Perspective

Trump og Kongressen dømmer arbeidsledige til sult

Samtidig som samtalene fortsetter mellom Trump-administrasjonen og Kongressens Demokrat- og Republikaner-ledere, er det nå klart at det forlengede føderale tilskuddet på $ 600 per uke for registrerte arbeidsledige, som har vært gjeldende de siste fire månedene, denne uka blir tillatt å utløpe. Titalls-millioner arbeidere vil lide en direkte avkutting av disse rettighetene, og enhver eventuell restaurering vil først kunne skje etter uker, om ikke måneder, og om det i det hele tatt skjer da på et langt lavere nivå.

Dette er desto mer betydningsfullt i lys av torsdagens rapport om at antallet arbeidere som innmelder nye krav om registrering for ledighetskompensasjon i forrige uke steg til 1,4 millioner, den første uke-til-uke økningen på fire måneder. Sammen med de 16,1 millioner arbeidere som har vedvarende fordringer på ledighetskompensasjonen, de som har opplevd delstatlige fordringer oppbrukt men fremdeles er kvalifisert for den føderale ytelsen, der disse dekkes av programmet for pandemi-ledighetsassistanse [Pandemic Unemployment Assistance] for kontraktører og selvstendig næringsdrivende, er nå det totale antallet arbeidere som mottar føderale utbetalinger anslagsvis 30 millioner: én av hver femte arbeider.

Den fortsatte kranglingen og tautrekkingen om ledighetskompensasjonens nøyaktige dimensjoner i størrelse og forlengelse forsikrer allerede nå at millioner vil miste ytelsene fra-og-med neste uke, ganske enkelt fordi delstatenes arbeidsledighetskontorer vil trenge en periode for å få omprogramert deres systemer, først for å få eliminert det føderale tillegget på $ 600 uka, for deretter å gjenopprette tilskuddet på et langt lavere nivå skulle det til slutt bli godkjent. Arbeidere i noen delstater har fremdeles ikke mottatt sine første utbetalinger basert på loven CARES Act som ble vedtatt i slutten av mars, fordi antikverte datasystemer kollapset under påtrykket av den største og raskeste veksten av arbeidsledighet i amerikansk historie.

Senatets flertallsleder Mitch McConnell har fortalt sin Republikaner-caucus [gruppe] at ingen endelig avtale vil bli godkjent av Kongressen før i august, hvilket garanterer at titalls millioner arbeidere vil miste deres føderale tilskudd. Arbeidsledighetskompensasjonene vil falle tilbake til det grovt utilstrekkelige nivået som delstatene betaler, i gjennomsnitt bare $ 300 per uke [NOK 2 750], og så lavt som $ 144 uka i Tennessee [NOK 1 320]. Dette representerer et kutt på 64 prosent i den ukentlige inntekten til den typiske ledigstilte arbeideren, ifølge en analyse fra kongresskomitéen House Ways and Means Committee.

McConnell og andre av Senatets topprepublikanere diskuterte fortsatt med Det hvite hus de foreslåtte omrissene av en Trump-støttet plan for å gjeninnføre det føderale tillegget på et langt lavere nivå, så lavt som $ 200 i uka [NOK 1 834], som finansminister Steven Mnuchin beskrev som «basert på omtrent 70 prosent lønnserstaning». Til-og-med denne planen – for et gjennomsnittlig lønnskutt på 30 prosent for arbeidere som er permittert på grunn av koronaviruspandemien – vil avhenge av at konkursutsatte delstatsmyndigheter hever deres ledighetskompensasjon for delvis å oppveie nedskjæringen av det føderale tilskuddet.

Demokratene har tilbudt deres egne planer om ledighetskompensasjon, som også vil representere et betydelig kutt. Den mest betydningsfulle responsen på Mnuchins kommentarer kom fra Steny Hoyer, Demokratenes flertallsleder i Representantenes hus, som sa til CNBC at erstatningen av bare 70 prosent av lønningen «ikke er den politikken vi burde forfølge», der han la til: «Dersom vi skal skralle dét ned, da burde det skje over tid.»

Hoyer konkluderte med at «dette er ikke en dealbreaker [som utelukker en avtale],» en uttalelse som demonstrerer Det demokratiske partiets absolutte kynisme og kaldhjertethet. Planen er en ryggbrekker for millioner av familier fra arbeiderklassen som vil se sine inntekter bli drastisk kuttet, men det er ingenting Demokratene synes å være kritikkverdig.

Bak de forskjellige forslagene fra Det hvite hus og Kongressens Republikanere og Demokrater er et felles klasse-formål. Amerikanske kapitalister anser den ekstra ledighetskompensasjonen på $ 600 per uke som en viktig barriere for deres kampanje for å få tvunget millioner av arbeidere tilbake til deres jobber, uansett farene fra koronaviruset.

Selskapsdirektører har klaget over at for alt for mange arbeidere utgjør gjennomsnittet av delstatlige og føderale ledighetsbetalinger på nesten $ 1 000 per uke en lønnsøkning sammenlignet med de elendige lønningene de tidligere fikk for å jobbe 40 timer i uka, på lageranlegg, i fabrikker, fastfood-restauranter og butikker.

Businessmagasinet Forbes førte på torsdag følgende overskrift på deres nettsted: «Potensiell arbeidsledighetsplan betyr enorme inntektskutt for titalls millioner som ikke har råd til det.» For finansoligarkene er dette ikke en tiltale, men snarere formålet med planen. De kalkulerer med at disse arbeiderne ikke vil ha noe annet valg enn å ta enhver jobb som tilbys, uansett hvor farlig den måtte være hva angår Covid-19, og uansett hvor lav betalingen er.

I tillegg ønsker big business å sikre at brorparten av eventuelle nye føderale utlegg, i likhet med under CARES Act, går til foretaks-Amerika, både i form av storskala lån og direkte utbetalinger [‘grants’], og de såkalte «småforetaks»-fondene under lønnsdekningsprogrammet Paycheck Protection Program, der mye har gått til storselskaper og til de med politiske forbindelser til kongressmedlemmer.

Det offisielle Washington er seg fullstendig bevisst tidevannsbølga av masselidelse og forødelse som avslutningen av utvidede føderale rettigheter vil utløse. Trump-administrasjonen har i det stille forlenget moratoriet på utkastelse fra boliger finansiert med føderal støtte med 30 dager, som ble vedtatt i CARES Act. Det hvite hus ønsker å få gjort de nødvendige forberedelsene – særlig å få styrket lokale politi- og sheriffavdelinger – før den innleder trekkene mot de anslagsvis 12,3 millioner husholdningene som nå er på etterskudd med husleier, og som vil stå overfor utkastelse etter den 1. september.

Omfanget av den forestående sosiale kollapsen indikeres av en Washington Post-rapport på torsdag om at så mange som én million familier i én enkelt delstat, North Carolina, «har kommet på etterskudd med deres regninger for elektrisitet, og vann- og avløp, som truer innbyggerne og deres byer med alvorlig økonomisk motgang med mindre føderale lovgivere handler for å godkjenne mer nødhjelp». Energileverandøren Duke Energy alene har mer enn 130 000 kunder som er 60 dager på etterskudd med deres elektrisitetsregninger.

Den amerikanske styringsklassen og dens to selskapskontrollerte partier planlegger å iscenesette en valgkamp i løpet av de tre neste månedene, som vil utfolde seg mot bakteppet av en uforlignelig sosial katastrofe. Hverken den fascistiske Trump eller Demokraten Joe Biden, favorittkandidaten til Wall Street og CIA, tilbyr titalls millioner arbeidende mennesker noe som helst.

Socialist Equality Party (SEP) [Sosialistisk Likhetsparti] og partiets 2020-kandidater – Joseph Kishore for president og Norissa Santa Cruz for visepresident – sier at arbeiderklassen ikke er ansvarlig for krisen forårsaket av den amerikanske finanselitens inkompetente og morderiske politikk. Vi krever en slutt på de for tidlige og utrygge kampanjene tilbake-til-arbeid og tilbake-til-skolen, fullkompenserte lønninger og helsetjenesterettigheter for alle arbeidere som blir satt på sidelinja av pandemien, og trygge arbeidsplasser og risikotillegg for essensielle arbeidere som fortsatt er i fullt virke.

Demokratenes og Republikanernes respons på krisen avslører profittsystemets fallitt i sin helhet. Arbeidende mennesker må ta opp en direkte kamp mot kapitalismen, på grunnlag av et sosialistisk og internasjonalistisk program.

Loading