for de felles stabssjefene, som ansvarlig for regjeringens respons. Trump forklarte ikke på hvilket juridisk grunnlag denne beslutningen ble tatt, som bryter med Posse Comitatus-forbudet mot anvendelsen av militæret innenlands.

I telefonsamtalen med guvernører forklarte også justisminister William Barr at den føderale rettsforfølgelsen av demonstranter hadde blitt plassert under Joint Terrorist Task Force, et tverrdepartementalt militær-etterretningsagentur som har ansvar for rettsforfølgelsen av stridspersonal tatt til fange under krigene i Midtøsten og Sentral-Asia. Trump krevde at justisdepartementet måtte «sette dem i fengsel i 10 år».

Florida-Republikaneren Matt Gaetz, presidentens kongressallierte, oppfordret til vidtrekkende attentater mot politiske motstandere: «Nå som vi tydelig ser Antifa som terrorister, kan vi ikke jakte dem ned på samme måte som vi gjør i Midtøsten?»

Et vendepunkt i amerikansk historie er nådd. Trumps bestrebelser for å få etablert et personlig diktatur på grunnlag av militærstyre er produkt av en langstrukken krise av amerikansk demokrati, under påvirkningen av ekstrem sosial ulikhet og endeløs krig.

Nedkjempingen av Trumps forsøkte coup d’état avhenger av intervensjonen fra arbeiderklassen, som må gå i front for forsvaret av demokratiske rettigheter.

Ingen seriøs opposisjon mot Trumps handlinger kan forventes fra Det demokratiske partiet. Det har respondert på Trumps proklamasjon med partiets karakteristisk evneveikhet. Demokratenes foretrukne respons på Trumps illegale handlinger er at «presidenten ikke er behjelpelig», ved hans oppildning av sosiale spenninger. Som om «å være behjelpelig» var del av Trumps politiske agenda!

Etter Trumps konferansesamtale med guvernører oppfordret Illinois-guvernøren J.B. Pritzker spakt om fjerning av Trump i november ved hjelp av stemmeseddelen, mens den tidligere presidentkandidaten Hilary Clinton oppfordret befolkningen til å «stemme». Men Trump vil kanskje ikke planlegge å holde noe valg i det hele tatt. Dersom det avholdes valg vil det kunne være under betingelser av krigsrett, med massiv intimidering fra militæret, politiet og høyreorienterte paramilitære. Det var betingelsene nazistene håndhevet for det siste legale valget i Tyskland i mars 1933, seks uker etter at Hitler var blitt innsatt som kansler.

Over de siste tre-og-et-halvt årene har Demokratene jobbet for å undertrykke masseopposisjon mot Trump-regimet, og få rettet den inn bak sin egen reaksjonære antiRussland-kampanje, der de har vært kanal for kravene fra dominerende deler av militær- og etterretningsagenturene. Demokratene er ikke mindre vettskremte enn Trump for fremveksten av en massebevegelse av arbeiderklassen.

Trumps autoritære trekk kan ikke skilles fra den bredere krisen som hele styringsklassen står overfor. Med støtten fra begge partiene har selskaps-finansoligarkiet brukt koronaviruspandemien til å tildele seg selv billioner av dollar. Dette oligarkiet implementerer nå en morderisk tilbake-til-arbeid-kampanje som vil sikre en massiv utvidelse av antallene av tilfeller og dødsfall.

Allerede er mer enn 100 000 mennesker i USA døde av pandemien, mens mer enn 30 millioner arbeidere er arbeidsløse. Pandemien har utløst voksende motstand innen arbeiderklassen mot sosial ulikhet, som masseprotestene mot drapet på George Floyd er et initielt uttrykk for.

Om demonstrasjoner mot drapet på George Floyd er illegale, hvordan vil da regjeringen respondere på streiker og demonstrasjoner av titalls millioner arbeidere som truer kapitalismens overlevelse? Det var denne veksten av klassekampen som Trump hadde i tankene da han fortalte guvernørene at protestbevegelser må undertrykkes før de blir «verre og verre».

Det kunne ikke være en større feiltakelse enn å tro at Trumps trusler ikke er reelle og ikke må tas på alvor, at krisen rolig vil dabbe av, og at alt vil gå tilbake til det normale. Faktisk er denne krisen bare under opptakten.

Amerikansk demokrati har utmattet seg. Det kan ikke rekonstitueres på grunnlag av den eksisterende kapitalistiske sosialstrukturen.

Trumps trusler må kontres av en massiv bevegelse av arbeiderklassen. Det er åpenbart at kampen mot politibrutalitet, mot ulikhet og autoritære styreformer er uadskillelig fra en arbeiderklassens kamp mot regjeringen. Som WSWS skrev i sin uttalelse den 1. juni [på norsk den 2. juni], «Trump oppildner politiets voldelige berserkgang mot protesterende»:

Arbeiderklassen – som samfunnets fungering er avhengig av – har makten til å få stoppet angrepet på demokratiske rettigheter, skape en massiv politisk bevegelse for å drive Trump fra makten, bryte selskaps-finansoligarkiets rygg, og begynne omstruktureringen av det økonomiske liv på et sosialistisk grunnlag.

Enn videre, arbeiderklassens makt i USA er enormt forsterket av den internasjonale arbeiderklassens opposisjon mot Trump-administrasjonen, som blir ansett som det usminkede uttrykket for amerikansk kapitalismes brutalitet. I løpet av den siste uka har det vært masseprotester mot drapet på George Floyd. Trumps forsøk på å etablere et diktatur i USA vil i vesentlig grad utvide omfanget av internasjonale arbeiderklasseprotester.

Socialist Equality Party (SEP) og International Youth and Students for Social Equality (IYSSE) har en kollosal tillit til makten i den amerikanske arbeiderklassen. Vi vil fortsette å gi arbeidende mennesker den informasjonen, analysen og det perspektivet de krever for å få utviklet en strategi for å få beseiret Trumps bud om diktatur, og få fremmet kampen for sosialisme.

Loading