USA pusher fabrikerte påstander om russisk hacking av virusforskning

Den globale Covid-19-katastrofen forverres time for time, underbygget av alle de vesentlige kapitalistlandenes morderiske tilbake-til-arbeid pådriv. Infeksjonsratene stiger og er raskt på veg mot 14 millioner tilfeller. Antallet dødsfall vil snart passere 600 000. I USA, pandemiens episenter, setter antallet infeksjoner nye rekorder nesten på daglig basis, antallet dødsfall stiger skarpt og testingen har brutt sammen, med sykehus i mange regioner som er ved eller over deres kapasiteter.

New York Times valgte imidlertid å føre sin fredagforside med en artikkel som beskylder russisk etterretning for å «planlegge å stjele» amerikansk, britisk og kanadisk forskning på en vaksine mot koronavirus. Artikkelen rapporterer ukritisk beskyldninger fremsatt i fellesskap på torsdag av de tre landenes etterretningsorganer, om at en difus enhet som de kaller APT29 har søkt å hacke datasystemene til vestlige selskaper, forskningsorganisasjoner og offentlige etater som er involvert i utviklingen av en Covid-19-vaksine.

I likhet med tidligere antiRussland-bakvaskelser, deriblant Moskvas angivelige manipulering av det amerikanske 2016-valget og den mer nylige New York Times-fabrikeringen om russiske dusører til Taliban for å drepe amerikanske tropper, presenterer hverken etterretningsagenturene, Times eller mediene breiere sett, noe som helst bevismateriale for å understøtte deres uhyrlige påstander. Likevel blir etterretningsorganenes utleveringer, nok en gang, umiddelbart presentert av foretaksmediene som om de var ugjendrivelige fakta.

Times’ forsideartikkel som presenterte den påståtte russiske hackingen står i kontrast til avisas respons på forrige ukes angrep på Twitter. Der inntok avisa en desidert neddempet tone i rapporteringen om at noen av verdens mest høyprofilerte figurer og selskaper, deriblant Barack Obama, Joe Biden og Apple, så deres Twitter-kontoer kompromitterte.

Av forskjellige årsaker, inkludert de ubehagelige spørsmålene angrepet reiste om teknologiselskapenes evne til å manipulere brukerkontoer, bød Times’ liten oppmerksomhet til denne massive hackingoperasjonen, bare for å konsentrere seg om et annet påstått tilfelle som skal ha skjedd mot et uspesifisert mål, på et uspesifisert tidspunkt, og uten noe fremlagt bevismateriale. Artikkelen nevner ikke engang Twitter-hacket, fordi dét ville invitert til den åpenbare konklusjonen at det ikke krever noen nasjonalstat for å få gjennomført et vellykket cyberangrep.

Som sedvanlig refererer Times for det meste ikke-navngitte «myndighetspersoner» i sin beskrivelse av den påståtte virksomheten til APT29, også kalt «Cozy Bear». Avisa bemerker at myndighetspersoner «ikke ville identifisere ofre for hackingen». Ingen datoer eller spesifikke tilfeller av hacking ble angitt. Avisa refererer imidlertid Robert Hannigan, den tidligere sjefen for det britiske etterretningsbyrået GCHQ, som skal ha nevnt Oxford University og det britisk-svenske selskapet AstraZeneca som det «tilsynelatende» primære målet, som samarbeider om en vaksine.

Amerikanske medierapporter erkjenner at det ikke foreligger noe bevismateriale for at noen data faktisk ble stjålet av de påståtte hackerne, og at ingen informasjon ble kompromittert. Times siterer Hannigan for å ha sagt at hackerne ikke prøvde å forpurre vaksineproduksjon.

Den amerikanske signaletterretningstjenesten NSA [US National Security Agency] offentliggjorde torsdag et rådgivende varsel («APT29 målretter Covid-19-vaksineutvikling») som er enda spinklere. På bare tre-og-ei-halv tekstside erklærer NSA, uten å fremlegge noe bevis, at APT29 «så godt som helt sikkert» er del av russisk etterretning. Etterretningsagenturet hevder der at hackinggruppa «gjennom hele 2020» har målrettet organisasjoner som er involvert i vaksineutvikling i USA, Storbritannia og Canada, og ved anvendelse av skadelig programvare [‘malware’] har søkt for å «få fotfeste» i de målrettede datasystemene. NSA er imidlertid taust om hvorvidt operasjonen hadde lykkes i sitt forehavende.

De ubelagte beskyldningene om hacking av vaksineforskning er ikke begrenset til Russland. Forrige uke sa FBI-direktør Christopher Wray at Kina «arbeider for å kompromittere amerikanske helseorganisasjoner» som utfører Covid-19-forskning, en beskyldning som ble gjentatt av justisminister William Barr i hans tale i Michigan på torsdag.

Hva ligger bak disse fabrikerte bakvaskelsene av Russland og Kina?

Det er en nådeløs global kamp mellom konkurrerende selskaper og nasjoner om å bli den første til å patentere en koronavirusvaksine. Det står milliarder av dollar på spill for selskapenes direktører, investorer og bankfolket, og en enorm geopolitisk fordel for det landet som vinner vaksinelotteriet.

Wall Street Journal skrev i en 27. mai-artikkel om hva avisa kalte «vaksinenasjonalisme»:

Farmasøytiske selskaper forbereder seg på eksportforbud for fremtidige koronavirusvaksiner, og de sprer deres produksjon over forskjellige kontinenter, basert på tidlige tegn på et geopolitisk kappløp med store innsatser, for å sikre forsyninger for et vitenskapelig gjennombrudd som kan bety enorm økonomisk og politisk makt...

En koronavirusvaksine ville være en monumental prisbelønning for det første landet som er i stand til å produsere vaksinen i stor skala, en sivilisasjonstriumf som kunne sammenlignes med månelandingen. Den ville gi vinnerlandet anledning til å gjenopplive sin økonomi med måneders forsprang på andre, for deretter å kunne velge hvilke allierte som er det neste landet til få forsyninger, der det sentrerer den globale økonomiske gjenvinningen på sine egne kapasiteter for famasøytisk produksjon.

USA forfølger mest nakent en nasjonalistisk kurs, innrettet på å berike amerikanske oligarker, og ikke for å få anvendt vaksinen som et middel for å redde liv, men som et våpen mot land i amerikansk imperialismes sikter. Disse omfatter i første omgang Kina og Russland, men også Iran, Venezuela, Nord-Korea, Cuba og andre. Den amerikanske styringseliten har forøvrig til hensikt å få anvendt en vaksine for å oppnå fordel i tvekampen med sine europeiske «allierte», da særlig Tyskland.

Washington vil tilbakeholde vaksinen fra land ansett som hindringer for deres pådriv for globalt hegemoni, og for å belønne med tilgangen til det livreddende stoffet de land som faller inn på rekke bak deres planer for krig og erobring.

Som magasinet Science skrev i mai er Trump-administrasjonens «warp speed»-utviklingsprogram for en vaksine basert på «å forhindre internasjonalt samarbeid – og enhver eventuell vaksinekandidat fra Kina», og er innrettet på utviklingen av vaksiner «forbeholdt amerikanere».

Den amerikanske styringsklassen er i tiltakende grad bekymret for at den kan tape kappløpet om vaksinen. Verdens helseorganisasjon (WHO) rapporterer at mer enn 160 vaksiner er under utvikling, og at det for 23 av disse er innledet kliniske studier på mennesker. Russland utvikler 26 vaksiner, hvorav to nå gjennomgår kliniske studier. Åtte av de potensielle vaksinene i forskjellige stadier av utprøving på mennesker blir utviklet i Kina, de fleste av noe land. Det statseide kinesiske foretaket Sinopharm og et annet kinesisk farmasøytisk selskap har allerede kunngjort at de går inn i sluttstadiene av deres utprøving.

Washington Post publiserte på torsdag en artikkel, samme dagen som fellesuttalelsen fra USA, Storbritannia og Canada mot Russland, som rapporterte om fremdriften for Kinas vaksineprogram. Tidligere publiserte Times en artikkel om Kina der det ble hevdet: «I visse henseender leder landet kappløpet, med fire selskaper som allerede har testet sine vaksinekandidater på mennesker.»

Reuters publiserte en artikkel, også på torsdag, som rapporterte at Russland inneværende år planlegger å produsere 30 millioner doser av en eksperimentell Covid-19-vaksine innenlands, med potensial for å kunne produsere ytterligere 170 millioner doser i utlandet. Artikkelen siterte Kirill Dmitrijev, sjefen for Russlands statlige investeringsfond, som sa: «Vi tror at basert på de nåværende resultatene vil den [vaksinen] bli godkjent i Russland i august, og i noen andre land i september... som muligens kunne gjør den til den første vaksinen godkjent i verden.»

Under ingen omstendighet er amerikansk imperialisme beredt til å la hverken Russland eller Kina dominere det globale markedet for en Covid-19-vaksine. Den søker på forhånd å få kriminalisert disse landenes bestrebelser, høyst sannsynlig som et forspill for å forby importen av en slik vaksine til USA og de mindre maktene avhengige av amerikansk imperialisme, som Storbritannia og Canada.

Hva angår utviklingen av en vaksine mot koronavirus fortalte WHOs generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus i forrige måned reportere: «Det burde ikke være noe skille mellom de som har og de som ikke har [‘haves and have-nots’].» Men den faktiske situasjonen, bestemt av klasseinteressene til kapitalistoligarkene som dominerer verden, er nettopp den motsatte. Ganske spesielt USA søker å få anvendt kontroll over en Covid-19-vaksine som et våpen.

Menneskeliv er ikke noe som det amerikanske finansoligarkiet tar hensyn til. Dets eneste hensyn er amerikanske selskapers profitter og amerikansk imperialismes dominans.

I et rasjonelt og humant samfunn ville anliggendet om hemmelighold for utviklingen av en livreddende vaksine, desto mer midt under en dødelig pandemi, aldri forekomme. Alle spørsmål om personlig vinning eller nasjonal fordel ville vært fullstendig underordnet bestrebelsen for en globalt koordinert innsats, ved å benytte de revolusjonære erobringene innen vitenskap og teknologi og kunnskapen til eksperter i alle land, for å få begrenset og til slutt utryddet viruset, og få besørget den nødvendige medisinske omsorg og sosiale støtte for alle som rammes, både fysisk og økonomisk.

Men dét er umulig innenfor kapitalismens rammeverk. Den obskøne perverteringen av innsatsene for å utvikle og tilgjengeliggjøre en vaksine, som resultat av kapitalismens underordning av disse bestrebelsene til selskapers grådighet og for pådrivet for geopolitisk dominans, avslører kapitalismens fallitt. Menneskehetens fremgang, og livet selv, er uforenlig med et system som er basert på selskaps-finanselitenes akkumulering av personlige formuer og på verdens oppsplitting i konkurrerende nasjon-stater.

Kampen mot pandemien er kampen anført av den internasjonale arbeiderklassen for å få ekspropriert og styrtet de kapitalistiske parasittene, og etableringen av verdenssosialisme.

Loading