«Tilbake-til-arbeid»-kampanjen i USA har ført til oppsving av Covid-19

Det har nå blitt umulig å benekte at USA står overfor en større ny oppblussing av Covid-19-tilfeller. På fredag registrerte landet det desidert høyeste antallet bokførte Covid-19-infeksjoner, med mer enn 45 000. Ukegjennomsnittet av tilfeller har steget 60 prosent fra det laveste nivået i begynnelsen av juni, som var på 21 000 til forrige uke med over 34 000.

Dette er det åpenbare resultatet av den topartistøttede kampanjen for prematurt å få tvunget arbeidere tilbake til fabrikker og arbeidsplasser, som har medført at enhver organisert innsats for å forhindre spredningen av pandemien ble forlatt.

I løpet av de seks ukene siden Detroit-bilprodusentenes gjenopptakelsen av ikke-essensiell produksjon har Trump-administrasjonen og større selskaper gjort alt for å få bagatellisert og ignorert sykdommen, der den spredte seg gjennom fabrikker, matprosesseringsanlegg og logistikkfasiliteter.

GM, Ford, Chrysler og Tesla har nektet å informere arbeidere når ansatte ved deres fabrikker har blitt syke. Den føderale arbeidsmiljøetaten OSHA [Occupational Safety and Health Administration] har, til tross for at den har mottatt tusenvis av klager, bare utstedt en juridisk stevning relatert til pandemien.

Til tross for påstandene fra medier og politikere om at gjenåpningen av næringsvirksomheter ville bli ledsaget av de strengeste sikkerhetstiltakene eksisterer faktisk ingen slike tiltak. Arbeidere rapporterer om utilstrekkelig sosial distansering og om manglende verneutstyr. Selv om titusenvis av kjøttprosesseringsarbeidere pådro seg Covid-19, og hundrevis av dem døde, har Trump-administrasjonen tvunget kjøttprosesseringsanlegg til å opprettholde deres operasjoner.

I motsetning til mange andre utviklede land har ikke USA noe nasjonalt kontaktsporingsprogram. «Det går ikke bra. Jeg må si dere, det går ikke bra,» uttalte dr. Anthony Fauci til CNBC på fredag, da han ble spurt om kontaktsporing i USA.

Tidligere i forrige uke sa dr. Robert Redfield, direktør for den føderale folkhelseetaten CDC [Centers for Disease Control and Prevention], at bare ca. 27 000 personer er ansatt som kontaktsporere på tvers av hele USA – en tredjedel av antallet han estimerte som nødvendig. Tidligere CDC-direktør dr. Tom Frieden har advart for at USA trenger ti ganger flere kontaktsporere enn landet har i dag.

I møte med gjenoppblussingingen av pandemien har det

politiske etablissementet gjort det klart at det ikke kommer på tale å gjenoppta nedstenginger. USA «kan ikke stenge økonomien igjen,» sa finansminister Mnuchin tidligere denne måneden, som ekko av president Donald Trumps erklæring om at «enten det er ei glo eller en flamme ... vi stenger ikke ned landet vårt.»

Wall Street Journal, som har vært en ledende forfekter for å gjete arbeidere tilbake til fabrikkene, observert denne uka nøkternt, som en kommentar om virusets gjenoppblomstring: «Mer spredning var uunngåelig, så snart statene begynte å lempe på deres nedstenginger.»

Var det dét? Så hvorfor gadd ikke Wall Street Journal-redaktørene fortelle noen? I månedsvis gjorde avisa alt i dens makt for å hevde at nedstenginger ikke hadde noen effekt på sykdommens spredning. For bare tre dager siden erklærte Journal i en redaksjonell lederartikkel: «Stater som ikke stengte ned nå i vår har holdt viruset under kontroll, og opplevde færre dødsfall enn de fleste andre som gjorde det.»

I månedsvis felte avisa krokodille-tårer over «den psykologiske kostnaden for amerikanere» ved å holde dødsfellefabrikkene stengt. Avisa tok til orde for «en mer bærekraftig antivirusstrategi – en som redder liv, men som også på en-eller-annen måte inkluderer det å få tatt den nasjonale økonomien av ventilatoren regjeringen har satt den på.»

Men i torsdagens redaksjonelle lederartikkel uttalte avisa åpent: «Den uunngåelige sannheten er at amerikanere vil måtte lære seg å hanskes med viruset.» Den «bærekraftige strategien» som Journal har tatt til orde for, har blitt avslørt som: «Bli vant til det».

New York Times publiserte på torsdag en interaktiv artikkel med tittelen «Hvordan viruset vant». Men dette er den samme avisa som uke-etter-uke ga spaltisten Thomas Friedman plass på sine redaksjonelle sider for å gå inn for at viruset skulle vinne, fordi det ikke er noe som kan gjøres i møte med «moder natur». I hans ord: «Nedstenginger er meningsløse».

I løpet av de tre siste månedene har Friedman uopphørlig argumentert for at Covid-19 burde bli tillatt å få smittet betydelige deler av befolkningen, for å generere «flokkimmunitet». I løpet av denne perioden publiserte Times elleve av Friedmans artikler som påkalte begrepet.

Friedman og Times var sentrale i å få initiert tilbake-til-arbeid-kampanjen. Den 22. mars publiserte Friedman en kronikktekst med tittelen «En plan for å få Amerika tilbake i arbeid», som hevdet at «kuren» med nedstenging av næringsvirksomheter for å få forhindret spredningen av Covid-19, faktisk var «verre enn sykdommen», og han argumenterte for at tiden var inne for å la ikke-essensielle arbeidere komme seg tilbake i arbeid.

Friedmans kronikk ble publisert samme dag som den første prosessuelle [kongress-] avstemmingen for det som skulle bli CARES Act, som satte scenen for ei redningspakke på $ 6 billioner [NOK 58,24 billioner; dvs. 58 240 milliarder] for storselskaper og Wall Street.

Friedmans formulering oppsummerte sentimentet innen den amerikanske styringsklassen: Med sikringen av redningspakka var det tid for at arbeiderne måtte komme seg tilbake i arbeid, for å få generert profitt for aksjonærene. «Vi kan ikke la kuren bli verre enn selve problemet,» erklærte Trump bare to dager senere, og han forlangte at amerikanske storselskaper skulle gjenoppta deres forretningsvirksomhet i løpet av bare to uker.

Pandemiens gjenoppblussing er en bekreftelse på World Socialist Web Sites advarsler. Den 18. april skrev WSWS:

Trump-administrasjonens kyniske kunngjøring av et sett av bedragerske «retningslinjer» som vil tjene til å legitimere en rask gjenåpning av næringsvirksomheter og en tvungen gjenopptakelse av arbeid under utrygge betingelser, gjør slutt på enhver allmenn forstilling om en systematisk og koordinert innsats i USA for prioritering av folkehelsen og beskyttelsen av menneskeliv ved å bekjempe spredningen av Covid-19-pandemien.

Bare ei uke senere, den 24. april [på norsk den 25.], advarte vi for at «tilbake-til-arbeid»-kampanjen i USA «vil føre til et oppsving av antallet dødsfall av koronavirus»:

Den amerikanske styringsklassen prøver raskt å få gjenopptatt produksjonen og få sendt arbeidere tilbake til arbeid. Konsekvensene av denne politiske linja, skulle arbeidere la den gjennomføres, er klare: Utallige tusener flere vil bli alvorlig syke, eller dø.

Dette er grunnen til at kampen mot pandemien må føres ikke bare på den medisinske fronten, men også på den politiske. Kampen mot Covid-19 er uadskillelig fra den bredest mulige kampen mot Trump-administrasjonens kriminelle politiske retningslinjer, og disses krypende tilretteleggere i Det demokratiske partiet.

Denne kampen har allerede begynt. I Detroits FCA Jefferson-sammestillingsanlegg stengte arbeiderne ned produksjonen på torsdag og fredag, mens ett-tusen sykepleiere ved HCA Healthcare i Riverside i California har gått ut i streik med krav om trygge arbeidsbetingelser.

Vi oppfordrer innstendig alle arbeidere og unge mennesker som søker å få motsatt seg styringsklassens morderiske tilbake-til-arbeid-kampanje, til å melde seg med i Socialist Equality Party (SEP), for å ta opp denne kampen. Som Den internasjonale komitéen av den fjerde internasjonale (ICFI) [International Committee of the Fourth International] skrev i forrige uke:
** start of indented quote
Når styringsklassens apologeter insisterer «Ikke la kuren bli verre enn sykdommen», da må arbeidere replisere at den underliggende sosiale sykdommen er kapitalismen, at pandemien er et symptom på denne sykdommen, og at kuren er sosialisme.

Loading