Nok en antiRussland-sverting fra New York Times

Nok en helg, og nok en oppsiktsvekkende og faktafri forsiderapport i New York Times, med siktemål å få fremstilt den russiske regjeringen som fokus for alt ondt i verden.

Times førte sin lørdagsforside med en artikkel under headingen «Russere tilbød afghanere dusør for å drepe amerikanske tropper, sier offisielle embetsrepresentanter». En underordnet heading indikerte det sekundære formålet for denne siste skuddsalva: «Trump-administrasjonen har brukt 3 måneder på å debattere responsen».

Artikkelen hadde følgelig flere politiske formål: Det å få oppildnet en krigsfeber mot Moskva, og det å få fordømt Trump-administrasjonen for dens angivelige motvilje mot å konfrontere Russland og president Vladimir Putin.

US Army-tropper i Afghanistan [Foto: US Army Flickr]

Artikkelen tjente til å få signalisert til de amerikanske mediene som helhet at de har å trappe opp propagandaen for å få overbevist det amerikanske folk om å betrakte Russland som en dødelig fiende, for å få kondisjonert det til å støtte krig med et land som har det nest største arsenalet av atomvåpen på planet.

Forøvrig, i takt med at Trumps meningsmålinger stuper på grunn av hans katastrofale håndtering av Covid-19-pandemien og hans voldelige trusler mot fredelige demonstranter, har et hovedformål for medienes fornyede opptrapping av antiRussland-kampanjen vært å få avledet den tiltakende folkelige opposisjonen over i en pro-krig retning.

På dette punktet i en kommentarartikkel ville det ha vært aktuelt å gjennomgå de faktiske påstandene i Times-artikkelen, for å få motsagt eventuelle forvrengninger. Men i dette spesielle eksemplet er det ikke noe faktisk underlag, uansett hvor tvilsomt, å imøtegå. Den 1 500-ord-lange artikkelen, med ikke mindre enn tre bylines (Charlie Savage, Eric Schmitt og Michael Schwirtz), fremmer ikke et eneste faktum til støtte for påstanden om Kremls blodpenger.

I stedet rapporterer artikkelen meningene fra offisielle toppfunksjonærer i det amerikanske militær-etterretningsapparatet som om de var fakta, der den begynner: «Amerikanske etterretningsoffiserer har konkludert at en russisk militæretterretningsenhet i all hemmelighet tilbød dusør til Taliban-tilknyttede militante for å drepe koalisjonsstyrker i Afghanistan – medregnet målrettingen av amerikanske tropper ...»

Dette blir etterfulgt av et avsnitt som begynner med de uforlignelige ordene «USA konkluderte», der den offisielle CIA-funksjonæren som dikterer for sine Times-stenografer innvilges autoritet til å representere alle dette landets 330 millioner innbyggere.

Det tredje avsnittet hevder at Trump og andre senior embetsrepresentanter ble briefet om den angivelige russiske operasjonen, og diskuterte hvordan de skulle respondere, en åpenbaring som er tilskrevet de samme «offisielle embetsrepresentantene». Artikkelen fortsetter, der den langs samme linje tilskriver sine påstander:

· «De offisielle embetsrepresentantene som er kjent med etterretningen ...»

· «De offisielle embetsrepresentantene uttalte seg på betingelse av anonymitet ...»

· «… offisielle embetsrepresentanter ble sagt å være sikre på etterretningen…»

· «Noen offisielle embetsrepresentanter har teoretisert…»

· «De offisielle embetsrepresentantene som orienterte om saken sa ...»

Den kanskje mest betydningsfulle setningen refererer til hva disse navnløse informantene ikke sa: «De offisielle embetsrepresentantene beskrev ikke mekanikken i den russiske operasjonen, som eksempelvis hvordan mål ble valgt, eller hvordan penger vekslet hender.»

Dette er en spesielt betydningsfull utelatelse, gitt at i hele året 2019 døde bare 20 amerikanere i Afghanistan, mange av dem drept av de afghanske soldatene de trente, eller av selvmordsangripere, der ingen av disse med noen pålitelighet kunne beskrives som motiverte av begjær etter å bli tildelt Moskva-gull.

Artikkelen innrømmer at «det ikke var klart hvilke drap som var under mistanke». Med andre ord er dette en påstått konspirasjon om å begå drap der det ikke er identifisert noen ofre. Dette er beleilig, da det tillater Times å unndra seg det tornete problemet med å skulle tilkjennegi navn, og å måtte tilskrive et bestemt dødsfall til en russisk forbindelse.

Artikkelen bemerker de blanke benektelsene fra den russiske regjeringen, og fra Taliban (med krigere som etter å ha ført krig mot de amerikanske inntrengerne i 18 år, på religiøst og nasjonalistisk grunnlag, visstnok skal ha blitt russiske leiesoldater), så vel som avslag om kommentarer fra enhver offisiell representant for CIA, Pentagon, utenriksdepartementet og det nasjonale sikkerhetsrådet (NSC) [National Security Council].

Det hvite hus benektet deretter den mest politisk ladede påstanden i artikkelen – at Trump hadde blitt briefet om den angivelige russiske konspirasjonen, og ikke hadde gjort noe med den. Kayleigh McEnany, Det hvite hus’ pressesekretær, meldte en uttalelse som erklærte: «Både CIA-direktøren, den nasjonal sikkerhetsrådgiveren og stabssjefen kan alle bekrefte at hverken presidenten eller visepresidenten ble briefet om den angivelige russiske dusør-etterretningen.»

Denne benektelsen oppnådde bekreftelse fra en kilde som er fiendtlig innstilt overfor Det hvite hus – Demokratenes House Speaker Nancy Pelosi, en av «gjengen av åtte» kongressledere som regelmessig blir informert av etterretningstjenestene om de mest sensitive operasjonene og saksanliggendene. Samtidig som hun fordømte Trump for ikke å ha gjort noe for å respondere på det angivelige russiske angrepet sa Pelosi at selv hadde hun ikke blitt orientert om det.

Det er vanskelig å argumentere mot vurderingen meldt fra det russiske utenriksdepartementet, der de skrev:

«Denne ikke-sofistiserte plantingen illustrerer de lave intellektuelle evnene til amerikansk etterretnings propagandister, som i stedet for å finne opp noe mer sannsynlig, må finne opp sånt tull og tøys.»

Men hverken den fullstendig ikke-eksisterende faktiske understøttelsen for Times-beretningen, eller de påfølgende benektelsene over hele linja, bremset for medienes respons på denne antirussiske stinkbomba.

Innen 24 timer var hele ansamlingen av foretaksmedier, fra de lokale dagsavisene til de viktigste fjernsynsnettverkene, dominert av rapporter om den angivelige russiske kampanjen for å få drept amerikanske soldater. Washington Post, Wall Street Journal, CNN og Fox News sa alle at de hadde fått bekreftet Times-rapporten, men siden den kun publiserte meningsoppfatningene til ikke-navngitte offisielle etterretningsrepresentanter, beviser dette bare at de offisielle embetsrepresentantene uttrykte de samme synspunktene til disse andre medie-kildene – igjen uten den aller minste saklige underbygging.

Medie-ramaskriket ble ledsaget av forlangender fra Demokrater om at Trump måtte redegjøre for sin angivelige tre-måneders taushet om saken, og fra både Demokrater og Republikanere om at gjengjeldelsestiltak mot Moskva umiddelbart måtte iverksettes.

Kongressrepresentanten Liz Cheney (R-Wyoming) meldte søndag morgen på Twitter: «Dersom rapporteringen om russiske dusører på amerikanske styrker er sann, da må Det hvite hus forklare: 1. Hvorfor ble ikke presidenten eller visepresidenten briefet? Var informasjonen del av PDB [Presidential Daily Brief; presidentens daglige orientering]? 2. Hvem visste, og når? 3. Hva er gjort for å beskytte våre styrker & for å stille Putin til ansvar?»

Senator Tim Kaine (D-Virginia) skrev: «President Trump kosesmøg seg opp til Putin, og inviterte ham til G-7, alt mens hans administrasjon, som det rapporteres, visste at Russland prøvde å få drept amerikanske tropper i Afghanistan, og få avsport fredssamtaler med Taliban.»

Senator Tammy Duckworth (D-Illinois), veteran fra Afghanistan-krigen, som nå blir vurdert som en mulig visepresidentkandidat, skrev på Twitter: «Donald ‘America First’ Trump setter bokstavelig talt russiske interesser foran amerikanske liv, og Republikanerne gjør ingenting. Det å sette partiet før landet bemyndiger ikke bare Trump til å fortsette å betjene sine egne interesser, det kan også koste amerikanske liv.»

Demokratenes presumtive presidentkandidat, tidligere visepresident Joe Biden, sa til et nettbasert Town Hall-møte [o. anm.: amerikanernes anledning til direkte utveksling med politikerne; et ‘rådhusmøte’]: «Ikke bare har han mislyktes i å pålegge sanksjoner, eller påtvinge Russland noen form for konsekvenser for dette uhyrlige bruddet på folkeretten, men Donald Trump har videreført sin pinlige aktelseskampanje for, og sin selvnedverdigelse overfor Vladimir Putin.»

Biden fortsatte: «Hele hans presidentskap har vært en gave til Putin, men dette er bortenfor horisonten,» og ha tilla: «Det er et svik av den helligste plikten vi har som nasjon, det å beskytte og utruste våre tropper, der vi sender dem ut i fare [‘into harm’s way’].»

WSWS er i ulastelig opposisjon mot det høyreorienterte russisk-nasjonalistiske regimet til Putin. Han representerer milliardær-oligarkene som beriket seg på stalinismens ødeleggelse av Sovjetunionen, og den påfølgende utarmingen av den russiske og den sovjetiske arbeiderklassen gjennom restaureringen av kapitalismen.

Men det må sies, at selv om påstandene om «russiske dusører» skulle være sanne ville de representere en dråpe i havet sammenlignet med tiårene av den amerikanske militær-etterretningens operasjoner som hadde som formål å få drept sovjetiske og deretter russiske soldater, eller allierte av Sovjet-blokka, så vel som supportere av revolusjonær-nasjonalistiske grupper i forskjellige land i Asia, Afrika og Latin-Amerika. Antallet dødsfall beløper seg til millioner: Vietnam, Korea, Indonesia, Brasil, Argentina, Angola, Guatemala, Den dominikanske republikk, Iran, Irak, Syria, Jemen ...

I Afghanistan selv initierte Carter-administrasjonen det som dens nasjonale sikkerhetsrådgiver Zbigniew Brzezinski stolt spådde ville bli Russlands Vietnam: En innsats for å blødd ut sovjetiske militærstyrker, ved å rekruttere, bevæpne og trene geriljakjemperne kalt mujaheddin, de islamist-fundamentalistiske styrkene som både Al Qaida og Taliban i siste instans skulle oppstå fra. Denne operasjonen drepte titusener av sovjetiske tropper, i løpet av nesten et tiår med krig.

Mer nylig har USA-støttede islamist-fundamentalistiske grupper vært sluppet løs innen Russland, i opprøret i Tsjetsjenia, og i Syria der Al Qaida-tilknyttede krigere finansiert av Saudi-Arabia og bevæpnet av Washington har drept dusinvis, om ikke hundrevis, av russiske soldater og militærrådgivere. I en særlig blodig hendelse forbrente amerikanske krigsfly anslagsvis 200 russiske soldater, utpekt som pro-Assad «leiesoldater» for å unngå å måtte innrømme at det hadde vært et direkte militært sammenstøt mellom to atomvåpenbestykkede makter.

Ikke et ord om denne blodige historikken kommer til syne i medienes raljerende skriverier om Putins «dusører» eller krigshaukuttalelsene fra Washington-politikere fra begge de to kapitalistpartiene.

Forfatteren anbefaler også:

Russians reported killed in US strikes in Syria

[10. februar 2018]

Zbigniew Brzezinski, architect of the catastrophe in Afghanistan, dead at 89

[29. mai 2017]

Loading