Big tech-foretak i møte med USAs nasjonale sikkerhetsagenturer i forkant av novembervalget

Ni store Silicon Valley-teknologiforetak ga onsdag ut en fellesuttalelse da de kom ut av deres møte med amerikanske føderale agenturer for lovhåndhevelse og nasjonal sikkerhet, i forkant av presidentvalget i november.

Uttalelsen sa: «De siste årene har vi jobbet tett for å motvirke informasjonsoperasjoner på tvers av våre plattformer. Som forberedelse for det kommende valget møtes vi jevnlig for å diskutere trender med føderale regjeringsagenturer som har til oppgave å beskytte valgets integritet. Vi holdt i dag det seneste i en serie møter med regjeringspartnere, der vi hver besørget oppdateringer om hva vi ser på våre respektive plattformer og hva vi forventer å se de kommende månedene. Helt spesifikt diskuterte vi forberedelsene til de kommende partikonvensjonene og scenarioplanlegging relatert til valgresultatene. Vi vil fortsette å være årvåkne om disse anliggendene og skal møtes regelmessig i forkant av novembervalget.»

Industriens fellesuttalelse om big tech-samarbeidet med den amerikanske regjeringen under 2020-valget, publisert av Facebook.

De ni foretakene som undertegnet fellesuttalelsen er Facebook, Google, Twitter, Reddit, Microsoft, Verizon Media, Pinterest, LinkedIn og Wikimedia Foundation. Hver av dem meldte fellesuttalelsen på deres respektive Twitter-kontoer sammen med en kort kommentar.

I tilfelle Facebook ble eksempelvis fellesuttalelsen meldt gjennom selskapets Newsroom Twitter-feed, og sa: «Den felles bransjeuttalelsen om pågående valgsikkerhetssamarbeid mellom teknologiselskaper og USG-agenturer [o. anm.: US Government] har til oppgave å beskytte valgets integritet.»

New York Times rapporterte entusiastisk om møtet og fellesuttalelsen, og skrev: «Gruppa, som søker å forhindre den typen online-forstyrring og utenlandsk innblanding som forkludret 2016-presidentvalget,» og det ble tillagt at gruppa «møttes på onsdag med representanter fra agenturer som FBI, kontoret for direktøren for nasjonal etterretning og departmentet for hjemlandssikkerhet, for å dele innsikter om desinformasjonskampanjer og forekomsten av villedende opptreden på tvers av deres tjenester.»

Times-rapporten sa også at møtet inkluderte representanter fra byrået for cybersikkerhet og infrastruktur (CISA) og justisdepartmentets avdeling for nasjonalsikkerhet. CISA ble opprettet i 2018 av Trump-administrasjonen etter Kongressens nesten enstemmige vedtak av loven Cybersecurity and Infrastructure Security Agency Act, som ble støttet av begge partier.

Selv om møtet og den felles bransjeuttalelsen ble bredt rapportert har nyhetsmediers forsøk på å oppnå individuelle uttalelser fra de deltakende selskapene og offentlige etatene, bare resultert i taushet. Navnene på personene som deltok på møtet har ikke blitt bekjentgjort. Ingen detaljer om møtet er publisert – hverken agendaen, diskusjonstemaene, planleggingsinitiativene, eller aksjonspunktene.

Mangelen på enhver informasjon om et møte mellom de mektigste internett- og sosialmedieforetakene i verden og de amerikanske politiagenturene både for innenriks og for utlandet, som angivelig ble avholdt for å «sikre det amerikanske valget», gikk ikke hus forbi for alle i foretaksmediene.

Shoshana Wodinsky, fra Gizmodo, skrev torsdag morgen: «Om den amerikanske allmennheten er forventet å treffe en informert beslutning – eller for fa**, hvilken som helst beslutning – om hvor de skal sette sin stemme i november, da trenger vi mer informasjon og åpenhet akkurat nå, ikke mindre, og ikke senere. Vi trenger et slags vindu inn bak kulissene, for å få vite hvem som gjør hva (og hvordan), slik at vi kan ha noe som helst håp om å kunne navigere i dette informasjons-hellscape

Selv om Wodinsky ukritisk aksepterer som etablerte fakta de ubelagte påstandene fra det amerikanske politiske etablissementet og etterretningsstaten om «russisk valginnblanding» – som har blitt gjentatt uopphørlig av New York Times siden 2016 – reiser hun et viktig spørsmål: Hvorfor skal publikum tro at det hemmelige samarbeidet mellom big tech og den amerikanske regjeringen før 2020-presidentvalget vil besørge noe annet enn en «innblanding» og «feilinformasjon»-kampanje av deres egen tapning, i form av online sensur?

Direkte samarbeid mellom topp tech-selskaper og den amerikanske regjeringen begynte i forkant av midtperiode-valgene i 2018. Et møte ble avholdt den 23. mai 2018 ved Facebook-hovedkvarteret i Menlo Park, California for å «sikre at midtperiode-valgene ikke ble en gjentakelse av Russland-innblandingen i 2016.» På møtet deltok av representanter fra Amazon, Apple, Google, Microsoft, Oath, Snap og Twitter sammen med Christopher Krebs – dengang viseminister for departementet for hjemlandssikkerhet (DHS) – og representanter for FBIs spesialgruppe for «utenlandsk innflytelse».

Et møte nummer to ved Facebook-hovedkvarteret fant sted den 4. september 2019, som inkluderte representanter fra Google, Twitter og Microsoft og FBI, kontoret for direktøren for nasjonal etterretning og DHS. Dette heldagsmøtet ble spesielt innkalt for å forberede 2020-valget.

Da pandemikrisen begynte å spre seg over hele USA avholdt den samlede bransjegruppa et krisemøte i Det hvite hus den 11. mars for å «stoppe feilinformasjon» om koronaviruset. Dette møtet inkluderte representanter for Google, Amazon, Apple, Cisco, Facebook, IBM, Microsoft, TechNet og Twitter, sammen med administrasjonens teknologisjef Michael Kratsios.

Etter hvert av disse møtene avviste representanter fra både myndighetsorganene og teknologiselskapene å besvare spørsmål eller gi noen detaljer om diskusjonene. Etter samlingen i 2019 kommenterte Joan Donovan, en forskningsdirektør ved Harvard Universitys Shorenstein Center, at allmennheten også av personvernhensyn burde være bekymret for offentlige etaters samarbeid med teknologigiganter. «Vi vet ikke hvor linjene trekkes internt,» sa hun. «Vi vet ikke om teknologiselskapene vil vurdere din innboks eller direktemeldinger gjenstand for deling med staten.»

Big techs samarbeid med den amerikanske sikkerhetsstatens agenturer antar mange former. Blant de viktigste av disse er besørgingen av avanserte systemer til Pentagon for utvikling av kunstig intelligens (AI) og maskinlæring for drapsmaskineriet anvendt i moderne imperialistkrigføring.

Etter hvert som foretaksledelsen for big tech forflytter seg i retning av ytterligere og dypere integrering med det amerikanske statsapparatet, har arbeiderne for disse selskapene i økende grad motarbeidet dette samarbeidet. Google-ansatte organiserte i 2018 en kampanje som tvang selskapet til å avvikle samarbeidet med Pentagons Project Maven for implementering av AI i dronekrigføring.

I januar i år trosset Amazon-arbeidere sekskapets kommunikasjonsdirektiver og uttalte seg åpent mot selskapets samarbeid med president Donald Trump og DHS’ og ICEs angrep på immigranter i USA.

For at ingen i den amerikanske regjeringen skulle tro at Amazons administrerende direktør Jeff Bezos hadde noen sympati for sine ansattes følelser, omfavnet verdens rikeste person det amerikanske forsvarsdepartementet i sin opptreden i desember i fjor på et nasjonalt forsvarsforum i California.

Bezos diskuterte den politiske bevegelsen og organiseringen blant Amazon-ansatte, der han uttalte: «Én av tingene som skjer i teknologiselskaper er at det er grupper av ansatte som for eksempel er av den oppfatning at teknologiselskaper ikke skal samarbeide med forsvarsdepartmentet ... Jeg mener det er et veldig viktig saksanliggende, og folk har rett til sine oppfatninger, men det er et seniorlederteams oppgave å si nei.»

Bezos fortsatte: «Mitt synspunkt er at om teknologien skulle snu ryggen til forsvarsdepartementet, da er dette landet i trøbbel. Dét må bare ikke skje.»

Bak big tech-samarbeidet med regjeringsagenturer angående 2020-valget ligger bekymringer for at arbeiderklassen, midt under den økonomiske og sosiale krisen utløst av pandemien, vil ta del i en massekamp som bryter ut uavhengig av to-partisystemet. Det er enstemmighet innen begge partier, og både innen Demokratenes og president Trumps kampanjer, om samarbeid med teknologimonopolene om at alt må gjøres for å blokkere ideene om sosialistisk internasjonalisme og det programmet som bare Socialist Equality Party fremmer i valget, fra å krysse med denne voksende klassekampen.

Loading