Skandalen rundt den tyske parlamentarikeren Phillip Amthor: Hva er Augustus Intelligence?

Selskapet Augustus Intelligence (AI) ble kjent for et bredere tysk publikum den 12. juni, da Der Spiegel rapporterte at den kristeligdemokratiske CDU-parlamentarikeren Phillip Amthor var engasjert i lobbyvirksomhet for det amerikanske selskapet. Som motytelse var han belønnet med luksuriøse reiser, aksjeopsjoner og en direktørpost. Siden publiseringen av artikkelen henger det en aura av korrupsjon over Amthor.

I mellomtiden har imidlertid spørsmålet oppstått: Er Augustus Intelligence i det hele tatt en legitim kommersiell virksomhet, eller er det snarere en skjult etterretningstjenesteoperasjon? Journalister som undersøker selskapet har gjentatte ganger kommet over nye besynderligheter.

Augustus Intelligence synes å ha ubegrenset med finansmidler. Selskapet innkvarterer sine gjester i dyre luksushoteller, flyr dem over Atlanterhavet i en privatjet og opprettholder kontorlokaler i New York World Trade Center – med en estimert årlig leie på en halv million dollar. Samtidig synes selskapet ikke å ha noen påvisbare økonomiske aktiviteter.

Philipp Amthor under en CDU-konferanse i 2019 [Foto: OlafKosinsky/CC BY-SA 3.0]

Selv om selskapet er basert i USA, består det nesten utelukkende av tyskere. Direktørstaben og selskapets forretningspartnere omfatter høytstående representanter fra Tysklands sikkerhetsapparater og forretningsverden, deriblant Karl-Theodor zu Guttenberg, tidligere tysk forsvarsminister; Hans-Georg Maaßen, tidligere BfV-president, toppsjefen for Tysklands hemmelige innenlandsetterretning (Bundesamt für Verfassungsschutz; Det føderale kontoret for forfatningens beskyttelse); August Hanning, tidligere BND-toppsjef, Tysklands utenlandsetterretning (Bundesnachrichtendienst); Roland Berger, ledende managementkonsulent; og milliardærarvingen August François von Finck. De fleste av disse figurene opplettholder tette bånd til den tyske GroKo-regjeringen, storkoalisjonen mellom sosialdemokratene (SPD) og søsterpartiene CDU/CSU, og de står lengst til høyre i det tyske politiske landskapet.

På sin nettside erklærer Augustus Intelligence at foretakets forretningsmål er å tilby «sikre løsninger for kunstig intelligens». Selskapet hevder å operere datasentre i USA og at det selger programvare for ansikts- og objektgjenkjenning. Journalistisk granskning i USA og på internett har imidlertid ikke funnet tegn til noen betydelig forretningsaktivitet.

To tidligere ledere som ble oppsagt i desember i fjor og som nå saksøker selskapet, beskylder det for forretningspraksis som er gjennomsyret av «svindel, ulovlighet og korrupsjon». Der Spiegel siterer fra den juridiske klagen: «I sannhetens navn hadde ikke selskapet den finansieringen det hevdet, det hadde ikke noe produkt, og det manglet både betydelige kunder og noen omsetning.»

Ikke desto mindre kunne Augustus Intelligence flytte fra sin tidligere mer beskjedne forretningsadresse til det rådyre World Trade Center, der det ligger i umiddelbar nærhet av konsulent- og investeringsselskapet «Spitzberg Partners» ledet av Karl-Theodor zu Guttenberg. Den tidligere tyske ministeren for økonomidepartementet og for forsvarsdepartementet er også den mest sannsynlige sjefen for AI. Han eier aksjer i selskapet og ble på selskapets nettsted frem til mars i år benevnt som «President ansvarlig for General Affairs». Denne betegnelsen er siden fjernet fra selskapets nettsted.

Wolfgang Haupt, Augustus’ offisielle boss, ser derimot ut til å være fullt og helt bare en frontfigur. 33-åringen studerte medisin, og hevder på LinkedIn allerede å ha grunnlagt flere selskaper på tvers av et bredt spekter av næringsvirksomheter.

Guttenberg er den levende legemliggjøringen av forbindelsen mellom Tysklands aristokratiske elite, som nå mer enn hundre år etter det tyske imperiets fall fremdeles danner et ekstremt reaksjonært lukket samfunn, og regjeringspartiene i Berlin. Han ble født inn i en velstående Franken-adelsfamilie, og meldte seg inn i den Bayern-baserte Kristelig-sosiale union (CSU) der han ble generalsekretær i 2008. I 2009 flyttet han fra München til Berlin og ble først økonomiminister og deretter forsvarsminister i regjeringer ledet av Angela Merkel. Han siktet tydeligvis mot høyere stillinger. Hans politiske karriere fikk imidlertid en nedtur i 2011, etter avsløringer om at han hadde forfalsket sin doktorgradsavhandling. Deretter flyttet han til USA, mens han forble politisk aktiv og tydeligvis så etter den rette anledningen til å vende tilbake til tysk politikk.

Guttenbergs kone Stephanie, født grevinne av Bismarck-Schönhausen, er direkte etterkommer av den tyske kansleren Otto von Bismarck. Guttenbergs egen mor er også grevinne, fra en mangeårig aristokrat-familie som hadde omfattende eiendommer i Kroatia, inntil grunneiendommene i 1945 ble ekspropriert. Hennes far, Jakob Graf zu Eltz, jobbet tett med den reaksjonære kroatiske nasjonalisten Franjo Tudjman, og ble medlem av det kroatiske parlamentet etter oppløsingen av Jugoslavia. I 1985 giftet Guttenbergs mor seg for andre gang – med Adolf Henkell-von Ribbentrop, sønnen til Hitlers utenriksminister.

Roland Berger, grunnlegger av managementkonsulentforetaket som bærer hans navn, spiller en sentral rolle i Augustus Intelligence. Berger pleier et tett nettverk av relasjoner innen det tyske næringslivet og politiske kretser. Han var rådgiver for Treuhandanstalt – organisasjonen som ble opprettet av den tyske regjeringen for privatiseringen av den østtyske industrien etter Tysklands gjenforening i 1989. Han var også aktiv i utarbeidingen av kansler Gerhard Schröders Agenda 2010, som erstattet Tysklands dengang eksisterende system for arbeidsledighetsstønad med elendige velferdsutbetalinger. Charles Édouard-Bouée, mangeårig administrerende direktør i Bergers konsulentforetak, ble på Bergers anmodning utnevnt til «President med ansvar for Business Affairs» for Augustus Intelligence. Et bilde publisert av Der Spiegel viser Berger sammen med Amthor, Maaßen og AI-grunnlegger Haupt på et femstjerners hotell på det luksuriøse sveitsiske feriestedet St. Moritz.

August François von Fink er en av de viktigste donorene til Augustus Intelligence, og sies å ha investert $ 11,2 millioner i selskapet. Fink arvet sin formuen fra bestefaren, bankmannen August von Fink, som på 1920-tallet begynte finansieringen av Adolf Hitler, og siden kom godt ut av arianiseringen av jødisk eiendom etter at Hitler overtok makten.

Fink-familien er fortsatt en av de rikeste i Tyskland. I mange år har August von Fink junior, far til August François, besørget økonomisk støtte, tilsammen mange millioner, til ei rekke av høyresidens partier og bevegelser, og som i siste instans førte til grunnleggingen av det høyreekstreme partiet Alternative für Deutschland (AfD). Han har også investert enorme summer i selve partiet AfD. I 2009 overførte selskapet Mövenpick, som da var eid av Fink, € 1,1 millioner til det nyliberale pro-business partiet Fridemokratene (FDP), som til gjengjeld reduserte momsbeskatningen for hotellbransjen, som Mövenpick direkte tjente på.

Hans-Georg Maaßen, som ledet den hemmelige innenlandsetterretningen BfV – Bundesamt für Verfassungsschutz – frem til november 2018 og hadde jobbet tett sammen med AfD, har gjentatte ganger vært assosiert med Augustus Intelligence, deriblant på det nevnte St. Moritz-møtet. Ifølge Der Spiegel fløy Massen også med selskapets grunnlegger Haupt i en privatjet til USA. Han besørget også hjelp da en ansatt i selskapet søkte for å få gjenvunnet sitt tyske statsborgerskap.

Maassen ble i 2018 tvunget til å gå ut i førtidspensjon på grunn av hans nære kontakter med AfD. Siden dengang har han vært talerør for en erkereaksjonær gruppering, CDUs Verdi-Union, som har mange støttespillere innen CDU og CSU, deriblant Philipp Amthor.

August Hanning erkjente overfor Die Zeit at han har en skriftlig avtale med Augustus Intelligence, som involverer «rådgivning, om du vil kalle det dét». Som motytelser fikk han aksjeopsjoner. Hanning avslørte ikke akkurat hva innholdet av hans rådgivning er.

I likhet med Maaßen er Hanning en sentral figur i det tyske sikkerhetsapparatet. Fra 1998 til 2005 ledet han utenlandsetterretningen BND, og fra 2005 til 2009 var han i det føderale innenriksdepartementet ansvarlig for politisaker, det føderale politiet, intern sikkerhet, migrasjon, integrering og flyktninger. I 2015 publiserte han et høyreorienterte dokument mot den føderale regjeringens flyktningepolitikk.

Amthor ble tilsynelatende valgt som symbolfigur for denne høyreorienterte konspirasjonen. Ifølge Der Spiegel fikk han minst 2 817 aksjeopsjoner fra Augustus Intelligence, og var et av styrets medlemmer fra mai 2019. Han fløy minst to ganger til New York for møter, med ytterligere møter som fant sted på Korsika og i St. Moritz. I oktober 2018 skrev han til den tyske økonomiministeren Peter Altmaier og forespurte om politisk støtte for selskapet.

Den 27 år gamle, høyreorienterte politikeren blir for tiden pleiet av CDU som en politisk vidundergutt, og hadde blitt valgt som den eneste kandidaten for å være partileder i delstaten Mecklenburg-Vest-Pommern, valgkretsen til Angela Merkel. I kjølvannet av AI-skandalen har han nå erklært at han vil trekke seg som partiets kandidat i delstaten.

Augustus Intelligence-saken setter lys på den høyreorienterte karakteren til GroKo-regjeringen, storkoalisjonen av SPD/CDU/CSU. For å få implementert sin politikk for militarisme, sosial ulikhet og undertrykking av all opposisjon, promoterer den de mest høyreekstreme kreftene i staten og de politiske apparatene. Alle de involverte i saken – Amthor, Guttenberg, Maaßen og Hanning og Roland Berger – er nært tilknyttet Berlins regjerende GroKo.

Loading