Word Socialist Web Site intervjuer historiker dr. Joseph Scalice

World Socialist Web Site snakket denne uka med Joseph Scalice, som med sitt online-foredrag 26. august, «Først som tragedie, deretter som farse: Marcos, Duterte og Kommunistpartiene på Filippinene», har fremprovosert en løgnaktig og ærekrenkende respons fra CPPs grunnlegger Jose Maria Sison. [Lenka er til en engelsk redigert transkripsjon av foredraget, med tilgjengelige slides]

I intervjuet nedenfor, som ble utført av WSWS-forfatterne Peter Symonds og Tom Peters, svarer dr. Scalice på Sisons bakvaskelser, forklarer hvordan og hvorfor han begynte å studere historien og dokumentasjonen om [Det filippinske kommunistpartiet] CPP, og de politiske konklusjonene han kom til.

World Socialist Web Site intervjuer historikeren dr. Joseph Scalice
Loading